Ispis
Hitovi: 3043

Tko je jutros rano putovao prema Ogulinu prije ralice mogao je naići na manje nanose snijega na cesti Saborsko - Plaški. Na toj relaciji je puhao jak zapadnjak noseći suhi snijeg sa sobom, a nebom je plovio pun mjesec, temperatura je bila -5*C, prava zimska čarolija ...