U ovom članku objavljujemo popis vjenčanih u razdoblju od 1825. do 1902. Sue OReilly je sastavila tablicu na osnovu arhivskih podataka, a ja sam sastavio popis na osnovu njene tablice pokušavajći imena s latinskog prispodobiti na domaći oblik, npr. Joanes - IvanStephanum - Stjepan itd. Arhivske materijale će biti potrebno još nekoliko puta pomno proučiti i po potrebi ove popise ispraviti. Ovaj popis još nije u potpunosti točan niti je konačan.
 
TABLICU ISPOD NA OSNOVU ARHIVA SASTAVILA GĐA. SUE OREILLY
 
 
Day Month Year House Husband Age Father Mother Wife Age House Father Mother Page#
21? Sep?? 1825   Marcum Vukovich   Georghii   Franczka Hodak 18 3 Petri   273
  Sep?? 1825   Joanni Spear 16?? Petri   Catharina Sertich 17   Petri    
  Sep?? 1825   Stephanum Spear   Marci   Chaterina Sertich     Thadei    
  Sep?? 1825   Petrum Spear 25 Pauli   Vicentia Gerdich 22   Georgi    
  Sep?? 1825   Paulum Sertich 25?? Joanni   Chaterina Vukovich     Marci    
  Sep?? 1825   Joseffum Gerdich   Georghii   Chatarina Dumenchich     Martinus    
  Sep?? 1825 40 Joannum Zagrovich 22 Joanni Francisca?? Stana Rukovina (W)   (Martin??)     273
7 Feb 1826   Paulum        Maria Dumenchich     Michaeli    
27 Feb 1826   Marcum Gerdich 19     Magdalena Dumenchich 20   Michaeli    
27 Feb 1826   Vitum Sertic??       Vicentia?? Bichanich     Martina   273
26 Nov 1827   Stephanum Mathovina       Jka Czolnier          
26 Nov 1827 35?? Luka Vukovich 20?? Mathai??   Jania Vukovich 20??        
26 Nov 1827   Luka Vukovich       Anna Czolier          
26 Nov 1827   Martin Malkoch       Magdalena Percovich          
26 Nov 1827   Marci Dumenchich       Anna Gerdich          
27 Nov 1827   Joannes Bichanich       Lucia Sertic     Thoma    
24 Nov 1828   Jerko Bichanich       Maria Tupkol??     Stephanti Vitum   274
24 Nov 1828 12 Mihael Hodak 17??     Ellenas Vukovich         274
24 Nov 1828   Ante?? Galovich       Barbara Bichanich         274
8 Sep 1829 40 Antonius Zagrovich 20 Joannis Francisca?? Clara ?? 18   Filipopi   275
11 Sep 1829   Joannes Stefanach 21 Michaelis   Lucia Zagrovich 19   Joannis    
23 Nov 1829   Petrus Malkoch 19 Abrahami   Joanna Dumenchich 18   Martini    
23 Nov 1829   Antonius Spehar?? 20 Petri   Catharina Sertich 19   ??   275
23 Nov 1829   Josephus Spehar 19 Marci   Lucia Vukovich 18   Antoni    
23 Nov 1829   Vid Spehar 20 Lucas??   Anna Vukovich 19   Marci   275
23 Nov 1829   Lucas Mathovina?? 21 Mathai   Catharina Perkovich 18??   Pauli   275
4 Feb 1830   Nicolus Vukovich?? 19??     Lucia  18   Thomas   275
22 Nov 1830 39 Josephus Vukovich 20 Joanni   Magdalena Stefanacz 19   Luka    
22 Nov 1830   Joannes Vukovic 19 Marci   Maria Spehar 18   Luca??   276
22 Nov 1830   Mathias Sertich 18 Joannis   Maria Vukovich 17   Mathai    
22 Nov 1830   Hiexonijmus Spehar 19 Pauli   Joanna Bichanich 18   Martini    
22 Nov 1830   Lucas Vukovich 21 Mathai   Maria Sertich 20   Joannis    
30 May 1831   Josephus Raikovich?? (W) 30     Magdalena Gerdich (W) 25 Marcum Michaeli Dumenchich  
28 Aug 1831   Vitus Tonkovich (W) 30 Maria??   Theresia Bichanich 19   Barthalomai    
21 Nov 1831   Josephus Vallich?? 22 Marci   Maria Braikovich 20   Matalis   277
21 Nov 1831   Philippus Malkoch 20 Abrahami   Apoloni Gallovich 19   Josephi    
21 Nov 1831   Jacobus Kovachich 18 Thoma   Barbara Sertich 17   Luca    
22 Nov 1831   Marcus Stabljak 19 Thoma   Margaretha Sertich 18   Joannis    
22 Nov 1831   Josephus Mattovina 20 Ellas   Mathia Vukovic 19   Luca    
12 Feb 1832   Georgius Rakovican?? (W) 31     Dorothea Tomshich (W) 30   Joannis    
26 Nov 1832   Josephus Vukovich 18 Stephani   Margaretha Hodak 17   Joannis    
26 Nov 1832   Joannisum Vukovich 19 Georgi   Chatharina?? Malkoch 18   Marci??   278
26 Nov 1832 63?? Philippus Spehar 20 Pauli   Lucia Galovich 18   Josephi    
26 Nov 1832 44?? Joannes Sertich 19 Joannis   Hellena Krizmanich 18   Thoma    
10 Feb 1833   Antonius Spudich 21 Stephani   Hellena Tomlianovic 20   Stephani    
24 Apr 1833   Josephus Vukovich (W) 25     Clara Zagrovich (W) 20 (Antoni) Filipopi   278
6 Jun 1833   Philipus Malkoch (W) 22 (Apoloni Gallovich) Abrahami Antonia Krizmanich (W) 21       278
17 Oct 1833   Joannes Spehar (W) 23 (Catharina Sertich) Petri Catharina Vukovich 18   Thoma    
30 Oct 1833   Marcus Zanich 22 Pauli   Catharina Czollner 24   Marci    
25 Nov 1833   Michael Bichanich 19 Martini   Catharina Spehar 18   Pauli    
27 Nov 1833   Mathias Czollner 20 Petri   Barbara Gerdich 19   Pauli    
18 May 1834   Josephus Kovachich (W) 27 (Lucia)   Anna Vukovich 18   Marci    
4 Aug 1834   Georgius Ostrum?? (W) 45     Margaretha Spehar (W) 33 (Thaddia)     279
24 Nov 1834   Joannes Bichanich 19 Petri   Hellena Hodak 18   Petri    
24 Nov 1834   Vitus Bichanich 19 Petri   Catharina Spehar 20   Marci    
24 Nov 1834   Jacobus Sertich 19 Thaddia   Barbara Vukovic 21   Joannis    
24 Nov 1834   Thomas Sertich 18 Adami   Apollonia Hodak 19   Petri    
24 Nov 1834   Antonius Czollner 20 Marci   Lucia Spudich 19   Stephani    
24 Nov 1834   Antonius Kovachich 18 Thoma   Catharina Sertich 17   Luca    
24 Nov 1834   Franciscus Hodak 20 Joannis   Rosalia Perkovich 18   Pauli    
7 Feb 1835   Petrus Spehar (W) 35 (Vicentia Gerdich) Pauli Magdalena Bichanich (W) 30 (Marci??)     281
23 Nov 1835 27?? Georgius Stefanacz 18 Michaelis   Mathia ?? 18   Francisci   281
23 Nov 1835   Joannes Galovich 32 Josephi   Barbara Sertich 17   Adami    
23 Nov 1835   Marcus Vukovich 25 Stephani   Clara Zagrovich 26   Joannis    
23 Nov 1835   Josephus Sertich 21 Thaddia   Margaretha Bichanicz 19   Joannis    
23 Nov 1835   Nicolus Hodak 19 Josephi   Catharina Vukovich 18   Stephani    
23 Nov 1835 3 Josephus Hodak 20 Petri Agata?? Barbara Vukovich 18   Georgi    
24 Nov 1835   Georgius Spehar 21 Antoni   Magdalena Sertich 19   Joannis    
21 Nov 1836   Paulius Sertich 22 Joannis   Maria Krizmanich 19   Elia??   282
21 Nov 1836 40 Stephanus Zagrovich 22 Joannis Francisca?? Magdalena Malkoch 18   Luca    
21 Nov 1836   Nicolaus Vukovich 20 Georgi   Magdalena Spehar 19   Joannis    
22 Nov 1836   Laurentius?? Gerdich 23 Josephi   Barbara Malkoch 28   Abrahami   282
27 Nov 1837 21 Bartholomaus Sertic 20 Viti   Mathia Krizmanich 19   Josephi    
27 Nov 1837   Marcus Krizmanich 21 Josephi   Anna Stefanacz 20   Michaelis    
27 Nov 1837   Marcus Dumenchich 20 Michaelis   Barbara Butazacz?? 19   Luca   283
28 Nov 1837   Antonius Buvetich?? 18 Josephi   Catharina Matovina 18   Marci   283
28 Nov 1837   Stephanus Spehar 21 Joannis   Maria ?? 18   ??   283
14 Jun 1838   Martinis Vukovicz 22 Lucas Divorced Maria Vukovich 20   Luca    
26 Nov 1838   Josephus Sertich 21 Viti   Magdalena Vukovich 19   Luca    
26 Nov 1838   Petrus Vukovich 23 Stephani   Cathraina Bichanich 20   Martin    
26 Nov 1838   Michael Sterk 19 Marci   Vincentia Bichanich 18   Marci    
27 Nov 1838   Michael Chorak 22 Thoma   Agnite Gerdich 21   Thadias    
25 Nov 1839   Marcium Gallovich 21 Josephi   Maria Czonjar 19   Mathis    
25 Nov 1839   Vitum Vukovich 20 Luca   Lucia Sertich 18   Joannis    
25 Nov 1839   Stephanum Vukovich 21 Stephani   Dorothea Vukovich 18   Thoma    
24 Nov 1840   Marcus Krizmanich 19 Elias Barbara Lucia Sertich 16   Antoni Martha  
24 Nov 1840   Nicolaus Gerdich 18 Joannis Marthas Maria Sertich 19   Adami    
24 Nov 1840 38 Mathias Vukovich 19 Antoni Joanisa Maria Gallovich 20   Josephi Hellena   
24 Nov 1840   Joannes Vukovich 20 Mathai Magdalena Maria Krizmanich 17   Georgi Martha  
24 Nov 1840   Thomas Vukovich 22 Georgi Catharina Margaretha Mathovina 21   Thoma Agethas  
24 Nov 1840 4 Thomas Hodak 21 Josephi Magdalena Hellena Spehar 19   Joannis Dorothea  
24 Nov 1840 28 Antonius Stefanacz 20 Luca Barbara Margaretha Spehar 20   Nicolai Barbara  
24 Nov 1840   Antonius Bichanich 19 Petri Lucia Martha Rukovina?? 20   Martini ?? 287
24 Nov 1840 3 Joannes Hodak 21 Petri Agnetis Hellena Sertich 17   Joannis Magdalena   
24 Nov 1840   Josephus Bichanich 19 Petri Lucia Eva Hodak 19   Petri Agnetis  
24 Nov 1840 60 Mathias Hodak 19 Petri Anna Magdalena Sertich 17   Adami    
24 Nov 1840   Antonius Mathovina 20 Marci Magdalena Maria Hodak 18   Josephi Magdalena   
24 Nov 1840   Stephanus Vukovich 22 Marci   Magdalena Sterk 17   Marci Catharina  
23 May 1841   Andreas Plesha?? (W) 37 (Hellena??)   Anna Krizmanich (W) 24 (Georgii)     289
22 Nov 1841   Stephanus Vukovich 21 Marci Maria Hellena Sertich 18   Viti    
22 Nov 1841 50 Georgius Vukovich 22 Luca Maria Maria Sertich 17   Joannis Hellena   
23 Nov 1841   Antonius Poljak 19 Josephi Agathea Maria Elisabetha Sertich 20   Thadasi Anna  
6 Feb 1842   Lucas Vukovich (W) 40     Martha Gerdich (W) 43 (Joannis)      
5 Jun 1842   Stephanus Vukovich (W) 50     Catharina Vukovich (W) 41 (Thoma??)     290
21 Nov 1842 16 Paulus Krismanich 18 Luca Magdalena Maria Vukovich 17   Mathasi    
21 Nov 1842   Gregroius Vukovich 19 Georgi   Margaretha Mathovina 21   Joannis    
21 Nov 1842   Franciscus Spehar 22 Joannis Dorothea Maria Malkoch 20   Josephi    
21 Nov 1842   Andreas Vukovich 21 Antoni   Hellena Gerdich 17   Joannis    
21 Nov 1842   Georgius Vukovich 22 Stephani   Luczia Dumenchich 17   Nicolai    
21 Nov 1842   Andreas Dumenchich 21 Josephi   Hellena Malkoch 22   Luca    
21 Nov 1842   Josephus Mathovina 20 Marci   Barbara Tonsich (Thabich) 17   Tadias (Tadei) Lucie  
21 Nov 1842 49 Joannes Czonjar 22 Mathas   Maria Antonich 19   Gregori    
22 Nov 1842   Petrus Malkoch 20 Lucas   Martha Pezell?? 21 From Busimemsi Francisci Margaretha 292
27 Nov 1843   Georgius Sertich 19 Viti Barbara Hellena Mathovina 17   Thoma Agatha  
27 Nov 1843   Stephanus Bichanich 21 Marci Margaretha Margaretha Spehar 19   Joannis    
27 Nov 1843   Joannes Spehar 22 Nicolai Barbara Maria Vukovich 18   Antoni    
27 Nov 1843 20 Paulus Sertich 20 Joannis   Margaretha (Mariam) Gerdich 17   Thoma Anna  
27 Nov 1843   Vitus Sertich 19 Luca Magdalena Margaretha Gallovich 18   Josephi    
27 Nov 1843   Stephanus Spudich 20 Stephani Catharina Magdalena Brosnichavich 21 From Brinje Marci   294
27 Nov 1843   Simeon Gallovich 23 Josephi Hellena Barbara Shehar 25   Marci    
27 Nov 1843 5 Franciscus Tonsich 17 Thadai Lucia Hellena Mathovina 17   Nicolai    
27 Nov 1843   Andreas Vukovich 19 Stephani   Magdalena Vukovich 18   Thoma    
25 Nov 1844   Mathias Vukovich 22 Marci Maria Magdalena Mathovina 20   Marci    
25 Nov 1844   Stephanus Sertich 19 Josephi Agatha Agatha (Jagatam) Vukovich 18   Stephani (Stephanum) Jaghe  
25 Nov 1844   Mathaus Sertich 21 Viti   Lucia Krismanich 18   Josephi Anna  
25 Nov 1844   Lucas Sertich 20 Marci   Anna Mathovina 20   Marci Barbara  
25 Nov 1844   Philippus Gerdich 22 Joannes   Rosalia Vukovich 21   Lucas    
25 Nov 1844   Joannes Vukovich 20 Lucas   Lucia Stefanacz 19   Lucas    
25 Nov 1844 12 Joannes Hodak 23 Josephi Magdalena Hellena Czoniar 21   Josephi    
25 Nov 1844   Vitus Bichanich 18 Petri   Dorothea Mathovina 18   Antoni    
25 Nov 1844   Lucas Smolchich 21 Joannes Maria Magdalena Hodak 22   Petri Anna  
25 Nov 1844   Marcias Sertich 19 Thadai (Tadeum) Anne Magdalena Butaracz 21   Joannis    
25 Nov 1844 5 Josephus Shainovich 17 Georgi Magdalena Magdalena Braikovich 19   Thoma Martha  
3 Feb 1845   Stephanus Obsenica?? 38     Theresia Tonkovich (W) 32 Viti (Vitus) Barthalomai Bichanich   298
24 Nov 1845   Nicolaus Hodak 20 Leopoldi From Dreznik Magdalena Mathovina 19   Thoma Agatha 298
24 Nov 1845   Petrus Gerdich 20 Thoma Anna Magdalena (Czolnier) Czoniar 17   Petri (Petrum) Margaretha  
24 Nov 1845   Stephanus Sertich 20 Adami Catharina Hellena Dumenchich 18   Josephi    
24 Nov 1845   Georgius Mathovina 21 Joannis   Lucia Spehar 19   Joannis    
24 Nov 1845   Thoma (Thomam) Bichanich 19 Marci (Marcum) Magdalena Lucia (Luciam) Gerdich 17   Josephi (Josephum) Chatarina  
24 Nov 1845   Joannes Gerdich 18 Josephi   Hellena Dumenchich 17   Mathai Catharina  
24 Nov 1845 49 Basius Czolner 25 Mathai   Lucia Zagrovich 18   Joannis Stanne (Stanislava)  
25 Nov 1845 3?? Georgius Hodak 22 Petri Agata?? Martha Sertich 20   Joannis    
25 Nov 1845   Andreas Mathovina 22 Nicolai   Anna Hodak 19   Josephi    
23 Nov 1846   Thadaus Sabliak (W) 35 Widower from Rakovic Theresia Vukovich 27   Joannis    
23 Nov 1846   Simeon Bichanich 22 Petri   Anna Spehar (Annaum Spear) 19   Stephani (Stephanum) Catharina  
23 Nov 1846 24 Antonius (Antonium) Spehar 18 Petri (Petrum) Vincentia Agnite Dumenchich 17   Nicolai    
23 Nov 1846   Marci Gergurich 22 Bartholomaci From Ladpuaum Hellena (Ellenam) Krismanich 18   Georgi (Gergii) Martha  
23 Nov 1846   Georgius Mefsich (W) 40 Widower from Dreznikensis Rosalia Vukovich 22   Joannis    
23 Nov 1846   Michael Spehar (W) 29 Widower from Dreznikensis Joannisa Malkovich 23   Luca    
23 Nov 1846   Marcus (Marcum Pauleine)Sertich 19 Pauli Catharina Catharina Antonich (Chatrinam Antrilich 19   Gregori (Garake) Mare  
24 Nov 1846   Joannes Amich 24 Rocki or Pauli From Vaganaen Magdalena Braikovich 19   Natalis    
24 Nov 1846   Carolus Kovachich 21 Georgi   Margaretha Spehar 21   Marci    
24 Nov 1846   Antonius Stefanacz 17 Joannis Lucia Anna Vukovich 19   Stephani    
5 Sep 1847   Thomas Gerdich (W) 44 (Anna)   Magdalena Paulich?? (W) 39 (Joannes??)      
5 Sep 1847   Michael Bosichich 30 Widower from Rakovicensis Barbara Gallovich (W) 26 (Simeonis??)      
23 Nov 1847 53 Marcus Sertich 22 Joannis Magdalena Hellena (Ellenam) Bichanich 19   Marci Catharina  
23 Nov 1847   Nicolaus Gerdich (W) 24 (Maria "Ceilia" Sertic) Joannis / Marthas Anna (Anum) Dumenchich 18   Josephi (Jose) Margareta  
23 Nov 1847   Joannes Hodak 18 Antoni From Dreznik Anna (Annam) Sertich 18   Joannis (Joani) Magdalena  
24 Nov 1847   Michael Klobuchar?? 19 Josephi From Ladjevacensis Maria (Mariam) Sertich 19   Viti (Vitum) Barbare 304
24 Nov 1847 40 Petrus Zagrovich 17 Joannis Stanislava Maria (Mariam) Vukovich 18   Martini Marghareta  
6 Mar 1848   Joannes Sabliak (W) 34 Widower from Rakovicensis Martha Stefanacz (W) 28 (Bartholomaci??)     305
8 Mar?? 1849   Ive Vukovich (W) 36 Maria Spehar Marci Jellam Stainichke?? (W) 42       305
11 Nov 1849   Thoma Baikovic (W) 35     Jellam (Ellenam) Dumencic 22   Tadia (Tadium) Agatha Gerdich  
26 Nov 1849   Ivan Hodak 26 Nikola From Dreznik Thoshea?? Matovina 21       305
26 Nov 1849   Pere Gerdich (W) 29 (Magdalena Czolnier) Thoma / Anna Annom Matovina 24   Landra??   305
26 Nov 1849 59 Pere Sertich 22 Marka Mande (Magdelanum) Cathom (Catharina) Krismanich 20   Jose (Josse) Anna 306
26 Nov 1849   Anton Pavlich (W) 34 Widower from Rakovic Jellom Hodak 23   Ivan   306
26 Nov 1849 16 Mathe (Mathous) Krismanich 17 Luke Magdalena Kathom (Catarina) Sertich 18   Pave (Paulum) Maghdalena  
27 Nov 1849   Pave Matovina 20 Thoma Jaga Mihata Maglich 20   Antoniom    
13 May 1850 53 Marko Sertich (W) 26 Joannis Magdalena Marom (Margaretha) Kovacich (W) 27 (Carolus) Marci Spehar   306
23 Jun 1850   Stipe (Stephanus) Antonich 19 Gerge (Gregorius) Maria Mandom Kovacic 19   Jure     
15 Aug 1850   Pave Gerdich 29 Josephi   Annom Udurovich?? 25   Jure     
3 Nov 1850   Marko Gallovich 34   Widower Lucom Bichanich 23   Thomi   307
17 Nov 1850   Landre Pastalovic?? 34 Widower from Rakovic Annom (Maria Anna)Smolchich 21   Blasa (Blaxii) Ellena 307
25 Nov 1850   Mathe (Mathias) Stefanacz 17 Mike (Michael) Catharena Annom (Annam) Gerdich 19   Jose (Josse) Magdalena  
25 Nov 1850   Petar Gallovich 24 Jose   Kathom (Catarinam) Dumenchich 19   Matheshi (Mathetse) Catarina  
25 Nov 1850   Stipan Gerdich 22 Jose   Lucom (Lucia) Spehar 18   Petra (Petrus) Vincentia  
25 Nov 1850   Ivan Sterk 26 Luke   Rosom (Rosa) Malkoch (Malkosez) 20   Luka (Lucas) Margareta  
25 Nov 1850 12 Marko (Marcum) Hodak 21 Mihata (Mihaelem) Hellena (Ellena) Vukovich Kathom (Catarina) Bichanich 19   Jerka (Girolami) Margareta  
25 Nov 1850   Grega (Gregorius) Krismanich 17 Jose (Josephus) Lucia Jellom (Ellenam) Vukovich 20   Mathe (Mathei) Mare  
25 Nov 1850   Mathe (Matheum) Vukovich 22 Ivan (Joannis) Dorota Marthom Spehar 20   Ante    
26 Nov 1850   Pave (Paulum) Spehar 21 Joannis Dorotha Mandom Spehar 29   Jure??   309
26 Nov 1850   Joso (Josephum) Vukovich 23 Stepana (Stephanis) Maria Jellom (Ellenam) Spehar 21   Mike (Mikee) Barbara  
26 Nov 1850   Gaspar (Casparus)Bichanich 18 Thoma (Thomas) Maria Kathom Perusichka?? 24   Luka    
26 Nov 1850   Mathe Mathovina 24 Ivica??   Jellom (Ellenam) Vukovich 20   Martina (Martini) Mare 310
26 Nov 1850   Luka Chorka 22 Thoma   Marom Matovina 26   Nicola    
20 Jan 1851   Polde (Leopoldum) Vukovich 22 Stipana (Stephani) Agata Annom (Annam) Bichanich 19   Petra (Petri) Lutia  
20 Jan 1851   Luka Stefanaca 24 Luke   Jellom (Ellenam) Vukovich 23   Mike (Miike) Mare  
17 Feb 1851 14 Ivan Kovachich 22 Jure??   Lucom Vukovich 19   Luka    
24 Nov 1851   Lukas Krismanich 20 Joso??   Mariam Sertich 19   Vitus Agnes  
24 Nov 1851   Joso (Josephum) Vukovich 20 Luke (Luca) Maria Mandam (Magdalena) Bichanich 19   Marka (Marcus) Catharina  
24 Nov 1851   Petra Vukovich 21 Marka   Jellom Stefanca 20   Luka    
24 Nov 1851 46 Anton (Antonius) Vukovich 20 Luke (Lucas) Agnej (Magdalena Stefanacz) Stefanca 18   Mike (Michael) Catharina 311
22 Nov 1852   Daniel Bichanich 24 Petri Lucia Catharina Vukovich 19   Joannis (Joannes) Maria (mariai)  
22 Nov 1852   Jose Malkoch 21 Josephi Dorothea Rosalia Gallovich 20   Antoni Barbara  
22 Nov 1852   Martinus (Martinum) Matovina 24 Nicolai (Nicole) Barbara Catharina Preskovich?? 19 From Dreznik Mathai   312
22 Nov 1852   Tadeus (Thaddias) Matovina 19 Thoma (Thomas) Agatha (Anges) Hellena Vukovic 19   Stephani    
23 Nov 1852   Marcus Braikovich 24 Thoma Martha Hellena Shainovic 18   Georgi (Georgius) Magdalena   
23 Nov 1852   Petrus Matovina 20 Josephi (Josephus) Margaritha (Mathia) Margaritha Markovic 20 From Dreznik Mathai    
6 Feb 1853 40 Joannes Zagrovich (W) 50 (Stanislava)  Joanni / Francisca? Magdalena Vukovich 36 Josephi?? Widow     314
14 Aug 1853   Dujmo?? Hodak     From Dreznik Anna Kovacic   Josephi?? Widow     314
7 Nov 1853   Carolus Dumencic 20 Nicolas   Hellena  21 Philandering with Josephi Vukovic 314
22 Nov 1853   Antonius Mathovina 18 Josephi (Josephus) Marthia Magdalena Sertic 18   Joannis    
22 Nov 1853   Joannes Conjar 28 Marci   Maria Gerdic 22   Adami    
22 Nov 1853 59 Josephus Sertic 20 Marci (Marcus) Magdalena Martha Matovina 20 Birth record 23 years Thoma Jage  
22 Nov 1853 59 Georgius Sertic 22 Marci (Marcus) Magdalena Rosa Matovina 18   Marci    
22 Nov 1853   Marcius Malkoc 18 Luca   Rosa Staulic 17   Mathai    
22 Nov 1853 12 Josephus Hodak 20 Michael Hellena (Ellena Vukovich) Maria (Magdalena??) Spehar 19   Joannis (Hiexonijmus?) Joanna Bichanich  
22 Nov 1853   Nicolaus Krismanich 19 Georgi (Georgius) Martha Maria?? Vukovic 18   Thoma    
22 Nov 1853   Lukas (Lukam) Malkoc (Malkosez) 24 Martini Magdalena Magdalena Vukovich 18   Luca (Lucas) Agnes  
22 Nov 1853   Josephus Gerdic 20 Joannis   Magdalena Sertic (W) 23 Marci??      
9 Jan 1854   Georgius Rakovica?? (W) 24     Anna Vukovic (W) 23 (Leoplodum) Petra (Petri) Lutia  
9 Jan 1854   Josephus ?? 23 Widower from Jasonica?? Anna Malkoc 20   Josphi    
27 Nov 1854   Josephus Vukovic 23 Georgis From Dreznik Maria Matovina 22   Antoni    
27 Nov 1854   Joannis Bicanic 20 Thoma   Catharina Vukovic 19   Josephi (Josephus) Margaretha  
27 Nov 1854   Gregorius Vukovic 18 Joannis (Joannes) Maria Magdalena Sertic 18   Josephi    
18 Feb 1855   Marcus Sertic   Paulus   Maria Kavlic          
26 Nov 1855   Gabriel Sertic 18 Joannis (Joannes) Hellena Agnata (Agatha) Spehar 22   Petri (Petrus) Catharena  
26 Nov 1855   Mathias Vukovic 23 Francis   Anna Krizmanic 21   Joannis (Joannes) Maria  
26 Nov 1855   Josephus Vukovic 19 Marci   Anna Sertic 20   Joannis    
26 Nov 1855   Marcus Vukovic 23 Mathia   Magdalena Spehar 18   Hieronimi    
26 Nov 1855 17 Lucas Gerdic 24 Antoni   Joanna Sertic 21   Joannis    
26 Nov 1855   Joannes Dumencic 22 Tadia   Maria Spehar 20   Stephani    
29 Jan 1856   Paulus Sertic (W) 38     Hellena Krizmanic 31        
5 Feb 1856   Georgius Hodak (W) 29 (Martha Sertic) Petri   Hellena Mathovina 21   Marci (Marcus) Anna  
24 Nov 1856 43 Vitus Sertic 21 Stephanus Anna Catharina Matovina 22   Antoni    
24 Nov 1856   Mathias Malkoc 21 Philipus Ansonia?? Catharina Matovina 22   Nicolai (Nicolaus) Barbara  
25 Nov 1856   Michael Turkalj 22     Anna Vukovic 22   Joannis (Joannes) Maria  
25 Nov 1856   Domnius Hodak 24     Maria Kovacic 20   Josephi (Josephus) Anna 319
25 Nov 1856 25 Lucus Spehar 22     Lucia Spehar 21   Antoni    
25 Nov 1856   Josephus Spehar 22     Maria Dumencic 20   Marci    
25 Nov 1856 16 Stephanus Krizmanic 19 Joannes Maria Hodak Catharina Matovina 20   Stephani    
25 Nov 1856   Antonius Gerdic 19     Magdalena Vukovic 20   Luca (Lucas) Agnes  
25 Nov 1856 14 Josephus Kovacic 20 Antonius Catharena (Sertic) Maria (Magdalena) Sertic 21   Mathia (Mathaus) Margaretha  
25 Nov 1856   Joannes Colnar 22     Catharina Stefanac 23   Michaelius    
25 Nov 1856   Petrus Tomsic 20     Catharina Matovina 23   Marci (Marcus) Anna  
25 Nov 1856   Micael Vukovic 22     Lucia Vukovic 21   Joannis    
25 Nov 1856   Antonius Stefanac 23   Widower Catharina Vukovic 20   Luca    
25 Nov 1856   Josephus Sertic 25     Barbara Matovina 21   Joannis    
25 Nov 1856   Mathias Oreskovic 38   Widower Martha Bicanic 30 Widow      
3 Feb 1857   Josephus Krizmanic 38 Widower from Dreznik Lucia Sertic 31 Widow      
9 Feb 1857   Joannes Matovina 24   Widower Antonia Matovina 26 Widow      
18 Feb 1857   Andreas  Vukovic 36   Widower Margaretha Vukovic 36 Widow      
26 Apr 1857   Vitus Sertic 32   Widower Agnete Smolcic 32 Widow      
24 May 1857   Marcus Kovic 39   Widower Maria Spehar 28 Widow      
2 Jun 1857   Michael ??zovic 37   Widower Anna Sainovic?? 31 Widow     322
23 Nov 1857   Georius Matovina 21     Barbara Perkovich??     Stephani   322
23 Nov 1857   Marcus Colnar 21     Maria Sertic 19??   Josephi Margaretha??  
23 Nov 1857   Josephus Vukovic 27     Martha Bicanic     Thoma    
23 Nov 1857   Josephus Matovina 22 Thomas Catharina Barbara Sertic     Joannis    
23 Nov 1857 7 Daniel Colnar 22 Josephus Margaretha Maria Sertic     Joannis    
23 Nov 1857   Joannes Vukovic 23     Maria Zagrovic     Stephani    
23 Nov 1857 24 Mathias Spehar 19 Stephanus Barbara Mathia Vukovic     Josephi    
23 Nov 1857   Paulius Spehar 28     Martha Malkoc     Petri    
23 Nov 1857   Josephus Spehar 20     Maria Malkoc     Philippi    
23 Nov 1857   Petrus Sterk 23     Magdalena Sertic     Viti    
23 Nov 1857 23 Petrus Spehar 20 Stephanius Catharina Barbara Vukovic     Thoma    
23 Nov 1857 12 Stephanus Hodak 20 Michael Hellena (Ellena) (Vukovic) Hellena Colnar (Czonyar) 17   Petri (Petrus) Margaretha  
23 Nov 1857 52 Mathias Bicanic 22 Vitus Catharena Maria Gerdic 18 17 Antoni Margaretha  
23 Nov 1857   Antonius Sertic 18     Hellena Sabljak     Philippi    
23 Nov 1857 3 Petrus Hodak 20 Josephus Barbara Vukovic Lucia Spehar     Georgi    
23 Nov 1857   Stephanus Galovic       Catharina Hodak          
29 Jun 1858   Andreas Vukovic 36   Widower Agnete Spehar 28 Antoni?? Widow     324
29 Jun 1858   Stephanus Vukovic 63 Widower from Sabarecnsi?? Ana Spehar 50 Viti?? Widow     324
22 Nov 1858 8 Petrus Matovina 21     Lucia Matovina 19 9      
22 Nov 1858 6 Toma Krismanic 18     Maria Sertic 21 22      
22 Nov 1858 17 Stephanus Gerdic 20 Josephus Catharina Dumenchich Lucia Vukovic 19 38      
22 Nov 1858 37 Georgius Bicanic 21     Catharina Vukovic 20 39      
22 Nov 1858 39 Antonius Vukovic 26     Hellena Vukovic 23 10      
22 Nov 1858 16 Josephus Krizmanic 20 Joannis Maria Sertic Maria Spehar 20 45 Josephus Lucia  
22 Nov 1858 16 Michael Krizmanic 20 Marci Anna Stefanacz Agnes Bicanic 20 52 Joannis Hellena   
22 Nov 1858 48 Thomas Matovina 22 Joannis   Anna Vukovic 20 55 Lucas Maria  
23 Nov 1858 33 Lucas Malkoc (W) 28 Martini Magdalena Margaritha Kovacic 22 14 Jacobi Barbara  
23 Nov 1858 30 Petrus Dumencic 25 Mathia Catharina Lucia Mefesic?? 28 78 Not Saborsko Joannis?? Catharina?? 327/8
7 Mar 1859 58 Pualus Horovic?? 19 Michael Not Saborsko Anna Sajnovic 16 5   Anna 329/0
10 Mar 1859 19 Michael Sertic 29 Joannis Hellena Catharina Cojnar 23 49 Luka Catharina  
21 Nov 1859 17 Joannes Gerdic 28 Joannis Martha Agnes Sertic 19 27 Georgi Catharina  
21 Nov 1859 46 Petrus Vukovic 22 Lucka Agnes Agnes Matovina 25 56 Toma??   329/0
23 Jan 1860 51 Mathias Vukovic (W) 31 Joannis Hellena Catharina Vukovic (W)?? 26 38 Luca Anna  
29 Apr 1860 17 Antonius Gerdic (W) 48 Georgi   Magdalena Zagrovic 48 40 Joannis    
26 Nov 1860 29 Tomas Vukovic 18 Nicolaus Margaretha Perkovich Anna Malkoc 19 34 Philippus Antonia   
26 Nov 1860 34 Petri Malkoc 18 Petri Joanna Maria Hodak 20 12 Nicolaus Catherina Vukovich  
26 Nov 1860 44 Joannes Sertic 21 Mathias Margaretha Eva Malkoc 18 10 Joannes Magdalena  
12 May 1861 112 Joannes Czolnar 40 Widower from Dreznik Catharina Stefanac (W) 31 27 Antoni   331
20 Nov 1861 30 Josephus Dumencic 23 Mathias Catharena Malkoc Ellenas Vsdoj?? (W) 23 Josephi?? Widow from Dreznik    
25 Nov 1861 5 Antonius Tomsic 21 Tadia Lucia Spehar Hellena Hodak 20 3 Joannis Hellena Sertich  
25 Nov 1861 43 Gregorius Sertic 21 Stephanus Anna Polyakez Magdalena Spehar 21 25 Joannis Dorothea Sertich  
25 Nov 1861   Paulus Mattovina 23 Thoma Catharina Hellena 21   Marci Franciska  
25 Nov 1861   Tadaus Grdic?? 21 Georgi Barbara?? Maria Vukovic 21   Luca    
25 Nov 1861 23 Joanes Spehar 21 Antonius Catharina Sertich Anna Spehar 22   Petri Magdalena  
25 Nov 1861   Mathaus Sertich 24 Luke Magdalena Maria Spehar 22   Hieronimus Jka  
25 Nov 1861 21 Petrus Sertic 23     Magdalena Stefanac 21   Michaellis    
25 Nov 1861 61 Antonius Krismanic 18 Marci Lucia Sertich Mathia Sertic 19 43 Josephus Magdalena Vukovich  
25 Nov 1861 37 Petrus Bicanic 25 Hiexonijmus Margaretha Mathia Spehar 21 45 Stephani Catharina Sertich  
25 Nov 1861 14 Michael Kovacic 23 Antoni Catharina Sertic Mathia Krismanic 21   Joanis Maria Hodak  
25 Nov 1861   Lukas Vukovic 23 Joannes Maria Hellena Mattovina 26   Marci Magdalena  
25 Nov 1861   Antonius Spehar 20 Petri Catharina Maria Vukovic 19   Josephi Margaretha  
25 Nov 1861 45 Antonius Spehar 22 Josephi Lucia Lucia Dumencic 18   Androe Hellena Malkoch  
25 Nov 1861 14 Stephanus Kovacic 22 Josephi Anna Maria Krismanic 21 From Setinac Michaelis   335
25 Nov 1861   Joannes Sertic 23 Adami   Magdalena Sertic 25 From Dreznik Georgi   335
25 Nov 1861 27 Franciscus Stefanac 21 Georgi   Matia Mattovina 26 8 Nicoli Barbara 335
23 Feb 1862   Nicolaus Vellic 20   From Dreznik Maria Brajkovic 20   Abrahami Jka 336
29 Mar 1862   Marcus Vukovic 58   Widower Anna Vukovic 53 Widow      
26 Aug 1862 39 Michael Vukovic 22 Marcus Clara Zagrovich Johanna Vukovic 20 38 Mathaus Maria Gallovich??  
24 Nov 1862 29 Mataus Vukovic 20 Marcus Francisca Hodak Margaretha Krismanic 20 16 Marcus Anna  
24 Nov 1862 63 Mataus Spehar 24 Philipus Lucia Hellena Vukovic 20 50 Georgius Maria Sertich  
24 Nov 1862 46 Nicolaus Vukovic 20 Nicolaus Magdalena Lonchar Mandalena Mattovina 19 57 Antonius Maria Hodak  
24 Nov 1862 46 Joannes Vukovic 22 Franciscus Catharina Malkoch Catharina Vukovic 19 55 Marci    
24 Nov 1862 28 Josephus Stephanac 20 Petrus   Mandalena Vukovic 20 28 Martinus Maria Vukovich  
24 Nov 1862 62 Georgius Stefanac 25 Bartholomaus Martha Terezia Dumencic 18 30 Franciscus Maria Smalchicz  
24 Nov 1862 39 Stephanus Vukovic 20 Petrus Catharina Bichanich Lucia Smalcic 18 39 Marcus    
24 Nov 1862 38 Joannes Vukovic 23 Lukas Anna Czonyar Hellena Bicanic 20 36 Thomas Maria Lescha??  
24 Nov 1862 27 Nicolaus Stefanac 23 Joannes   Maria Sertic 20 20 Georgius Catharina Polyak  
24 Nov 1862 30 Marcus Dumencic 19 Franjo Maria Smalchich Hellena Stefanac 18 28 Michael Catharina Sablak  
24 Nov 1862 47 Georgius Vukovic 17 Stephanus Dorothea Vukovich Agita Malkoc 18 34 Petrus Jeka Dumenchich  
26 Nov 1862 41 Josephus Spudic 26 Antonius Hellena Hellena Loncar 20   Andreas    
9 Jan 1863 55 Mathaus Vukovic 38 Joannes Dorotha Hellena Galovic 25 13 Joannes Barbara  
30 Aug 1863 14 Petrus Kovacic 21 Antonius Catharina Sertich Catharina Krismanic 19 16 Paulus Maria Vukovich  
    Missing Wedding Books from Sep 1863 through Dec 1877            
8 Jan 1878   Tlija Nelickovic 24 Tlija Maria Ane Brajovic 20   Nikola Mande  
28 Apr 1878   Jakov Strk 39 Lukas Kaja Ane Sertic 29   Pilip Spehar Luce  
19 May 1878   Joso Sertic 49 Marko Mande Brare Sertic 40   Tome Marta  
2 Jun 1878 60 Valentin Hodak 26 Mate (Mathias) Luja (Mande Sertic) Maria Matovina 25 48 Jure (Georgius) Luca Spehar  
24 Jun 1878 Rakovici Jure Brajdic 52 Marko Maria Maria Dumencic 34 28 Miho (Michael) Stefanac Kata (Catharina Sablak)  
25 Nov 1878 9 Marko Matovina 24 Anta (Antonis) Manda (Magdalena Sertic) Ane (Anna) Hodak 21 4 Joso (Josephus) Bare (Barbara)  
26 Nov 1878 43 Stipan (Stephanus) Sertic 22 Joso (Josephus) Manda (Magdalena) Jaga (Agnes) Matovina 23 8 Martin Kata (Catharina Oreskovic)
26 Nov 1878   Jure Hodak 23 Marko Janja Ane Sertic 24   Jure Rosa  
15 Jan 1879 39 Mate Vukovic 23 Petar Kata (Chatarina) Marium (Maria) Hodak 23 3 Ivan (Joannis) Jele (Hellena)  
15 Jan 1879 46 Martin Vukovic 23 Luka (Lucas)  Bare (Barbara) Anum (Anna) Vukovic 18   Petar Kate (Katharina Bicanic)
15 Jan 1879   Dane Vukovic 25 Marko (Marcus) Luja (Clara Zagrovic) Lujum (Margaretha) Spehar 22 25 Franja (Franciscus) Maria Malkoc  
20 Jan 1879   Stipan Turkalj 23 Mate (Michael) Ane (Anna Vukovic) Jagum Sertic 18   Joso Dore  
4 May 1879 12 Nikola (Nicolaus) Hodak 23 Marko (Marcus) Kate (Catharina) Katum Colner 23   Jean Bare  
25 May 1879 36 Stipan Bicanic 23 Mihat (Michael) Kata (Catharina) Matium (Mathia) Vukovic 21 46 Nikola (Nicolaus) Mande  
23 Nov 1879 46 Nikola (Nicolaus) Vukovic 22 Ante (Antonius) Mare (Margaretha) Jonkum Sertic 22   Marko Maria  
24 Nov 1879 53 Petar Sertic 22 Marko (Marcus) Mare (Margaretha) Jekum (Hellena) Kovacic 21 14 Marko Juka (Jka)  
24 Nov 1879 Berloga Derlo Ivan Velic 26 Joso Ane Martum (Marthea) Brajkovic 19 39 Jesemica Abram Juka (Joanna Tomajic)  
18 Jan 1880 46 Jure (Georgius) Vukovic 23 Grega (Gregorius) Margaretha Matovina (W) Manda (Magdalena) Sertic 23 20 Jure (Georgius) Kata (Catharina)  
18 Jan 1880 73 (16 birth) Jure (Georgius) Krismanic 24 Nikola (Nicolaus) Marica (Margaretha Vukovic) Jeka (Hellena) Zagrovic 24 40 Ivan (Joannis) Manda (Magdalena)  
18 Jan 1880 22 Jure (Georgius) Sertic 23 Pave (Paulus) Mare (Margaretha) Bara (Barbara) Krismanic 22 16 Pave (Paulus) Marija (Maria) Vukovic  
18 Jan 1880 50 Luka (Lucas) Vukovic 25 Martin (Martinus) Marija (Maria Vukovic) Marija (Martha) Malkoc 23 33 Joso (Josefus) Roza (Rozaria)  
19 Jan 1880 46 Stipan Vukovic 24 Luka Bara Marija (Maria) Sertic 23 21 Joso (Josephus) Bara (Barbara)  
19 Jan 1880 52 Luka (Lucas) Bicanic 25 Dane (Daniel) Kata (Catharina) Marija (Maria) Vukovic 18 47 Stipen (Stephanus) Dora (Dorothea Vukovic)  
19 Jan 1880 30 Martin (Martinus) Dumencic 23 Franjo (Franciscus) Maria Bara Vukovic 20 46 Anton (Antoni) Mara (Margaritha Stefanac??)  
9 Feb 1880 21 Nikola Sertic 28 Daniel Marija Bara (Barbara) Vukovic 23 29 Joso (Josephus) Ana (Anna)  
9 Feb 1880 36 Marko (Marcius) Bicanic 25 Gaspar (Gasparus) Kata (Catharina Rakovina) Marija (Maria) Sertic 23 19 Pere (Petrus) Kata (Catharina)  
6 May 1880 46 Petar (Petrus) Vukovic 43 Luke (Lucas) Bara (Birth mom Agnes) Manda Sertic 25   Pere Jele  
27 Jun 1880 Ogulin Toma Nagota   Martin Marija Ana Hodak 22 68 Ivan Marija  
18 Nov 1880 55 Nikola Vukovic 23 Ivan (Joannes) Ana (Maria) Luja (Lucia) Tomsic 23 5 Pave (Paulus) Margaretha  
18 Nov 1880 5 Marko (Marcus) Tomsic 23 Petar (Petrus) Kata (Katarina) Roza (Rosalia) Matrovina 18 56 Jure (Georgius) Bara (Barbara Sertic)  
