Na fotografiji je "Josardina" Biljevina. Ovdje su Josarda i njegovih 5 sinova u 19. stoljeću sagradili 5 kuća, koje se u novom izdanju nalaze ovdje i danas, osim Tomićeve.

Karta Saborskog sa zemljišnim parcelama iz 1870. Gornja Biljevina; na karti se vide Čakina i Čovina kuća, u lijevom donjem ćošku ispod natpisa Bilevine se danas nalazi moja kuća.

Donja Biljevina 1870., ne vide se kuće već samo čestice s kućnim brojem. U D. Biljevinu će doseliti Josarda sa svojim sinovima na kbr. 69.

 Donja Biljevina danas

Donja Biljevina 1968.

 

Gornja Biljevina 1870.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBITELJSKO STABLO MATOVINA

 

Marko Matovina (1795. - 1878.) i Magdalena Gđa. Matovina (1795. - 1853.) imali su osmero djece, najmađi je bio Joso - Josarda (1822. - 1895.) Tadija Tomšić (1805. - 1855.) i Lucija Špehar (1809. - 1885.) imali su kćer Baru (1825. - 1899.). Joso Josarda Matovina (1822. - 1895.) iBara Tomšić (1825. - 1899.) imali su 12-ero djece:

Lucija (1843. - ....) udala se za Josipa Špehara kbr. 23, Mate 25.4.1846. oženio Klaru Mandu Hodak (Tomićev otac, umro od posljedice udarca kamenom u glavu u svađi s Conjarima), Manda (1848. - ) nema podataka, Marko - Markica (1851. - 1940.) oženio Martu Krizmanić kbr. 16, Ante(1854. - 1864.) umro kao djete, Jure (1856. - ) nema podataka, Ane (1858. - 1940.) udala se za Ivana - Ćaku Matovina kbr. 8, Nikola 1861. - 1940.) oženio Matiju Hodak kbr. 12, Ivan (1862. - 1922.) oženio Mandu Matovina kbr. 8, Ante - Antić (1865. -1940.) prva žena Kata Matovina kbr. 8, druga žena Jeka udovica Marka Vukovića kbr. 47, Marija (1867. - 1940.) udala se za Poldu Matovina kbr. 56 i Jaga (1868. - ) udala se za Nikolu Matovina kbr. 9.

Marko M. Matovina - Markica (sin Josardin) (1851. - 1940.) i Marta Krizmanić (1854. - 1929.) imali su 11-ero djece: Bara (1877. - ....), Mate (1874. - 1942.), Lucija (1881. - ....), Mare (184. - 1888.), Tonka (1886. - ....), Kata (1888. - ....), Petar (Markusinov i Pedinov djed) (1889. - 1944.), Jaga (1892. - 1895.), Ante (1894. - 1903.), Ivan - Sulja (1897. - ....) i Joso (1901. - 1901.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Tomo Matovina (1800- ) i Kata Sertić  su imali 8 djece: Margareta (1826- ), Marko (1829- ), Josip (1835-1881) oženio Baru Sertić (1834-1916) , Pave 1828- ) oženio Jelenu Čorak kbr. nepoznat, Vid (1840-1840), Vid (1842-1921) oženio Mandu Sertić kbr. 11 od kojih je Milać, Jaga (1845-1845), Jandre (1852- ) oženio Baru Bićanić kbr. 37.

Josip Matovina i Bara Sertić su imali samo sina Ivana - Ćaku (1858-1940) (Josip, Ćakin otac i Vid, Milaćev otac su rođena braća)

Ivan Matovina - Ćako (1858. - 1940.) i Ana Matovina  (kćer Josardina) (1858. - 1940.) imali su 13-ero djece: Barbara (1881. - 1930.) udala se za Poldu Vukovića kbr. 46, odselili u Ameriku , Marija (1883. - 1883.), Josip (1884. - 1936.) oženio Katu Sertić kbr. 59 (401) iz Sertić Poljane, Manda(1887. - ....) nema podataka, Marija (1888. - ....) udala se za Josipa Špehara kbr. 25, Lucija (1890. - ....) svekrva Milke Pašine - kćeri Milankove,Juraj - Jurić (1892. - 1942.) ubile ga ustaše u Prekoj Kosi, Ante (1894. - 1897.), Agata Jaga (1896. - 1897.), Matej - Matica (1898. - 1981.) oženio Jelenu Matovina kbr. 75, Ante -Antica (1900. - ...) oženio Mariju Hodak kbr. 60, Mile (1903. - 1903.), Tonka - Cuja (1904. - 1987.) udala se za Petra Matovinu Velićova kbr. 48.

