66 žrtava na tako malom području!
Ubijeni / poginuli i nestali 12. 11. 1991. u Saborskom:
 
1. Bićanić Ana (06.05.1924. - ubijena 12.11.1991.)
2. Bićanić Milan (3. 7. 1927. – ubijen 12. 11. 1991.)
3. Bićanić Nikola (17. 2. 1928. – ubijen 12. 11. 1991.)
4. Bićanić Petar (13. 10. 1935. – ubijen 12. 11. 1991.)
5. Conjar Polde (05.01.1895., zapaljen 12.11.1991.)
6. Dumenčić Ante (13. 10. 1962. – ubijen 12. 11. 1991.)
7. Dumenčić Darko (9. 3. 1970. – ubijen 12. 11. 1991.)
8. Dumenčić Ivica (13. 8. 1972. – ubijen 12. 11. 1991.)
9. Dumenčić Kate (02.08.1930. - ubijena 12.11.1991.)
10. Dumenčić Nikola (24.04.1930. - ubijen 12.11.1991.)
11. Grdić Kate (20. 07. 1930. - nestala 12./13. 11. 1991.)
12. Grdić Marko (10.12.1906., ubijen 12.11.1991.)
13. Kovačić Josip (05.06.1913. ubijen 12.11.1991.)
14. Kovačić Mande (13.05.1911., nestala 12.11.1991.)
15. Krizmanić, Marija (29.06.1902., nestala 12.11.1991.)
16. Krizmanić Marija (20.07.1921., ubijena 12.11.1991.)
17. Luketić Ivan (16. 6. 1950. – nestao 12. 11. 1991.)
18. Matovina Ivan (28. 8. 1930. – ubijen 12. 11. 1991.)
19. Matovina Kata (04.11.1922., ubijena 12.11.1991.)
20. Matovina Kate (05.03.1920., zapaljena 12.11.1991.)
21. Matovina Lucija (11.05. 1906., ubijena 12.11.1991.)
22. Matovina Marija (11.09.1909., živa zapaljena 12.11.1991.)
23. Matovina Marta (26.09.1918., ubijena 12.11.1991.)
24. Matovina Mate (15.04.1895., ubijen 12.11.1991.)
25. Matovina Milan (11.08.1940., ubijen 12.11.1991.)
26. Matovina Slavica (09.04.1959., živa zapaljena 12.11.1991.)
27. Sertić Ivka (21.12.1912., nestala 20.11.1991.)
28. Sertić Kata (07.10.1910., nestala 20.11.1991.)
29. Sertić Luka (23.08.1919., nestao 12./13.11.1991.)
30. Sertić Slavko (15. 2. 1942. – ubijen 12. 11. 1991.)
31. Špehar Mate (29. 5. 1960. – ubijen 12. 11. 1991.)
32. Štrk Joso (19. 1. 1934. – ubijen 12. 11. 1991.)
33. Štrk Jure (3. 2. 1931. – nestao 12. 11. 1991.)
34. Vuković Jelena (24.10.1921. - ubijena 12.11.1991.)
35. Vuković Jelena (14.08.1930. - ubijena 12.11.1991.)
36. Vuković Jure (17.12.1929. - ubijen 12.11.1991.)
37. Vuković Marija (19.08.1920 - nestala 12./13.11.1991.)
38. Vuković Ivan (1. 9. 1931. – ubijen 12. 11. 1991.)
39. Vuković Jure (30. 6. 1930. – ubijen 12. 11. 1991.)
40. Vuković Petar (11. 7. 1932. – ubijen 12. 11. 1991.)
 
Ostali poginuli iz Saborskog:
 
41. Čorak (Tomo) Milan (8. 4. 1961. – 2. 11. 1991.)
42. Čorak Nikola (20.11. 1914. - poginuo 17. 10. 1991. 
43. Galović (Petar) Mate (29. 7. 1963. – 13. 9. 1993.)
44. Kovačić (Mate) Ante (15. 2. 1960. – 2. 11. 1991.)
45. Krizmanić (Ivan) Marko (6. 8. 1959. – 2. 11. 1991.)
46. Matovina (Stipe) Ivica (20. 2. 1969. – 6. 9. 1991.)
47. Matovina (Ante) Joso (1. 1. 1963. – 2. 11. 1991.)
48. Matovina (Ante) Joso (21. 5. 1968. – 5. 9. 1995.)
49. Matovina (Ante) Petar (25. 6. 1964. – 2. 11. 1991.)
50. Matovina (Dane) Stipe (21. 9. 1968. – 6. 9. 1991.)
51. Sertić (Jure) Nikola (15. 10. 1940. – 12. 10. 1991.)
52. Šebalj (Mihovil) Marko (22. 7. 1970. – 6. 9. 1991.)
 
Branitelji poginuli na položaju između Rakovice i Saborskog, privremeno 4 godine pokopani u Saborskom:
 
53. Palijan (Ivan) Nikica, 58. bataljun Slunj HV (22. 12. 1970. – 29. 10. 1991.)
54. Pavlić (Jure) Mile, 58. bataljun Slunj HV (18. 8. 1961. – 29. 10. 1991.)
55. Rupčić (Miroslav) Milan, 58. bataljun Slunj HV (2. 9. 1967. - 29. 10. 1991.)
 
Branitelji poginuli na području Ličke Jesenice (općina Saborsko) s prebivalištem izvan općine Saborsko:
 
56. Bićanić (Mihovil) Ivica, 1. gbr. Zagreb HV (29. 7. 1969. – 29. 5. 1993.)
57. Kostelić (Dragutin) Josip, 143. brigada HV-a Ogulin (8. 11. 1965. – 7. 8. 1994.)
58. Kovačić (Franjo) Ivica, 1. gbr. Zagreb HV (7. 3. 1970. – 5. 8. 1995.)
59. Rendulić (Ivan) Dragan, 110. brigada HV-a Karlovac (16. 11. 1967. – 7. 11. 1991.)
60. Štrok (Antun) Zvonko, 1. gbr. Zagreb HV (16. 7. 1970. – 4. 8. 1995.)
61. Zajec (Stjepan) Danijel, 1. gbr. Zagreb HV (18. 9. 1961. – 25. 6. 1993.)
62. Zijan (Marko) Mijo, 1. gbr. Zagreb HV (28. 11. 1972. – 4. 8. 1995.)
63. Zrakić (Ivo) Darko, 1. gbr. Zagreb HV (20. 11. 1969. – 4. 8. 1995.)
64. Žafran (Franjo) Joso, 1. gbr. Zagreb HV (4. 1. 1964. – 29. 5. 1993.)
 
Žrtve iz Sertić Poljane (župa Saborsko):
65. Sertić Ana (ubijena 8.10.1991.)
66. Sertić Ankica (ubijena 8.10.1991.)
 
Počivali u miru Božjem!
 

Komentari  

#1 Ivan 12-11-2018 21:50
Ovo je najtočniji popis žrtava Domovinskog rata do sada, kojega je sastavio prof. povijesti Ivan (Mate) Vuković, naš Saborčanin.

You have no rights to post comments