18 Nov 1880 49 Marko (Marcus) Colner 23 Blasius Luca (Lucia) Jaga (Agnes) Matovina 19 56 Tadia Jela (Hellena Vukovic)  
18 Nov 1880 55 (9 birth) Petar (Petrus) Matovina 24 Tadia (Thaddaus) Jela (Hellena) Marija (Maria ) Sertic 21 22 Anton (Antoni) Jeka (Hellena)  
18 Nov 1880 8 Nikola (Nicolaus) Matovina 23 Martin (Martinus) Kata (Catharina Oreskovic) Kata (Catharina) Matovina 23 9 Antonius Magdalena  
18 Nov 1880 3 Vid (Vitus) Hodak 24 Jure (Georgius) Jela (Hellena) Marija (Margaritha) Spehar 21 24 Mata (Mathai) Jeka  
18 Nov 1880 14 Mate (Mathe) Kovacic 30 Jakov Bara (Bare Sertic) Mare Vukovic 21   Toma Jela  
20 Jan 1881 39 Ivan (Joannes) Vukovic 22 Jure (Georgius) Lucia Jela (Hellena) Tomsic 20 5 Petri Catharina Matovina  
6 Feb 1881 14 Joso (Josephum) Kovacic 26 Joannis Lucia Vukovic Manda (Anna) Matovina 21 56 Georgi Barbara Sertic  
7 Feb 1881 8 Ivan (Joannes) Matovina 23 Josephus Barbara Ana (Anna) Matovina 23 69 (Birth 48) Josefus Bare  
27 Feb 1881 16 Vid (Vitus) Krizmanic 24 Mathias (Kata) Catharina Janja (Agnes) Sertic 25 21      
27 Feb 1881 35 Nikola (Nicolaus) Sterk 23 (Ivan) Joannes Roza (Rozalia Malkoc) Manda (Mandalena) Dumencic 25 30 Karls (Carolus) Jela (Hellena)  
27 Feb 1881 13 Petar (Petrus) Galovic 23 Anton (Antonius) Barbara Marija (Maria) Kovacic 23 14 Antan (Antonius) Kata (Catharina)  
27 Feb 1881 43 Mile (Michael) Sertic 21 Georgi Hellena Matovina Luja Hodak 21 65 Joso Jela  
16 May 1881 51 Luka Vukovic 22 Vid (Vitius) Luja (Lucia?? Sertic) Manda (Magdalena) Sertic 26 44 Ivan (Jaonnes) Jela (Hellena Krizmanic)  
6 Jun 1881 21 Toma (Tomas) Sertic 22 Barisa (Bartholinea) Marija (Marthia Krizmanic) Kata (Catharina) Bicanic 22 37 Stepan (Stephanus) Mara (Margarita Spehar)  
6 Jun 1881 17 Polde (Leopoldus ) Grdic 22 Aloisius Jela (Hellena Bicanic) Jaga (Agatha) Spehar 20 25 Joso (Josephus) Manda (Maria Malkoc)  
17 Jul 1881 46 Mate (Mathaus) Vukovic 45 Franja (Franciscus) Kata (Catharena) Bara (Barbara) Sertic (W) 23 22 (Georgius Sertic) 22 Pave (Paulus) Marija (Maria) Vukovic  
30 Oct 1881 155 Kakovina Toma Corak 25 Luka Marija Marija Loric?? 22 17 Rubaj Pavas?? Jela  
21 Nov 1881 73 (Birth 16) Ivan (Joannes) Krizmanic 22 Joso (Josephi) Marija (Maria Spehar) Marta (Martha ) Sertic 20 21 Joso (Josephus) Bara (Barbara Matovina)  
16 Jan 1882 63 (Birth 74) Joso (Josephus) Spehar 26 Philippus Lucia Galovic Kate (Catharina) Kovacic 26 14 Antonius Catharina Sertic  
22 Jan 1882 50 Vid (Vide) Vukovic 30 Ivan Luce Stefana Jela (Hellena) Galovic 22 13 Marci?? Lucia Gerdic??  
23 Jan 1882 46 Jandre (Andreas) Vukovic 23 Mathia   Mara (Margaritha) Bicanic 22 36 (Birth 52) Mathai?? Maria Gerdic??  
30 Jan 1882 17 Peter (Petrus) Grdic 24 Petrus Anna Jaga (Agata) Sertic 20 22 Antonius Hellena Sabljak  
12 Feb 1882 73 (Birth 16) Marko (Marcus) Krizmanic 23 Michael Agnetis Jeka (Hellena) Krizmanic 21 16 Stephanus Catharina Matovina  
23 Jul 1882 17 Ivan (Joannes) Grdic (W) 51 Joannes Martha Marija Dumencic 53 30      
3 Sep 1882 14 Anton (Antonius) Kovacic 22 Antoni Catharina Sertic Manda (Magdalena) Grdic 23 17 Luca Joanna Sertic  
26 Nov 1882 6 Ivan (Joannis) Krizmanic 22 Tomes Maria Sertic Jonka Matovina 26 48      
27 Nov 1882 48 Pave (Paulus) Matovina 24 Thaddaus Hellena Bare (Barbara) Sertic (W)?? 24 19 Paulus Hellena  
27 Nov 1882 49 Ivan (Joannis) Colner 28 Blasi Luisa Zagrovic Bare (Barbara) Kovacic 20 14 Joanes Lucia Vukovic  
27 Nov 1882 50 Peter (Petrus) Vukovic 23 Martini Maria Vukovic Janja (Agnes) Vukovic 19 46 Antonius Mare Stefanac  
27 Nov 1882 34 Nikola (Nicolaus) Malkoc 24 Mati (Mathias) Kata (Katharina) Marija Vukovic 18 46 Peter (Petrus) Jaga (Agnes Matovina)  
27 Nov 1882 29 Peter (Petrus) Vukovic 23 Joso (Josephus) Ana (Sertic??) Anna Krizmanic 20 73 (Birth 16) Mihat (Michael) Janja (Agnes Bicanic)  
27 Nov 1882 13 Tome (Thomas) Galovic 26 Marko (Marcus) Lucija (Lucia) Lucija (Lucia) Colner 23 7 Ivan (Joannes) Marija (Maria Gerdic)  
27 Nov 1882 9 Joso Matovina 24 Anton (Antonius) Elizabeta (Elisabeth Sertic) Janja Colner 20 7 Ivan (Joannes) Marija (Maria Gerdic)  
28 Nov 1882 65 (Birth 12) Jure (Georgius) Hodak 24 Marko (Marcus) Kate (Catharina Bicanic) Jele Sajnovic 17 5 Jesenica Peter Marija  
15 Jan 1883 49 Jure Colner 22 Ivan Marija Ana Kovacic 22 14 Anton (Antoni) Kate (Catharina Sertic)  
20 Jan 1883 17 Marko (Marcus) Grdic 23 Nikola Ana (Anna Dumencic) Mare (Maria) Kovacic 23 14 Ivan (Joannis) Luja (Lucia Vukovic)  
19 Aug 1883 41 Jandre (Andreas) Spudic 44 Anton (Antonius) Jele (Hellena) Mande (Magdalena) Colner 23 7 Marko (Marci) Mare (Maria Sertic)  
11 Sep 1883 36 Novi Gospii Jakob Amic 24 Sime Mare Ursa Brajkovic 19 39 Jesemica Abram Jeka  
30 Oct 1883 10 Vaganar Marko Amic 50 Pave Marta Dora/Janja/ Brajkovic 30 39 Jesemica Ilija Mara  
26 Nov 1883 28 Mihat (Michael) Stefanac 21 Mati (Mathaus) Ane (Anna Gerdic) Kate Vukovic 20 46 Mati Ane  
26 Nov 1883 5 Ivan (Joannes) Tomsic 22 Franc (Francisi) Jele (Hellena Matovina) Mare (Margaretha) Matovina 20 56 Tadija (Tadias) Jele (Hellena Vukovic)  
26 Nov 1883 4 Marko (Marcus) Hodak 25 Peter (Petrus) Luja (Lucia Spehar) Mare (Margaretha) Vukovic 20 38 Joso (Josephus) Marta (Martha Bicanic)  
27 Nov 1883 43 Nikola (Nicolaus) Sertic 27 Peter (Petrus) Mare (Margaretha) Mare (Maria) Grdic 27 17 Luka (Lucas) Jka (Joanna)  
27 Nov 1883 44 Stipan (Stephanus) Sertic 23 Ante (Antoniusi) Mande (Magdalena Vukovic) Ana (Anna) Sertic 23 43 Peter (Petri) Mare (Maria Vukovic)  
7 Jan 1884 17 Pave (Paulus) Grdic 24 Stipan (Stephani) Luja (Lucia Vukovic) Mare Krizmanic 19 16 Pave (Paulus) Marij (Maria Vukovic)  
20 Jan 1884 50 Pave (Paulus) Vukovic 23 Jure (Georgius) Mare (Maria Sertic) Janja (Agnes) Dumencic 24 30 Franc (Francisci) Mare (Maria Smolcic)  
20 Jan 1884 46 Ivan (Joanes) Vukovic 22 Grga (Gregorius) Mare (Margareta Matovina) Kaja (Catharina) Vukovic 22 29 Joso (Josephus) Ana (Anna Sertic)  
11 Feb 1884 43 Martin (Martinus) Sertic 24 Joso (Josephi) Mande (Magdalena Vukovic) Jeka (Hellena) Matovina 23 8 Martin (Martini) Kate (Catharina Oreskovic)  
11 Feb 1884 50 Marko (Marcus) Vukovic 27 Ivan (Joannes) Luja (Lucia) Janka (Hellena) Vukovic (W) 26 46 44 Marko Sertic Marija (Maria)  
9 Sep 1884 39 Jesenica Nikola Brajkovic 66     Mare Velic 55        
23 Nov 1884 26 Jure (Georgius) Vukovic 23 Mate (Mathaus) / Mande (Magdalena Matovina) Jeka Matovina 20 8 Marki (Marcus) Bare (Barbara Sabljak)??
24 Nov 1884 19 Peter (Petrus) Sertic 26 Mihat (Michael) Kate (Catharina) Ana Hodak 20 12 Ivan Mare (Matovina)  
24 Nov 1884 17 Ivan (Joanes) Grdic 22 Luka (Lucas)  Jka (Joanna Sertic) Jeka (Hellena) Kovacic 22 14 Joso (Josephus) Mare (Maria Sertic)  
24 Nov 1884 73 (Birth 16) Anton (Antonius) Krizmanic 24 Niko (Nicolai) Mare (Margarita Vukovic) Mare (Maria) Spehar 22 45 Anton (Antonius) Luja (Lucia Dumencic)  
24 Nov 1884 69 (Birth 48) Niko (Nicolaus) Matovina 23 Joso (Josephi) Bare (Barbara Tomsic) Matija (Matia) Hodak (Birth 21yrs) 23 12 Niko (Nicolaus) Mare (Maria Matovina)  
24 Nov 1884 45 Marko (Marcus) Spehar 27 Joso (Josephus) Mare Mare Kovacic 20 14 Vid Kate  
24 Nov 1884 17 Stipan (Stefanus) Grdic 22 Alojs (Aloisius) Jele (Hellena Bicanic) Bare (Barbara) Kovacic 23 14 Marko (Marcus) Jka (Joana from Dreznik)
24 Nov 1884 46 Jandre (Andreas) Vukovic 26 Mate (Mathia) Ana Jeka (Hellena) Matovina 26 48 Jure (Georgius) Luce (Lucia)  
24 Nov 1884                      
    Missing Wedding Books from 1884 through Dec 1885            
10 Jan 1886 68?? Luka Hodak 64 Josip Manda Marija Krimar?? 60        
10 Jan 1886 21 Nikola Sertic 33 Barise Mathia Krismanich Ana Grdic 20 18 Stipana Luja  
11 Jan 1886 62 Ivan Stefanac 22 Luke (Lucas) Jele (Hellena Vukovic) Jaga Vukovic 20 50 Jure Terezije  
14 Feb 1886 43 Luka Sertic 32 Jose (Josephus) Mande (Magdalena Vukovic) Ana Kovacic 23 14 Stipe (Stephanus) Marie (Maria Krznaric)  
10 Oct 1886 6 Petar Krizmanic 24 Jure (Georgius) Marija (Maria Sertic) Bara Kovacic (W) 24 49 Ivan Colner (Birth 14) 14 Joanes Lucia Vukovic  
1 Nov 1886 61 Ivan (Joannes) Krizmanic 23 Mato (Marko) (Marcus) Luca (Lucia Sertic) Marija Matovina 22 8 Vida Mande  
14 Nov 1886 14 Ivan (Joannes) Kovacic 24 Marko (Marcus) Jka (Joana Hodak) Marija Krizmanic 21 16 Jure Mande  
22 Nov 1886 43 Toma Sertic 22 Jure (Georgi) Jele (Hellena Matovina) Jaga Hodak 22 12 Jose Marie  
22 Nov 1886 43 Stipan Sertic 24 Grga (Gregorius) Manda (Mandalena Spehar) Matija Sertic 22 59 Petra (Pertus) Kate (Catharina Krismanic)  
22 Nov 1886 30 Frano (Franciscus) Dumencic 23 Marka (Marcus) Jka (Hellena Stefanac) Dora (Dorothea) Spehar 23 25 Franc (Franciscus) Marie (Maria Malkoc)  
22 Nov 1886 36 Mate (Mathaus) Bicanic 23 Ivana (Joannes) Kate (Catharina Vukovic) Jeka Vukovic (W) 22 26 Jure (Georgius) Marko Matovina Bare  
22 Nov 1886 42 Petar Dumencic 34 Marko Ane Gerdich Maria Vukovic 18 29 Anto Jele  
22 Nov 1886 17 Jure (Georgius) Grdic 23 Tadija (Tadaus) Marija (Maria Vukovic) Marija Krizmanic 21 73 Ante Jeka  
22 Nov 1886 ?? Dreznik Marko Jukovic ?? Pilipa Mare Maria Vukovic 20 26 Joso Jele  
9 Jan 1887 38 Petar Vukovic 23 Marko (Marcus) Manda (Magdalena Spehar) Ana Krizmanic 24 6 Toma (Thomas) Maria Sertic  
9 Jan 1887 30 Stipan Dumencic 23 Ivan (Joannes) Maria Spehar Bara Grdic 23 17 Luka (Lucas) Jke (Joanna Sertic)  
20 Jan 1887 34 Ande Malkoc 22 Petar Maria Mande Bicanic 23 36 Gaspar (Gasparus) Kaja (Catharina Rakovina)  
6 Feb 1887 5 Jure Tomsic 24 Pave (Paulus) Maria (Margaretha Rakovica) Manda Hodak 23 12 Ante (Antoni) Ane (Anna Sertic)  
20 Feb 1887 45 Marko Spehar 23 Ante (Antonius) Lucija (Lucia Dumencic) Roza Kovacic 22 14 Jure Maria  
15 Aug 1887 5 Mate Tomsic 22 Petra (Pertus) Kate (Catharina Mattovina) Maria Vukovic 24 39 Jure (Georgius) Luce (Lucia Dumencic)  
28 Aug 1887 13 Jure Galovic 22 Marko (Marci) Luce (Lucia Gerdic) Manda (Mandalena) Spehar 24 23 Ivan (Joannes) Ane (Anna Spehar)  
28 Aug 1887 46 Ante Vukovic 22 Anta (Antonius) Mare (Mare Stefanac) Matija Matovina 21 8 Ante Jele  
28 Aug 1887 8 Jure Matovina 23 Ante Jele Janja Matovina 18 69 Mate Mande  
28 Aug 1887 29 Marko Vukovic 23 Joso (Josephus) Ana (Anna Sertic) Jela Krizmanic 22 16 Mijat (Michael) Janja (Agnes Bicanic)  
28 Aug 1887 30 Joannes?? Dumencic 23 Joso Jele ?? Malkoc 19 34 Petra Maria  
28 Aug 1887 20 ?? Sertic 22 Mate Maria ?? Grdic 22 17 Vid (Vitus) Lucja  
28 Aug 1887 16 Martin Krizmanic 24 Nikola (Nicolaus) Maria (Margareta Vukovic) Kata?? Spehar 19 23 Ivan (joannes) Ana (Anna Spehar)  
8 Sep 1887 7 Marko Colner (W) 52 (Maria Sertic)   ?? Malkoc (W) 42 33 (Marko Malkoc)      
18 Sep 1887 45 Rokovina Petar Labljak 24 Jerko Ana Marta?? Colnar 22 49 Ivan (Joannes) Marta (Maria Antolic??)  
2 Oct 1887 42 Marko Dumencic 22 Mate Maria Maria Spehar 20 23 Jose Luce  
2 Oct 1887 65 ?? Hodak 23 Mate Maria Roza Sertic 19 22 Ante (Antonius) Jele (Hellena Sabljak)  
2 Oct 1887 51 Luka Vukovic (W) 28 (Manda Sertic) Vitius Lucia?? Sertic Maria Grdic (W) 32 17 (Ive Grdic)      
20 Nov 1887 58 Polde Sertic (W) 23 (Ana) Stipan?? Jaga?? Mande Matovina 19 48 Tome Ane  
21 Nov 1887 9 ?? Matovina 23 Ante (Antonius) Elizabetha (Elisabeth Sertic) Jaga Matovina 19 69 Joso Bare  
21 Nov 1887 40 Stipe Zagrovic 19 Franja Ane Ana Matovina 22 48 Jure Marta  
21 Nov 1887 69 Joso Matovina 21 Mate Mande Maria Vukovic 18 47 Jure Jaga  
21 Nov 1887 26 Petar (Petrus) Vukovic 24 Mate (Mathaus) Mande (Mandalena Mattovina) Bara Krizmanic 19 61 Pave Kata  
14 Feb 1888 28 Gabre Stefanac 21 Joso Manda Ana Vukovic 20 55 Joso Mara  
15 Apr 1888 39 Petar Vukovic 24 Stipan Luce Bara (Barbara) Vukovic 25 51 Mate (Mathaus) Kata (Catharina Vukovic)  
16 May 1888 5 Toma Tomsic 22 Frane (Franciscus) Jele (Hellena Matovina) Matija Matovina 26 9 Ante (Antonius) Step?? Manda (Elisabeth Sertic)
15 Jul 1888 73 Ivan (Joannes) Krizmanic (W) 29 16 Joso (Josephi) Marija (Maria Spehar) Marta Vukovic 20 39 Jure (Georgius) Luce (Lucia Dumencic)  
29 Jul 1888 16 Joso Krizmanic 22 Stipe (Stephanus) Kate (Catharina Matovina) Jaga Vukovic 22 39 Jure (Georgius) Luce (Lucia Dumencic)  
26 Nov 1888 55 Marko Vukovic 23 Ivan Marija Janja Strk 21 35 Pere Mande  
26 Nov 1888 43 Rafailo Sertic 23 Joso Mande Marija Hodak 22 12 Ivan Mare  
26 Nov 1888 39 Joso Vukovic 24 Marko Marija Dore Malkoc 19 33 Stipan Eva  
26 Nov 1888 66 Ivan Bicanic 19   Kate Jeka Spehar 22 25 Franc Marija  
9 Jan 1889 16 Pere Krizmanic 28 Mate (Mathaus) Kate (Catharina Sertic) Jele Pravdacic 21 53 Jablanac Franci    
20 Jan 1889 8 Dolfe (Adolf) Matovina 23 Petar Luja Mare Antolic 24 15 Stipe Mande  
5 May 1889 73 Ivan Krizmanic 22 Mica Janja Kate Matovina 28 48 Mate Jole  
9 Jun 1889 17 Petar Gerdic 25 Tadija Marica Mande Kovacic 20 14 Stipan Marija  
14 Jul 1889 50 Luka Vukovic 34 Ivan (Joannes) Luja (Luisa Stefanac) Mande (Magdalena) Vukovic 27 51 Vid (Vittus) Lucija (Lucia Sertic)  
15 Sep 1889 42 Elija Dumencic (W) 48 Marko (Marcus) Ane (Agnes Gerdic) Ane (Anna Matovina) Sertic (W) 42 21 Stipe (Stephanus) Ivka (Jka Conjar)  
3 Nov 1889 56 Polde Matovina 25 Jure Bare (W) Sertic Marija Matovina 22 69 Joso Bara  
3 Nov 1889 66 Marko Bicanic 26 Mate Marija Kate Drazenovic 19 2 Letinac (Setinac?) Marko Roza  
3 Nov 1889 51 Leopold Vukovic 25 Mate Kate Ana Vukovic 21 39 Mijat Juka  
4 Nov 1889 17 Marko Grdic 24 Luka Ivka Marija Malkoc 14 10 Mavitin Ane (W) Grdic  
10 Nov 1889 178 Dreznik Jandre Luketic 26 Valentin Kata Marija Sertic 21 59 Serticpoljana Jure Roza  
25 Nov 1889 15 Tadija (Thadaus) Antolic 31 Stipan (Stephanus) Manda (Magdalena) Marija Krizmanic 15 73 Nikola Margareta  
25 Nov 1889 69 Antum Matovina 24 Joso Bare Kate Matovina 19 8 Pave Jele  
25 Nov 1889 21 Jure Sertic 25 Joso Bare Marija Bicanic 19 66 Mate Stanislava  
25 Nov 1889 14 Ante Kovacic 21 Joso Marija Marija Hodak 23 12 Ante Ana  
25 Nov 1889 29 Mate Vukovic 23 Mate Mare Mande Spehar 23 45 Ante Lucija (W?)  
25 Nov 1889 14 Marko Kovacic 24 Petar Kate Kate Conjar 18 7 Ivan Marija  
25 Nov 1889 48 Petar Matovina 20 Joso Marta Mande Krizmanic 24 6 Toma Marija (W?)  
25 Nov 1889 48 Antun Matovina 24 Mate Jele Margareta Sertic 19 59 Petar Kata  
25 Nov 1889 61 Petar Krizmanic 23 Mate (Marko) Lucija Lucija Sertic 19 59 Joso Bare  
25 Nov 1889 36 Petar Bicanic 22 Ivan Kate Jaga Vukovic 20 26 Mate Mande  
9 Feb 1890 12 Joso Hodak 22 Nikola Marija Jele Vukovic 22 46 Petar Jaga  
13 Apr 1890 14 Milo (Michael)(Jure) Kovacic (W) 52 (Mathia Krismanic) Anton (Antonius)/Kate (Catharina Sertic) Jele (Hellena) Vukovic (W) 38 46 Blaz (Blasius Conjar) Lucija (Lucia Zagrovich)  
27 Apr 1890 8 Polde Matovina 23 Martin Kate Jele Kovacic 22 14 Ivan Lucija  
4 May 1890 7 Mile Conjar 22 Ivan Marija Kate Kovacic 20 14 Pave Marija  
15 May 1890 30 Vid Dumencic 23 Marko Jele Kate Strk 25 35 Petar Mande  
17 May 1890 5 Anton Tomsic (W) 50 (Hellena Hodak3) Tadija (Thaddaus)/Lucia Spehar Marija (Maria) Krizmanic (W) 56 (Lukas) 6 Vid (Vitus) Sertic Janja (Agnes)  
5 Oct 1890 21 Toma Sertic (W) 41 Bar   Ana Corak 22 18 Nvhovine (Linac) Juraj Marija  
26 Oct 1890 4 Toma (Thomas) Hodak (W) 44 Joso (Josephus) Bare (Barbara Vukovic) Marija Bicanic (W) 35 52 Luka Stefanac #28 Jele (Helena) Vukovic  
1 Nov 1890 22 Marko Sertic 20 Ante Jele Jelena Vukovic 21 26 Mate Mande  
24 Nov 1890 24 Anton Spehar 21 Ivan Mare Bare Dumencic 20 30 Joso Jale  
24 Nov 1890 65 Petar Hodak 25 Stipan Jele Marija Hodak 22 4 Toma Mande  
7 Jan 1891 44 Stipan Sertc (W) 30 Anton (Antonius) Mande (Magdalena Vukovic) Kate Kovacic 22 14 Marko Jeka  
11 Jan 1891 30 Mate Dumencic 24 Joso Jele Ana Dumencic 20 42 Flija Bare  
11 Jan 1891 4 Ivan Hodak 25 Petar Lucija Spehar Matija Bicanic 18 36 Ivan Kate  
11 Jan 1891 7 Jure Conjar 25 Ivan Marija Jelena Grdic 22 17 Tadija Marica  
11 Jan 1891 69 Toma Matovina 23 Mate Klara (Mande) (W) Hodak Marija Sertic 30 19 Pave Jela  
12 Jan 1891 25 Petar Spehar 24 Joso Marija (W) Grdic Paulina (Roza) Krizmanic 23 73 Anta Jeka  
2 Feb 1891 14 Jure Kovacic 20 Ivan Lucija Lucija Hodak 25 115 Dreznik Marko Janja  
19 Apr 1891 10 Mate Malkoc 19 Martin Ana Ana Spehar 20 23 Petar Bare  
17 May 1891 29 Ivan Vukovic 23 Joso Ana Jele Vukovic 23 38 Joso Marta  
21 May 1891 17 Joso Grdic 23 Adami Bare Marija Vukovic 26 39 Mijat Jeka  
12 Aug 1891 11 Mate Sertic 22 Simo?? Lucija Jele (Hellena) Grdic (W) 29 17 Joso (Josephus) Kovacic#14/Marija (Maria Sertic)  
16 Aug 1891 36 Toma Bicanic 25 Gaspar Kate Bare Hodak 23 12 Anton Ana  
30 Aug 1891 44 Mile Sertic 23 Marko Marija Jelena Sertic 23 20 Mate Marija  
4 Oct 1891 8 Toma Matovina 22 Marti Kate Jelena Hodak 23 65 Mate Mare  
16 Oct 1891 25 Anton Spehar 25 Nikola Jelena Mare Vukovic 22 55 Mate Jele  
10 Jan 1892 55 Petar Vukovic 26 Jure Lucija Roza Vukovic 22 46 Mate Ana  
17 Jan 1892 19 Mijat Sertic 28 Pave Jele Mare Matovina 20 48 Gaspar Jele  
17 Jan 1892 42 Ivan Dumencic (W) 48 Marko (Marcus)/Ana (Margaretha) Agnes Grdic Jelena Brajkovic (W) 46 39 Vrhovine Jesenica Mijat Corak Ana  
18 Jan 1892 38 Petar Vukovic 25 Ivan Jelena Kate Zagrovic 19 40 Franja Ana Bicanic (W)  
7 Feb 1892 46 Jandre (Andreas) Vukovic (W) 34 Mate (Mathia) Anna Krizmanic Kate Hodak 21 12 Jure Marta  
8 Feb 1892 26 Ivan Vukovic 24 Luka Jelena Marija Vukovic 24 46 Mate Ana  
24 Jul 1892 39 Jesenica Petar Brajhovic 22 Toma Jeka Marija Loncar 27 71 Brlog. Klanac Jandre Kate  
20 Nov 1892 17 Luka Grdic 24 Stipan Lucija Mande Stefanac (W) 19 62 Marko Ana  
21 Nov 1892 42 Joso Dumencic 18 Dane Jeka Marta Spehar 19 24 Ivan Marica  
21 Nov 1892 8 Anton (Antonius) Matovina 30 Marko (Marcus) Bare (Barbara Sabljak) Marija Grdic 24 17 Ivan Mande  
21 Nov 1892 14 Ivan Kovacic 22 Joso Marija Ana Spehar 22 63 Mate Jeka  
8 Jan 1893 16 Ivan Krizmanic 24 Stipan Kate Marija Bicanic 22 36 Ivan Kate  
15 Jan 1893 26 Stipan Vukovic 23 Grga Mande Jelena Turkalj 24 42 Rakovica (Seliste) Joso Bare  
16 Jan 1893 23 Anton Spehar 28 Joso Lucija Bare Kovacic 19 14 Petar Kate  
16 Jan 1893 39 Joso Vukovic 24 Anton Lucija Marija Dumencic 20 30 Joso Jele  
29 Jan 1893 26 Polde Vukovic 22 Dane Bare Mande Spehar 27 87 Dreznik (Catunja) Grga Jele  
6 Feb 1893 35 Mate Strk 20 Petar Mande Kate Malkoc 17 24 Marko Marija  
6 Feb 1893 47 Nikola Vukovic 21 Jure Jaga Mande Dumencic 15 42 Flija (Dane) Jeka  
2 May 1893 164 Dreznik Jure Spehar 22 Vid / Lucija (from Dreznik Rastovica) Ana Sertic 21 43 Vid Kate  
26 Nov 1893 158 Dreznik Franjo Hodak 31 Petar Jaga Mande Sertic 22 43 Leopold Marija  
27 Nov 1893 5 Petar Tomsic 24 Mihovil Ana Jelena Sertic 23 59 Juraj Roza  
27 Nov 1893 46 Juraj Vukovic 20 Anton Ana Ana Bicanic 21 66 Mate Stoja  
27 Nov 1893 44 Ivan Sertic 25 Ferdinand Lucija Mande Sertic 31 59 Juraj Roza  
27 Nov 1893 50 Mate (Mathaus) Vukovic 31 Ivan (Joanes) Lucija (Lucia Stefanac) Milka Brajkovic 24 39 Jesemica Luka Barbara  
29 Nov 1893 108 Rokovica Mate Pavlic 22 Stipan Mande Mande Vukovic 26 26 Grga Mande  
7 Jan 1894 18 Joso (Josephus) Grdic (W) 46 Adam (Adamus) Ana (Anna Krizmanic) Janja (Agnes) Krizmanic (W) 40 16 21 (Bartholomius) Sertic Marija (Mathia Krizmanic  
14 Jan 1894 14 Petar Kovacic 25 Vid Kata Jaga Vukovic 20 46 Stipan Klara  
15 Jan 1894 4 Franjo Hodak 32 Petar (Petrus) Lucija (Lucia Spehar) (W) Barbara Tomsic 20 5 Anton Jelena  
1 Apr 1894 43 Rakovica Marko Turkalj (W) 35 Mijat / Ana (from Seliste) Mande Kovacic 31 14 Petar (Petrus) Kate (Catharina Krismanic)  
22 Apr 1894 78 (Birth 12) Petar Hodak (W) 42 Anton Ana (Anna Sertic) Margareta Matovina (W) 29 72 Stipan Antolic Mare  
16 Sep 1894 128 Dreznik Franjo Hodak (W) 44 Tadija Dora Mande Kovacic 24 14 Marko Ivka  
7 Oct 1894 28 Petar Stefanac 25 Joso Mande Jaga Malkoc 24 34 Marko Mare  
26 Nov 1894 58 Ivan Sertic 25 Josip Lucija Marija Hodak 22 65 Mate Marija  
26 Nov 1894 46 Mihovil Vukovic 24 Vid Jaga Marija Vukovic 21 26 Nikola Jelena  
26 Nov 1894 58 Leopold Sertic (W) 30 Stipan Jaga Jelena Vukovic 20 29 Mate Marija  
27 Nov 1894 47 Marko Vukovic 18 Juraj Jaga Jelena Vukovic 22 46 Vid Jaga  
29 Nov 1894 44 Mate Sertic 24 Marko Marija Margareta Kovacic 21 14 Josip Marija  
30 Nov 1894 20 Petar Sertic 23 Mate Marija Spehar Antonija Galovic 20 80 Josip Margareta  
21 Jan 1895 14 Ivan Kovacic 28 Petar Katarina Margareta Hodak 27 65 Stipan Jelena  
21 Jan 1895 17 Anton Grdic 25 Luka Jeka Roza Spehar 20 23 Josip Lucija  
28 Jan 1895 6 Josip Krizmanic 26 Toma Marija Jelena Vukovic 24 39 Anton Lucija  
6 Oct 1895 42 Marko Dumencic 25 Ivan Matija Marija Brajkovic 19 39 Jesemica Toma Jelena  
6 Oct 1895 29 Petar Vukovic 25 Mate Margareta Agata Sertic 19 20 Ivan Elizabeta  
4 Nov 1895 51 Mate Vukovic 43 Mate Katarina Katarina Vukovic (W) 34 46 29 Josip (Josephus) Ana (Anna Sertic)  
11 Nov 1895 30 Vid Dumencic (W) 28 (Kate Strk) Marko Jelena Ana Malkoc 19 33 Martin Margareta  
24 Nov 1895 3 Filip Hodak 25 Petar Marija Marija Grdic (W) 36 17 14 Ivan Kovacic Lucija (Lucia Vukovic  
28 Nov 1895 52 Josip Bicanic 24 Tadija Katarina Katarina Bicanic 19 36 Stipan Matija  
7 Jan 1896 23 Mate Spehar 26 Josip Lucija Agata Hodak 27 79 Ivan Margareta  
7 Jan 1896 78 Rakovica Petar Turkalj (W) 30 Anton Mandalena Ana Spehar 25 45 Anton Lucija  
12 Jan 1896 86 Anton Krizmanic 27 Anton Jelena Agata Kovacic 20 14 Josip Marija  
12 Jan 1896 23 Pavao Spehar 25 Ivan Ana Margareta Kovacic 24 14 Stipan Marija  
19 Jan 1896 77 Nikola Hodak 27 Juraj Marta Marija Vukovic 17 55 Juraj Lucija  
9 Feb 1896 75 Petar Matovina 27 Anton Jelena Agata Sertic 21 43 Petar Marija  
13 Apr 1896 22 Nikola Sertic 23 Toma Agata Barbara Matovina 19 69 Marko Marta  
16 May 1896 24 Petar Spehar 25 Ivan Margareta Marija Sertic 20 22 Toma Agata  
30 Aug 1896 3 Slavoljub Kantoci 30 Josip / Terezija (From Lastine zupa) Marija Hodak 21 68 Josip Ana  
6 Sep 1896 25 Pavao Spehar 19 Anton Katarina Jelena Sertic 17 20 Josip Jelena  
1 Nov 1896 8 Marko Matovina 24 Pavao Jelena Margareta Krizmanic 24 6 Juraj Marija  
15 Nov 1896 17 Petar Grdic 27 Stipan Lucija Lucija (Jeka) Malkoc 18 10 Martin Ana  
15 Nov 1896 45 Ivan Spehar 27 Stipan Jelena Agata Grdic 21 17 Tadija Margareta  
22 Nov 1896 6 Rakovica? Nikola Bicanic (W) 49 Josip Ana Mandalena Vukovic (W) 34 26 Mate Turkalj Agata  
23 Nov 1896 40 Ivan Zagrovic 19 Petar Ivka Madalena Spehar 22 25 Mihovil Lucija  
23 Nov 1896 22 Pavao Sertic 25 Toma Agata Marija Matovina 21 72 Petar Lucija  
23 Nov 1896 39 Marko Vukovic 21 Stipan Ana Hodak Jelena Vukovic 21 51 Marko Magdalena  
23 Nov 1896 7 Josip Conjar 20 Marko Marija Barbara Spehar 19 63 Marko Katarina  
23 Nov 1896 61 Marko Krizmanic 18 Vid Magdalena Marija Sertic 20 43 Grgur Magdalena  
23 May 1897 15 Juraj Antolic (Antonich) (W) 46 Stipan (Stipe) Magdalena (Mande Kovacic) Magdalena Krizmanic (W) 43 16 47 Ivan (Joannis) Vukovic/Marija (Maria Krizmanic)  
23 May 1897 62 Mate Stefanac 22 Marko Ana Marija Vukovic 17 50 Luka Marta  
4 Jul 1897 90 (Birth 5) Nikola Tomsic 25 Antun Jelena Marija Vukovic 20 38 Ivan Jelena  
16 Aug 1897 26 Ivan Vukovic (W) 29 (Marija) Luka Jelena Marta Bicanic 21 37 Nikola Barbara  
13 Sep 1897 88 Ivan Krizmanic (W) 30 Mihovil Janja Margareta Dumencic 20 42 Elija?? Barbara  
19 Sep 1897 23 Nikola Spehar 24 Toma Magdalena Ana Sertic 20 20 Mate Marija  
1 Nov 1897 28 Josip Stefanac 26 Mate Ana Grdic Margareta Spehar 20 23 Toma Magdalena Galovic  
22 Nov 1897 79 Jakov Hodak 24 Toma Ana Matovina Jelena Sertic 21 43 Leopold Marija Vukovic  
22 Nov 1897 26 Anton Vukovic 26 Nikola Jelena Spehar Magdalena Hodak 19 79 Toma Ana Matovina  
9 Jan 1898 75 Stipan Matovina 26 Anton Jelena Sertic Magdaelna Conjar 20 49 Mate Magdalena Krizmanic  
17 Jan 1898 93 Mihovil Tomsic 23 Mihovil Ana Spehar Marija Hodak 22 3 Ivan Marija Sertic  
17 Jan 1898 4 Nikola Hodak 28 Petar Lucija Spehar Jelena Matovina 20 72 Petar Lucija Matovina  
30 Jan 1898 26 Pavao Vukovic 23 Luka Jelena Matovina Jelena Corak 26 155 Vuhovina   Katarina Corak  
20 Feb 1898 38 Petar Vukovic 24 Ivan Lucija Rukavina Margareta (Dore) Kovacic 19 14 Josip Marija Sertic  
18 Apr 1898 30 Martin (Martinus) Dumencic (W) 41 Franjo (Franciscus) Marija (Maria) Barbara Vukovic (W) 40 46 (Mathaus Vukovic) 16 Pavao  (Paulus) Krizmanic/Marija Vukovic  
1 May 1898 6 Josip Krizmanic (W) 29 Toma Marija Sertic Marta Kovacic 22 14 Josip Marija Galovic  
11 Sep 1898 71 Josip Matovina 25 Martin Katarina Oveskovic Magdalena Krizmanic 18 73 Jura Jelena Zagrovic  
8 Oct 1898 65 Josip Hodak 24 Mate Margareta Matovina Agata Sertic 22 21 Stipan Marija Krizmanic  
9 Oct 1898 39 Josip Vukovic (W) 34 (Dore Malkoc) Marko Marija Vukovic Ana Vukovic 18 38 Pavao Agata Grdic  
9 Oct 1898 Not Saborsko Mile Mazar 41 Jakov Ana Corak Ana Corak 20 155 Vuhovina Mato Katarina Gvahovac  
9 Oct 1898 157 Vuhovina Nikola Corak (W) 41 Petar Josipa Mazar Margareta Corak   18 Vuhovina Josip Maija Corak  
23 Oct 1898 14 Mihovil Kovacic 25 Marko Ivka Bicanic Jelena Grdic 21 18 Josip Magdalena Grdic  
30 Oct 1898 46 Juraj Vukovic (W) 41 (Manda Sertic) Grgur Margareta Matovina (W) Magdalena Vukovic (W) 44 51 47 Ivan/Maria Krizmanic Marta Sabljak  
13 Nov 1898 17 Vuhovina Petar Corak 24 Daniel Matija Ana Corak 22 157 Vuhovina Nikola Marija Corak  
20 Nov 1898 42 Marko Dumencic (W) 28 Ivan Marija Sertic Ana Brajkovic 19 39 Luka Barbara Stipetic  
21 Nov 1898 66 Luka Bicanic 18 Roko Katarina Zagrovic Marija Vukovic 16 39 Daniel Lucija Spehar  
21 Nov 1898 46 Nikola Vukovic 26 Mate Ana Krizmanic Katarina Stefanac 16 28 Josip Magdalena Vukovic  
22 Nov 1898 26 Mate Vukovic 29 Nikola Jelena Spehar Ana Spehar 22 45 Stipan Jelena Spehar  
24 Nov 1898 38 Petar Vukovic (W) 31 (Kate Zagrovic) Ivan/Jelena Bicanic Ana Vukovic 36 (Petar) 38 6 Toma Krizmanic Marija Sertic  
16 Jan 1899 39 Ivan Vukovic 25 Anton Lucija Bicanic Ana Zagrovic 19 40 Petar Ivka Vukovic  
29 Jan 1899 39 Petar Vukovic 24 Mihovil Ivka Vukovic Jelena Sertic 19 22 Juraj Barbara Krizmanic  
12 Feb 1899 39 Marko Vukovic (W) 23 (Jelena Vukovic) Stipan/Ana Hodak Marija Vukovic 21 29 Mate Margareta Krizmanic  
12 Feb 1899 38 Stipan Vukovic 24 Josip Marta Bicanic Jelena Vukovic 19 46 Nikola Antonija Sertic  
16 Apr 1899 8 Stipan Matovina 25 Andrija Barbara Bicanic Marija Vukovic 23 38 Ivan Lucija Rukovina  
7 May 1899 20 Petar Sertic (W) 27 (Antonija Galovic) Mate/ Marija Spehar Margareta Tomsic 23 92 Tadija Lucija Krizmanic  
23 May 1899 74 Juraj Matovina 18   Jelena Matovina (D) Agata Sertic 25 43 Vid Katarina Matovina  
21 Nov 1899 5 Camorovac Josip Smolic 23 Antun Marija Magdalena Vukovic 23 26 Josip Janja Matovina  
26 Nov 1899 42 Daniel Dumencic 19 Ilija (Dane) Jelena Vukovic Marija Stefanac 21 28 Josip Magdalena Vukovic  
27 Nov 1899 92 Tadija Tomsic (W) 54 Franjo Jelena Matovina Jelena (Helena) Vukovic (W) 57 (Joannes) 38 36 Toma Bicanic Marija Bogdanic  
27 Nov 1899 26 Josip Vukovic 24 Martin Ana Bicanic Marija Strk 18 35 Josip Agnera Vukovic  
27 Nov 1899 77 Marko Hodak 25 Josip Marta Grdic Barbara Spehar 24 23 Adami Magdalena Hodak  
27 Nov 1899 17 Filip Grdic 19 Luka (Yrador??) Magdalena Bicanic Marija Hodak 20 3 Marko Klara Hodak  
27 Nov 1899 26 Petar Vukovic 24 Marko  (Simon) Agata Vukovic Marija Vukovic 25 46 Toma Jelena Spehar  
27 Nov 1899 69 Mate Matovina 20 Marko Marta Krizmanic Marija Sertic 18 21 Josip Barbara Sertic  
28 Nov 1899 17 Nikola Grdic 27 Luka Ivka Sertic Ana Grdic 17 17 Marko Marija Kovacic  
8 Jan 1900 66 Roko?? Bicanic (W) 55 Vid (Vitus) Katarina (Catharina) Spehar Margareta Spehar (W) 49 24 Petar Malkoc Ivka  
3 Feb 1900 46 Pavao Vukovic 26 Petar Agata Matovina Ana Matovina 23 76 Nikola Katarina Galovic  
11 Feb 1900 14 Marko Kovacic (W) 34 Petar Katarina Krizmanic Marija Grdic (W) 34 17 Mihovil Vukovic Ivka Vukovic  
3 May 1900 39 Marko Vukovic 28 Mijat Ika Vukovic Marija Dumencic 19 30 Martin?? Bara?? Vukovic  
5 May 1900 79 Jakole (Jakov) Hodak (W) 26 (Jelena Sertic) Tomes / Ana Matovina Ana Malkoc 22 34 Petar Marija Bicanic  
5 May 1900 35 Jure Strk 24 Petar Mande Sertic?? Ivka Sertic 21 43 Ivan Jele Matovina  
16 May 1900 139 Rakovica Ivan Zunic (W) 38 Antun Ana Ana?? Spehar 21 25 Polde?? Mile Anija?? Vukovic  
26 May 1900 8 Nikola Matovina 23 Pave Jele Ana Bicanic 20 36 Ivan Kata Vukovic  
3 Jun 1900 22 Mile (Michael) Sertic (W) 37 Pave Mare (Margaretha Gerdic) Manda Vukovic 29 46 Ivan Kata Vukovic  
17 Jun 1900 17 Franjo Grdic 23 Ivan Mare Spehar Marija Antolic 22 15 Jure Jaga Matovina  
5 Aug 1900 39 Petar Vukovic (W) 36 Stipan Lucija Bara Spehar (W) 26 23 14 Petar Kovacic Kata Krizmanic  
12 Aug 1900 8 Dane Matovina 25 Jandre Bara Bicanic Janja Vukovic 20 46 Mite Ana Krizmanic  
14 Aug 1900 23 Ivan Spehar (W) 31 Tome Manda Galovic Marija?? Sertic 21 21 Stepan Marija Krizmanic  
11 Nov 1900 58 Jure Sertic 26 Joso Lucija Lucija Matovina 18 48 Mate Margareta Hodak  
18 Nov 1900 36 Ivan Bicanic (W) 65 (Catharina Vukovic??) Toma?? Bara Brajkovic 55 39 Jesemica   Lucija  
24 Nov 1900 39 Ante Vukovic 23 Nikola Mara Kata Dumencic 23 36 Ivan Jele  
26 Nov 1900 48 Ivan Matovina 26 Tome Ana Marija Krizmanic 23 87 Joso Marija Spehar  
26 Nov 1900 17 Ivan Grdic 24 Vid Lucija Vukovic Lucija Bicanic 27 66 Joso Jele  
26 Nov 1900 35 Barovorlj Ivan Strk 23 Joso Janja Vukovic Marta Dumencic 20 42 Barovorlj Ive Matija  
26 Nov 1900 24 Stipan Spehar 26 Nikola Marija Vukovic Kata Spehar 20 25 Mile Marija?? Vukovic  
26 Nov 1900 48 Matovic?? Ive Matovina 19 Joso Marta Bara Krizmanic 21 6   Marija Krizmanic (W)  
26 Nov 1900 76 Grga Vukovic 27 Vid Jaga Krizmanic Marta Hodak 20 3 Marko Klara Hodak  
26 Nov 1900 24 Jurj Spehar 22 Ivan Marija (Malkoc??) Kata Sertic 18 20 Ivan?? Jeka  
26 Nov 1900 19 Stepan Sertic 25 Marko Marija Vukovic Jerka Hodak 27 79 Ivan Marija Matovina  
26 Nov 1900 64 Mile Strk 24 Joso Ana Conjar BaraVukovic 21 46 Petar Jaga Matovina  
21 Apr 1901 36 Tome Bicanic (W) 34   Bare Jeka Vukovic (W) 29 26 Pave    
21 Apr 1901 39 Ante Vukovic 23 Stepan Ana Hodak Bara Spehar 21 23 Joso Lucija Matovina  
16 May 1901 26 Petar Vukovic (W) 25   Marija Ana Brajkovic 21 39 Jesemica Tome Jeka  
15 Aug 1901 43 Mate Sertic 24 Ivan Jele Matovina Marija Krizmanic 21 88 Mijah Janja  
25 Aug 1901 14 Pave Kovacic (W) 34     Ana Sertic (W) 35 17 / 21      
24 Nov 1901 240 Dreznik Ante Kolic 25 Ante Ana Krizmanic Jerkaj Sertic 19 59 Joso Ana Spehar  
25 Nov 1901 3 Ivan Kodak 24 Marko Klara Hodak Marija Tomsic 19 95 Marko Roza Matovina  
25 Nov 1901 8 Mile Matovina 20 Vid Manda Sertic Lucija Matovina 19 69 Marko Marta Krizmanic  
25 Nov 1901 17 Marko Grdic 25 Stipan Lucija Vukovic Jaga Krizmanic 19 16 Marko Manda Vukovic  
30 Nov 1901 14 Jure Kovacic 20 Petar Kata Krizmanic Bara Vukovic 19 46 Martin Ana Vukovic  
7 Jan 1902 241 Dreznik Joso Kolic 20 Mile Bara Hodak Jaga Sertic 17 43 Mijah Lucija Hodak  
14 Jan 1902 46 Nikola Vukovic 20 Nikola ??  Sertic Bara Tomsic 21 94 Tadija Lucija Krizmanic  
3 Feb 1902 20 Luka Sertic 21 Mate Marija Spehar Ana Grdic 19 17 Petar Kata?? Dumenicic  
9 Feb 1902 236 Not Saborsko Tome Corak 24 Luka Manda Paulina Thimaz?? 24 Ljeskovag Kovenica?? Stipan Kata  
13 Apr 1902 44 Nikola Sertic 34 Francian?? Lucija Hodak Mgtija?? Spehar 28 63 Mate Jela Vukovic  
20 Apr 1902 43 Martin Sertic 20 Stipan Jaga Matovina Janja Tomsic 16 96 Mate Marija Vukovic  
20 Apr 1902 52 Check 53 Joso Sertic 29 Tad?? Mare?? Kovacic Jeka Spehar 25 23 Marko Marija Hodak  
5 Jun 1902 90 Ivan Tomsic 24 Ante Jelena Hodak Ana Vukovic 21 38 Ivan Jele Bicanic  
15 Sep 1902 48 Lisina?? Marko Matovina 25 Mate Margarita Hodak Marija Vukovic 25 26 ?? Ivan Jaga Spehar  
24 Nov 1902 60 Martin?? Hodak 24 Vale Marija Matovina Ana Matovina 23 57 Marko Margarita Sertic  
24 Nov 1902 55 Luka Vukovic 20 Joso Marija Bicanic Marija Vukovic 24 26 Martin Ana Bicanic  
24 Nov 1902 94 Ivan Tomsic 24 Thja Jeka Krizmanic Manda Hodak 21 78 Petar Maria Vukovic  
24 Nov 1902 77 Polde Hodak 25 Jure Marta Grdic Jeka Sertic 20 19 Marko Marija Vukovic  
26 Nov 1902 53 Nikola Sertic 19 Joso Janja Hodak Lucija Grdic 18 17 Petar Kata Dumencic  
    Missing Books from Nov 1902 through Nov 1903              
                           