Tonka Matovina - Cuja (unuka Josardina) 1904. i Petar Matovina 1910. (sin Velićev 1858., unuk Gašparov 1828., praunuk Ivičin 1800.) imali su sina Pavu (1934. - 1988.), u braku link:Pave i Marice rođ. Dumenčić, rođena su četri sina: Ivan 1963. (vaš urednik), Petar 1964., Mate 1968. i Milan 1972.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nikola Matovina iz Lisine, Ivan Matovina iz Biljevine, Patricia Biskupić Campbell (USA) i Sue O'Reilly (USA), dijele isti šukundjed, Ivica (1800).

Ivan Matovina, 1963. Saborsko, Hrvatska: tata, Pave (1934); djed, Petar (1910); pradjed, Pave (Velić) (1858); šukundjed, Gašpar (1828); prašukundjed, Ivica (1800)

Patricia Biskupić Campbell (USA): mama, Marija Malkoč (1908); baka, Mande Matovina (1883); pradjed, Pave (Velić) Matovina(1858); šukundjed, Gašpar (1828); prašukundjed, Ivica (1800)

Nikola Matovina iz Lisine: tata, Joso (1940); djed, Nikola (1912), pradjed, Marko-Maček (1886-1973); šukundjed, Nikola (1856); prašukundjed, Jure (1824); pra-prašukundjed, Ivica (1800)
Sue (USA): mama, Madeline Matovina (1918); baka, Marija Sertić (1881); prabaka, Bara Matovina (1834); šukundjed, Ivica (1800)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ivan Matovina - Ivica (sin Josardin) (1862. - 1922.) i Manda Matovina (1866. - ....) imali su 10-ero djece: Marija (1889. - ....), Jaga (1891. - 1895.), Bara (1893. - 1893.), Marko (1895. - 1903.), Josip - Jovo (1898. - ....), Bara (1900. - ....), Ana (1902. - ....), Jeka 1904. - ....), Kata (1906. - ....), Marija (1908. - 1908.) 

Josip - Jovo i Kata Sertić su imali: Ivana, Stipu (1921-1945.), Marka (1923-....) emigrirao 1951. u Kanadu i Mandu (1925- još živa), s drugom ženom Anom Conjar Josip je imao još kćeri Katu i Mariju.

Ana Conjar je sestra Pole Conjara Mićinog.

Marko je oženio Zoru Svalina u Kanadi

Mande i Dane Matovina su imali: Jagodu, Tomu, Josu, Mariju, Anku, Đurđu i Stipu

Marija i Ante Matovina -Ujkan su imali; Ružicu, Anu, Matu, Josu i Maricu

Kate i Toma Špehar su imali: Josu, Antu, Dragicu i Zoru

Josardina kuća je bila na mjestu današnje Ujkanove (Jovine) kuće u Donjoj Biljevini - Josarda se u Biljevinu doselio iz Senja (djela Saborskog). Rodna kuća mu je bila u blizini današnje Sabljakove.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ante - Antić Matovina (sin Josardin) (1865. - 1940.) i Kata Matovina (1870. - 1908.) imali su: 11-ero djece: Ana (1891. ....), Marko (1892. - 1893.), Josip (1894. - 1895.), Jelena (1895. - ....), Bara (1897. - 1898.), Pave (1899. - ....), Mate (1901. - 1901.), Ivan (1902. - 1902.), Bara (1903. - 1903.), Nikola (1905. - ...) i Marija (1908. - 1908.)

Ante - Antić Matovina (1865. - 1940.) i njegova druga žena Jeka Vuković (1872. - 1938.) imali su četvero zajedničke djece: Jaga (1909. - 1913.), Matija (1910. - 1913.), Marko (1911. - 1913.), Mile - Silvestar (1912. - 1997.)

