Na cesti D-42 između Kuselja i Sertić Poljane točno u metar možete odrediti granicu između nadležnosti Karlovačke i Ličko-senjske Županije. Ličani svoj dio D-42 posipaju sipinom od čiste soli, a Karlovčani s čistim pjeskom. Na ličkoj strani je kolnik crn, a na karlovačkoj bijel.

Dionica D-42 između Saborskog i Biljevine

You have no rights to post comments