20 Nov 1903 3 Mate Hodak 34 Petar Marija Grdic Manda Tomsic 21 94 Ilija Jela Krizmanic  
19 May 1904 52 Dane Bicanic 23 Luca Marija Vukovic Marija Zagrovic 20 40 Petar Jeka Vukovic  
17 Apr 1904 3 Ivan Hodak 26 Petar Jeka Corak Kata Antolic 19 15 Petar Jaga Bicanic  
5 Mar 1905 34 Mate Malkoc 25 Petar Marija Bicanic Jeka Zagrovic 18 40 Petar Ana Vukovic  
7 Jan 1906 318 Ivan Hodak 23 Nikola Jeka Bicanic Ana Hodak 18 65 Jure Jelena Sajnovic  
14 Jan 1906 56 Franjo Matovina 24 Stjepan Bara Tomsic Jele Hodak 23 3 Marko Mande Hodak  
4 Feb 1907 3 Stjepan Hodak 24 Grgur Ana Grdic Mara Galovic 23 80 Mate Marija Kovacic  
27 Jan 1908 77 Ivan Hodak 26 Jure Marta Grdic Marija Hodak 19 3 Petar Jeka Corak  
23 May 1909 65 Marko Hodak (W) 44 Mate Marija Matovina Ana Matovina (W) 29 6 (Widowed from Nikola Matovina)  
1 Nov 1909 3 Petar Hodak 23 Grgur Ana Grdic Bara Hodak 22 60 Valentin Marija Matovina  
21 Nov 1910 3 Stipan Hodak (W) 27 Grgur Ana Grdic Ana Vukovic 31 46/192 Ravni Lug Ivan Kata Vukovic  
2 Jul 1911 40 Ivan Zagrovic 34 Pere Jela Zagrovic Jaga Sertic 26 43 Mate Marija Tomsic  
15 Apr 1912 254 Skrada Ivan Grdic 19 Petar Kate Dumenicic Jaga Hodak 26 3 Marko Mande Hodak  
9 Mar 1913 73 / 245 Pero Krismanic 17 Juray Jeka Zagrovic Marija Hodak 19 12 Josip Jeka Vukovic  
16 Mar 1913 40 Petar Zagrovic 23 Pero Kaja Vukovic Jeka Matovina 21 56 Stipe Mare Tomsic  
16 Aug 1913 82 Pere Matovina 23 Toma Marija Stefanac Jaga Zagrovic 22 40 Petar Jeka Vukovic  
14 Feb 1914 130 Petar Sertic (W) 42 Mate Marija Spehar Marija Sertic 30 40 Joso Janja Hodak  
5 Sep 1918 36 Marko Bicanic 21 Petar Jaga Ana Zagrovic 24 40 Stipan Ana Vukovic  
6 Jan 1919 5 Pave Tomsic 20 Ivica Maria Tomsic Jaga Hodak 29 60 Val Marija  
30 Jan 1919 11 Franjo Sertic 20 Mate Jele Bara Zagrovic 23 40 Petar (Dead?) Jeka (Dead?)  
2 Mar 1919 243 Adolf Matovina 22 Anton Marija Jaga Hodak 21 12 Josip Jelena  
20 Apr 1919 10 / 115 Petar Malkoc 23 Mate Ane Spehar Marta Hodak 27 3 Petar Jeka Corak  
15 Feb 1920 56 Joso Matovina 26 Stipe Bara Tomsic Marija Hodak 20 65 Joso Jaga Sertic  
15 Feb 1920 17 / 266 Nikola Grdic   Pere Mande Kovacic Kate Bicanic 20 12 Luka Marija Vukovic  
30 May 1920 46 / 296 Ante Vukovic 20 Martin Mare Spehar Kate Zagrovic 20 40 Ivan ? Spehar  
10 Oct 1920 18 Stipan Hodak 21 Petar Marija Antolic Ane Hodak 20 65 Joso Jaga Sertic  
13 May 1921 3 Stipan Hodak (W) 37 Grgur Ane Grdic Kate Vukovic     Ivan Kate Vukovic  
6 Jul 1922 40 Toma Zagrovic   Petar Ivka Jeka Strk   47 Petar No Wife  
11 Jan 1925 3 Marko Hodak 19 Ivan Marija Tomsic Marija Matovina 19 108 Mile Luce Matrovina  
4 Jan 1925/6 207 Ante Matovina 21 Ivan Ane Matovina Marija 20 60      
2 Jan 1927 5 Marko Tomsic 23 Ivica Mare Matovina Jeka Hodak 24 65 Petar Mare Hodak  
24 Jan 1927 65 Ivan Hodak 18 Joso Janga Sertic Mande Turkalj     Mate Kate Pavlicic  
7 Feb 1932 60 Vale Hodak 23 Mite Ana Matovina Kate Matovina 21 108 Mile ? Matovina  
25 Sep 1932 49 Petar Conjar 20 Mile Jeka Vukovic Jaga Hodak 20 3 Ivan Kate Antolic  
29 Jan 1933 40 Toma Zagrovic 33 Petar Jeka Vukovic Marija Krismanic 46 73 Ante Marija Spehar  
19 Feb 1933 26 Marko Vukovic 22 Ante Marija Grdic Mande Hodak 24 30 Ivan Marija Tomsic  
26 Feb 1933 3 Nikola Hodak   Petar Bare Marta Sertic 19 43 Dane Marija Grdic  
4 Feb 1934 40 Luka Zagrovic 20 Ivan Janja Tomsic Marija Strk 25 230 Mica Bara  
2 Feb 1935/6 107 / 8 Ivan Matovina 4Jul14 Josip Kata Sertic Marija Hodak 10Oct16 3 Ivan Kata Antolic  
6 Jan 1937 22 Mate Sertic   Nikola Bara Matovina Ane Hodak   3 Ivan Kata Antolic  
11 Apr 1937 163 / 33 Mate Malkoc   Nikola Jeka Vukovic Ana Zagrovic   40 Petar Jeka Matovina  
                           