Jeka Vuković (1872. - 1938.) je u prvom braku s Markom Vukovićem (1870. - 1908.) imala troje djece: Stipu (1895. - ...), Maricu (1898.  1920.) i Jagu (1900. - 1902.)

Mile - Silvestar Matovina (sin Antićev) (1912. - 1997.) i Ana Matovina (1913. - 1994.) imali su semero djece: Marica (1936. - 1999.), Jeko rođ. 1939, Katica - Nada rođ. 1940., Marko rođ. 1943., Ante rođ. 1947., Jagoda rođ. 1949., Ankica rođ. 1952.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martin Matovina (1775.- ) iz nepoznate obitelj i supruga Jele (1779. - 1885.) iz nepoznate obitelji. Martin je umro prije supruge Jele.

Nikola (1804.- 1889.) sin Martinov oženio je Baru Sertić iz nepoznate obitelji. Na kbr. 8 (Senj) su živjela tri Matovine: Tomo 1800., Nikola 1804. i Stipe 1808., (najvjerojatnije braća)

Nikolin sin Martin (1828.-1887.) oženio je Katu Orešković (1833.-1901.) iz Drežnika. Martin je imao sina Nikolu (1857.- ) koji je oženio Katu Matovina (kćer Ante Matovina i Magdalene Sertić).

Nikola je imao sinove Martina (1884.- ) i Antu (1887.- ). Martin je oženio Mariju Sertić s kojom je imao sinove Poldu (1910.-1945.) i Stipu - Čavu (1913.-1945.).

Ante je oženio Mandu Sertić s kojom je imao sina Petra i kćer Rožu. Petar je oženio Jelenu Strgar iz Rakovice i imali  tri sina, Jakova, Nikolu i Ivicu. Kada je Petar poginuo na Dunavu na ledolomcu, Jelena je vanbračno imala sina Slavka. Roža se udala za Matu Matovina Milaćeva sina.

Pode sin Martinov je oženio Mariju Matovina s kojom je imao: Antu, Mariju i Stipu. Stipe - Čavo je oženio Martu Matovina kćer Milaćovu s kojom je imao Martina i Josu. Martin je oženio Ružu Sertić s kojom je imao Stipu i Mariju. Stipe je umro kao djete.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fotografija obitelji Mile - Silvestra Matovine

Slika je snimljena 1986. godine ispred Kaptolske lugarnice „Gorščica“ na Medvednici koja je bila na raspolaganju lugaru Juri Čorak suprugu Marice rođ. Matovina.

Na slici su: Prvi s lijeva čuči Mile Matovina (sin Antićev)
U donjem redu s lijeva: Jure Čorak, Miran Čorak sin Miše Čorka, Mihaela Matovina kći Marka Matovine, Ivana Grljak kći Ruže Grljak rođ. Čorak
U srednjem redu s lijeva: Marica Čorak rođ. Matovina, Anja Grljak kći Ruže Grljak rođ. Čorak, Ruža Grljak rođ. Čorak, Jelena Miloloža rođ. Čorak drži kćer Niku, Vikica Matovina supruga Marka Matovine, Ana Matovina

U gornjem redu s lijeva: Ivan Grljak suprug Ruže rođ.Čorak, Timoty sin Jagode rođ. Matovina, Branko Miloloža suprug Jelene rođ. Čorak, Vesna Čorak Mišina supruga, Mišo Čorak, Marko Matovina, Jagoda rođ.Matovina (živi u Kanadi), Dragan Jagodin suprug

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomo Matovina (1800. - ....) i Kata Sertić (1800. - ....) imali su osmero djece: Marga (1826. - ....), Marko (1829. - 1883.), Josip (1835. - 1881.), Pave (1838. - 1908.), Vid (1840. - 1841.), Vid (1842. - 1921.), Jaga (1845. - 1848.), Jandre (1852. - 1940.)

Vid Matovina (1842. - 1921.) i Manda Sertić (1842. - 1906.) imali su šestero djece: Marija (1864. - ....), Pave (1878. - 1878.), Marta (1880. - 1880.), Mile - Milać (1881. - 1960.), Jure (1884. - 1889.), Matija (1886. - ....)

