Ispis
Hitovi: 4304

Vrijeme danas je slično kao i jučer, samo što više ne puše bura, primjećuju se znakovi smirivanja...

Problema s dolaskom u Saborsko zbog loših uvjeta na cesti DC42 Selište Drežničko - Kuselj jučer je imao đački autobus koji polazi s Plitvica, a koji vozi đake iz Saborskog u O.Š. Plaški. Kasnio je dva sata, noćas je prenoćio u Saborskom tako da je danas mogao krenuti na vrijeme, u 8 sati.

Putnički autobus Ogulin - Saborsko je redovit svih ovih dana, koji također iz Saborskog polazi u 8 sati.

 

PLAŠKI 

JESENICA

SABORSKO