                           
 
 
Day Month Year House Husband Age Father Mother Wife Age House Father Mother Page#
21? Sep?? 1825   Marcum Vukovich   Georghii   Franczka Hodak 18 3 Petri   273
  Sep?? 1825   Joanni Spear 16?? Petri   Catharina Sertich 17   Petri    
  Sep?? 1825   Stephanum Spear   Marci   Chaterina Sertich     Thadei    
  Sep?? 1825   Petrum Spear 25 Pauli   Vicentia Gerdich 22   Georgi    
  Sep?? 1825   Paulum Sertich 25?? Joanni   Chaterina Vukovich     Marci    
  Sep?? 1825   Joseffum Gerdich   Georghii   Chatarina Dumenchich     Martinus    
  Sep?? 1825 40 Joannum Zagrovich 22 Joanni Francisca?? Stana Rukovina (W)   (Martin??)     273
7 Feb 1826   Paulum        Maria Dumenchich     Michaeli    
27 Feb 1826   Marcum Gerdich 19     Magdalena Dumenchich 20   Michaeli    
27 Feb 1826   Vitum Sertic??       Vicentia?? Bichanich     Martina   273
26 Nov 1827   Stephanum Mathovina       Jka Czolnier          
26 Nov 1827 35?? Luka Vukovich 20?? Mathai??   Jania Vukovich 20??        
26 Nov 1827   Luka Vukovich       Anna Czolier          
26 Nov 1827   Martin Malkos       Magdalena Percovich          
26 Nov 1827   Marci Dumenchich       Anna Gerdich          
27 Nov 1827   Joannes Bichanich       Lucia Sertic     Thoma    
24 Nov 1828   Jerko Bichanich       Maria Tupkol??     Stephanti Vitum   274
24 Nov 1828 12 Mihael Hodak 17??     Ellenas Vukovich         274
24 Nov 1828   Ante?? Galovich       Barbara Bichanich         274
8 Sep 1829 40 Antonius Zagrovich 20 Joannis Francisca?? Clara ?? 18   Filipopi   275
11 Sep 1829   Joannes Stefanach 21 Michaelis   Lucia Zagrovich 19   Joannis    
23 Nov 1829   Petrus Malkoch 19 Abrahami   Joanna Dumenchich 18   Martini    
23 Nov 1829   Antonius Spehar?? 20 Petri   Catharina Sertich 19   ??   275
23 Nov 1829   Josephus Spehar 19 Marci   Lucia Vukovich 18   Antoni    
23 Nov 1829   Vid Spehar 20 Lucas??   Anna Vukovich 19   Marci   275
23 Nov 1829   Lucas Mathovina?? 21 Mathai   Catharina Perkovich 18??   Pauli   275
4 Feb 1830   Nicolus Vukovich?? 19??     Lucia  18   Thomas   275
22 Nov 1830 39 Josephus Vukovich 20 Joanni   Magdalena Stefanacz 19   Luka    
22 Nov 1830   Joannes Vukovic 19 Marci   Maria Spehar 18   Luca??   276
22 Nov 1830   Mathias Sertich 18 Joannis   Maria Vukovich 17   Mathai    
22 Nov 1830   Hiexonijmus Spehar 19 Pauli   Joanna Bichanich 18   Martini    
22 Nov 1830   Lucas Vukovich 21 Mathai   Maria Sertich 20   Joannis    
30 May 1831   Josephus Raikovich?? (W) 30     Magdalena Gerdich (W) 25 Marcum Michaeli Dumenchich  
28 Aug 1831   Vitus Tonkovich (W) 30 Maria??   Theresia Bichanich 19   Barthalomai    
21 Nov 1831   Josephus Vallich?? 22 Marci   Maria Braikovich 20   Matalis   277
21 Nov 1831   Philippus Malkoch 20 Abrahami   Apoloni Gallovich 19   Josephi    
21 Nov 1831   Jacobus Kovachich 18 Thoma   Barbara Sertich 17   Luca    
22 Nov 1831   Marcus Stabljak 19 Thoma   Margaretha Sertich 18   Joannis    
22 Nov 1831   Josephus Mattovina 20 Ellas   Mathia Vukovic 19   Luca    
12 Feb 1832   Georgius Rakovican?? (W) 31     Dorothea Tomshich (W) 30   Joannis    
26 Nov 1832   Josephus Vukovich 18 Stephani   Margaretha Hodak 17   Joannis    
26 Nov 1832   Joannisum Vukovich 19 Georgi   Chatharina?? Malkoch 18   Marci??   278
26 Nov 1832 63?? Philippus Spehar 20 Pauli   Lucia Galovich 18   Josephi    
26 Nov 1832 44?? Joannes Sertich 19 Joannis   Hellena Krizmanich 18   Thoma    
10 Feb 1833   Antonius Spudich 21 Stephani   Hellena Tomlianovic 20   Stephani    
24 Apr 1833   Josephus Vukovich (W) 25     Clara Zagrovich (W) 20 (Antoni) Filipopi   278
6 Jun 1833   Philipus Malkoch (W) 22 (Apoloni Gallovich) Abrahami Antonia Krizmanich (W) 21       278
17 Oct 1833   Joannes Spehar (W) 23 (Catharina Sertich) Petri Catharina Vukovich 18   Thoma    
30 Oct 1833   Marcus Zanich 22 Pauli   Catharina Czollner 24   Marci    
25 Nov 1833   Michael Bichanich 19 Martini   Catharina Spehar 18   Pauli    
27 Nov 1833   Mathias Czollner 20 Petri   Barbara Gerdich 19   Pauli    
18 May 1834   Josephus Kovachich (W) 27 (Lucia)   Anna Vukovich 18   Marci    
4 Aug 1834   Georgius Ostrum?? (W) 45     Margaretha Spehar (W) 33 (Thaddia)     279
24 Nov 1834   Joannes Bichanich 19 Petri   Hellena Hodak 18   Petri    
24 Nov 1834   Vitus Bichanich 19 Petri   Catharina Spehar 20   Marci    
24 Nov 1834   Jacobus Sertich 19 Thaddia   Barbara Vukovic 21   Joannis    
24 Nov 1834   Thomas Sertich 18 Adami   Apollonia Hodak 19   Petri    
24 Nov 1834   Antonius Czollner 20 Marci   Lucia Spudich 19   Stephani    
24 Nov 1834   Antonius Kovachich 18 Thoma   Catharina Sertich 17   Luca    
24 Nov 1834   Franciscus Hodak 20 Joannis   Rosalia Perkovich 18   Pauli    
7 Feb 1835   Petrus Spehar (W) 35 (Vicentia Gerdich) Pauli Magdalena Bichanich (W) 30 (Marci??)     281
23 Nov 1835 27?? Georgius Stefanacz 18 Michaelis   Mathia ?? 18   Francisci   281
23 Nov 1835   Joannes Galovich 32 Josephi   Barbara Sertich 17   Adami    
23 Nov 1835   Marcus Vukovich 25 Stephani   Clara Zagrovich 26   Joannis    
23 Nov 1835   Josephus Sertich 21 Thaddia   Margaretha Bichanicz 19   Joannis    
23 Nov 1835   Nicolus Hodak 19 Josephi   Catharina Vukovich 18   Stephani    
23 Nov 1835 3 Josephus Hodak 20 Petri Agata?? Barbara Vukovich 18   Georgi    
24 Nov 1835   Georgius Spehar 21 Antoni   Magdalena Sertich 19   Joannis    
21 Nov 1836   Paulius Sertich 22 Joannis   Maria Krizmanich 19   Elia??   282
21 Nov 1836 40 Stephanus Zagrovich 22 Joannis Francisca?? Magdalena Malkoch 18   Luca    
21 Nov 1836   Nicolaus Vukovich 20 Georgi   Magdalena Spehar 19   Joannis    
22 Nov 1836   Laurentius?? Gerdich 23 Josephi   Barbara Malkoch 28   Abrahami   282
27 Nov 1837 21 Bartholomaus Sertic 20 Viti   Mathia Krizmanich 19   Josephi    
27 Nov 1837   Marcus Krizmanich 21 Josephi   Anna Stefanacz 20   Michaelis    
27 Nov 1837   Marcus Dumenchich 20 Michaelis   Barbara Butazacz?? 19   Luca   283
28 Nov 1837   Antonius Buvetich?? 18 Josephi   Catharina Matovina 18   Marci   283
28 Nov 1837   Stephanus Spehar 21 Joannis   Maria ?? 18   ??   283
14 Jun 1838   Martinis Vukovicz 22 Lucas Divorced Maria Vukovich 20   Luca    
26 Nov 1838   Josephus Sertich 21 Viti   Magdalena Vukovich 19   Luca    
26 Nov 1838   Petrus Vukovich 23 Stephani   Cathraina Bichanich 20   Martin    
26 Nov 1838   Michael Sterk 19 Marci   Vincentia Bichanich 18   Marci    
27 Nov 1838   Michael Chorak 22 Thoma   Agnite Gerdich 21   Thadias    
25 Nov 1839   Marcium Gallovich 21 Josephi   Maria Czonjar 19   Mathis    
25 Nov 1839   Vitum Vukovich 20 Luca   Lucia Sertich 18   Joannis    
25 Nov 1839   Stephanum Vukovich 21 Stephani   Dorothea Vukovich 18   Thoma    
24 Nov 1840   Marcus Krizmanich 19 Elias Barbara Lucia Sertich 16   Antoni Martha  
24 Nov 1840   Nicolaus Gerdich 18 Joannis Marthas Maria Sertich 19   Adami    
24 Nov 1840 38 Mathias Vukovich 19 Antoni Joanisa Maria Gallovich 20   Josephi Hellena   
24 Nov 1840   Joannes Vukovich 20 Mathai Magdalena Maria Krizmanich 17   Georgi Martha  
24 Nov 1840   Thomas Vukovich 22 Georgi Catharina Margaretha Mathovina 21   Thoma Agethas  
24 Nov 1840 4 Thomas Hodak 21 Josephi Magdalena Hellena Spehar 19   Joannis Dorothea  
24 Nov 1840 28 Antonius Stefanacz 20 Luca Barbara Margaretha Spehar 20   Nicolai Barbara  
24 Nov 1840   Antonius Bichanich 19 Petri Lucia Martha Rukovina?? 20   Martini ?? 287
24 Nov 1840 3 Joannes Hodak 21 Petri Agnetis Hellena Sertich 17   Joannis Magdalena   
24 Nov 1840   Josephus Bichanich 19 Petri Lucia Eva Hodak 19   Petri Agnetis  
24 Nov 1840 60 Mathias Hodak 19 Petri Anna Magdalena Sertich 17   Adami    
24 Nov 1840   Antonius Mathovina 20 Marci Magdalena Maria Hodak 18   Josephi Magdalena   
24 Nov 1840   Stephanus Vukovich 22 Marci   Magdalena Sterk 17   Marci Catharina  
23 May 1841   Andreas Plesha?? (W) 37 (Hellena??)   Anna Krizmanich (W) 24 (Georgii)     289
22 Nov 1841   Stephanus Vukovich 21 Marci Maria Hellena Sertich 18   Viti    
22 Nov 1841 50 Georgius Vukovich 22 Luca Maria Maria Sertich 17   Joannis Hellena   
23 Nov 1841   Antonius Poljak 19 Josephi Agathea Maria Elisabetha Sertich 20   Thadasi Anna  
6 Feb 1842   Lucas Vukovich (W) 40     Martha Gerdich (W) 43 (Joannis)      
5 Jun 1842   Stephanus Vukovich (W) 50     Catharina Vukovich (W) 41 (Thoma??)     290
21 Nov 1842 16 Paulus Krismanich 18 Luca Magdalena Maria Vukovich 17   Mathasi    
21 Nov 1842   Gregroius Vukovich 19 Georgi   Margaretha Mathovina 21   Joannis    
21 Nov 1842   Franciscus Spehar 22 Joannis Dorothea Maria Malkoch 20   Josephi    
21 Nov 1842   Andreas Vukovich 21 Antoni   Hellena Gerdich 17   Joannis    
21 Nov 1842   Georgius Vukovich 22 Stephani   Luczia Dumenchich 17   Nicolai    
21 Nov 1842   Andreas Dumenchich 21 Josephi   Hellena Malkoch 22   Luca    
21 Nov 1842   Josephus Mathovina 20 Marci   Barbara Tonsich (Thabich) 17   Tadias (Tadei) Lucie  
21 Nov 1842 49 Joannes Czonjar 22 Mathas   Maria Antonich 19   Gregori    
22 Nov 1842   Petrus Malkoch 20 Lucas   Martha Pezell?? 21 From Busimemsi Francisci Margaretha 292
27 Nov 1843   Georgius Sertich 19 Viti Barbara Hellena Mathovina 17   Thoma Agatha  
27 Nov 1843   Stephanus Bichanich 21 Marci Margaretha Margaretha Spehar 19   Joannis    
27 Nov 1843   Joannes Spehar 22 Nicolai Barbara Maria Vukovich 18   Antoni    
27 Nov 1843 20 Paulus Sertich 20 Joannis   Margaretha (Mariam) Gerdich 17   Thoma Anna  
27 Nov 1843   Vitus Sertich 19 Luca Magdalena Margaretha Gallovich 18   Josephi    
27 Nov 1843   Stephanus Spudich 20 Stephani Catharina Magdalena Brosnichavich 21 From Brinje Marci   294
27 Nov 1843   Simeon Gallovich 23 Josephi Hellena Barbara Shehar 25   Marci    
27 Nov 1843 5 Franciscus Tonsich 17 Thadai Lucia Hellena Mathovina 17   Nicolai    
27 Nov 1843   Andreas Vukovich 19 Stephani   Magdalena Vukovich 18   Thoma    
25 Nov 1844   Mathias Vukovich 22 Marci Maria Magdalena Mathovina 20   Marci    
25 Nov 1844   Stephanus Sertich 19 Josephi Agatha Agatha (Jagatam) Vukovich 18   Stephani (Stephanum) Jaghe  
25 Nov 1844   Mathaus Sertich 21 Viti   Lucia Krismanich 18   Josephi Anna  
25 Nov 1844   Lucas Sertich 20 Marci   Anna Mathovina 20   Marci Barbara  
25 Nov 1844   Philippus Gerdich 22 Joannes   Rosalia Vukovich 21   Lucas    
25 Nov 1844   Joannes Vukovich 20 Lucas   Lucia Stefanacz 19   Lucas    
25 Nov 1844 12 Joannes Hodak 23 Josephi Magdalena Hellena Czoniar 21   Josephi    
25 Nov 1844   Vitus Bichanich 18 Petri   Dorothea Mathovina 18   Antoni    
25 Nov 1844   Lucas Smolchich 21 Joannes Maria Magdalena Hodak 22   Petri Anna  
25 Nov 1844   Marcias Sertich 19 Thadai (Tadeum) Anne Magdalena Butaracz 21   Joannis    
25 Nov 1844 5 Josephus Shainovich 17 Georgi Magdalena Magdalena Braikovich 19   Thoma Martha  
3 Feb 1845   Stephanus Obsenica?? 38     Theresia Tonkovich (W) 32 Viti (Vitus) Barthalomai Bichanich   298
24 Nov 1845   Nicolaus Hodak 20 Leopoldi From Dreznik Magdalena Mathovina 19   Thoma Agatha 298
24 Nov 1845   Petrus Gerdich 20 Thoma Anna Magdalena (Czolnier) Czoniar 17   Petri (Petrum) Margaretha  
24 Nov 1845   Stephanus Sertich 20 Adami Catharina Hellena Dumenchich 18   Josephi    
24 Nov 1845   Georgius Mathovina 21 Joannis   Lucia Spehar 19   Joannis    
24 Nov 1845   Thoma (Thomam) Bichanich 19 Marci (Marcum) Magdalena Lucia (Luciam) Gerdich 17   Josephi (Josephum) Chatarina  
24 Nov 1845   Joannes Gerdich 18 Josephi   Hellena Dumenchich 17   Mathai Catharina  
24 Nov 1845 49 Basius Czolner 25 Mathai   Lucia Zagrovich 18   Joannis Stanne (Stanislava)  
25 Nov 1845 3?? Georgius Hodak 22 Petri Agata?? Martha Sertich 20   Joannis    
25 Nov 1845   Andreas Mathovina 22 Nicolai   Anna Hodak 19   Josephi    
23 Nov 1846   Thadaus Sabliak (W) 35 Widower from Rakovic Theresia Vukovich 27   Joannis    
23 Nov 1846   Simeon Bichanich 22 Petri   Anna Spehar (Annaum Spear) 19   Stephani (Stephanum) Catharina  
23 Nov 1846 24 Antonius (Antonium) Spehar 18 Petri (Petrum) Vincentia Agnite Dumenchich 17   Nicolai    
23 Nov 1846   Marci Gergurich 22 Bartholomaci From Ladpuaum Hellena (Ellenam) Krismanich 18   Georgi (Gergii) Martha  
23 Nov 1846   Georgius Mefsich (W) 40 Widower from Dreznikensis Rosalia Vukovich 22   Joannis    
23 Nov 1846   Michael Spehar (W) 29 Widower from Dreznikensis Joannisa Malkovich 23   Luca    
23 Nov 1846   Marcus (Marcum Pauleine)Sertich 19 Pauli Catharina Catharina Antonich (Chatrinam Antrilich 19   Gregori (Garake) Mare  
24 Nov 1846   Joannes Amich 24 Rocki or Pauli From Vaganaen Magdalena Braikovich 19   Natalis    
24 Nov 1846   Carolus Kovachich 21 Georgi   Margaretha Spehar 21   Marci    
24 Nov 1846   Antonius Stefanacz 17 Joannis Lucia Anna Vukovich 19   Stephani    
5 Sep 1847   Thomas Gerdich (W) 44 (Anna)   Magdalena Paulich?? (W) 39 (Joannes??)      
5 Sep 1847   Michael Bosichich 30 Widower from Rakovicensis Barbara Gallovich (W) 26 (Simeonis??)      
23 Nov 1847 53 Marcus Sertich 22 Joannis Magdalena Hellena (Ellenam) Bichanich 19   Marci Catharina  
23 Nov 1847   Nicolaus Gerdich (W) 24 (Maria "Ceilia" Sertic) Joannis / Marthas Anna (Anum) Dumenchich 18   Josephi (Jose) Margareta  
23 Nov 1847   Joannes Hodak 18 Antoni From Dreznik Anna (Annam) Sertich 18   Joannis (Joani) Magdalena  
24 Nov 1847   Michael Klobuchar?? 19 Josephi From Ladjevacensis Maria (Mariam) Sertich 19   Viti (Vitum) Barbare 304
24 Nov 1847 40 Petrus Zagrovich 17 Joannis Stanislava Maria (Mariam) Vukovich 18   Martini Marghareta  
6 Mar 1848   Joannes Sabliak (W) 34 Widower from Rakovicensis Martha Stefanacz (W) 28 (Bartholomaci??)     305
8 Mar?? 1849   Ive Vukovich (W) 36 Maria Spehar Marci Jellam Stainichke?? (W) 42       305
11 Nov 1849   Thoma Baikovic (W) 35     Jellam (Ellenam) Dumencic 22   Tadia (Tadium) Agatha Gerdich  
26 Nov 1849   Ivan Hodak 26 Nikola From Dreznik Thoshea?? Matovina 21       305
26 Nov 1849   Pere Gerdich (W) 29 (Magdalena Czolnier) Thoma / Anna Annom Matovina 24   Landra??   305
26 Nov 1849 59 Pere Sertich 22 Marka Mande (Magdelanum) Cathom (Catharina) Krismanich 20   Jose (Josse) Anna 306
26 Nov 1849   Anton Pavlich (W) 34 Widower from Rakovic Jellom Hodak 23   Ivan   306
26 Nov 1849 16 Mathe (Mathous) Krismanich 17 Luke Magdalena Kathom (Catarina) Sertich 18   Pave (Paulum) Maghdalena  
27 Nov 1849   Pave Matovina 20 Thoma Jaga Mihata Maglich 20   Antoniom    
13 May 1850 53 Marko Sertich (W) 26 Joannis Magdalena Marom (Margaretha) Kovacich (W) 27 (Carolus) Marci Spehar   306
23 Jun 1850   Stipe (Stephanus) Antonich 19 Gerge (Gregorius) Maria Mandom Kovacic 19   Jure     
15 Aug 1850   Pave Gerdich 29 Josephi   Annom Udurovich?? 25   Jure     
3 Nov 1850   Marko Gallovich 34   Widower Lucom Bichanich 23   Thomi   307
17 Nov 1850   Landre Pastalovic?? 34 Widower from Rakovic Annom (Maria Anna)Smolchich 21   Blasa (Blaxii) Ellena 307
25 Nov 1850   Mathe (Mathias) Stefanacz 17 Mike (Michael) Catharena Annom (Annam) Gerdich 19   Jose (Josse) Magdalena  
25 Nov 1850   Petar Gallovich 24 Jose   Kathom (Catarinam) Dumenchich 19   Matheshi (Mathetse) Catarina  
25 Nov 1850   Stipan Gerdich 22 Jose   Lucom (Lucia) Spehar 18   Petra (Petrus) Vincentia  
25 Nov 1850   Ivan Sterk 26 Luke   Rosom (Rosa) Malkoch (Malkosez) 20   Luka (Lucas) Margareta  
25 Nov 1850 12 Marko (Marcum) Hodak 21 Mihata (Mihaelem) Hellena (Ellena) Vukovich Kathom (Catarina) Bichanich 19   Jerka (Girolami) Margareta  
25 Nov 1850   Grega (Gregorius) Krismanich 17 Jose (Josephus) Lucia Jellom (Ellenam) Vukovich 20   Mathe (Mathei) Mare  
25 Nov 1850   Mathe (Matheum) Vukovich 22 Ivan (Joannis) Dorota Marthom Spehar 20   Ante    
26 Nov 1850   Pave (Paulum) Spehar 21 Joannis Dorotha Mandom Spehar 29   Jure??   309
26 Nov 1850   Joso (Josephum) Vukovich 23 Stepana (Stephanis) Maria Jellom (Ellenam) Spehar 21   Mike (Mikee) Barbara  
26 Nov 1850   Gaspar (Casparus)Bichanich 18 Thoma (Thomas) Maria Kathom Perusichka?? 24   Luka    
26 Nov 1850   Mathe Mathovina 24 Ivica??   Jellom (Ellenam) Vukovich 20   Martina (Martini) Mare 310
26 Nov 1850   Luka Chorka 22 Thoma   Marom Matovina 26   Nicola    
20 Jan 1851   Polde (Leopoldum) Vukovich 22 Stipana (Stephani) Agata Annom (Annam) Bichanich 19   Petra (Petri) Lutia  
20 Jan 1851   Luka Stefanaca 24 Luke   Jellom (Ellenam) Vukovich 23   Mike (Miike) Mare  
17 Feb 1851 14 Ivan Kovachich 22 Jure??   Lucom Vukovich 19   Luka    
24 Nov 1851   Lukas Krismanich 20 Joso??   Mariam Sertich 19   Vitus Agnes  
24 Nov 1851   Joso (Josephum) Vukovich 20 Luke (Luca) Maria Mandam (Magdalena) Bichanich 19   Marka (Marcus) Catharina  
24 Nov 1851   Petra Vukovich 21 Marka   Jellom Stefanca 20   Luka    
24 Nov 1851 46 Anton (Antonius) Vukovich 20 Luke (Lucas) Agnej (Magdalena Stefanacz) Stefanca 18   Mike (Michael) Catharina 311
22 Nov 1852   Daniel Bichanich 24 Petri Lucia Catharina Vukovich 19   Joannis (Joannes) Maria (mariai)  
22 Nov 1852   Jose Malkoch 21 Josephi Dorothea Rosalia Gallovich 20   Antoni Barbara  
22 Nov 1852   Martinus (Martinum) Matovina 24 Nicolai (Nicole) Barbara Catharina Preskovich?? 19 From Dreznik Mathai   312
22 Nov 1852   Tadeus (Thaddias) Matovina 19 Thoma (Thomas) Agatha (Anges) Hellena Vukovic 19   Stephani    
23 Nov 1852   Marcus Braikovich 24 Thoma Martha Hellena Shainovic 18   Georgi (Georgius) Magdalena   
23 Nov 1852   Petrus Matovina 20 Josephi (Josephus) Margaritha (Mathia) Margaritha Markovic 20 From Dreznik Mathai    
6 Feb 1853 40 Joannes Zagrovich (W) 50 (Stanislava)  Joanni / Francisca? Magdalena Vukovich 36 Josephi?? Widow     314
14 Aug 1853   Dujmo?? Hodak     From Dreznik Anna Kovacic   Josephi?? Widow     314
7 Nov 1853   Carolus Dumencic 20 Nicolas   Hellena  21 Philandering with Josephi Vukovic 314
22 Nov 1853   Antonius Mathovina 18 Josephi (Josephus) Marthia Magdalena Sertic 18   Joannis    
22 Nov 1853   Joannes Conjar 28 Marci   Maria Gerdic 22   Adami    
22 Nov 1853 59 Josephus Sertic 20 Marci (Marcus) Magdalena Martha Matovina 20 Birth record 23 years Thoma Jage  
22 Nov 1853 59 Georgius Sertic 22 Marci (Marcus) Magdalena Rosa Matovina 18   Marci    
22 Nov 1853   Marcius Malkoc 18 Luca   Rosa Staulic 17   Mathai    
22 Nov 1853 12 Josephus Hodak 20 Michael Hellena (Ellena Vukovich) Maria (Magdalena??) Spehar 19   Joannis (Hiexonijmus?) Joanna Bichanich  
22 Nov 1853   Nicolaus Krismanich 19 Georgi (Georgius) Martha Maria?? Vukovic 18   Thoma    
22 Nov 1853   Lukas (Lukam) Malkoc (Malkosez) 24 Martini Magdalena Magdalena Vukovich 18   Luca (Lucas) Agnes  
22 Nov 1853   Josephus Gerdic 20 Joannis   Magdalena Sertic (W) 23 Marci??      
9 Jan 1854   Georgius Rakovica?? (W) 24     Anna Vukovic (W) 23 (Leoplodum) Petra (Petri) Lutia  
9 Jan 1854   Josephus ?? 23 Widower from Jasonica?? Anna Malkoc 20   Josphi    
27 Nov 1854   Josephus Vukovic 23 Georgis From Dreznik Maria Matovina 22   Antoni    
27 Nov 1854   Joannis Bicanic 20 Thoma   Catharina Vukovic 19   Josephi (Josephus) Margaretha  
27 Nov 1854   Gregorius Vukovic 18 Joannis (Joannes) Maria Magdalena Sertic 18   Josephi    
18 Feb 1855   Marcus Sertic   Paulus   Maria Kavlic          
26 Nov 1855   Gabriel Sertic 18 Joannis (Joannes) Hellena Agnata (Agatha) Spehar 22   Petri (Petrus) Catharena  
26 Nov 1855   Mathias Vukovic 23 Francis   Anna Krizmanic 21   Joannis (Joannes) Maria  
26 Nov 1855   Josephus Vukovic 19 Marci   Anna Sertic 20   Joannis    
26 Nov 1855   Marcus Vukovic 23 Mathia   Magdalena Spehar 18   Hieronimi    
26 Nov 1855 17 Lucas Gerdic 24 Antoni   Joanna Sertic 21   Joannis    
26 Nov 1855   Joannes Dumencic 22 Tadia   Maria Spehar 20   Stephani    
29 Jan 1856   Paulus Sertic (W) 38     Hellena Krizmanic 31        
5 Feb 1856   Georgius Hodak (W) 29 (Martha Sertic) Petri   Hellena Mathovina 21   Marci (Marcus) Anna  
24 Nov 1856 43 Vitus Sertic 21 Stephanus Anna Catharina Matovina 22   Antoni    
24 Nov 1856   Mathias Malkoc 21 Philipus Ansonia?? Catharina Matovina 22   Nicolai (Nicolaus) Barbara  
25 Nov 1856   Michael Turkalj 22     Anna Vukovic 22   Joannis (Joannes) Maria  
25 Nov 1856   Domnius Hodak 24     Maria Kovacic 20   Josephi (Josephus) Anna 319
25 Nov 1856 25 Lucus Spehar 22     Lucia Spehar 21   Antoni    
25 Nov 1856   Josephus Spehar 22     Maria Dumencic 20   Marci    
25 Nov 1856 16 Stephanus Krizmanic 19 Joannes Maria Hodak Catharina Matovina 20   Stephani    
25 Nov 1856   Antonius Gerdic 19     Magdalena Vukovic 20   Luca (Lucas) Agnes  
25 Nov 1856 14 Josephus Kovacic 20 Antonius Catharena (Sertic) Maria (Magdalena) Sertic 21   Mathia (Mathaus) Margaretha  
25 Nov 1856   Joannes Colnar 22     Catharina Stefanac 23   Michaelius    
25 Nov 1856   Petrus Tomsic 20     Catharina Matovina 23   Marci (Marcus) Anna  
25 Nov 1856   Micael Vukovic 22     Lucia Vukovic 21   Joannis    
25 Nov 1856   Antonius Stefanac 23   Widower Catharina Vukovic 20   Luca    
25 Nov 1856   Josephus Sertic 25     Barbara Matovina 21   Joannis    
25 Nov 1856   Mathias Oreskovic 38   Widower Martha Bicanic 30 Widow      
3 Feb 1857   Josephus Krizmanic 38 Widower from Dreznik Lucia Sertic 31 Widow      
9 Feb 1857   Joannes Matovina 24   Widower Antonia Matovina 26 Widow      
18 Feb 1857   Andreas  Vukovic 36   Widower Margaretha Vukovic 36 Widow      
26 Apr 1857   Vitus Sertic 32   Widower Agnete Smolcic 32 Widow      
24 May 1857   Marcus Kovic 39   Widower Maria Spehar 28 Widow      
2 Jun 1857   Michael ??zovic 37   Widower Anna Sainovic?? 31 Widow     322
23 Nov 1857   Georius Matovina 21     Barbara Perkovich??     Stephani   322
23 Nov 1857   Marcus Colnar 21     Maria Sertic 19??   Josephi Margaretha??  
23 Nov 1857   Josephus Vukovic 27     Martha Bicanic     Thoma    
23 Nov 1857   Josephus Matovina 22 Thomas Catharina Barbara Sertic     Joannis    
23 Nov 1857 7 Daniel Colnar 22 Josephus Margaretha Maria Sertic     Joannis    
23 Nov 1857   Joannes Vukovic 23     Maria Zagrovic     Stephani    
23 Nov 1857 24 Mathias Spehar 19 Stephanus Barbara Mathia Vukovic     Josephi    
23 Nov 1857   Paulius Spehar 28     Martha Malkoc     Petri    
23 Nov 1857   Josephus Spehar 20     Maria Malkoc     Philippi    
23 Nov 1857   Petrus Sterk 23     Magdalena Sertic     Viti    
23 Nov 1857 23 Petrus Spehar 20 Stephanius Catharina Barbara Vukovic     Thoma    
23 Nov 1857 12 Stephanus Hodak 20 Michael Hellena (Ellena) (Vukovic) Hellena Colnar (Czonyar) 17   Petri (Petrus) Margaretha  
23 Nov 1857 52 Mathias Bicanic 22 Vitus Catharena Maria Gerdic 18 17 Antoni Margaretha  
23 Nov 1857   Antonius Sertic 18     Hellena Sabljak     Philippi    
23 Nov 1857 3 Petrus Hodak 20 Josephus Barbara Vukovic Lucia Spehar     Georgi    
23 Nov 1857   Stephanus Galovic       Catharina Hodak          
29 Jun 1858   Andreas Vukovic 36   Widower Agnete Spehar 28 Antoni?? Widow     324
29 Jun 1858   Stephanus Vukovic 63 Widower from Sabarecnsi?? Ana Spehar 50 Viti?? Widow     324
22 Nov 1858 8 Petrus Matovina 21     Lucia Matovina 19 9      
22 Nov 1858 6 Toma Krismanic 18     Maria Sertic 21 22      
22 Nov 1858 17 Stephanus Gerdic 20 Josephus Catharina Dumenchich Lucia Vukovic 19 38      
22 Nov 1858 37 Georgius Bicanic 21     Catharina Vukovic 20 39      
22 Nov 1858 39 Antonius Vukovic 26     Hellena Vukovic 23 10      
22 Nov 1858 16 Josephus Krizmanic 20 Joannis Maria Sertic Maria Spehar 20 45 Josephus Lucia  
22 Nov 1858 16 Michael Krizmanic 20 Marci Anna Stefanacz Agnes Bicanic 20 52 Joannis Hellena   
22 Nov 1858 48 Thomas Matovina 22 Joannis   Anna Vukovic 20 55 Lucas Maria  
23 Nov 1858 33 Lucas Malkoc (W) 28 Martini Magdalena Margaritha Kovacic 22 14 Jacobi Barbara  
23 Nov 1858 30 Petrus Dumencic 25 Mathia Catharina Lucia Mefesic?? 28 78 Not Saborsko Joannis?? Catharina?? 327/8
7 Mar 1859 58 Pualus Horovic?? 19 Michael Not Saborsko Anna Sajnovic 16 5   Anna 329/0
10 Mar 1859 19 Michael Sertic 29 Joannis Hellena Catharina Cojnar 23 49 Luka Catharina  
21 Nov 1859 17 Joannes Gerdic 28 Joannis Martha Agnes Sertic 19 27 Georgi Catharina  
21 Nov 1859 46 Petrus Vukovic 22 Lucka Agnes Agnes Matovina 25 56 Toma??   329/0
23 Jan 1860 51 Mathias Vukovic (W) 31 Joannis Hellena Catharina Vukovic (W)?? 26 38 Luca Anna  
29 Apr 1860 17 Antonius Gerdic (W) 48 Georgi   Magdalena Zagrovic 48 40 Joannis    
26 Nov 1860 29 Tomas Vukovic 18 Nicolaus Margaretha Perkovich Anna Malkoc 19 34 Philippus Antonia   
26 Nov 1860 34 Petri Malkoc 18 Petri Joanna Maria Hodak 20 12 Nicolaus Catherina Vukovich  
26 Nov 1860 44 Joannes Sertic 21 Mathias Margaretha Eva Malkoc 18 10 Joannes Magdalena  
12 May 1861 112 Joannes Czolnar 40 Widower from Dreznik Catharina Stefanac (W) 31 27 Antoni   331
20 Nov 1861 30 Josephus Dumencic 23 Mathias Catharena Malkoc Ellenas Vsdoj?? (W) 23 Josephi?? Widow from Dreznik    
25 Nov 1861 5 Antonius Tomsic 21 Tadia Lucia Spehar Hellena Hodak 20 3 Joannis Hellena Sertich  
25 Nov 1861 43 Gregorius Sertic 21 Stephanus Anna Polyakez Magdalena Spehar 21 25 Joannis Dorothea Sertich  
25 Nov 1861   Paulus Mattovina 23 Thoma Catharina Hellena 21   Marci Franciska  
25 Nov 1861   Tadaus Grdic?? 21 Georgi Barbara?? Maria Vukovic 21   Luca    
25 Nov 1861 23 Joanes Spehar 21 Antonius Catharina Sertich Anna Spehar 22   Petri Magdalena  
25 Nov 1861   Mathaus Sertich 24 Luke Magdalena Maria Spehar 22   Hieronimus Jka  
25 Nov 1861 21 Petrus Sertic 23     Magdalena Stefanac 21   Michaellis    
25 Nov 1861 61 Antonius Krismanic 18 Marci Lucia Sertich Mathia Sertic 19 43 Josephus Magdalena Vukovich  
25 Nov 1861 37 Petrus Bicanic 25 Hiexonijmus Margaretha Mathia Spehar 21 45 Stephani Catharina Sertich  
25 Nov 1861 14 Michael Kovacic 23 Antoni Catharina Sertic Mathia Krismanic 21   Joanis Maria Hodak  
25 Nov 1861   Lukas Vukovic 23 Joannes Maria Hellena Mattovina 26   Marci Magdalena  
25 Nov 1861   Antonius Spehar 20 Petri Catharina Maria Vukovic 19   Josephi Margaretha  
25 Nov 1861 45 Antonius Spehar 22 Josephi Lucia Lucia Dumencic 18   Androe Hellena Malkoch  
25 Nov 1861 14 Stephanus Kovacic 22 Josephi Anna Maria Krismanic 21 From Setinac Michaelis   335
25 Nov 1861   Joannes Sertic 23 Adami   Magdalena Sertic 25 From Dreznik Georgi   335
25 Nov 1861 27 Franciscus Stefanac 21 Georgi   Matia Mattovina 26 8 Nicoli Barbara 335
23 Feb 1862   Nicolaus Vellic 20   From Dreznik Maria Brajkovic 20   Abrahami Jka 336
29 Mar 1862   Marcus Vukovic 58   Widower Anna Vukovic 53 Widow      
26 Aug 1862 39 Michael Vukovic 22 Marcus Clara Zagrovich Johanna Vukovic 20 38 Mathaus Maria Gallovich??  
24 Nov 1862 29 Mataus Vukovic 20 Marcus Francisca Hodak Margaretha Krismanic 20 16 Marcus Anna  
24 Nov 1862 63 Mataus Spehar 24 Philipus Lucia Hellena Vukovic 20 50 Georgius Maria Sertich  
24 Nov 1862 46 Nicolaus Vukovic 20 Nicolaus Magdalena Lonchar Mandalena Mattovina 19 57 Antonius Maria Hodak  
24 Nov 1862 46 Joannes Vukovic 22 Franciscus Catharina Malkoch Catharina Vukovic 19 55 Marci    
24 Nov 1862 28 Josephus Stephanac 20 Petrus   Mandalena Vukovic 20 28 Martinus Maria Vukovich  
24 Nov 1862 62 Georgius Stefanac 25 Bartholomaus Martha Terezia Dumencic 18 30 Franciscus Maria Smalchicz  
24 Nov 1862 39 Stephanus Vukovic 20 Petrus Catharina Bichanich Lucia Smalcic 18 39 Marcus    
24 Nov 1862 38 Joannes Vukovic 23 Lukas Anna Czonyar Hellena Bicanic 20 36 Thomas Maria Lescha??  
24 Nov 1862 27 Nicolaus Stefanac 23 Joannes   Maria Sertic 20 20 Georgius Catharina Polyak  
24 Nov 1862 30 Marcus Dumencic 19 Franjo Maria Smalchich Hellena Stefanac 18 28 Michael Catharina Sablak  
24 Nov 1862 47 Georgius Vukovic 17 Stephanus Dorothea Vukovich Agita Malkoc 18 34 Petrus Jeka Dumenchich  
26 Nov 1862 41 Josephus Spudic 26 Antonius Hellena Hellena Loncar 20   Andreas    
9 Jan 1863 55 Mathaus Vukovic 38 Joannes Dorotha Hellena Galovic 25 13 Joannes Barbara  
30 Aug 1863 14 Petrus Kovacic 21 Antonius Catharina Sertich Catharina Krismanic 19 16 Paulus Maria Vukovich  
    Missing Wedding Books from Sep 1863 through Dec 1877            
8 Jan 1878   Tlija Nelickovic 24 Tlija Maria Ane Brajovic 20   Nikola Mande  
28 Apr 1878   Jakov Strk 39 Lukas Kaja Ane Sertic 29   Pilip Spehar Luce  
19 May 1878   Joso Sertic 49 Marko Mande Brare Sertic 40   Tome Marta  
2 Jun 1878 60 Valentin Hodak 26 Mate (Mathias) Luja (Mande Sertic) Maria Matovina 25 48 Jure (Georgius) Luca Spehar  
24 Jun 1878 Rakovici Jure Brajdic 52 Marko Maria Maria Dumencic 34 28 Miho (Michael) Stefanac Kata (Catharina Sablak)  
25 Nov 1878 9 Marko Matovina 24 Anta (Antonis) Manda (Magdalena Sertic) Ane (Anna) Hodak 21 4 Joso (Josephus) Bare (Barbara)  
26 Nov 1878 43 Stipan (Stephanus) Sertic 22 Joso (Josephus) Manda (Magdalena) Jaga (Agnes) Matovina 23 8 Martin Kata (Catharina Oreskovic)
26 Nov 1878   Jure Hodak 23 Marko Janja Ane Sertic 24   Jure Rosa  
15 Jan 1879 39 Mate Vukovic 23 Petar Kata (Chatarina) Marium (Maria) Hodak 23 3 Ivan (Joannis) Jele (Hellena)  
15 Jan 1879 46 Martin Vukovic 23 Luka (Lucas)  Bare (Barbara) Anum (Anna) Vukovic 18   Petar Kate (Katharina Bicanic)
15 Jan 1879   Dane Vukovic 25 Marko (Marcus) Luja (Clara Zagrovic) Lujum (Margaretha) Spehar 22 25 Franja (Franciscus) Maria Malkoc  
20 Jan 1879   Stipan Turkalj 23 Mate (Michael) Ane (Anna Vukovic) Jagum Sertic 18   Joso Dore  
4 May 1879 12 Nikola (Nicolaus) Hodak 23 Marko (Marcus) Kate (Catharina) Katum Colner 23   Jean Bare  
25 May 1879 36 Stipan Bicanic 23 Mihat (Michael) Kata (Catharina) Matium (Mathia) Vukovic 21 46 Nikola (Nicolaus) Mande  
23 Nov 1879 46 Nikola (Nicolaus) Vukovic 22 Ante (Antonius) Mare (Margaretha) Jonkum Sertic 22   Marko Maria  
24 Nov 1879 53 Petar Sertic 22 Marko (Marcus) Mare (Margaretha) Jekum (Hellena) Kovacic 21 14 Marko Juka (Jka)  
24 Nov 1879 Berloga Derlo Ivan Velic 26 Joso Ane Martum (Marthea) Brajkovic 19 39 Jesemica Abram Juka (Joanna Tomajic)  
18 Jan 1880 46 Jure (Georgius) Vukovic 23 Grega (Gregorius) Margaretha Matovina (W) Manda (Magdalena) Sertic 23 20 Jure (Georgius) Kata (Catharina)  
18 Jan 1880 73 (16 birth) Jure (Georgius) Krismanic 24 Nikola (Nicolaus) Marica (Margaretha Vukovic) Jeka (Hellena) Zagrovic 24 40 Ivan (Joannis) Manda (Magdalena)  
18 Jan 1880 22 Jure (Georgius) Sertic 23 Pave (Paulus) Mare (Margaretha) Bara (Barbara) Krismanic 22 16 Pave (Paulus) Marija (Maria) Vukovic  
18 Jan 1880 50 Luka (Lucas) Vukovic 25 Martin (Martinus) Marija (Maria Vukovic) Marija (Martha) Malkoc 23 33 Joso (Josefus) Roza (Rozaria)  
19 Jan 1880 46 Stipan Vukovic 24 Luka Bara Marija (Maria) Sertic 23 21 Joso (Josephus) Bara (Barbara)  
19 Jan 1880 52 Luka (Lucas) Bicanic 25 Dane (Daniel) Kata (Catharina) Marija (Maria) Vukovic 18 47 Stipen (Stephanus) Dora (Dorothea Vukovic)  
19 Jan 1880 30 Martin (Martinus) Dumencic 23 Franjo (Franciscus) Maria Bara Vukovic 20 46 Anton (Antoni) Mara (Margaritha Stefanac??)  
9 Feb 1880 21 Nikola Sertic 28 Daniel Marija Bara (Barbara) Vukovic 23 29 Joso (Josephus) Ana (Anna)  
9 Feb 1880 36 Marko (Marcius) Bicanic 25 Gaspar (Gasparus) Kata (Catharina Rakovina) Marija (Maria) Sertic 23 19 Pere (Petrus) Kata (Catharina)  
6 May 1880 46 Petar (Petrus) Vukovic 43 Luke (Lucas) Bara (Birth mom Agnes) Manda Sertic 25   Pere Jele  
27 Jun 1880 Ogulin Toma Nagota   Martin Marija Ana Hodak 22 68 Ivan Marija  
18 Nov 1880 55 Nikola Vukovic 23 Ivan (Joannes) Ana (Maria) Luja (Lucia) Tomsic 23 5 Pave (Paulus) Margaretha  
18 Nov 1880 5 Marko (Marcus) Tomsic 23 Petar (Petrus) Kata (Katarina) Roza (Rosalia) Matrovina 18 56 Jure (Georgius) Bara (Barbara Sertic)  
18 Nov 1880 49 Marko (Marcus) Colner 23 Blasius Luca (Lucia) Jaga (Agnes) Matovina 19 56 Tadia Jela (Hellena Vukovic)  
18 Nov 1880 55 (9 birth) Petar (Petrus) Matovina 24 Tadia (Thaddaus) Jela (Hellena) Marija (Maria ) Sertic 21 22 Anton (Antoni) Jeka (Hellena)  