Mile - Milać Matovina (1881. - 1960.) i Lucija Matovina (kćer Markičina, unuka Josardina) (1881. - ....) imali su 11-ero djece: Mande (1902. - 1985.), Marko (1905. - 1978.), Marija (1907. - 1986.), Kata (1910. - ....), Mate (1913. - 1945.), Marta (1918. - 1991.) Bare (1920. - 1943.), Pere (1924. - 1974.), Ive (1925. - 1943.), Luka (1925. - 1925.) i Vid (1919. 2003.)

ŽENIDBA UDAJA Milaćovi sinovi i kćeri:

Mande Matovina (1902. - 1985.) udala se za Tomu Kovačića (1881. - ....), Marko (1905. - 1978.) ..., Marija Matovina (1907. - 1986.) udala se za Marka Hodaka - Markića (1905. - ....), Kata Matovina (1910. - ....) udala se za Valu Hodaka (1908. - ....), Mate Matovina(1913.-1945.) oženio Rožu Matovina (1914. - 20..) imali su dva sina Milu i Antu - UjkanaMarta Matovina (1918. - 1991.) udala se za Stipu Matovina Čavu (1913. - 1945.), Pere Matovina (1924. - 1974.) oženio Katu Matovina (1921. - 2003.), Vide Matovina (1929. - 2003.) oženio Baru Vuković (1929.) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ivica Matovina (1800. - ....) + Marija Gđa. Matovina (1803. - 1878.) kbr. 48, imali su 11-ero djece: Marga (1821. - ....) udala se za Grgura Vukovića kbr. 46, Jure (1824. - 1891.) oženio Luciju Špehar kbr. nepoznat, Gašpar (1826  - 1904) oženio Jelenu Vuković kbr. nepoznat, Marko Nikola (1828. - 1833.) umro s 5 godina, Marko (1830. - ....) nema podataka, Bara (1831. - 1833.) umrla kao mala, Bara (1834. - 1897.) udala se za Josipa Sertića kbr. 21, Tomo (1836. - 1910.) oženio Anu Vuković kbr. 55, Josip (1838. - 1838.) umro kao beba, Josip (1840. - ....) oženio Martu Čorak kbr. nepoznat, Marija (1843. - ....) nema podataka.

Gašpar Matovina (1826. - 1904.) i Jelena Vuković (1830. 1904.) kbr. 48, imali su šestero djece: Magdalena (1853. - ....) nema podataka, Tonka(1856. - ....) udala se za Ivana Krizmanića kbr. 6, Pave - Velić (1858. - 1920.) kbr. 48, oženio Baru Sertić kbr. 19, druga žena je bila Ana Magdić iz Korita, Kata (1861. - 1896.) udala se za Ivana Krizmanića kbr. 73, Ante (1865. - ...) oženio Margaretu Sertić kbr. 59, Mare (1872. - 1905.) udala se za Mijata Sertića kbr. 19.

Pave - Velić Matovina (1858 - 1920) - i Bara Sertić su imali dvoje žive djece; Mandu (1883 - 1970) koja se udala za Matu Malkoča kbr. 33, vjenčali su se i živili  u Americi i Matu  (1886- ) kratko vrijeme radio u Americi 1905. nije imao potomaka. (6 djece je u ovom braku umrlo kao bebe)

Pave - Velić s  Anom Magdić drugom ženom, udovicom Stjepana Magdića iz Korita koja je sa sobom dopeljala kćer iz prvog braka Mariju Magdić mamu Tome Matanova, imali su  još dvoje djece; Jagu (1909- ) koja se udala za Matu Vukovića kbr. 26 (145) u Ravni Lug i Petra (1910-1935) kbr. 48, koji je oženio Tonku Matovina kbr. 8 (107), Josardinu unuku.

Petar i Tonka su imali sina Pavu (1934-1988), Pave i Marica rođ. Dumenčić (1937- još je živa) imaju 4 sina,  Ivana (1963- ), Petra (1964- ), Matu (1968- ) i Milana (1972- )

Ivan i Danica rođ. Sertić imaju dvoje djece; Silviju 1990. i Maria 1991.

Daničin otac je Joso Sertić, baka Manda Matovina, pradjed Marko - Apa (1877-1967), šukundjed Mathe (1849-1901), Daničin pra-šukundjed Jure (1824-1891) je Gašparov brat, a Gašpar (1826-1904) je Ivanov šukundjed4-5 koljeno.

Petar 1964. je neoženjen, Mate 1968. i Kristina rođ. Lovnički imaju dvoje djece; Mateu i KristijanaMilan i Dijana-Josepha rođ. Lovnički imaju troje djece; Ivana 1996., Paulinu 1999. i Adrianu 2004.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomo K. Matovina 1800. + Kata Sertić 1800. sin Josip (1835. - 1881.)

Josip Matovina (1835. - 1881.) i Bara Sertić (1834. - 1916.) imali su jedno djete: Ivan - zv. Ćako (1858. 1940.)

Ivan Matovina - Ćako (1858. - 1940.) i Ana Matovina  (Josardina kćer) (1858. - 1940.) imali su 13-ero djece: Barbara (1881. - 1930.), Marija (1883. - 1883.), Josip (1884. - 1936.), Manda (1887. - ....), Marija (1888. - ....), Lucija (1890. - ....), Juraj - Jurić (1892. - 1942.), Ante (1894. - 1897.), Agata (1896. - 1897.), Matej - Matica (1898. - ....), Ante -Antica (1900. - ...), Mile (1903. - ....), Tonka - Cuja (1904. - 1987.)

Milaćov otac Vid,  Ivanov (ćakin) otac Josip i Jandre su rođena braća - Kuće su im bile u Gornjoj Biljevini (na Vrščiću)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Jandre  Matovina (1852. - 1940.) i Bara Bićanić (1852. - 1908.) imali su 9-ero djece: Stipe(1874. - ....), Dane (1875. - 1935.), Mare (1878. - 1879.), Ivan (1879. - 1880.), Matt (1881. - 1950.), Jaga (1883. - ....), Joso (1886. - 1886.), Ive (1888. - 1905.), Tomo (1897. - 1903.)

Stipe Matovina 1874. - ....) i Marija Vuković (1876. - 1926.) imali su 9-ero djece: Lucija (1899. - 1899.), Bara (1901. - 1976.), Jeko (1905. - 1989.), Lucija 1906. - 1991.), Ivan (1907. - 1974.), Mare (1909. - 1991.), Ana (1913. - 1994.), Kate (1915. - 1991.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

  

Petar Matovina (Pera Markičin) (1889. - 1944.) i Marija Špehar (1892. - ....) imali su osmero djece: Mate (1914. -1944.), Marta (1917. - ....), Marko (1919. - 1943.), Roža (1923. - ....), Jeko (1925. - ....), Ante (1931. - ....), Ivan (1933. - 2011.), Jagoda (1935. - 1944.)

Mate Matovina (1914. - 1944.) i KateMatovina 1915. - 1991.) imali su četvero djece: Pere - Pedina (1941. - 2004.), Julka 1942., Mare 1942. i Marko - Markusina 1943.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Nikola sin Josardin (1861. - 1940.) i Matija Hodak (1863. - 1930.) imali su osmero djece: Joso (1886. - 1886.), Marija (1890. - 1890.), Mile (1891. - 1891.), Vid (1893. - 1893.), Marija (1895. - 1895.), Bara (1896. - 1896.), Ante (1887. - 1935.) i Joso (1900. - 1904.)

Ante Matovina (1887. - 1935.) i Ana Matovina (1887. - ....) imali su sina Josu - Jockana(1909. - ....)

Joso Matovina - Jockan (1909. - ....) i Roža Tomšić (1909. - ...) imali su osmero djece: Ante, Ana, Petar, Mile, Ivan, Joso, Marica i Marta....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Tomićeva obitelj (na slici lijevo Mare Tomićena, njena kćer Jelena i Jelenin sin i unuci, Sidney, Australija)

Mate Matovina (25.4.1846 - ) kbr. 69, najstariji Josardin sin - oženio Klaru Mandu Hodak (1846- ) kbr. 3. imali su troje djece; Josipa (1866- ), Tomu-Tomića (1868- ) i Janju (1870-1936).

Mate je umro od posljedica udarca kamenom u glavu prilikom svađe s Conjarima, djecu su odgojila njegova braća i otac Josarda.