18 Nov 1880 8 Nikola (Nicolaus) Matovina 23 Martin (Martinus) Kata (Catharina Oreskovic) Kata (Catharina) Matovina 23 9 Antonius Magdalena  
18 Nov 1880 3 Vid (Vitus) Hodak 24 Jure (Georgius) Jela (Hellena) Marija (Margaritha) Spehar 21 24 Mata (Mathai) Jeka  
18 Nov 1880 14 Mate (Mathe) Kovacic 30 Jakov Bara (Bare Sertic) Mare Vukovic 21   Toma Jela  
20 Jan 1881 39 Ivan (Joannes) Vukovic 22 Jure (Georgius) Lucia Jela (Hellena) Tomsic 20 5 Petri Catharina Matovina  
6 Feb 1881 14 Joso (Josephum) Kovacic 26 Joannis Lucia Vukovic Manda (Anna) Matovina 21 56 Georgi Barbara Sertic  
7 Feb 1881 8 Ivan (Joannes) Matovina 23 Josephus Barbara Ana (Anna) Matovina 23 69 (Birth 48) Josefus Bare  
27 Feb 1881 16 Vid (Vitus) Krizmanic 24 Mathias (Kata) Catharina Janja (Agnes) Sertic 25 21      
27 Feb 1881 35 Nikola (Nicolaus) Sterk 23 (Ivan) Joannes Roza (Rozalia Malkoc) Manda (Mandalena) Dumencic 25 30 Karls (Carolus) Jela (Hellena)  
27 Feb 1881 13 Petar (Petrus) Galovic 23 Anton (Antonius) Barbara Marija (Maria) Kovacic 23 14 Antan (Antonius) Kata (Catharina)  
27 Feb 1881 43 Mile (Michael) Sertic 21 Georgi Hellena Matovina Luja Hodak 21 65 Joso Jela  
16 May 1881 51 Luka Vukovic 22 Vid (Vitius) Luja (Lucia?? Sertic) Manda (Magdalena) Sertic 26 44 Ivan (Jaonnes) Jela (Hellena Krizmanic)  
6 Jun 1881 21 Toma (Tomas) Sertic 22 Barisa (Bartholinea) Marija (Marthia Krizmanic) Kata (Catharina) Bicanic 22 37 Stepan (Stephanus) Mara (Margarita Spehar)  
6 Jun 1881 17 Polde (Leopoldus ) Grdic 22 Aloisius Jela (Hellena Bicanic) Jaga (Agatha) Spehar 20 25 Joso (Josephus) Manda (Maria Malkoc)  
17 Jul 1881 46 Mate (Mathaus) Vukovic 45 Franja (Franciscus) Kata (Catharena) Bara (Barbara) Sertic (W) 23 22 (Georgius Sertic) 22 Pave (Paulus) Marija (Maria) Vukovic  
30 Oct 1881 155 Kakovina Toma Corak 25 Luka Marija Marija Loric?? 22 17 Rubaj Pavas?? Jela  
21 Nov 1881 73 (Birth 16) Ivan (Joannes) Krizmanic 22 Joso (Josephi) Marija (Maria Spehar) Marta (Martha ) Sertic 20 21 Joso (Josephus) Bara (Barbara Matovina)  
16 Jan 1882 63 (Birth 74) Joso (Josephus) Spehar 26 Philippus Lucia Galovic Kate (Catharina) Kovacic 26 14 Antonius Catharina Sertic  
22 Jan 1882 50 Vid (Vide) Vukovic 30 Ivan Luce Stefana Jela (Hellena) Galovic 22 13 Marci?? Lucia Gerdic??  
23 Jan 1882 46 Jandre (Andreas) Vukovic 23 Mathia   Mara (Margaritha) Bicanic 22 36 (Birth 52) Mathai?? Maria Gerdic??  
30 Jan 1882 17 Peter (Petrus) Grdic 24 Petrus Anna Jaga (Agata) Sertic 20 22 Antonius Hellena Sabljak  
12 Feb 1882 73 (Birth 16) Marko (Marcus) Krizmanic 23 Michael Agnetis Jeka (Hellena) Krizmanic 21 16 Stephanus Catharina Matovina  
23 Jul 1882 17 Ivan (Joannes) Grdic (W) 51 Joannes Martha Marija Dumencic 53 30      
3 Sep 1882 14 Anton (Antonius) Kovacic 22 Antoni Catharina Sertic Manda (Magdalena) Grdic 23 17 Luca Joanna Sertic  
26 Nov 1882 6 Ivan (Joannis) Krizmanic 22 Tomes Maria Sertic Jonka Matovina 26 48      
27 Nov 1882 48 Pave (Paulus) Matovina 24 Thaddaus Hellena Bare (Barbara) Sertic (W)?? 24 19 Paulus Hellena  
27 Nov 1882 49 Ivan (Joannis) Colner 28 Blasi Luisa Zagrovic Bare (Barbara) Kovacic 20 14 Joanes Lucia Vukovic  
27 Nov 1882 50 Peter (Petrus) Vukovic 23 Martini Maria Vukovic Janja (Agnes) Vukovic 19 46 Antonius Mare Stefanac  
27 Nov 1882 34 Nikola (Nicolaus) Malkoc 24 Mati (Mathias) Kata (Katharina) Marija Vukovic 18 46 Peter (Petrus) Jaga (Agnes Matovina)  
27 Nov 1882 29 Peter (Petrus) Vukovic 23 Joso (Josephus) Ana (Sertic??) Anna Krizmanic 20 73 (Birth 16) Mihat (Michael) Janja (Agnes Bicanic)  
27 Nov 1882 13 Tome (Thomas) Galovic 26 Marko (Marcus) Lucija (Lucia) Lucija (Lucia) Colner 23 7 Ivan (Joannes) Marija (Maria Gerdic)  
27 Nov 1882 9 Joso Matovina 24 Anton (Antonius) Elizabeta (Elisabeth Sertic) Janja Colner 20 7 Ivan (Joannes) Marija (Maria Gerdic)  
28 Nov 1882 65 (Birth 12) Jure (Georgius) Hodak 24 Marko (Marcus) Kate (Catharina Bicanic) Jele Sajnovic 17 5 Jesenica Peter Marija  
15 Jan 1883 49 Jure Colner 22 Ivan Marija Ana Kovacic 22 14 Anton (Antoni) Kate (Catharina Sertic)  
20 Jan 1883 17 Marko (Marcus) Grdic 23 Nikola Ana (Anna Dumencic) Mare (Maria) Kovacic 23 14 Ivan (Joannis) Luja (Lucia Vukovic)  
19 Aug 1883 41 Jandre (Andreas) Spudic 44 Anton (Antonius) Jele (Hellena) Mande (Magdalena) Colner 23 7 Marko (Marci) Mare (Maria Sertic)  
11 Sep 1883 36 Novi Gospii Jakob Amic 24 Sime Mare Ursa Brajkovic 19 39 Jesemica Abram Jeka  
30 Oct 1883 10 Vaganar Marko Amic 50 Pave Marta Dora/Janja/ Brajkovic 30 39 Jesemica Ilija Mara  
26 Nov 1883 28 Mihat (Michael) Stefanac 21 Mati (Mathaus) Ane (Anna Gerdic) Kate Vukovic 20 46 Mati Ane  
26 Nov 1883 5 Ivan (Joannes) Tomsic 22 Franc (Francisi) Jele (Hellena Matovina) Mare (Margaretha) Matovina 20 56 Tadija (Tadias) Jele (Hellena Vukovic)  
26 Nov 1883 4 Marko (Marcus) Hodak 25 Peter (Petrus) Luja (Lucia Spehar) Mare (Margaretha) Vukovic 20 38 Joso (Josephus) Marta (Martha Bicanic)  
27 Nov 1883 43 Nikola (Nicolaus) Sertic 27 Peter (Petrus) Mare (Margaretha) Mare (Maria) Grdic 27 17 Luka (Lucas) Jka (Joanna)  
27 Nov 1883 44 Stipan (Stephanus) Sertic 23 Ante (Antoniusi) Mande (Magdalena Vukovic) Ana (Anna) Sertic 23 43 Peter (Petri) Mare (Maria Vukovic)  
7 Jan 1884 17 Pave (Paulus) Grdic 24 Stipan (Stephani) Luja (Lucia Vukovic) Mare Krizmanic 19 16 Pave (Paulus) Marij (Maria Vukovic)  
20 Jan 1884 50 Pave (Paulus) Vukovic 23 Jure (Georgius) Mare (Maria Sertic) Janja (Agnes) Dumencic 24 30 Franc (Francisci) Mare (Maria Smolcic)  
20 Jan 1884 46 Ivan (Joanes) Vukovic 22 Grga (Gregorius) Mare (Margareta Matovina) Kaja (Catharina) Vukovic 22 29 Joso (Josephus) Ana (Anna Sertic)  
11 Feb 1884 43 Martin (Martinus) Sertic 24 Joso (Josephi) Mande (Magdalena Vukovic) Jeka (Hellena) Matovina 23 8 Martin (Martini) Kate (Catharina Oreskovic)  
11 Feb 1884 50 Marko (Marcus) Vukovic 27 Ivan (Joannes) Luja (Lucia) Janka (Hellena) Vukovic (W) 26 46 44 Marko Sertic Marija (Maria)  
9 Sep 1884 39 Jesenica Nikola Brajkovic 66     Mare Velic 55        
23 Nov 1884 26 Jure (Georgius) Vukovic 23 Mate (Mathaus) / Mande (Magdalena Matovina) Jeka Matovina 20 8 Marki (Marcus) Bare (Barbara Sabljak)??
24 Nov 1884 19 Peter (Petrus) Sertic 26 Mihat (Michael) Kate (Catharina) Ana Hodak 20 12 Ivan Mare (Matovina)  
24 Nov 1884 17 Ivan (Joanes) Grdic 22 Luka (Lucas)  Jka (Joanna Sertic) Jeka (Hellena) Kovacic 22 14 Joso (Josephus) Mare (Maria Sertic)  
24 Nov 1884 73 (Birth 16) Anton (Antonius) Krizmanic 24 Niko (Nicolai) Mare (Margarita Vukovic) Mare (Maria) Spehar 22 45 Anton (Antonius) Luja (Lucia Dumencic)  
24 Nov 1884 69 (Birth 48) Niko (Nicolaus) Matovina 23 Joso (Josephi) Bare (Barbara Tomsic) Matija (Matia) Hodak (Birth 21yrs) 23 12 Niko (Nicolaus) Mare (Maria Matovina)  
24 Nov 1884 45 Marko (Marcus) Spehar 27 Joso (Josephus) Mare Mare Kovacic 20 14 Vid Kate  
24 Nov 1884 17 Stipan (Stefanus) Grdic 22 Alojs (Aloisius) Jele (Hellena Bicanic) Bare (Barbara) Kovacic 23 14 Marko (Marcus) Jka (Joana from Dreznik)
24 Nov 1884 46 Jandre (Andreas) Vukovic 26 Mate (Mathia) Ana Jeka (Hellena) Matovina 26 48 Jure (Georgius) Luce (Lucia)  
24 Nov 1884                      
    Missing Wedding Books from 1884 through Dec 1885            
10 Jan 1886 68?? Luka Hodak 64 Josip Manda Marija Krimar?? 60        
10 Jan 1886 21 Nikola Sertic 33 Barise Mathia Krismanich Ana Grdic 20 18 Stipana Luja  
11 Jan 1886 62 Ivan Stefanac 22 Luke (Lucas) Jele (Hellena Vukovic) Jaga Vukovic 20 50 Jure Terezije  
14 Feb 1886 43 Luka Sertic 32 Jose (Josephus) Mande (Magdalena Vukovic) Ana Kovacic 23 14 Stipe (Stephanus) Marie (Maria Krznaric)  
10 Oct 1886 6 Petar Krizmanic 24 Jure (Georgius) Marija (Maria Sertic) Bara Kovacic (W) 24 49 Ivan Colner (Birth 14) 14 Joanes Lucia Vukovic  
1 Nov 1886 61 Ivan (Joannes) Krizmanic 23 Mato (Marko) (Marcus) Luca (Lucia Sertic) Marija Matovina 22 8 Vida Mande  
14 Nov 1886 14 Ivan (Joannes) Kovacic 24 Marko (Marcus) Jka (Joana Hodak) Marija Krizmanic 21 16 Jure Mande  
22 Nov 1886 43 Toma Sertic 22 Jure (Georgi) Jele (Hellena Matovina) Jaga Hodak 22 12 Jose Marie  
22 Nov 1886 43 Stipan Sertic 24 Grga (Gregorius) Manda (Mandalena Spehar) Matija Sertic 22 59 Petra (Pertus) Kate (Catharina Krismanic)  
22 Nov 1886 30 Frano (Franciscus) Dumencic 23 Marka (Marcus) Jka (Hellena Stefanac) Dora (Dorothea) Spehar 23 25 Franc (Franciscus) Marie (Maria Malkoc)  
22 Nov 1886 36 Mate (Mathaus) Bicanic 23 Ivana (Joannes) Kate (Catharina Vukovic) Jeka Vukovic (W) 22 26 Jure (Georgius) Marko Matovina Bare  
22 Nov 1886 42 Petar Dumencic 34 Marko Ane Gerdich Maria Vukovic 18 29 Anto Jele  
22 Nov 1886 17 Jure (Georgius) Grdic 23 Tadija (Tadaus) Marija (Maria Vukovic) Marija Krizmanic 21 73 Ante Jeka  
22 Nov 1886 ?? Dreznik Marko Jukovic ?? Pilipa Mare Maria Vukovic 20 26 Joso Jele  
9 Jan 1887 38 Petar Vukovic 23 Marko (Marcus) Manda (Magdalena Spehar) Ana Krizmanic 24 6 Toma (Thomas) Maria Sertic  
9 Jan 1887 30 Stipan Dumencic 23 Ivan (Joannes) Maria Spehar Bara Grdic 23 17 Luka (Lucas) Jke (Joanna Sertic)  
20 Jan 1887 34 Ande Malkoc 22 Petar Maria Mande Bicanic 23 36 Gaspar (Gasparus) Kaja (Catharina Rakovina)  
6 Feb 1887 5 Jure Tomsic 24 Pave (Paulus) Maria (Margaretha Rakovica) Manda Hodak 23 12 Ante (Antoni) Ane (Anna Sertic)  
20 Feb 1887 45 Marko Spehar 23 Ante (Antonius) Lucija (Lucia Dumencic) Roza Kovacic 22 14 Jure Maria  
15 Aug 1887 5 Mate Tomsic 22 Petra (Pertus) Kate (Catharina Mattovina) Maria Vukovic 24 39 Jure (Georgius) Luce (Lucia Dumencic)  
28 Aug 1887 13 Jure Galovic 22 Marko (Marci) Luce (Lucia Gerdic) Manda (Mandalena) Spehar 24 23 Ivan (Joannes) Ane (Anna Spehar)  
28 Aug 1887 46 Ante Vukovic 22 Anta (Antonius) Mare (Mare Stefanac) Matija Matovina 21 8 Ante Jele  
28 Aug 1887 8 Jure Matovina 23 Ante Jele Janja Matovina 18 69 Mate Mande  
28 Aug 1887 29 Marko Vukovic 23 Joso (Josephus) Ana (Anna Sertic) Jela Krizmanic 22 16 Mijat (Michael) Janja (Agnes Bicanic)  
28 Aug 1887 30 Joannes?? Dumencic 23 Joso Jele ?? Malkoc 19 34 Petra Maria  
28 Aug 1887 20 ?? Sertic 22 Mate Maria ?? Grdic 22 17 Vid (Vitus) Lucja  
28 Aug 1887 16 Martin Krizmanic 24 Nikola (Nicolaus) Maria (Margareta Vukovic) Kata?? Spehar 19 23 Ivan (joannes) Ana (Anna Spehar)  
8 Sep 1887 7 Marko Colner (W) 52 (Maria Sertic)   ?? Malkoc (W) 42 33 (Marko Malkoc)      
18 Sep 1887 45 Rokovina Petar Labljak 24 Jerko Ana Marta?? Colnar 22 49 Ivan (Joannes) Marta (Maria Antolic??)  
2 Oct 1887 42 Marko Dumencic 22 Mate Maria Maria Spehar 20 23 Jose Luce  
2 Oct 1887 65 ?? Hodak 23 Mate Maria Roza Sertic 19 22 Ante (Antonius) Jele (Hellena Sabljak)  
2 Oct 1887 51 Luka Vukovic (W) 28 (Manda Sertic) Vitius Lucia?? Sertic Maria Grdic (W) 32 17 (Ive Grdic)      
20 Nov 1887 58 Polde Sertic (W) 23 (Ana) Stipan?? Jaga?? Mande Matovina 19 48 Tome Ane  
21 Nov 1887 9 ?? Matovina 23 Ante (Antonius) Elizabetha (Elisabeth Sertic) Jaga Matovina 19 69 Joso Bare  
21 Nov 1887 40 Stipe Zagrovic 19 Franja Ane Ana Matovina 22 48 Jure Marta  
21 Nov 1887 69 Joso Matovina 21 Mate Mande Maria Vukovic 18 47 Jure Jaga  
21 Nov 1887 26 Petar (Petrus) Vukovic 24 Mate (Mathaus) Mande (Mandalena Mattovina) Bara Krizmanic 19 61 Pave Kata  
14 Feb 1888 28 Gabre Stefanac 21 Joso Manda Ana Vukovic 20 55 Joso Mara  
15 Apr 1888 39 Petar Vukovic 24 Stipan Luce Bara (Barbara) Vukovic 25 51 Mate (Mathaus) Kata (Catharina Vukovic)  
16 May 1888 5 Toma Tomsic 22 Frane (Franciscus) Jele (Hellena Matovina) Matija Matovina 26 9 Ante (Antonius) Step?? Manda (Elisabeth Sertic)
15 Jul 1888 73 Ivan (Joannes) Krizmanic (W) 29 16 Joso (Josephi) Marija (Maria Spehar) Marta Vukovic 20 39 Jure (Georgius) Luce (Lucia Dumencic)  
29 Jul 1888 16 Joso Krizmanic 22 Stipe (Stephanus) Kate (Catharina Matovina) Jaga Vukovic 22 39 Jure (Georgius) Luce (Lucia Dumencic)  
26 Nov 1888 55 Marko Vukovic 23 Ivan Marija Janja Strk 21 35 Pere Mande  
26 Nov 1888 43 Rafailo Sertic 23 Joso Mande Marija Hodak 22 12 Ivan Mare  
26 Nov 1888 39 Joso Vukovic 24 Marko Marija Dore Malkoc 19 33 Stipan Eva  
26 Nov 1888 66 Ivan Bicanic 19   Kate Jeka Spehar 22 25 Franc Marija  
9 Jan 1889 16 Pere Krizmanic 28 Mate (Mathaus) Kate (Catharina Sertic) Jele Pravdacic 21 53 Jablanac Franci    
20 Jan 1889 8 Dolfe (Adolf) Matovina 23 Petar Luja Mare Antolic 24 15 Stipe Mande  
5 May 1889 73 Ivan Krizmanic 22 Mica Janja Kate Matovina 28 48 Mate Jole  
9 Jun 1889 17 Petar Gerdic 25 Tadija Marica Mande Kovacic 20 14 Stipan Marija  
14 Jul 1889 50 Luka Vukovic 34 Ivan (Joannes) Luja (Luisa Stefanac) Mande (Magdalena) Vukovic 27 51 Vid (Vittus) Lucija (Lucia Sertic)  
15 Sep 1889 42 Elija Dumencic (W) 48 Marko (Marcus) Ane (Agnes Gerdic) Ane (Anna Matovina) Sertic (W) 42 21 Stipe (Stephanus) Ivka (Jka Conjar)  
3 Nov 1889 56 Polde Matovina 25 Jure Bare (W) Sertic Marija Matovina 22 69 Joso Bara  
3 Nov 1889 66 Marko Bicanic 26 Mate Marija Kate Drazenovic 19 2 Letinac (Setinac?) Marko Roza  
3 Nov 1889 51 Leopold Vukovic 25 Mate Kate Ana Vukovic 21 39 Mijat Juka  
4 Nov 1889 17 Marko Grdic 24 Luka Ivka Marija Malkoc 14 10 Mavitin Ane (W) Grdic  
10 Nov 1889 178 Dreznik Jandre Luketic 26 Valentin Kata Marija Sertic 21 59 Serticpoljana Jure Roza  
25 Nov 1889 15 Tadija (Thadaus) Antolic 31 Stipan (Stephanus) Manda (Magdalena) Marija Krizmanic 15 73 Nikola Margareta  
25 Nov 1889 69 Antum Matovina 24 Joso Bare Kate Matovina 19 8 Pave Jele  
25 Nov 1889 21 Jure Sertic 25 Joso Bare Marija Bicanic 19 66 Mate Stanislava  
25 Nov 1889 14 Ante Kovacic 21 Joso Marija Marija Hodak 23 12 Ante Ana  
25 Nov 1889 29 Mate Vukovic 23 Mate Mare Mande Spehar 23 45 Ante Lucija (W?)  
25 Nov 1889 14 Marko Kovacic 24 Petar Kate Kate Conjar 18 7 Ivan Marija  
25 Nov 1889 48 Petar Matovina 20 Joso Marta Mande Krizmanic 24 6 Toma Marija (W?)  
25 Nov 1889 48 Antun Matovina 24 Mate Jele Margareta Sertic 19 59 Petar Kata  
25 Nov 1889 61 Petar Krizmanic 23 Mate (Marko) Lucija Lucija Sertic 19 59 Joso Bare  
25 Nov 1889 36 Petar Bicanic 22 Ivan Kate Jaga Vukovic 20 26 Mate Mande  
9 Feb 1890 12 Joso Hodak 22 Nikola Marija Jele Vukovic 22 46 Petar Jaga  
13 Apr 1890 14 Milo (Michael)(Jure) Kovacic (W) 52 (Mathia Krismanic) Anton (Antonius)/Kate (Catharina Sertic) Jele (Hellena) Vukovic (W) 38 46 Blaz (Blasius Conjar) Lucija (Lucia Zagrovich)  
27 Apr 1890 8 Polde Matovina 23 Martin Kate Jele Kovacic 22 14 Ivan Lucija  
4 May 1890 7 Mile Conjar 22 Ivan Marija Kate Kovacic 20 14 Pave Marija  
15 May 1890 30 Vid Dumencic 23 Marko Jele Kate Strk 25 35 Petar Mande  
17 May 1890 5 Anton Tomsic (W) 50 (Hellena Hodak3) Tadija (Thaddaus)/Lucia Spehar Marija (Maria) Krizmanic (W) 56 (Lukas) 6 Vid (Vitus) Sertic Janja (Agnes)  
5 Oct 1890 21 Toma Sertic (W) 41 Bar   Ana Corak 22 18 Nvhovine (Linac) Juraj Marija  
26 Oct 1890 4 Toma (Thomas) Hodak (W) 44 Joso (Josephus) Bare (Barbara Vukovic) Marija Bicanic (W) 35 52 Luka Stefanac #28 Jele (Helena) Vukovic  
1 Nov 1890 22 Marko Sertic 20 Ante Jele Jelena Vukovic 21 26 Mate Mande  
24 Nov 1890 24 Anton Spehar 21 Ivan Mare Bare Dumencic 20 30 Joso Jale  
24 Nov 1890 65 Petar Hodak 25 Stipan Jele Marija Hodak 22 4 Toma Mande  
7 Jan 1891 44 Stipan Sertc (W) 30 Anton (Antonius) Mande (Magdalena Vukovic) Kate Kovacic 22 14 Marko Jeka  
11 Jan 1891 30 Mate Dumencic 24 Joso Jele Ana Dumencic 20 42 Flija Bare  
11 Jan 1891 4 Ivan Hodak 25 Petar Lucija Spehar Matija Bicanic 18 36 Ivan Kate  
11 Jan 1891 7 Jure Conjar 25 Ivan Marija Jelena Grdic 22 17 Tadija Marica  
11 Jan 1891 69 Toma Matovina 23 Mate Klara (Mande) (W) Hodak Marija Sertic 30 19 Pave Jela  
12 Jan 1891 25 Petar Spehar 24 Joso Marija (W) Grdic Paulina (Roza) Krizmanic 23 73 Anta Jeka  
2 Feb 1891 14 Jure Kovacic 20 Ivan Lucija Lucija Hodak 25 115 Dreznik Marko Janja  
19 Apr 1891 10 Mate Malkoc 19 Martin Ana Ana Spehar 20 23 Petar Bare  
17 May 1891 29 Ivan Vukovic 23 Joso Ana Jele Vukovic 23 38 Joso Marta  
21 May 1891 17 Joso Grdic 23 Adami Bare Marija Vukovic 26 39 Mijat Jeka  
12 Aug 1891 11 Mate Sertic 22 Simo?? Lucija Jele (Hellena) Grdic (W) 29 17 Joso (Josephus) Kovacic#14/Marija (Maria Sertic)  
16 Aug 1891 36 Toma Bicanic 25 Gaspar Kate Bare Hodak 23 12 Anton Ana  
30 Aug 1891 44 Mile Sertic 23 Marko Marija Jelena Sertic 23 20 Mate Marija  
4 Oct 1891 8 Toma Matovina 22 Marti Kate Jelena Hodak 23 65 Mate Mare  
16 Oct 1891 25 Anton Spehar 25 Nikola Jelena Mare Vukovic 22 55 Mate Jele  
10 Jan 1892 55 Petar Vukovic 26 Jure Lucija Roza Vukovic 22 46 Mate Ana  
17 Jan 1892 19 Mijat Sertic 28 Pave Jele Mare Matovina 20 48 Gaspar Jele  
17 Jan 1892 42 Ivan Dumencic (W) 48 Marko (Marcus)/Ana (Margaretha) Agnes Grdic Jelena Brajkovic (W) 46 39 Vrhovine Jesenica Mijat Corak Ana  
18 Jan 1892 38 Petar Vukovic 25 Ivan Jelena Kate Zagrovic 19 40 Franja Ana Bicanic (W)  
7 Feb 1892 46 Jandre (Andreas) Vukovic (W) 34 Mate (Mathia) Anna Krizmanic Kate Hodak 21 12 Jure Marta  
8 Feb 1892 26 Ivan Vukovic 24 Luka Jelena Marija Vukovic 24 46 Mate Ana  
24 Jul 1892 39 Jesenica Petar Brajhovic 22 Toma Jeka Marija Loncar 27 71 Brlog. Klanac Jandre Kate  
20 Nov 1892 17 Luka Grdic 24 Stipan Lucija Mande Stefanac (W) 19 62 Marko Ana  
21 Nov 1892 42 Joso Dumencic 18 Dane Jeka Marta Spehar 19 24 Ivan Marica  
21 Nov 1892 8 Anton (Antonius) Matovina 30 Marko (Marcus) Bare (Barbara Sabljak) Marija Grdic 24 17 Ivan Mande  
21 Nov 1892 14 Ivan Kovacic 22 Joso Marija Ana Spehar 22 63 Mate Jeka  
8 Jan 1893 16 Ivan Krizmanic 24 Stipan Kate Marija Bicanic 22 36 Ivan Kate  
15 Jan 1893 26 Stipan Vukovic 23 Grga Mande Jelena Turkalj 24 42 Rakovica (Seliste) Joso Bare  
16 Jan 1893 23 Anton Spehar 28 Joso Lucija Bare Kovacic 19 14 Petar Kate  
16 Jan 1893 39 Joso Vukovic 24 Anton Lucija Marija Dumencic 20 30 Joso Jele  
29 Jan 1893 26 Polde Vukovic 22 Dane Bare Mande Spehar 27 87 Dreznik (Catunja) Grga Jele  
6 Feb 1893 35 Mate Strk 20 Petar Mande Kate Malkoc 17 24 Marko Marija  
6 Feb 1893 47 Nikola Vukovic 21 Jure Jaga Mande Dumencic 15 42 Flija (Dane) Jeka  
2 May 1893 164 Dreznik Jure Spehar 22 Vid / Lucija (from Dreznik Rastovica) Ana Sertic 21 43 Vid Kate  
26 Nov 1893 158 Dreznik Franjo Hodak 31 Petar Jaga Mande Sertic 22 43 Leopold Marija  
27 Nov 1893 5 Petar Tomsic 24 Mihovil Ana Jelena Sertic 23 59 Juraj Roza  
27 Nov 1893 46 Juraj Vukovic 20 Anton Ana Ana Bicanic 21 66 Mate Stoja  
27 Nov 1893 44 Ivan Sertic 25 Ferdinand Lucija Mande Sertic 31 59 Juraj Roza  
27 Nov 1893 50 Mate (Mathaus) Vukovic 31 Ivan (Joanes) Lucija (Lucia Stefanac) Milka Brajkovic 24 39 Jesemica Luka Barbara  
29 Nov 1893 108 Rokovica Mate Pavlic 22 Stipan Mande Mande Vukovic 26 26 Grga Mande  
7 Jan 1894 18 Joso (Josephus) Grdic (W) 46 Adam (Adamus) Ana (Anna Krizmanic) Janja (Agnes) Krizmanic (W) 40 16 21 (Bartholomius) Sertic Marija (Mathia Krizmanic  
14 Jan 1894 14 Petar Kovacic 25 Vid Kata Jaga Vukovic 20 46 Stipan Klara  
15 Jan 1894 4 Franjo Hodak 32 Petar (Petrus) Lucija (Lucia Spehar) (W) Barbara Tomsic 20 5 Anton Jelena  
1 Apr 1894 43 Rakovica Marko Turkalj (W) 35 Mijat / Ana (from Seliste) Mande Kovacic 31 14 Petar (Petrus) Kate (Catharina Krismanic)  
22 Apr 1894 78 (Birth 12) Petar Hodak (W) 42 Anton Ana (Anna Sertic) Margareta Matovina (W) 29 72 Stipan Antolic Mare  
16 Sep 1894 128 Dreznik Franjo Hodak (W) 44 Tadija Dora Mande Kovacic 24 14 Marko Ivka  
7 Oct 1894 28 Petar Stefanac 25 Joso Mande Jaga Malkoc 24 34 Marko Mare  
26 Nov 1894 58 Ivan Sertic 25 Josip Lucija Marija Hodak 22 65 Mate Marija  
26 Nov 1894 46 Mihovil Vukovic 24 Vid Jaga Marija Vukovic 21 26 Nikola Jelena  
26 Nov 1894 58 Leopold Sertic (W) 30 Stipan Jaga Jelena Vukovic 20 29 Mate Marija  
27 Nov 1894 47 Marko Vukovic 18 Juraj Jaga Jelena Vukovic 22 46 Vid Jaga  
29 Nov 1894 44 Mate Sertic 24 Marko Marija Margareta Kovacic 21 14 Josip Marija  
30 Nov 1894 20 Petar Sertic 23 Mate Marija Spehar Antonija Galovic 20 80 Josip Margareta  
21 Jan 1895 14 Ivan Kovacic 28 Petar Katarina Margareta Hodak 27 65 Stipan Jelena  
21 Jan 1895 17 Anton Grdic 25 Luka Jeka Roza Spehar 20 23 Josip Lucija  
28 Jan 1895 6 Josip Krizmanic 26 Toma Marija Jelena Vukovic 24 39 Anton Lucija  
6 Oct 1895 42 Marko Dumencic 25 Ivan Matija Marija Brajkovic 19 39 Jesemica Toma Jelena  
6 Oct 1895 29 Petar Vukovic 25 Mate Margareta Agata Sertic 19 20 Ivan Elizabeta  
4 Nov 1895 51 Mate Vukovic 43 Mate Katarina Katarina Vukovic (W) 34 46 29 Josip (Josephus) Ana (Anna Sertic)  
11 Nov 1895 30 Vid Dumencic (W) 28 (Kate Strk) Marko Jelena Ana Malkoc 19 33 Martin Margareta  
24 Nov 1895 3 Filip Hodak 25 Petar Marija Marija Grdic (W) 36 17 14 Ivan Kovacic Lucija (Lucia Vukovic  
28 Nov 1895 52 Josip Bicanic 24 Tadija Katarina Katarina Bicanic 19 36 Stipan Matija  
7 Jan 1896 23 Mate Spehar 26 Josip Lucija Agata Hodak 27 79 Ivan Margareta  
7 Jan 1896 78 Rakovica Petar Turkalj (W) 30 Anton Mandalena Ana Spehar 25 45 Anton Lucija  
12 Jan 1896 86 Anton Krizmanic 27 Anton Jelena Agata Kovacic 20 14 Josip Marija  
12 Jan 1896 23 Pavao Spehar 25 Ivan Ana Margareta Kovacic 24 14 Stipan Marija  
19 Jan 1896 77 Nikola Hodak 27 Juraj Marta Marija Vukovic 17 55 Juraj Lucija  
9 Feb 1896 75 Petar Matovina 27 Anton Jelena Agata Sertic 21 43 Petar Marija  
13 Apr 1896 22 Nikola Sertic 23 Toma Agata Barbara Matovina 19 69 Marko Marta  
16 May 1896 24 Petar Spehar 25 Ivan Margareta Marija Sertic 20 22 Toma Agata  
30 Aug 1896 3 Slavoljub Kantoci 30 Josip / Terezija (From Lastine zupa) Marija Hodak 21 68 Josip Ana  
6 Sep 1896 25 Pavao Spehar 19 Anton Katarina Jelena Sertic 17 20 Josip Jelena  
1 Nov 1896 8 Marko Matovina 24 Pavao Jelena Margareta Krizmanic 24 6 Juraj Marija  
15 Nov 1896 17 Petar Grdic 27 Stipan Lucija Lucija (Jeka) Malkoc 18 10 Martin Ana  
15 Nov 1896 45 Ivan Spehar 27 Stipan Jelena Agata Grdic 21 17 Tadija Margareta  
22 Nov 1896 6 Rakovica? Nikola Bicanic (W) 49 Josip Ana Mandalena Vukovic (W) 34 26 Mate Turkalj Agata  
23 Nov 1896 40 Ivan Zagrovic 19 Petar Ivka Madalena Spehar 22 25 Mihovil Lucija  
23 Nov 1896 22 Pavao Sertic 25 Toma Agata Marija Matovina 21 72 Petar Lucija  
23 Nov 1896 39 Marko Vukovic 21 Stipan Ana Hodak Jelena Vukovic 21 51 Marko Magdalena  
23 Nov 1896 7 Josip Conjar 20 Marko Marija Barbara Spehar 19 63 Marko Katarina  
23 Nov 1896 61 Marko Krizmanic 18 Vid Magdalena Marija Sertic 20 43 Grgur Magdalena  
23 May 1897 15 Juraj Antolic (Antonich) (W) 46 Stipan (Stipe) Magdalena (Mande Kovacic) Magdalena Krizmanic (W) 43 16 47 Ivan (Joannis) Vukovic/Marija (Maria Krizmanic)  
23 May 1897 62 Mate Stefanac 22 Marko Ana Marija Vukovic 17 50 Luka Marta  
4 Jul 1897 90 (Birth 5) Nikola Tomsic 25 Antun Jelena Marija Vukovic 20 38 Ivan Jelena  
16 Aug 1897 26 Ivan Vukovic (W) 29 (Marija) Luka Jelena Marta Bicanic 21 37 Nikola Barbara  
13 Sep 1897 88 Ivan Krizmanic (W) 30 Mihovil Janja Margareta Dumencic 20 42 Elija?? Barbara  
19 Sep 1897 23 Nikola Spehar 24 Toma Magdalena Ana Sertic 20 20 Mate Marija  
1 Nov 1897 28 Josip Stefanac 26 Mate Ana Grdic Margareta Spehar 20 23 Toma Magdalena Galovic  
22 Nov 1897 79 Jakov Hodak 24 Toma Ana Matovina Jelena Sertic 21 43 Leopold Marija Vukovic  
22 Nov 1897 26 Anton Vukovic 26 Nikola Jelena Spehar Magdalena Hodak 19 79 Toma Ana Matovina  
9 Jan 1898 75 Stipan Matovina 26 Anton Jelena Sertic Magdaelna Conjar 20 49 Mate Magdalena Krizmanic  
17 Jan 1898 93 Mihovil Tomsic 23 Mihovil Ana Spehar Marija Hodak 22 3 Ivan Marija Sertic  
17 Jan 1898 4 Nikola Hodak 28 Petar Lucija Spehar Jelena Matovina 20 72 Petar Lucija Matovina  
30 Jan 1898 26 Pavao Vukovic 23 Luka Jelena Matovina Jelena Corak 26 155 Vuhovina   Katarina Corak  
20 Feb 1898 38 Petar Vukovic 24 Ivan Lucija Rukavina Margareta (Dore) Kovacic 19 14 Josip Marija Sertic  
18 Apr 1898 30 Martin (Martinus) Dumencic (W) 41 Franjo (Franciscus) Marija (Maria) Barbara Vukovic (W) 40 46 (Mathaus Vukovic) 16 Pavao  (Paulus) Krizmanic/Marija Vukovic  
1 May 1898 6 Josip Krizmanic (W) 29 Toma Marija Sertic Marta Kovacic 22 14 Josip Marija Galovic  
11 Sep 1898 71 Josip Matovina 25 Martin Katarina Oveskovic Magdalena Krizmanic 18 73 Jura Jelena Zagrovic  
8 Oct 1898 65 Josip Hodak 24 Mate Margareta Matovina Agata Sertic 22 21 Stipan Marija Krizmanic  
9 Oct 1898 39 Josip Vukovic (W) 34 (Dore Malkoc) Marko Marija Vukovic Ana Vukovic 18 38 Pavao Agata Grdic  
9 Oct 1898 Not Saborsko Mile Mazar 41 Jakov Ana Corak Ana Corak 20 155 Vuhovina Mato Katarina Gvahovac  
9 Oct 1898 157 Vuhovina Nikola Corak (W) 41 Petar Josipa Mazar Margareta Corak   18 Vuhovina Josip Maija Corak  
23 Oct 1898 14 Mihovil Kovacic 25 Marko Ivka Bicanic Jelena Grdic 21 18 Josip Magdalena Grdic  
30 Oct 1898 46 Juraj Vukovic (W) 41 (Manda Sertic) Grgur Margareta Matovina (W) Magdalena Vukovic (W) 44 51 47 Ivan/Maria Krizmanic Marta Sabljak  
13 Nov 1898 17 Vuhovina Petar Corak 24 Daniel Matija Ana Corak 22 157 Vuhovina Nikola Marija Corak  
20 Nov 1898 42 Marko Dumencic (W) 28 Ivan Marija Sertic Ana Brajkovic 19 39 Luka Barbara Stipetic  
21 Nov 1898 66 Luka Bicanic 18 Roko Katarina Zagrovic Marija Vukovic 16 39 Daniel Lucija Spehar  
21 Nov 1898 46 Nikola Vukovic 26 Mate Ana Krizmanic Katarina Stefanac 16 28 Josip Magdalena Vukovic  
22 Nov 1898 26 Mate Vukovic 29 Nikola Jelena Spehar Ana Spehar 22 45 Stipan Jelena Spehar  
24 Nov 1898 38 Petar Vukovic (W) 31 (Kate Zagrovic) Ivan/Jelena Bicanic Ana Vukovic 36 (Petar) 38 6 Toma Krizmanic Marija Sertic  
16 Jan 1899 39 Ivan Vukovic 25 Anton Lucija Bicanic Ana Zagrovic 19 40 Petar Ivka Vukovic  
29 Jan 1899 39 Petar Vukovic 24 Mihovil Ivka Vukovic Jelena Sertic 19 22 Juraj Barbara Krizmanic  
12 Feb 1899 39 Marko Vukovic (W) 23 (Jelena Vukovic) Stipan/Ana Hodak Marija Vukovic 21 29 Mate Margareta Krizmanic  
12 Feb 1899 38 Stipan Vukovic 24 Josip Marta Bicanic Jelena Vukovic 19 46 Nikola Antonija Sertic  
16 Apr 1899 8 Stipan Matovina 25 Andrija Barbara Bicanic Marija Vukovic 23 38 Ivan Lucija Rukovina  
7 May 1899 20 Petar Sertic (W) 27 (Antonija Galovic) Mate/ Marija Spehar Margareta Tomsic 23 92 Tadija Lucija Krizmanic  
23 May 1899 74 Juraj Matovina 18   Jelena Matovina (D) Agata Sertic 25 43 Vid Katarina Matovina  
21 Nov 1899 5 Camorovac Josip Smolic 23 Antun Marija Magdalena Vukovic 23 26 Josip Janja Matovina  
26 Nov 1899 42 Daniel Dumencic 19 Ilija (Dane) Jelena Vukovic Marija Stefanac 21 28 Josip Magdalena Vukovic  
27 Nov 1899 92 Tadija Tomsic (W) 54 Franjo Jelena Matovina Jelena (Helena) Vukovic (W) 57 (Joannes) 38 36 Toma Bicanic Marija Bogdanic  
27 Nov 1899 26 Josip Vukovic 24 Martin Ana Bicanic Marija Strk 18 35 Josip Agnera Vukovic  
27 Nov 1899 77 Marko Hodak 25 Josip Marta Grdic Barbara Spehar 24 23 Adami Magdalena Hodak  
27 Nov 1899 17 Filip Grdic 19 Luka (Yrador??) Magdalena Bicanic Marija Hodak 20 3 Marko Klara Hodak  
27 Nov 1899 26 Petar Vukovic 24 Marko  (Simon) Agata Vukovic Marija Vukovic 25 46 Toma Jelena Spehar  
27 Nov 1899 69 Mate Matovina 20 Marko Marta Krizmanic Marija Sertic 18 21 Josip Barbara Sertic  
28 Nov 1899 17 Nikola Grdic 27 Luka Ivka Sertic Ana Grdic 17 17 Marko Marija Kovacic  
8 Jan 1900 66 Roko?? Bicanic (W) 55 Vid (Vitus) Katarina (Catharina) Spehar Margareta Spehar (W) 49 24 Petar Malkoc Ivka  
3 Feb 1900 46 Pavao Vukovic 26 Petar Agata Matovina Ana Matovina 23 76 Nikola Katarina Galovic  
11 Feb 1900 14 Marko Kovacic (W) 34 Petar Katarina Krizmanic Marija Grdic (W) 34 17 Mihovil Vukovic Ivka Vukovic  
3 May 1900 39 Marko Vukovic 28 Mijat Ika Vukovic Marija Dumencic 19 30 Martin?? Bara?? Vukovic  
5 May 1900 79 Jakole (Jakov) Hodak (W) 26 (Jelena Sertic) Tomes / Ana Matovina Ana Malkoc 22 34 Petar Marija Bicanic  
5 May 1900 35 Jure Strk 24 Petar Mande Sertic?? Ivka Sertic 21 43 Ivan Jele Matovina  
16 May 1900 139 Rakovica Ivan Zunic (W) 38 Antun Ana Ana?? Spehar 21 25 Polde?? Mile Anija?? Vukovic  
26 May 1900 8 Nikola Matovina 23 Pave Jele Ana Bicanic 20 36 Ivan Kata Vukovic  
3 Jun 1900 22 Mile (Michael) Sertic (W) 37 Pave Mare (Margaretha Gerdic) Manda Vukovic 29 46 Ivan Kata Vukovic  
17 Jun 1900 17 Franjo Grdic 23 Ivan Mare Spehar Marija Antolic 22 15 Jure Jaga Matovina  
5 Aug 1900 39 Petar Vukovic (W) 36 Stipan Lucija Bara Spehar (W) 26 23 14 Petar Kovacic Kata Krizmanic  
12 Aug 1900 8 Dane Matovina 25 Jandre Bara Bicanic Janja Vukovic 20 46 Mite Ana Krizmanic  
14 Aug 1900 23 Ivan Spehar (W) 31 Tome Manda Galovic Marija?? Sertic 21 21 Stepan Marija Krizmanic  
11 Nov 1900 58 Jure Sertic 26 Joso Lucija Lucija Matovina 18 48 Mate Margareta Hodak  
18 Nov 1900 36 Ivan Bicanic (W) 65 (Catharina Vukovic??) Toma?? Bara Brajkovic 55 39 Jesemica   Lucija  
24 Nov 1900 39 Ante Vukovic 23 Nikola Mara Kata Dumencic 23 36 Ivan Jele  
26 Nov 1900 48 Ivan Matovina 26 Tome Ana Marija Krizmanic 23 87 Joso Marija Spehar  
26 Nov 1900 17 Ivan Grdic 24 Vid Lucija Vukovic Lucija Bicanic 27 66 Joso Jele  
26 Nov 1900 35 Barovorlj Ivan Strk 23 Joso Janja Vukovic Marta Dumencic 20 42 Barovorlj Ive Matija  
26 Nov 1900 24 Stipan Spehar 26 Nikola Marija Vukovic Kata Spehar 20 25 Mile Marija?? Vukovic  
26 Nov 1900 48 Matovic?? Ive Matovina 19 Joso Marta Bara Krizmanic 21 6   Marija Krizmanic (W)  
26 Nov 1900 76 Grga Vukovic 27 Vid Jaga Krizmanic Marta Hodak 20 3 Marko Klara Hodak  
26 Nov 1900 24 Jurj Spehar 22 Ivan Marija (Malkoc??) Kata Sertic 18 20 Ivan?? Jeka  
26 Nov 1900 19 Stepan Sertic 25 Marko Marija Vukovic Jerka Hodak 27 79 Ivan Marija Matovina  
26 Nov 1900 64 Mile Strk 24 Joso Ana Conjar BaraVukovic 21 46 Petar Jaga Matovina  
21 Apr 1901 36 Tome Bicanic (W) 34   Bare Jeka Vukovic (W) 29 26 Pave    
21 Apr 1901 39 Ante Vukovic 23 Stepan Ana Hodak Bara Spehar 21 23 Joso Lucija Matovina  
16 May 1901 26 Petar Vukovic (W) 25   Marija Ana Brajkovic 21 39 Jesemica Tome Jeka  
15 Aug 1901 43 Mate Sertic 24 Ivan Jele Matovina Marija Krizmanic 21 88 Mijah Janja  
25 Aug 1901 14 Pave Kovacic (W) 34     Ana Sertic (W) 35 17 / 21      
24 Nov 1901 240 Dreznik Ante Kolic 25 Ante Ana Krizmanic Jerkaj Sertic 19 59 Joso Ana Spehar  
25 Nov 1901 3 Ivan Kodak 24 Marko Klara Hodak Marija Tomsic 19 95 Marko Roza Matovina  
25 Nov 1901 8 Mile Matovina 20 Vid Manda Sertic Lucija Matovina 19 69 Marko Marta Krizmanic  
25 Nov 1901 17 Marko Grdic 25 Stipan Lucija Vukovic Jaga Krizmanic 19 16 Marko Manda Vukovic  
30 Nov 1901 14 Jure Kovacic 20 Petar Kata Krizmanic Bara Vukovic 19 46 Martin Ana Vukovic  
7 Jan 1902 241 Dreznik Joso Kolic 20 Mile Bara Hodak Jaga Sertic 17 43 Mijah Lucija Hodak  
14 Jan 1902 46 Nikola Vukovic 20 Nikola ??  Sertic Bara Tomsic 21 94 Tadija Lucija Krizmanic  
3 Feb 1902 20 Luka Sertic 21 Mate Marija Spehar Ana Grdic 19 17 Petar Kata?? Dumenicic  
9 Feb 1902 236 Not Saborsko Tome Corak 24 Luka Manda Paulina Thimaz?? 24 Ljeskovag Kovenica?? Stipan Kata  
13 Apr 1902 44 Nikola Sertic 34 Francian?? Lucija Hodak Mgtija?? Spehar 28 63 Mate Jela Vukovic  
20 Apr 1902 43 Martin Sertic 20 Stipan Jaga Matovina Janja Tomsic 16 96 Mate Marija Vukovic  
20 Apr 1902 52 Check 53 Joso Sertic 29 Tad?? Mare?? Kovacic Jeka Spehar 25 23 Marko Marija Hodak  
5 Jun 1902 90 Ivan Tomsic 24 Ante Jelena Hodak Ana Vukovic 21 38 Ivan Jele Bicanic  
15 Sep 1902 48 Lisina?? Marko Matovina 25 Mate Margarita Hodak Marija Vukovic 25 26 ?? Ivan Jaga Spehar  
24 Nov 1902 60 Martin?? Hodak 24 Vale Marija Matovina Ana Matovina 23 57 Marko Margarita Sertic  
24 Nov 1902 55 Luka Vukovic 20 Joso Marija Bicanic Marija Vukovic 24 26 Martin Ana Bicanic  
24 Nov 1902 94 Ivan Tomsic 24 Thja Jeka Krizmanic Manda Hodak 21 78 Petar Maria Vukovic  
24 Nov 1902 77 Polde Hodak 25 Jure Marta Grdic Jeka Sertic 20 19 Marko Marija Vukovic  
26 Nov 1902 53 Nikola Sertic 19 Joso Janja Hodak Lucija Grdic 18 17 Petar Kata Dumencic  
    Missing Books from Nov 1902 through Nov 1903              
                           
20 Nov 1903 3 Mate Hodak 34 Petar Marija Grdic Manda Tomsic 21 94 Ilija Jela Krizmanic  
19 May 1904 52 Dane Bicanic 23 Luca Marija Vukovic Marija Zagrovic 20 40 Petar Jeka Vukovic  
17 Apr 1904 3 Ivan Hodak 26 Petar Jeka Corak Kata Antolic 19 15 Petar Jaga Bicanic  
5 Mar 1905 34 Mate Malkoc 25 Petar Marija Bicanic Jeka Zagrovic 18 40 Petar Ana Vukovic  
7 Jan 1906 318 Ivan Hodak 23 Nikola Jeka Bicanic Ana Hodak 18 65 Jure Jelena Sajnovic  
14 Jan 1906 56 Franjo Matovina 24 Stjepan Bara Tomsic Jele Hodak 23 3 Marko Mande Hodak  
4 Feb 1907 3 Stjepan Hodak 24 Grgur Ana Grdic Mara Galovic 23 80 Mate Marija Kovacic  
27 Jan 1908 77 Ivan Hodak 26 Jure Marta Grdic Marija Hodak 19 3 Petar Jeka Corak  
23 May 1909 65 Marko Hodak (W) 44 Mate Marija Matovina Ana Matovina (W) 29 6 (Widowed from Nikola Matovina)  
1 Nov 1909 3 Petar Hodak 23 Grgur Ana Grdic Bara Hodak 22 60 Valentin Marija Matovina  
21 Nov 1910 3 Stipan Hodak (W) 27 Grgur Ana Grdic Ana Vukovic 31 46/192 Ravni Lug Ivan Kata Vukovic  
2 Jul 1911 40 Ivan Zagrovic 34 Pere Jela Zagrovic Jaga Sertic 26 43 Mate Marija Tomsic  
15 Apr 1912 254 Skrada Ivan Grdic 19 Petar Kate Dumenicic Jaga Hodak 26 3 Marko Mande Hodak  
9 Mar 1913 73 / 245 Pero Krismanic 17 Juray Jeka Zagrovic Marija Hodak 19 12 Josip Jeka Vukovic  
16 Mar 1913 40 Petar Zagrovic 23 Pero Kaja Vukovic Jeka Matovina 21 56 Stipe Mare Tomsic  
16 Aug 1913 82 Pere Matovina 23 Toma Marija Stefanac Jaga Zagrovic 22 40 Petar Jeka Vukovic  
14 Feb 1914 130 Petar Sertic (W) 42 Mate Marija Spehar Marija Sertic 30 40 Joso Janja Hodak  
5 Sep 1918 36 Marko Bicanic 21 Petar Jaga Ana Zagrovic 24 40 Stipan Ana Vukovic  
6 Jan 1919 5 Pave Tomsic 20 Ivica Maria Tomsic Jaga Hodak 29 60 Val Marija  
30 Jan 1919 11 Franjo Sertic 20 Mate Jele Bara Zagrovic 23 40 Petar (Dead?) Jeka (Dead?)  
2 Mar 1919 243 Adolf Matovina 22 Anton Marija Jaga Hodak 21 12 Josip Jelena  
20 Apr 1919 10 / 115 Petar Malkoc 23 Mate Ane Spehar Marta Hodak 27 3 Petar Jeka Corak  
15 Feb 1920 56 Joso Matovina 26 Stipe Bara Tomsic Marija Hodak 20 65 Joso Jaga Sertic  
15 Feb 1920 17 / 266 Nikola Grdic   Pere Mande Kovacic Kate Bicanic 20 12 Luka Marija Vukovic  
30 May 1920 46 / 296 Ante Vukovic 20 Martin Mare Spehar Kate Zagrovic 20 40 Ivan ? Spehar  
10 Oct 1920 18 Stipan Hodak 21 Petar Marija Antolic Ane Hodak 20 65 Joso Jaga Sertic  
13 May 1921 3 Stipan Hodak (W) 37 Grgur Ane Grdic Kate Vukovic     Ivan Kate Vukovic  
6 Jul 1922 40 Toma Zagrovic   Petar Ivka Jeka Strk   47 Petar No Wife  
11 Jan 1925 3 Marko Hodak 19 Ivan Marija Tomsic Marija Matovina 19 108 Mile Luce Matrovina  
4 Jan 1925/6 207 Ante Matovina 21 Ivan Ane Matovina Marija 20 60      
2 Jan 1927 5 Marko Tomsic 23 Ivica Mare Matovina Jeka Hodak 24 65 Petar Mare Hodak  
24 Jan 1927 65 Ivan Hodak 18 Joso Janga Sertic Mande Turkalj     Mate Kate Pavlicic  
7 Feb 1932 60 Vale Hodak 23 Mite Ana Matovina Kate Matovina 21 108 Mile ? Matovina  
25 Sep 1932 49 Petar Conjar 20 Mile Jeka Vukovic Jaga Hodak 20 3 Ivan Kate Antolic  
29 Jan 1933 40 Toma Zagrovic 33 Petar Jeka Vukovic Marija Krismanic 46 73 Ante Marija Spehar  
19 Feb 1933 26 Marko Vukovic 22 Ante Marija Grdic Mande Hodak 24 30 Ivan Marija Tomsic  
26 Feb 1933 3 Nikola Hodak   Petar Bare Marta Sertic 19 43 Dane Marija Grdic  
4 Feb 1934 40 Luka Zagrovic 20 Ivan Janja Tomsic Marija Strk 25 230 Mica Bara  
2 Feb 1935/6 107 / 8 Ivan Matovina 4Jul14 Josip Kata Sertic Marija Hodak 10Oct16 3 Ivan Kata Antolic  
6 Jan 1937 22 Mate Sertic   Nikola Bara Matovina Ane Hodak   3 Ivan Kata Antolic  
11 Apr 1937 163 / 33 Mate Malkoc   Nikola Jeka Vukovic Ana Zagrovic   40 Petar Jeka Matovina  
                           
                           

U ovoj tablici se nalaze imena 706  parova. 