Toma-Tomić i Marija Sertić (prvi brak) su imali šestoro djece; Mandu(1891-1891), Pavu (1893-1894), Matu - Matana (1895-1991), Magdalenu (1897-1899), Mariju (1899- ) i Pavu (1902-1902). Iz podataka je vidljivo da je samo Matan doživio odraslu dob, sva njegova braća i sestre su umrli kao mala djeca.

Toma-Tomić i Ana Hodak (drugi brak) su imali šestero djece; Jelenu-Jeku (1918- ), Josipa (1920- ), Ivana (?), Milku (1922- ), Baru, (1922-192 ) i Maru (1930- ). Sinovi Ivan i Josip su nestali u 2. svj. ratu kao hrvatski vojnici.

Mate-Matan Tomićev sin oženio je Maru Maglić kćer Stjepana i Ane Maglić iz Korita, s njom je imao troje djece; Tomu (1930- ), Jelu i Mariju.

Jeka se udala za Petra Krizmanića kbr. 61 Kuselj, sinovi Zvonko i Slavko ...

Mare se udala za Matu Vukovića - Lačinog iz Borika, 1971. odselili su u Australiju, imaju četvero djece; Jelku, Anku, dva sina. U Tomićevoj kući u Biljevini je rođena kćer Jelka. Nakon Tomićeve smrti svi su odselili u Štrkove u Borik.

Sve ove podatke prikupila je Sue O'Reilly čiji su preci Matovine. Sue je svojevremeno studirala na univezitetu u Zagrebu, sada živi Chesterfield Virginia, rođena je 16. ožujka 1948. u Hammond Indiana. Podatke crpi iz povijesnih arhiva u Zagrebu, Karlovcu, SAD-u i drugdje.

OVAJ POPIS PODLIJEŽE PROMJENAMA UKOLIKO SU NEKI PODACI NETOČNO NAVEDENI.

Excel tablica: http://www.saborsko.net/doc/Saborsko_Matovina.xls

Prezimena na –as i augmentativna prezimena na –ina karakteristična su za dinarski kulturni areal,gdje je bilo rasprostranjeno vlaško stanovništvo. Prezimena na –as upućuju na neslavensko porijeklo (“svi -asi su Vlasi”), dok se augmentativna prezimena na –ina tumače teškim stočarskim životom u planini. Takva prezimena jedinstvena su pojava u slavenskim prezimenima. (ŠIMUNOVIĆ 2006:129-130, 301) Prezimena navedenog tipa u popisu jesu: Maras, Paskas, Pekas, Vitas, odnosno Arežina, Javorina, Komadina, Ljuština, Matovina, Olbina, Polovina, Rukavina, Stranjina.

 

Petar Šimunović kaže"Iako se prezime Matovina često spominje u Saborskom i danas najčešće u Zagrebu, predpostavljam da je to dalmatinsko – primorsko prezime."

Jure Matovina - Đuran (1901-1954), Marko Matovina - Apa (1877-1967). Na fotografijama su djedovi Mate Matovina iz Matovinske Lisine: Đuran po majčinoj strani i Apa po očevoj.

Otac Jure (19.02.1931-31.07.2014), djed Marko - Apa (1877-1967), pradjed Mathe (1849-1901), šukundjed Jure (1824-1891 ) i pra-šukundjed Ivica (1800- )

Majka Marija (1933-2015), djed Jure - Đuran (1901-1954), pradjed Polde (1867-1919), šukundjed Martin (1828-1887) i prašukundjed Nikola (1804-1889).

 

 

 

 Matini djedovi Jure - Đuran i Marko - Apa, te  baka Kata rođ. Bićanić (1905-1982) Đuranova žena (slika dolje). Marko - Apa je odlazio tri puta u Ameriku i tri puta se ženio. Prva žena mu je bila Marija Vuković s kojom je imao kćer Jelenu, druga žena je bila Marija Krizmanić s kojom je imao četvero djece sinove Matu i Antu te kćeri Baru i Mandu, treća žena je bila Bara Sertić s kojom je imao sina Juru, Matinog oca.

Matin otac Jure Matovina (19.02.1931-31.07.2014)

 

 

Matina majka Marija Matovina (10.05.1933 - 03.09.2015). 