Imena iz tablice iznad s latinskog na domaći pokušao prispodobiti I.M.

 

Day - Month - Year - House - Husband - Age - Father - Mother - Wife - Age - House - Father - Mother - Page#
 
21? Sep?? 1825 Marko Vuković Georghii Franczka Hodak 18 3 Petri 273
Sep?? 1825 Ivan Špehar 16?? Petri Catharina Sertich 17 Petri
Sep?? 1825 Stipe Špehar Marci Chaterina Sertich Thadei
Sep?? 1825 Petar Špehar 25 Pauli Vicentia Gerdich 22 Georgi
Sep?? 1825 Pave Sertić 25?? Joanni Chaterina Vukovich Marci
Sep?? 1825 Josip Grdić Georghii Chatarina Dumenchich Martinus
Sep?? 1825 40 Ivan Žagrović 22 Joanni Francisca?? Stana Rukovina (W) (Martin??) 273
7 Feb 1826 Pave  Maria Dumenchich Michaeli
27 Feb 1826 Marko Grdić 19 Magdalena Dumenchich 20 Michaeli
27 Feb 1826 Vid Sertić Vicentia?? Bichanich Martina 273
26 Nov 1827 Stjepan Matovina Jeka Czolnier
26 Nov 1827 35?? Luka Vuković 20?? Mathai?? Joania Vukovich 20??
26 Nov 1827 Luka Vuković Anna Czolier
26 Nov 1827 Martin Malkoč Magdalena Percovich
26 Nov 1827 Marko Dumenčić Anna Gerdich
27 Nov 1827 Ivan Bićanić Lucia Sertic Thoma
24 Nov 1828 Jerko Bićanić Maria Tupkol?? Stephanti Vitum 274
24 Nov 1828 12 Mihael Hodak 17?? Ellenas Vukovich 274
24 Nov 1828 Ante Galović Barbara Bichanich 274
8 Sep 1829 40 Anton Žagrović 20 Joannis Francisca?? Clara ?? 18 Filipopi 275
11 Sep 1829 Ivan Štefanac 21 Michaelis Lucia Zagrovich 19 Joannis
23 Nov 1829 Petar Malkoč 19 Abrahami Joanna Dumenchich 18 Martini
23 Nov 1829 Anton Špehar 20 Petri Catharina Sertich 19 ?? 275
23 Nov 1829 Josip Spehar 19 Marci Lucia Vukovich 18 Antoni
23 Nov 1829 Vid Spehar 20 Lucas?? Anna Vukovich 19 Marci 275
23 Nov 1829 Luka Matovina 21 Mathai Catharina Perkovich 18?? Pauli 275
4 Feb 1830 Nikola Vuković 19?? Lucia  18 Thomas 275
22 Nov 1830 39 Josip Vuković 20 Joanni Magdalena Stefanacz 19 Luka
22 Nov 1830 Ivan Vuković 19 Marci Maria Spehar 18 Luca?? 276
22 Nov 1830 Mate Sertić 18 Joannis Maria Vukovich 17 Mathai
22 Nov 1830 Jeronim Špehar 19 Pauli Joanna Bichanich 18 Martini
22 Nov 1830 Luka Vuković 21 Mathai Maria Sertich 20 Joannis
30 May 1831 Josip Rajković (W) 30 Magdalena Gerdich (W) 25 Marcum Michaeli Dumenchich
28 Aug 1831 Vid Tonković (W) 30 Maria?? Theresia Bichanich 19 Barthalomai
21 Nov 1831 Josip Velić 22 Marci Maria Braikovich 20 Matalis 277
21 Nov 1831 Filip Malkoč 20 Abrahami Apoloni Gallovich 19 Josephi
21 Nov 1831 Jakov Kovačić 18 Thoma Barbara Sertich 17 Luca
22 Nov 1831 Marko Sabljak 19 Thoma Margaretha Sertich 18 Joannis
22 Nov 1831 Josip Matovina 20 Ellas Mathia Vukovic 19 Luca
12 Feb 1832 Juraj Ra...?? (W) 31 Dorothea Tomshich (W) 30 Joannis
26 Nov 1832 Josip Vuković 18 Stephani Margaretha Hodak 17 Joannis
26 Nov 1832 Ivan Vuković 19 Georgi Chatharina?? Malkoch 18 Marci?? 278
26 Nov 1832 63?? Filip Špehar 20 Pauli Lucia Galovich 18 Josephi
26 Nov 1832 44?? Ivan Sertić 19 Joannis Hellena Krizmanich 18 Thoma
10 Feb 1833 Anton Spudić 21 Stephani Hellena Tomlianovic 20 Stephani
24 Apr 1833 Josip Vuković (W) 25 Clara Zagrovich (W) 20 (Antoni) Filipopi 278
6 Jun 1833 Filip Malkoč (W) 22 (Apoloni Gallovich) Abrahami Antonia Krizmanich (W) 21 278
17 Oct 1833 Ivan Špehar (W) 23 (Catharina Sertich) Petri Catharina Vukovich 18 Thoma
30 Oct 1833 Marko Žanić 22 Pauli Catharina Czollner 24 Marci
25 Nov 1833 Mihael Bićanić 19 Martini Catharina Spehar 18 Pauli
27 Nov 1833 Mate Conjar 20 Petri Barbara Gerdich 19 Pauli
18 May 1834 Josip Kovačić (W) 27 (Lucia) Anna Vukovich 18 Marci
4 Aug 1834 Juraj Ostrum..?? (W) 45 Margaretha Spehar (W) 33 (Thaddia) 279
24 Nov 1834 Ivan Bićanić 19 Petri Hellena Hodak 18 Petri
24 Nov 1834 Vid Bićanić 19 Petri Catharina Spehar 20 Marci
24 Nov 1834 Jakov Sertić 19 Thaddia Barbara Vukovic 21 Joannis
24 Nov 1834 Toma Sertić 18 Adami Apollonia Hodak 19 Petri
24 Nov 1834 Anton Conjr 20 Marci Lucia Spudich 19 Stephani
24 Nov 1834 Anton Kovačić 18 Thoma Catharina Sertich 17 Luca
24 Nov 1834 Franjo Hodak 20 Joannis Rosalia Perkovich 18 Pauli
7 Feb 1835 Petar Špehar (W) 35 (Vicentia Gerdich) Pauli Magdalena Bichanich (W) 30 (Marci??) 281
23 Nov 1835 27?? Juraj Štefanac 18 Michaelis Mathia ?? 18 Francisci 281
23 Nov 1835 Ivan Galović 32 Josephi Barbara Sertich 17 Adami
23 Nov 1835 Marko Vuković 25 Stephani Clara Zagrovich 26 Joannis
23 Nov 1835 Josip Sertić 21 Thaddia Margaretha Bichanicz 19 Joannis
23 Nov 1835 Nikola Hodak 19 Josephi Catharina Vukovich 18 Stephani
23 Nov 1835 3 Josip Hodak 20 Petri Agata?? Barbara Vukovich 18 Georgi
24 Nov 1835 Juraj Špehar 21 Antoni Magdalena Sertich 19 Joannis
21 Nov 1836 Pave Sertić 22 Joannis Maria Krizmanich 19 Elia?? 282
21 Nov 1836 40 Stjepan Žagrović 22 Joannis Francisca?? Magdalena Malkoch 18 Luca
21 Nov 1836 Nikola Vuković 20 Georgi Magdalena Spehar 19 Joannis
22 Nov 1836 L...?? Grdić 23 Josephi Barbara Malkoch 28 Abrahami 282
27 Nov 1837 21 Bartol Sertić 20 Viti Mathia Krizmanich 19 Josephi
27 Nov 1837 Marko Krizmanić 21 Josephi Anna Stefanacz 20 Michaelis
27 Nov 1837 Marko Dumenčić 20 Michaelis Barbara Butazacz?? 19 Luca 283
28 Nov 1837 Anton Buretić?? 18 Josephi Catharina Matovina 18 Marci 283
28 Nov 1837 Stjepan Špehar 21 Joannis Maria ?? 18 ?? 283
14 Jun 1838 Martin Vuković 22 Lucas Divorced Maria Vukovich 20 Luca
26 Nov 1838 Josip Sertić 21 Viti Magdalena Vukovich 19 Luca
26 Nov 1838 Petar Vuković 23 Stephani Cathraina Bichanich 20 Martin
26 Nov 1838 Mihovil Štrk 19 Marci Vincentia Bichanich 18 Marci
27 Nov 1838 Mihovil Čorak 22 Thoma Agnite Gerdich 21 Thadias
25 Nov 1839 Marko Galović 21 Josephi Maria Czonjar 19 Mathis
25 Nov 1839 Vid Vuković 20 Luca Lucia Sertich 18 Joannis
25 Nov 1839 Stjepan Vuković 21 Stephani Dorothea Vukovich 18 Thoma
24 Nov 1840 Marko Krizmanić 19 Elias Barbara Lucia Sertich 16 Antoni Martha
24 Nov 1840 Nikola Grdić 18 Joannis Marthas Maria Sertich 19 Adami
24 Nov 1840 38 Mate Vuković 19 Antoni Joanisa Maria Gallovich 20 Josephi Hellena 
24 Nov 1840 Ivan Vuković 20 Mathai Magdalena Maria Krizmanich 17 Georgi Martha
24 Nov 1840 Thoma Vuković 22 Georgi Catharina Margaretha Mathovina 21 Thoma Agethas
24 Nov 1840 4 Thoma Hodak 21 Josephi Magdalena Hellena Spehar 19 Joannis Dorothea
24 Nov 1840 28 Anton Štefanac 20 Luca Barbara Margaretha Spehar 20 Nicolai Barbara
24 Nov 1840 Anton Bićanić 19 Petri Lucia Martha Rukovina?? 20 Martini ?? 287
24 Nov 1840 3 Ivan Hodak 21 Petri Agnetis Hellena Sertich 17 Joannis Magdalena 
24 Nov 1840 Josip Bićanić 19 Petri Lucia Eva Hodak 19 Petri Agnetis
24 Nov 1840 60 Mate Hodak 19 Petri Anna Magdalena Sertich 17 Adami
24 Nov 1840 Anton Matovina 20 Marci Magdalena Maria Hodak 18 Josephi Magdalena 
24 Nov 1840 Stjepan Vuković 22 Marci Magdalena Sterk 17 Marci Catharina
23 May 1841 Andrija Pleše?? (W) 37 (Hellena??) Anna Krizmanich (W) 24 (Georgii) 289
22 Nov 1841 Stjepan Vuković 21 Marci Maria Hellena Sertich 18 Viti
22 Nov 1841 50 Juraj Vuković 22 Luca Maria Maria Sertich 17 Joannis Hellena 
23 Nov 1841 Anton Poljak 19 Josephi Agathea Maria Elisabetha Sertich 20 Thadasi Anna
6 Feb 1842 Luka Vuković (W) 40 Martha Gerdich (W) 43 (Joannis)
5 Jun 1842 Stjepan Vuković (W) 50 Catharina Vukovich (W) 41 (Thoma??) 290
21 Nov 1842 16 Pave Krizmanić 18 Luca Magdalena Maria Vukovich 17 Mathasi
21 Nov 1842 Juraj Vuković 19 Georgi Margaretha Mathovina 21 Joannis
21 Nov 1842 Franjo Špehar 22 Joannis Dorothea Maria Malkoch 20 Josephi
21 Nov 1842 Andrija Vuković 21 Antoni Hellena Gerdich 17 Joannis
21 Nov 1842 Jure Vuković 22 Stephani Luczia Dumenchich 17 Nicolai
21 Nov 1842 Andrija Dumenčić 21 Josephi Hellena Malkoch 22 Luca
21 Nov 1842 Josip Matovina 20 Marci Barbara Tonsich (Thabich) 17 Tadias (Tadei) Lucie
21 Nov 1842 49 Ivan Conjar 22 Mathas Maria Antonich 19 Gregori
22 Nov 1842 Petar Malkoč 20 Lucas Martha Pezell?? 21 From Busimemsi Francisci Margaretha 292
27 Nov 1843 Juraj Sertić 19 Viti Barbara Hellena Mathovina 17 Thoma Agatha
27 Nov 1843 Stjepan Bićanić 21 Marci Margaretha Margaretha Spehar 19 Joannis
27 Nov 1843 Ivan Špehar 22 Nicolai Barbara Maria Vukovich 18 Antoni
27 Nov 1843 20 Pave Sertić 20 Joannis Margaretha (Mariam) Gerdich 17 Thoma Anna
27 Nov 1843 Vid Sertić 19 Luca Magdalena Margaretha Gallovich 18 Josephi
27 Nov 1843 Stjepan Spudić 20 Stephani Catharina Magdalena Brosnichavich 21 From Brinje Marci 294
27 Nov 1843 Šimun Galović 23 Josephi Hellena Barbara Shehar 25 Marci
27 Nov 1843 5 Franjo Tomšić 17 Thadai Lucia Hellena Mathovina 17 Nicolai
27 Nov 1843 Andrija Vuković 19 Stephani Magdalena Vukovich 18 Thoma
25 Nov 1844 Mate Vuković 22 Marci Maria Magdalena Mathovina 20 Marci
25 Nov 1844 Stjepan Sertić 19 Josephi Agatha Agatha (Jagatam) Vukovich 18 Stephani (Stephanum) Jaghe
25 Nov 1844 Mate Sertić 21 Viti Lucia Krismanich 18 Josephi Anna
25 Nov 1844 Luka Sertić 20 Marci Anna Mathovina 20 Marci Barbara
25 Nov 1844 Filip Grdić 22 Joannes Rosalia Vukovich 21 Lucas
25 Nov 1844 Ivan Vuković 20 Lucas Lucia Stefanacz 19 Lucas
25 Nov 1844 12 Ivan Hodak 23 Josephi Magdalena Hellena Czoniar 21 Josephi
25 Nov 1844 Vid Bićanić 18 Petri Dorothea Mathovina 18 Antoni
25 Nov 1844 Luka Smolčić 21 Joannes Maria Magdalena Hodak 22 Petri Anna
25 Nov 1844 Marko Sertić 19 Thadai (Tadeum) Anne Magdalena Butaracz 21 Joannis
25 Nov 1844 5 Josip Šajnović 17 Georgi Magdalena Magdalena Braikovich 19 Thoma Martha
3 Feb 1845 Stjepan Opsenica 38 Theresia Tonkovich (W) 32 Viti (Vitus) Barthalomai Bichanich 298
24 Nov 1845 Nikola Hodak 20 Leopoldi From Dreznik Magdalena Mathovina 19 Thoma Agatha 298
24 Nov 1845 Petar Grdić 20 Thoma Anna Magdalena (Czolnier) Czoniar 17 Petri (Petrum) Margaretha
24 Nov 1845 Stjepan Sertić 20 Adami Catharina Hellena Dumenchich 18 Josephi
24 Nov 1845 Jure Matovina 21 Joannis Lucia Spehar 19 Joannis
24 Nov 1845 Toman  Bićanić 19 Marci (Marcum) Magdalena Lucia (Luciam) Gerdich 17 Josephi (Josephum) Chatarina
24 Nov 1845 Ivan Grdić 18 Josephi Hellena Dumenchich 17 Mathai Catharina
24 Nov 1845 49 B...? Conjar 25 Mathai Lucia Zagrovich 18 Joannis Stanne (Stanislava)
25 Nov 1845 3?? Juraj Hodak 22 Petri Agata?? Martha Sertich 20 Joannis
25 Nov 1845 Andrija Matovina 22 Nicolai Anna Hodak 19 Josephi
23 Nov 1846 Tadija Sabljak (W) 35 Widower from Rakovic Theresia Vukovich 27 Joannis
23 Nov 1846 Šimun Bićanić 22 Petri Anna Spehar (Annaum Spear) 19 Stephani (Stephanum) Catharina
23 Nov 1846 24 Ante Špehar 18 Petri (Petrum) Vincentia Agnite Dumenchich 17 Nicolai
23 Nov 1846 Marko Grgurić 22 Bartholomaci From Ladpuaum Hellena (Ellenam) Krismanich 18 Georgi (Gergii) Martha
23 Nov 1846 Juraj Mesić (W) 40 Widower from Dreznikensis Rosalia Vukovich 22 Joannis
23 Nov 1846 Mihovil Špehar (W) 29 Widower from Dreznikensis Joannisa Malkovich 23 Luca
23 Nov 1846 Marko Sertich 19 Pauli Catharina Catharina Antonich (Chatrinam Antrilich 19 Gregori (Garake) Mare
24 Nov 1846 Ivan Amić 24 Rocki or Pauli From Vaganaen Magdalena Braikovich 19 Natalis
24 Nov 1846 Karlo Kovaćić 21 Georgi Margaretha Spehar 21 Marci
24 Nov 1846 Anton Štefanac 17 Joannis Lucia Anna Vukovich 19 Stephani
5 Sep 1847 Toma Grdić (W) 44 (Anna) Magdalena Paulich?? (W) 39 (Joannes??)
5 Sep 1847 Mihovil Božičević 30 Widower from Rakovicensis Barbara Gallovich (W) 26 (Simeonis??)
23 Nov 1847 53 Marko Sertić 22 Joannis Magdalena Hellena (Ellenam) Bichanich 19 Marci Catharina
23 Nov 1847 Nikola Grdić (W) 24 (Maria "Ceilia" Sertic) Joannis / Marthas Anna (Anum) Dumenchich 18 Josephi (Jose) Margareta
23 Nov 1847 Ivan Hodak 18 Antoni From Dreznik Anna (Annam) Sertich 18 Joannis (Joani) Magdalena
24 Nov 1847 Mihovil Klobučar?? 19 Josephi From Ladjevacensis Maria (Mariam) Sertich 19 Viti (Vitum) Barbare 304
24 Nov 1847 40 Petar Žagrović 17 Joannis Stanislava Maria (Mariam) Vukovich 18 Martini Marghareta
6 Mar 1848 Ivan Sabljak (W) 34 Widower from Rakovicensis Martha Stefanacz (W) 28 (Bartholomaci??) 305
8 Mar?? 1849 Ive Vuković (W) 36 Maria Spehar Marci Jellam Stainichke?? (W) 42 305
11 Nov 1849 Toma Braiković (W) 35 Jellam (Ellenam) Dumencic 22 Tadia (Tadium) Agatha Gerdich
26 Nov 1849 Ivan Hodak 26 Nikola From Dreznik Thoshea?? Matovina 21 305
26 Nov 1849 Pere Grdić (W) 29 (Magdalena Czolnier) Thoma / Anna Annom Matovina 24 Landra?? 305
26 Nov 1849 59 Pere Sertić 22 Marka Mande (Magdelanum) Cathom (Catharina) Krismanich 20 Jose (Josse) Anna 306
26 Nov 1849 Anton Pavlić (W) 34 Widower from Rakovic Jellom Hodak 23 Ivan 306
26 Nov 1849 16 Mate Krizmanić 17 Luke Magdalena Kathom (Catarina) Sertich 18 Pave (Paulum) Maghdalena
27 Nov 1849 Pave Matovina 20 Thoma Jaga Mihata Maglich 20 Antoniom
13 May 1850 53 Marko Sertić (W) 26 Joannis Magdalena Marom (Margaretha) Kovacich (W) 27 (Carolus) Marci Spehar 306
23 Jun 1850 Stipe Antolić 19 Gerge (Gregorius) Maria Mandom Kovacic 19 Jure 
15 Aug 1850 Pave Grdić 29 Josephi Annom Udurovich?? 25 Jure 
3 Nov 1850 Marko Galović 34 Widower Lucom Bichanich 23 Thomi 307
17 Nov 1850 Jandre Pastulović?? 34 Widower from Rakovic Annom (Maria Anna)Smolchich 21 Blasa (Blaxii) Ellena 307
25 Nov 1850 Mate Štefanac 17 Mike (Michael) Catharena Annom (Annam) Gerdich 19 Jose (Josse) Magdalena
25 Nov 1850 Petar Galović 24 Jose Kathom (Catarinam) Dumenchich 19 Matheshi (Mathetse) Catarina
25 Nov 1850 Stipan Grdić 22 Jose Lucom (Lucia) Spehar 18 Petra (Petrus) Vincentia
25 Nov 1850 Ivan Strk 26 Luke Rosom (Rosa) Malkoch (Malkosez) 20 Luka (Lucas) Margareta
25 Nov 1850 12 Marko Hodak 21 Mihata (Mihaelem) Hellena (Ellena) Vukovich Kathom (Catarina) Bichanich 19 Jerka (Girolami) Margareta
25 Nov 1850 Grga Krizmanić 17 Jose (Josephus) Lucia Jellom (Ellenam) Vukovich 20 Mathe (Mathei) Mare
25 Nov 1850 Mate Vuković 22 Ivan (Joannis) Dorota Marthom Spehar 20 Ante
26 Nov 1850 Pave Špehar 21 Joannis Dorotha Mandom Spehar 29 Jure?? 309
26 Nov 1850 Joso Vuković 23 Stepana (Stephanis) Maria Jellom (Ellenam) Spehar 21 Mike (Mikee) Barbara
26 Nov 1850 Gaspar Bićanić 18 Thoma (Thomas) Maria Kathom Perusichka?? 24 Luka
26 Nov 1850 Mate Matovina 24 Ivica?? Jellom (Ellenam) Vukovich 20 Martina (Martini) Mare 310
26 Nov 1850 Luka Čorak 22 Thoma Marom Matovina 26 Nicola
20 Jan 1851 Polde Vuković 22 Stipana (Stephani) Agata Annom (Annam) Bichanich 19 Petra (Petri) Lutia
20 Jan 1851 Luka Stefanac 24 Luke Jellom (Ellenam) Vukovich 23 Mike (Miike) Mare
17 Feb 1851 14 Ivan Kovačić 22 Jure?? Lucom Vukovich 19 Luka
24 Nov 1851 Luka Krizmanić 20 Joso?? Mariam Sertich 19 Vitus Agnes
24 Nov 1851 Joso Vuković 20 Luke (Luca) Maria Mandam (Magdalena) Bichanich 19 Marka (Marcus) Catharina
24 Nov 1851 Petar Vuković 21 Marka Jellom Stefanca 20 Luka
24 Nov 1851 46 Anton Vuković 20 Luke (Lucas) Agnej (Magdalena Stefanacz) Stefanca 18 Mike (Michael) Catharina 311
22 Nov 1852 Dane Bićanić 24 Petri Lucia Catharina Vukovich 19 Joannis (Joannes) Maria (mariai)
22 Nov 1852 Joso Malkoč 21 Josephi Dorothea Rosalia Gallovich 20 Antoni Barbara
22 Nov 1852 Martin Matovina 24 Nicolai (Nicole) Barbara Catharina Preskovich?? 19 From Dreznik Mathai 312
22 Nov 1852 Tadija Matovina 19 Thoma (Thomas) Agatha (Anges) Hellena Vukovic 19 Stephani
23 Nov 1852 Marko Brajković 24 Thoma Martha Hellena Shainovic 18 Georgi (Georgius) Magdalena 
23 Nov 1852 Petar Matovina 20 Josephi (Josephus) Margaritha (Mathia) Margaritha Markovic 20 From Dreznik Mathai
6 Feb 1853 40 Ivan ŽagroviĆ (W) 50 (Stanislava)  Joanni / Francisca? Magdalena Vukovich 36 Josephi?? Widow 314
14 Aug 1853 Dujam?? Hodak From Dreznik Anna Kovacic Josephi?? Widow 314
7 Nov 1853 Karlo Dumenčić 20 Nicolas Hellena  21 Philandering with Josephi Vukovic 314
22 Nov 1853 Ante Matovina 18 Josephi (Josephus) Marthia Magdalena Sertic 18 Joannis
22 Nov 1853 Ivan Conjar 28 Marci Maria Gerdic 22 Adami
22 Nov 1853 59 Josip Sertić 20 Marci (Marcus) Magdalena Martha Matovina 20 Birth record 23 years Thoma Jage
22 Nov 1853 59 Jure Sertić 22 Marci (Marcus) Magdalena Rosa Matovina 18 Marci
22 Nov 1853 Marko Malkoč 18 Luca Rosa Staulic 17 Mathai
22 Nov 1853 12 Josip Hodak 20 Michael Hellena (Ellena Vukovich) Maria (Magdalena??) Spehar 19 Joannis (Hiexonijmus?) Joanna Bichanić
22 Nov 1853 Nikola Krizmanić 19 Georgi (Georgius) Martha Maria?? Vukovic 18 Thoma
22 Nov 1853 Luka Malkoč 24 Martini Magdalena Magdalena Vukovich 18 Luca (Lucas) Agnes
22 Nov 1853 Josip Grdić 20 Joannis Magdalena Sertic (W) 23 Marci??
9 Jan 1854 Josip Rakovica?? (W) 24 Anna Vukovic (W) 23 (Leoplodum) Petra (Petri) Lutia
9 Jan 1854 Josip ?? 23 Widower from Jasonica?? Anna Malkoc 20 Josphi
27 Nov 1854 Josip Vuković 23 Georgis From Dreznik Maria Matovina 22 Antoni
27 Nov 1854 Ivan Bićanić 20 Thoma Catharina Vukovic 19 Josephi (Josephus) Margaretha
27 Nov 1854 Jure Vuković 18 Joannis (Joannes) Maria Magdalena Sertic 18 Josephi
18 Feb 1855 Marko Sertić Paulus Maria Kavlic
26 Nov 1855 Gabre Sertić 18 Joannis (Joannes) Hellena Agnata (Agatha) Spehar 22 Petri (Petrus) Catharena
26 Nov 1855 Mate Vuković 23 Francis Anna Krizmanic 21 Joannis (Joannes) Maria
26 Nov 1855         Josip Vuković 19 Marci Anna Sertic 20 Joannis
26 Nov 1855 Marko Vuković 23 Mathia Magdalena Spehar 18 Hieronimi
26 Nov 1855 17 Luka Grdić 24 Antoni Joanna Sertic 21 Joannis
26 Nov 1855 Ivan Dumenčić 22 Tadia Maria Spehar 20 Stephani
29 Jan 1856 Pave Sertić (W) 38 Hellena Krizmanic 31
5 Feb 1856 Jure Hodak (W) 29 (Martha Sertic) Petri Hellena Mathovina 21 Marci (Marcus) Anna
24 Nov 1856 43 Vid Sertić 21 Stephanus Anna Catharina Matovina 22 Antoni
24 Nov 1856 Mate Malkoč 21 Philipus Ansonia?? Catharina Matovina 22 Nicolai (Nicolaus) Barbara
25 Nov 1856 Mihovil Turkalj 22 Anna Vukovic 22 Joannis (Joannes) Maria
25 Nov 1856 Domnius Hodak 24 Maria Kovacic 20 Josephi (Josephus) Anna 319
25 Nov 1856 25 Luka Špehar 22 Lucia Spehar 21 Antoni
25 Nov 1856 Josip Špehar 22 Maria Dumencic 20 Marci
25 Nov 1856 16 Stipe Krizmanić 19 Joannes Maria Hodak Catharina Matovina 20 Stephani
25 Nov 1856 Ante Grdić 19 Magdalena Vukovic 20 Luca (Lucas) Agnes
25 Nov 1856 14 Joso Kovacić 20 Antonius Catharena (Sertic) Maria (Magdalena) Sertic 21 Mathia (Mathaus) Margaretha
25 Nov 1856 Ivan Conjar 22 Catharina Stefanac 23 Michaelius
25 Nov 1856 Petar Tomšić 20 Catharina Matovina 23 Marci (Marcus) Anna
25 Nov 1856 Mihovil Vuković 22 Lucia Vukovic 21 Joannis
25 Nov 1856 Anton Štefanac 23 Widower Catharina Vukovic 20 Luca
25 Nov 1856 Josip Sertić 25 Barbara Matovina 21 Joannis
25 Nov 1856 Mate Orešković 38 Widower Martha Bicanic 30 Widow
3 Feb 1857 Josip Krizmanić 38 Widower from Dreznik Lucia Sertic 31 Widow
9 Feb 1857 Ivan Matovina 24 Widower Antonia Matovina 26 Widow
18 Feb 1857 Andrija Vuković 36 Widower Margaretha Vukovic 36 Widow
26 Apr 1857 Vid Sertić 32 Widower Agnete Smolcic 32 Widow
24 May 1857 Marko Vuković 39 Widower Maria Spehar 28 Widow
2 Jun 1857 Mihovil ??zović 37 Widower Anna Sainovic?? 31 Widow 322
23 Nov 1857 Jure Matovina 21 Barbara Perkovich?? Stephani 322
23 Nov 1857 Marko Conjar 21 Maria Sertic 19?? Josephi Margaretha??
23 Nov 1857 Josip Vuković 27 Martha Bicanic Thoma
23 Nov 1857 Josip Matovina 22 Thomas Catharina Barbara Sertic Joannis
23 Nov 1857 7 Dane Conjar 22 Josephus Margaretha Maria Sertic Joannis
23 Nov 1857 Ivan Vuković 23 Maria Zagrovic Stephani
23 Nov 1857 24 Mate Špehar 19 Stephanus Barbara Mathia Vukovic Josephi
23 Nov 1857 Pave Špehar 28 Martha Malkoc Petri
23 Nov 1857 Josip Špehar 20 Maria Malkoc Philippi
23 Nov 1857 Petar Strk 23 Magdalena Sertic Viti
23 Nov 1857 23 Petar Špehar 20 Stephanius Catharina Barbara Vukovic Thoma
23 Nov 1857 12 Stjepan Hodak 20 Michael Hellena (Ellena) (Vukovic) Hellena Colnar (Czonyar) 17 Petri (Petrus) Margaretha
23 Nov 1857 52 Mate Bićanić 22 Vitus Catharena Maria Gerdic 18 17 Antoni Margaretha
23 Nov 1857 Ante Sertić 18 Hellena Sabljak Philippi
23 Nov 1857 3 Petar Hodak 20 Josephus Barbara Vukovic Lucia Spehar Georgi
23 Nov 1857 Stipe Galović Catharina Hodak
29 Jun 1858 Andrija Vuković 36 Widower Agnete Spehar 28 Antoni?? Widow 324
29 Jun 1858 Stipe Vuković 63 Widower from Sabarecnsi?? Ana Spehar 50 Viti?? Widow 324
22 Nov 1858 8 Petar Matovina 21 Lucia Matovina 19 9
22 Nov 1858 6 Toma Krizmanić 18 Maria Sertic 21 22
22 Nov 1858 17 Stjepan Grdić 20 Josephus Catharina Dumenchich Lucia Vukovic 19 38
22 Nov 1858 37 Jure Bićanić 21 Catharina Vukovic 20 39
22 Nov 1858 39 Anton Vuković 26 Hellena Vukovic 23 10
22 Nov 1858 16 Josip Krizmanić 20 Joannis Maria Sertic Maria Spehar 20 45 Josephus Lucia
22 Nov 1858 16 Mihovil Krizmanić 20 Marci Anna Stefanacz Agnes Bicanic 20 52 Joannis Hellena 
22 Nov 1858 48 Thoma Matovina 22 Joannis Anna Vukovic 20 55 Lucas Maria
23 Nov 1858 33 Luka Malkoč (W) 28 Martini Magdalena Margaritha Kovacic 22 14 Jacobi Barbara
23 Nov 1858 30 Petar Dumenčić 25 Mathia Catharina Lucia Mefesic?? 28 78 Not Saborsko Joannis?? Catharina?? 327/8
7 Mar 1859 58 Pave Udorović?? 19 Michael Not Saborsko Anna Sajnovic 16 5 Anna 329/0
10 Mar 1859 19 Mhovil Sertić 29 Joannis Hellena Catharina Cojnar 23 49 Luka Catharina
21 Nov 1859 17 Ivan Grdić 28 Joannis Martha Agnes Sertic 19 27 Georgi Catharina
21 Nov 1859 46 Petar Vuković 22 Lucka Agnes Agnes Matovina 25 56 Toma?? 329/0
23 Jan 1860 51 Mate Vuković (W) 31 Joannis Hellena Catharina Vukovic (W)?? 26 38 Luca Anna
29 Apr 1860 17 Anton Grdić (W) 48 Georgi Magdalena Zagrovic 48 40 Joannis
26 Nov 1860 29 Toma Vuković 18 Nicolaus Margaretha Perkovich Anna Malkoc 19 34 Philippus Antonia 
26 Nov 1860 34 Petar Malkoč 18 Petri Joanna Maria Hodak 20 12 Nicolaus Catherina Vukovich
26 Nov 1860 44 Ivan Sertić 21 Mathias Margaretha Eva Malkoc 18 10 Joannes Magdalena
12 May 1861 112 Ivan Conjar 40 Widower from Dreznik Catharina Stefanac (W) 31 27 Antoni 331
20 Nov 1861 30 Josip Dumenčić 23 Mathias Catharena Malkoc Ellenas Vsdoj?? (W) 23 Josephi?? Widow from Dreznik
25 Nov 1861 5 Ante Tomšić 21 Tadia Lucia Spehar Hellena Hodak 20 3 Joannis Hellena Sertich
25 Nov 1861 43 Jure Sertić 21 Stephanus Anna Polyakez Magdalena Spehar 21 25 Joannis Dorothea Sertich
25 Nov 1861 Pave Matovina 23 Thoma Catharina Hellena 21 Marci Franciska
25 Nov 1861 Tadija Grdic 21 Georgi Barbara?? Maria Vukovic 21 Luca
25 Nov 1861 23 Ivan Špehar 21 Antonius Catharina Sertich Anna Spehar 22 Petri Magdalena
25 Nov 1861 Mate Sertić 24 Luke Magdalena Maria Spehar 22 Hieronimus Jka
25 Nov 1861 21 Petar Sertic 23 Magdalena Stefanac 21 Michaellis
25 Nov 1861 61 Anton Krizmanić 18 Marci Lucia Sertich Mathia Sertic 19 43 Josephus Magdalena Vukovich
25 Nov 1861 37 Petar Bićanić 25 Hiexonijmus Margaretha Mathia Spehar 21 45 Stephani Catharina Sertich
25 Nov 1861 14 Mihovil Kovačić 23 Antoni Catharina Sertic Mathia Krismanic 21 Joanis Maria Hodak
25 Nov 1861 Luka Vuković 23 Joannes Maria Hellena Mattovina 26 Marci Magdalena
25 Nov 1861 Anton Špehar 20 Petri Catharina Maria Vukovic 19 Josephi Margaretha
25 Nov 1861 45 Ante Špehar 22 Josephi Lucia Lucia Dumencic 18 Androe Hellena Malkoch
25 Nov 1861 14 Stipe Kovačić 22 Josephi Anna Maria Krismanic 21 From Setinac Michaelis 335
25 Nov 1861 Ivan Sertić 23 Adami Magdalena Sertic 25 From Dreznik Georgi 335
25 Nov 1861 27 Franjo Štefanac 21 Georgi Matia Mattovina 26 8 Nicoli Barbara 335
23 Feb 1862 Nikola Velić 20 From Dreznik Maria Brajkovic 20 Abrahami Jka 336
29 Mar 1862 Marko Vuković 58 Widower Anna Vukovic 53 Widow
26 Aug 1862 39 Michael Vukovic 22 Marcus Clara Zagrovich Johanna Vukovic 20 38 Mathaus Maria Gallovich??
24 Nov 1862 29 Mate Vuković 20 Marcus Francisca Hodak Margaretha Krismanic 20 16 Marcus Anna
24 Nov 1862 63 Mate Špehar 24 Philipus Lucia Hellena Vukovic 20 50 Georgius Maria Sertich
24 Nov 1862 46 Nikola Vuković 20 Nicolaus Magdalena Lonchar Mandalena Mattovina 19 57 Antonius Maria Hodak
24 Nov 1862 46 Ivan Vuković 22 Franciscus Catharina Malkoch Catharina Vukovic 19 55 Marci
24 Nov 1862 28 Josip Štefanac 20 Petrus Mandalena Vukovic 20 28 Martinus Maria Vukovich
24 Nov 1862 62 Georgius Stefanac 25 Bartholomaus Martha Terezia Dumencic 18 30 Franciscus Maria Smalchicz
24 Nov 1862 39 Stjepan Vuković 20 Petrus Catharina Bichanich Lucia Smalcic 18 39 Marcus
24 Nov 1862 38 Joannes Vukovic 23 Lukas Anna Czonyar Hellena Bicanic 20 36 Thomas Maria Lescha??
24 Nov 1862 27 Nikola Štefanac 23 Joannes Maria Sertic 20 20 Georgius Catharina Polyak
24 Nov 1862 30 Marko Dumenčić 19 Franjo Maria Smalchich Hellena Stefanac 18 28 Michael Catharina Sablak
24 Nov 1862 47 Jure Vuković 17 Stephanus Dorothea Vukovich Agita Malkoc 18 34 Petrus Jeka Dumenchich
26 Nov 1862 41 Josip Spudić 26 Antonius Hellena Hellena Loncar 20 Andreas
9 Jan 1863 55 Mate Vuković 38 Joannes Dorotha Hellena Galovic 25 13 Joannes Barbara
30 Aug 1863 14 Petar Kovačić 21 Antonius Catharina Sertich Catharina Krismanic 19 16 Paulus Maria Vukovich
 