Jure je imao starijeg brata Matu (1907- 1945) koji je ubijen po završetku Drugog svj. rata u Plaškom. Imao je i brata Antu (1924-1987) obadvojica su iz drugog Markovog braka s Marijom Krizmanić, koja je umrla nakon poroda najmlađeg djeteta sina Ante. Antu su odgojile baka Marga (31.08.1852 - 26.08.1933) i sestre Bare i Mande Sertić (1914- ). Jurina majka je Bare Sertić (1890-1968) treća žena djeda Marka. ("did Marko" - piše Mate iz Lisine, dok se kod nas u Saborskom izgubilo taj ikavski oblik, pa mi kažemo "ded ili dede".)

  

  

 

                      

Matovinska Lisina - "Nova" (Ovo su kuće Matovina iz Lisine koje su nakon rata izgrađene u Poljanku podno brda Lisine na kojem su prije rata bile njihove stare kuće.

Fotografije i podatke mi dao Mate Matovina iz Poljanka

MATOVINE VJENČANI U RAZDOBLJU 1903 - 1939

U ovoj tablici su upisani podaci o brakovima Matovina koji su vjenčani (oženjeni/udane) u razdoblju 1903-

1939, ukupno 236 osoba, 118 brakova.

Zanimljivost koju nalazimo u ovim spisima je ta, da je u to vrijeme (do 60-tih 20. stoljeća) Matovinska Lisina pripadala župi Saborsko, Sertić Poljana je i danas dio župe Saborsko. Matovinska Lisina danas pripada župi Drežnik.

Svi parovi su vjenčanu u crkvi sv. Ivana Nepomuka u Saborskom (slika lijevo)

Podatke prikupila Sue OReilly, s engleskog prevela Silvija Matovina, sitne korekcije podataka prema svojim saznanjima napravio Ivan, tehnička podrška Mario.

TABLICA: http://www.saborsko.net/doc/Matovina_vjencanja1903_1939.xls

Izvorni dokument

http://www.saborsko.net/doc/Matovina_Marriages_1903_1939.xls

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

U Arhivu Kotor, Crna Gora nalazimo spomen imena; Matovina, Matovine, što ne mora nužno biti povezano s prezimenom Matovina koje je zabilježeno prvi put u Saborskom početkom 18. stoljeća

 

"Prezimena u Crnoj Gori", Vukote i Akima Miljanića.
BogavacPješivci (u 15. v.) iselili se u razna područja; Zaostro i Veliđa (Berane). Doselili su se iz Bogutova Dola (Rovca). Od njih su u: Žari, Matovina, Podbišću, uz Taru; Bio (Bijelo Polje); Bor u Gornjem Bihoru (Bijelo Polje), od ovih su Pačariz i drugi; Kotor

Katunska nahija ima devet plemena: Cetinje, Njeguši, Ćeklići, Bjelice, Cuce (Velje i Male), Ozrinići (Čevljani), Pješivci (Gornji i Donji), Zagarač (Gornji i Donji) i Komani (Komani u užem smislu i Bandići)

Tekst ispod govori o naseljavanju Kolašina (Crna Gora) krajem 19. stoljeća, a još 1774. god. (vojne knjige) 

U tekstu ispod je detaljno opisana podjela zemlje. Toponim Matovine se i dan danas spominje u Crnoj Gori u Općini Mojkovac.

Isječak teksta:

"Granica te ispaše Šiško jezero, iz jezera obrća ka jugoistiku pored turske granice, kosom između Reljine i Maloga jezera i sve kosom do na Gredu na vrh livada do kraja livada Gavra Vukovića, s kose iskraj livade Gavrove obrće u zapad, pa sve kosom i međašima rečene livade do u Branik. Sa dna kose i Branika obrće u sjever posred gore ispod zimskijeh stanova, podno Potrka pa u glavicu navrh Potrka, iz glavice pravo linijom i postavljenim međašima u Do navrh glavice, od jugozapadne strane do Svatovskog groblja i glavice do navrh Razvršja, pravac niz kosu pa u Jelje i u rijeku Bjelojevićku... iz rijeke ide naviše uz kosu između Matovine i Rikalovine, pa sve kosom do navrh Bjelogrivca u Lumer koji graniči s Turskom. Iz Bjelogrivca obrće k južnoj strani pored turske granice pravo na Čadorišta, a s Čadorišta na Međugorje u Šiško jezero đe se sastaje s počektom istih granica."

Milovan - Mušo Šćepanović:

NASELJAVANJE KOLAŠINA (1879-1886)

Rovčane koji stajahu u Melaju za Goleš, njih podijelismo popoli: tri čete da ostanu u isti stari katun, a druge tri čete preselismo na katun na Šišku. Imenujemo rovačke čete koje preselismo na Šišku: prva četa Bogutovska s Babljaka, druga četa Međuriječka iz Juškovića Polja, i treća četa Vlahovićka iz Drpa. Navedene čete naselismo u isti katun na Šišku s Podbišćanima zajedno, i tamo im isti katun podijelismo đe će koji graditi torove i kolibe, a paša da im je zajedno, što međašismo i stavismo granice oko cijele ispaše. Granica te ispaše Šiško jezero, iz jezera obrća ka jugoistiku pored turske granice, kosom između Reljine i Maloga jezera i sve kosom do na Gredu na vrh livada do kraja livada Gavra Vukovića, s kose iskraj livade Gavrove obrće u zapad, pa sve kosom i međašima rečene livade do u Branik. Sa dna kose i Branika obrće u sjever posred gore ispod zimskijeh stanova, podno Potrka pa u glavicu navrh Potrka, iz glavice pravo linijom i postavljenim međašima u Do navrh glavice, od jugozapadne strane do Svatovskog groblja i glavice do navrh Razvršja, pravac niz kosu pa u Jelje i u rijeku Bjelojevićku... iz rijeke ide naviše uz kosu između Matovine i Rikalovine, pa sve kosom do navrh Bjelogrivca u Lumer koji graniči s Turskom. Iz Bjelogrivca obrće k južnoj strani pored turske granice pravo na Čadorišta, a s Čadorišta na Međugorje u Šiško jezero đe se sastaje s počektom istih granica. Ovi sada naseljeni katun ima svoje imenovane granice oko cijele ispaše, ako je volja da se drže kao što su ograničene đe se nalazi granica s Turskom od istočne strane, od južne livade Gavra Vukovića, od zapadne Branik i livade u Dolove i od sjevra selina Bjelojevićka i Podbišćka."

Isječak teksta iz Prostornog plana Općine Mojkovac (Crna Gora)

Katun Vragodo (slika gore) je najbliži "lokalitetu" Matovine

"Katuni, kao dodatni turistički sadržaji, osim ključnih planinskih centara, predstavljaju turistčku ponudu koja obezbjeđuje specifičnost i prepoznatljivost Sjevernog regiona Crne Gore. U opštini Mojkovac razvijaće se na prostorima: Vragodo, Matovine, Bjelogrivac, Sjenokosi, Vrioci, Lumer, Čadorište, Žuber i područje ispod Žarskog katuna prema Vragodolu."

Izvor: montenegrina.com

http://www.mojkovac.me/images/stories/dokumenti/pup_mojkovac_tekst.pdf

"Točnije rečeno, lokaliteti na kojima treba da počiva budući Ski centar ,,Mojkovac'' zauzimaju prostor: Vragodola, kao polaznog amfiteatra, Crne Lokve, Svatovskog groblja, Žubera, Lumera, Ogorelice, preko Bjelogrivca, Matovina, Žarske kose, Marinkovca, Mučnice, do Vrioca."

"Turisti bi mogli biti smješteni u više manjih turističkih naselja na samoj Bjelasici (moguće lokacije su Katun Vragodo, Kartun Žarski, Prodana – Vrioca, Sjenokosi, Matovine i sl.)

Komentari  

#11 Ivan 2018-11-28 17:40
Imaš doli desno ikonu DGU podloge, klikni tamo otvorit će ti se prozor potom klikni u kvadratić ispred "digitalna orto-foto karta 1968" i pokazat će ti se kvačica što znači da si uključio prikaz stanja iz 1968. Klizačem s desne strane možeš postepeno minjat stanje od prikaza 1968 - pa do današnjeg.
#12 mate 2018-11-28 18:16
Ivane,uspio sam,hvala ti na pomoći.
Lp
Mate

You have no rights to post comments