Missing Wedding Books from Sep 1863 through Dec 1877
 
8 Jan 1878 Ilija Nelickovic 24 Ilija Maria Ane Brajovic 20 Nikola Mande
28 Apr 1878 Jakov Štrk 39 Lukas Kaja Ane Sertic 29 Pilip Spehar Luce
19 May 1878 Joso Sertić 49 Marko Mande Brare Sertic 40 Tome Marta
2 Jun 1878 60 Valentin Hodak 26 Mate (Mathias) Luja (Mande Sertic) Maria Matovina 25 48 Jure Luca Spehar
24 Jun 1878 Rakovica Jure Brajdic 52 Marko Maria Maria Dumencic 34 28 Miho Stefanac Kata Sablak
25 Nov 1878 9 Marko Matovina 24 Anta (Antonis) Manda (Magdalena Sertic) Ane (Anna) Hodak 21 4 Joso (Josephus) Bare (Barbara)
26 Nov 1878 43 Stipan Sertic 22 Joso (Josephus) Manda (Magdalena) Jaga (Agnes) Matovina 23 8 Martin Kata (Catharina Oreskovic)
26 Nov 1878 Jure Hodak 23 Marko Janja Ane Sertic 24 Jure Rosa
15 Jan 1879 39 Mate Vuković 23 Petar Kata (Chatarina) Marium (Maria) Hodak 23 3 Ivan (Joannis) Jele (Hellena)
15 Jan 1879 46 Martin Vuković 23 Luka (Lucas)  Bare (Barbara) Anum (Anna) Vukovic 18 Petar Kate (Katharina Bicanic)
15 Jan 1879 Dane Vuković 25 Marko (Marcus) Luja (Clara Zagrovic) Lujum (Margaretha) Spehar 22 25 Franja Maria Malkoč
20 Jan 1879 Stipan Turkalj 23 Mate Ane (Anna Vukovic) Jagum Sertic 18 Joso Dore
4 May 1879 12 Nikola Hodak 23 Marko Kate (Catharina) Katum Colner 23 Jean Bare
25 May 1879 36 Stipan Bićanić 23 Mihat Kata (Catharina) Matium (Mathia) Vukovic 21 46 Nikola (Nicolaus) Mande
23 Nov 1879 46 Nikola Vuković 22 Ante Mare (Margaretha) Jonkum Sertic 22 Marko Maria
24 Nov 1879 53 Petar Sertić 22 Marko  Mare (Margaretha) Jekum (Hellena) Kovacic 21 14 Marko Juka (Jka)
24 Nov 1879 Ivan Velić 26 Joso Ane Martum (Marthea) Brajkovic 19 39 Jesemica Abram Juka (Joanna Tomajic)
18 Jan 1880 46 Jure Vuković 23 Grga Margaretha Matovina (W) Manda (Magdalena) Sertic 23 20 Jure (Georgius) Kata (Catharina)
18 Jan 1880 73 (16 birth) Jure Krizmanic 24 Nikola (Nicolaus) Marica (Margaretha Vukovic) Jelena Zagrovic 24 40 Ivan Manda
18 Jan 1880 22 Jure Sertić 23 Pave (Paulus) Mare Bara Krizmanic 22 16 Pave (Paulus) Marija (Maria) Vukovic
18 Jan 1880 50 Luka Vuković 25 Martin Marija (Maria Vukovic) Marija (Martha) Malkoc 23 33 Joso Roza
19 Jan 1880 46 Stipan Vuković 24 Luka Bara Marija (Maria) Sertic 23 21 Joso (Josephus) Bara (Barbara)
19 Jan 1880 52 Luka Bicanić 25 Dane Kata Marija Vukovic 18 47 Stipen Dora (Dorothea Vukovic)
19 Jan 1880 30 Marti Dumenčić 23 Franjo (Franciscus) Maria Bara Vukovic 20 46 Anton (Antoni) Mara (Margaritha Stefanac??)
9 Feb 1880 21 Nikola Sertić 28 Daniel Marija Bara (Barbara) Vukovic 23 29 Joso (Josephus) Ana (Anna)
9 Feb 1880 36 Marko Bicanic 25 Gaspar (Gasparus) Kata (Catharina Rakovina) Marija (Maria) Sertic 23 19 Pere (Petrus) Kata (Catharina)
6 May 1880 46 Petar Vukovic 43 Luke (Lucas) Bara (Birth mom Agnes) Manda Sertic 25 Pere Jele
27 Jun 1880 Ogulin Toma Nagoda Martin Marija Ana Hodak 22 68 Ivan Marija
18 Nov 1880 55 Nikola Vuković 23 Ivan (Joannes) Ana (Maria) Luja (Lucia) Tomsic 23 5 Pave (Paulus) Margaretha
18 Nov 1880 5 Marko Tomsic 23 Petar (Petrus) Kata (Katarina) Roza (Rosalia) Matrovina 18 56 Jure (Georgius) Bara (Barbara Sertic)
18 Nov 1880 49 Marko Conjar 23 Blasius Luca (Lucia) Jaga (Agnes) Matovina 19 56 Tadia Jela (Hellena Vukovic)
18 Nov 1880 55 (9 birth) Petar Matovina 24 Tadia (Thaddaus) Jela (Hellena) Marija (Maria ) Sertic 21 22 Anton (Antoni) Jeka (Hellena)
18 Nov 1880 8 Nikola (Nicolaus) Matovina 23 Martin (Martinus) Kata (Catharina Oreskovic) Kata (Catharina) Matovina 23 9 Antonius Magdalena
18 Nov 1880 3 Vid Hodak 24 Jure (Georgius) Jela (Hellena) Marija (Margaritha) Spehar 21 24 Mata (Mathai) Jeka
18 Nov 1880 14 Mate Kovačić 30 Jakov Bara (Bare Sertic) Mare Vukovic 21 Toma Jela
20 Jan 1881 39 Ivan (Joannes) Vuković 22 Jure (Georgius) Lucia Jela (Hellena) Tomsic 20 5 Petri Catharina Matovina
6 Feb 1881 14 Joso (Josephum) Kovačić 26 Joannis Lucia Vukovic Manda (Anna) Matovina 21 56 Georgi Barbara Sertic
7 Feb 1881 8 Ivan Matovina 23 Josephus Barbara Ana (Anna) Matovina 23 69 (Birth 48) Josefus Bare
27 Feb 1881 16 Vid (Vitus)Krizmanić 24 Mathias (Kata) Catharina Janja (Agnes) Sertic 25 21
27 Feb 1881 35 Nikola (Nicolaus) Štrk 23 (Ivan) Joannes Roza (Rozalia Malkoc) Manda (Mandalena) Dumencic 25 30 Karls (Carolus) Jela (Hellena)
27 Feb 1881 13 Petar(Petrus) Galović 23 Anton (Antonius) Barbara Marija (Maria) Kovacic 23 14 Antan (Antonius) Kata (Catharina)
27 Feb 1881 43 Mile (Michael) Sertić 21 Georgi Hellena Matovina Luja Hodak 21 65 Joso Jela
16 May 1881 51 Luka Vukovic 22 Vid (Vitius) Luja (Lucia?? Sertic) Manda (Magdalena) Sertic 26 44 Ivan (Jaonnes) Jela (Hellena Krizmanic)
6 Jun 1881 21 Toma (Tomas) Sertić 22 Barisa (Bartholinea) Marija (Marthia Krizmanic) Kata (Catharina) Bicanic 22 37 Stepan (Stephanus) Mara (Margarita Spehar)
6 Jun 1881 17 Polde (Leopoldus ) Grdić 22 Aloisius Jela (Hellena Bicanic) Jaga (Agatha) Spehar 20 25 Joso (Josephus) Manda (Maria Malkoc)
17 Jul 1881 46 Mate Vuković 45 Franja (Franciscus) Kata (Catharena) Bara (Barbara) Sertic (W) 23 22 (Georgius Sertic) 22 Pave Marija Vuković
30 Oct 1881 155 Kakovina Toma Čorak 25 Luka Marija Marija Loric?? 22 17 Rubaj Pavas?? Jela
21 Nov 1881 73 (Birth 16) Ivan Krizmanić 22 Joso (Josephi) Marija (Maria Spehar) Marta (Martha ) Sertic 20 21 Joso (Josephus) Bara (Barbara Matovina)
16 Jan 1882 63 (Birth 74) Joso špehar 26 Philippus Lucia Galovic Kate (Catharina) Kovacic 26 14 Antonius Catharina Sertić
22 Jan 1882 50 Vid (Vide) Vuković 30 Ivan Luce Stefana Jela (Hellena) Galovic 22 13 Marci?? Lucia Gerdic??
23 Jan 1882 46 Jandre (Andreas) VukoviĆ 23 Mathia Mara (Margaritha) Bicanic 22 36 (Birth 52) Mathai?? Maria Grdić??
30 Jan 1882 17 Petar Grdić 24 Petrus Anna Jaga (Agata) Sertic 20 22 Antonius Hellena Sabljak
12 Feb 1882 73 (Birth 16) Marko Krizmanić 23 Michael Agnetis Jeka (Hellena) Krizmanic 21 16 Stephanus Catharina Matovina
23 Jul 1882 17 Ivan Grdic (W) 51 Joannes Martha Marija Dumencic 53 30
3 Sep 1882 14 Anton Kovacić 22 Antoni Catharina Sertic Manda (Magdalena) Grdic 23 17 Luca Joanna Sertic
26 Nov 1882 6 Ivan Krizmanić 22 Tomes Maria Sertic Jonka Matovina 26 48
27 Nov 1882 48 Pave Matovina 24 Thaddaus Hellena Bare (Barbara) Sertic (W)?? 24 19 Paulus Hellena
27 Nov 1882 49 Ivan Conjar 28 Blasi Luisa Zagrovic Bare (Barbara) Kovacic 20 14 Joanes Lucia Vukovic
27 Nov 1882 50 Peter Vuković 23 Martini Maria Vukovic Janja (Agnes) Vukovic 19 46 Antonius Mare Stefanac
27 Nov 1882 34 Nikola Malkoč 24 Mati (Mathias) Kata (Katharina) Marija Vukovic 18 46 Peter (Petrus) Jaga (Agnes Matovina)
27 Nov 1882 29 Peter  Vuković 23 Joso (Josephus) Ana (Sertic??) Anna Krizmanic 20 73 (Birth 16) Mihat (Michael) Janja (Agnes Bicanic)
27 Nov 1882 13 Tome Galović 26 Marko (Marcus) Lucija (Lucia) Lucija (Lucia) Colner 23 7 Ivan (Joannes) Marija (Maria Gerdic)
27 Nov 1882 9 Joso Matovina 24 Anton (Antonius) Elizabeta (Elisabeth Sertic) Janja Colner 20 7 Ivan (Joannes) Marija (Maria Grdić)
28 Nov 1882 65 (Birth 12) Jure (Georgius) Hodak 24 Marko (Marcus) Kate (Catharina Bicanic) Jele Sajnovic 17 5 Jesenica Peter Marija
15 Jan 1883 49 Jure Conjar 22 Ivan Marija Ana Kovacic 22 14 Anton (Antoni) Kate (Catharina Sertic)
20 Jan 1883 17 Marko Grdić 23 Nikola Ana (Anna Dumencic) Mare (Maria) Kovacic 23 14 Ivan (Joannis) Luja (Lucia Vukovic)
19 Aug 1883 41 Jandre Spudić 44 Anton (Antonius) Jele (Hellena) Mande (Magdalena) Colner 23 7 Marko (Marci) Mare (Maria Sertic)
11 Sep 1883 36 Novi Gospić Jakob Amic 24 Sime Mare Ursa Brajkovic 19 39 Jesemica Abram Jeka
30 Oct 1883 10 Vaganar Marko Amic 50 Pave Marta Dora/Janja/ Brajkovic 30 39 Jesemica Ilija Mara
26 Nov 1883 28 Mihat (Michael) Štefanac 21 Mati (Mathaus) Ane (Anna Gerdic) Kate Vukovic 20 46 Mati Ane
26 Nov 1883 5 Ivan (Joannes) Tomšić 22 Franc (Francisi) Jele (Hellena Matovina) Mare (Margaretha) Matovina 20 56 Tadija (Tadias) Jele (Hellena Vukovic)
26 Nov 1883 4 Marko Hodak 25 Peter (Petrus) Luja (Lucia Spehar) Mare (Margaretha) Vukovic 20 38 Joso (Josephus) Marta (Martha Bicanic)
27 Nov 1883 43 Nikola Sertić 27 Peter (Petrus) Mare (Margaretha) Mare (Maria) Grdic 27 17 Luka (Lucas) Jka (Joanna)
27 Nov 1883 44 Stipan Sertić 23 Ante (Antoniusi) Mande (Magdalena Vukovic) Ana (Anna) Sertic 23 43 Peter (Petri) Mare (Maria Vukovic)
7 Jan 1884 17 Pave Grdić 24 Stipan (Stephani) Luja (Lucia Vukovic) Mare Krizmanic 19 16 Pave (Paulus) Marij (Maria Vukovic)
20 Jan 1884 50 Pave Vuković 23 Jure (Georgius) Mare (Maria Sertic) Janja (Agnes) Dumencic 24 30 Franc (Francisci) Mare (Maria Smolcic)
20 Jan 1884 46 Ivan Vuković 22 Grga (Gregorius) Mare (Margareta Matovina) Kaja (Catharina) Vukovic 22 29 Joso (Josephus) Ana (Anna Sertic)
11 Feb 1884 43 Martin Sertić 24 Joso (Josephi) Mande (Magdalena Vukovic) Jeka (Hellena) Matovina 23 8 Martin (Martini) Kate (Catharina Oreskovic)
11 Feb 1884 50 Marko Vuković 27 Ivan (Joannes) Luja (Lucia) Janka (Hellena) Vukovic (W) 26 46 44 Marko Sertic Marija (Maria)
9 Sep 1884 39 Jesenica Nikola Brajković 66 Mare Velic 55
23 Nov 1884 26 Jure Vuković 23 Mate (Mathaus) / Mande (Magdalena Matovina) Jeka Matovina 20 8 Marki (Marcus) Bare (Barbara Sabljak)??
24 Nov 1884 19 Peter Sertić 26 Mihat (Michael) Kate (Catharina) Ana Hodak 20 12 Ivan Mare (Matovina)
24 Nov 1884 17 Ivan Grdić 22 Luka (Lucas)  Jka (Joanna Sertic) Jeka (Hellena) Kovacic 22 14 Joso (Josephus) Mare (Maria Sertic)
24 Nov 1884 73 (Birth 16) Anton Krizmanić 24 Niko (Nicolai) Mare (Margarita Vukovic) Mare (Maria) Spehar 22 45 Anton (Antonius) Luja (Lucia Dumencic)
24 Nov 1884 69 (Birth 48) Nikola Matovina 23 Joso (Josephi) Bare (Barbara Tomsic) Matija (Matia) Hodak (Birth 21yrs) 23 12 Niko (Nicolaus) Mare (Maria Matovina)
24 Nov 1884 45 Marko Spehar 27 Joso (Josephus) Mare Mare Kovacic 20 14 Vid Kate
24 Nov 1884 17 Stipan Grdic 22 Alojs (Aloisius) Jele (Hellena Bicanic) Bare (Barbara) Kovacic 23 14 Marko (Marcus) Jka (Joana from Dreznik)
24 Nov 1884 46 Jandre Vukovic 26 Mate (Mathia) Ana Jeka (Hellena) Matovina 26 48 Jure (Georgius) Luce (Lucia)
24 Nov 1884
 
Missing Wedding Books from 1884 through Dec 1885
 
10 Jan 1886 68?? Luka Hodak 64 Josip Manda Marija Krimar?? 60
10 Jan 1886 21 Nikola Sertić 33 Barise Mathia Krismanich Ana Grdic 20 18 Stipana Luja
11 Jan 1886 62 Ivan Stefanać 22 Luke (Lucas) Jele (Hellena Vukovic) Jaga Vukovic 20 50 Jure Terezije
14 Feb 1886 43 Luka Sertić 32 Jose (Josephus) Mande (Magdalena Vukovic) Ana Kovacic 23 14 Stipe (Stephanus) Marie (Maria Krznaric)
10 Oct 1886 6 Petar Krizmanić 24 Jure (Georgius) Marija (Maria Sertic) Bara Kovacic (W) 24 49 Ivan Colner (Birth 14) 14 Joanes Lucia Vukovic
 
1 Nov 1886 61 Ivan (Joannes) Krizmanic 23 Mato (Marko) (Marcus) Luca (Lucia Sertic) Marija Matovina 22 8 Vida Mande
14 Nov 1886 14 Ivan (Joannes) Kovacic 24 Marko (Marcus) Jka (Joana Hodak) Marija Krizmanic 21 16 Jure Mande
22 Nov 1886 43 Toma Sertic 22 Jure (Georgi) Jele (Hellena Matovina) Jaga Hodak 22 12 Jose Marie
22 Nov 1886 43 Stipan Sertic 24 Grga (Gregorius) Manda (Mandalena Spehar) Matija Sertic 22 59 Petra (Pertus) Kate (Catharina Krismanic)
22 Nov 1886 30 Frano (Franciscus) Dumencic 23 Marka (Marcus) Jka (Hellena Stefanac) Dora (Dorothea) Spehar 23 25 Franc (Franciscus) Marie (Maria Malkoc)
22 Nov 1886 36 Mate (Mathaus) Bicanic 23 Ivana (Joannes) Kate (Catharina Vukovic) Jeka Vukovic (W) 22 26 Jure (Georgius) Marko Matovina Bare
22 Nov 1886 42 Petar Dumencic 34 Marko Ane Gerdich Maria Vukovic 18 29 Anto Jele
22 Nov 1886 17 Jure (Georgius) Grdic 23 Tadija (Tadaus) Marija (Maria Vukovic) Marija Krizmanic 21 73 Ante Jeka
22 Nov 1886 ?? Dreznik Marko Jukovic ?? Pilipa Mare Maria Vukovic 20 26 Joso Jele
9 Jan 1887 38 Petar Vukovic 23 Marko (Marcus) Manda (Magdalena Spehar) Ana Krizmanic 24 6 Toma (Thomas) Maria Sertic
9 Jan 1887 30 Stipan Dumencic 23 Ivan (Joannes) Maria Spehar Bara Grdic 23 17 Luka (Lucas) Jke (Joanna Sertic)
20 Jan 1887 34 Ande Malkoc 22 Petar Maria Mande Bicanic 23 36 Gaspar (Gasparus) Kaja (Catharina Rakovina)
6 Feb 1887 5 Jure Tomsic 24 Pave (Paulus) Maria (Margaretha Rakovica) Manda Hodak 23 12 Ante (Antoni) Ane (Anna Sertic)
20 Feb 1887 45 Marko Spehar 23 Ante (Antonius) Lucija (Lucia Dumencic) Roza Kovacic 22 14 Jure Maria
15 Aug 1887 5 Mate Tomsic 22 Petra (Pertus) Kate (Catharina Mattovina) Maria Vukovic 24 39 Jure (Georgius) Luce (Lucia Dumencic)
28 Aug 1887 13 Jure Galovic 22 Marko (Marci) Luce (Lucia Gerdic) Manda (Mandalena) Spehar 24 23 Ivan (Joannes) Ane (Anna Spehar)
28 Aug 1887 46 Ante Vukovic 22 Anta (Antonius) Mare (Mare Stefanac) Matija Matovina 21 8 Ante Jele
28 Aug 1887 8 Jure Matovina 23 Ante Jele Janja Matovina 18 69 Mate Mande
28 Aug 1887 29 Marko Vukovic 23 Joso (Josephus) Ana (Anna Sertic) Jela Krizmanic 22 16 Mijat (Michael) Janja (Agnes Bicanic)
28 Aug 1887 30 Joannes?? Dumencic 23 Joso Jele ?? Malkoc 19 34 Petra Maria
28 Aug 1887 20 ?? Sertic 22 Mate Maria ?? Grdic 22 17 Vid (Vitus) Lucja
28 Aug 1887 16 Martin Krizmanic 24 Nikola (Nicolaus) Maria (Margareta Vukovic) Kata?? Spehar 19 23 Ivan (joannes) Ana (Anna Spehar)
8 Sep 1887 7 Marko Colner (W) 52 (Maria Sertic) ?? Malkoc (W) 42 33 (Marko Malkoc)
18 Sep 1887 45 Rokovina Petar Labljak 24 Jerko Ana Marta?? Colnar 22 49 Ivan (Joannes) Marta (Maria Antolic??)
2 Oct 1887 42 Marko Dumencic 22 Mate Maria Maria Spehar 20 23 Jose Luce
2 Oct 1887 65 ?? Hodak 23 Mate Maria Roza Sertic 19 22 Ante (Antonius) Jele (Hellena Sabljak)
2 Oct 1887 51 Luka Vukovic (W) 28 (Manda Sertic) Vitius Lucia?? Sertic Maria Grdic (W) 32 17 (Ive Grdic)
20 Nov 1887 58 Polde Sertic (W) 23 (Ana) Stipan?? Jaga?? Mande Matovina 19 48 Tome Ane
21 Nov 1887 9 ?? Matovina 23 Ante (Antonius) Elizabetha (Elisabeth Sertic) Jaga Matovina 19 69 Joso Bare
21 Nov 1887 40 Stipe Zagrovic 19 Franja Ane Ana Matovina 22 48 Jure Marta
21 Nov 1887 69 Joso Matovina 21 Mate Mande Maria Vukovic 18 47 Jure Jaga
21 Nov 1887 26 Petar (Petrus) Vukovic 24 Mate (Mathaus) Mande (Mandalena Mattovina) Bara Krizmanic 19 61 Pave Kata
14 Feb 1888 28 Gabre Stefanac 21 Joso Manda Ana Vukovic 20 55 Joso Mara
15 Apr 1888 39 Petar Vukovic 24 Stipan Luce Bara (Barbara) Vukovic 25 51 Mate (Mathaus) Kata (Catharina Vukovic)
16 May 1888 5 Toma Tomsic 22 Frane (Franciscus) Jele (Hellena Matovina) Matija Matovina 26 9 Ante (Antonius) Step?? Manda (Elisabeth Sertic)
15 Jul 1888 73 Ivan (Joannes) Krizmanic (W) 29 16 Joso (Josephi) Marija (Maria Spehar) Marta Vukovic 20 39 Jure (Georgius) Luce (Lucia Dumencic)
29 Jul 1888 16 Joso Krizmanic 22 Stipe (Stephanus) Kate (Catharina Matovina) Jaga Vukovic 22 39 Jure (Georgius) Luce (Lucia Dumencic)
26 Nov 1888 55 Marko Vukovic 23 Ivan Marija Janja Strk 21 35 Pere Mande
26 Nov 1888 43 Rafailo Sertic 23 Joso Mande Marija Hodak 22 12 Ivan Mare
26 Nov 1888 39 Joso Vukovic 24 Marko Marija Dore Malkoc 19 33 Stipan Eva
26 Nov 1888 66 Ivan Bicanic 19 Kate Jeka Spehar 22 25 Franc Marija
9 Jan 1889 16 Pere Krizmanic 28 Mate (Mathaus) Kate (Catharina Sertic) Jele Pravdacic 21 53 Jablanac Franci
20 Jan 1889 8 Dolfe (Adolf) Matovina 23 Petar Luja Mare Antolic 24 15 Stipe Mande
5 May 1889 73 Ivan Krizmanic 22 Mica Janja Kate Matovina 28 48 Mate Jole
9 Jun 1889 17 Petar Gerdic 25 Tadija Marica Mande Kovacic 20 14 Stipan Marija
14 Jul 1889 50 Luka Vukovic 34 Ivan (Joannes) Luja (Luisa Stefanac) Mande (Magdalena) Vukovic 27 51 Vid (Vittus) Lucija (Lucia Sertic)
15 Sep 1889 42 Elija Dumencic (W) 48 Marko (Marcus) Ane (Agnes Gerdic) Ane (Anna Matovina) Sertic (W) 42 21 Stipe (Stephanus) Ivka (Jka Conjar)
3 Nov 1889 56 Polde Matovina 25 Jure Bare (W) Sertic Marija Matovina 22 69 Joso Bara
3 Nov 1889 66 Marko Bicanic 26 Mate Marija Kate Drazenovic 19 2 Letinac (Setinac?) Marko Roza
3 Nov 1889 51 Leopold Vukovic 25 Mate Kate Ana Vukovic 21 39 Mijat Juka
4 Nov 1889 17 Marko Grdic 24 Luka Ivka Marija Malkoc 14 10 Mavitin Ane (W) Grdic
10 Nov 1889 178 Dreznik Jandre Luketic 26 Valentin Kata Marija Sertic 21 59 Serticpoljana Jure Roza
25 Nov 1889 15 Tadija (Thadaus) Antolic 31 Stipan (Stephanus) Manda (Magdalena) Marija Krizmanic 15 73 Nikola Margareta
25 Nov 1889 69 Antum Matovina 24 Joso Bare Kate Matovina 19 8 Pave Jele
25 Nov 1889 21 Jure Sertic 25 Joso Bare Marija Bicanic 19 66 Mate Stanislava
25 Nov 1889 14 Ante Kovacic 21 Joso Marija Marija Hodak 23 12 Ante Ana
25 Nov 1889 29 Mate Vukovic 23 Mate Mare Mande Spehar 23 45 Ante Lucija (W?)
25 Nov 1889 14 Marko Kovacic 24 Petar Kate Kate Conjar 18 7 Ivan Marija
25 Nov 1889 48 Petar Matovina 20 Joso Marta Mande Krizmanic 24 6 Toma Marija (W?)
25 Nov 1889 48 Antun Matovina 24 Mate Jele Margareta Sertic 19 59 Petar Kata
25 Nov 1889 61 Petar Krizmanic 23 Mate (Marko) Lucija Lucija Sertic 19 59 Joso Bare
25 Nov 1889 36 Petar Bicanic 22 Ivan Kate Jaga Vukovic 20 26 Mate Mande
9 Feb 1890 12 Joso Hodak 22 Nikola Marija Jele Vukovic 22 46 Petar Jaga
13 Apr 1890 14 Milo (Michael)(Jure) Kovacic (W) 52 (Mathia Krismanic) Anton (Antonius)/Kate (Catharina Sertic) Jele (Hellena) Vukovic (W) 38 46 Blaz (Blasius Conjar) Lucija (Lucia Zagrovich)
27 Apr 1890 8 Polde Matovina 23 Martin Kate Jele Kovacic 22 14 Ivan Lucija
4 May 1890 7 Mile Conjar 22 Ivan Marija Kate Kovacic 20 14 Pave Marija
15 May 1890 30 Vid Dumencic 23 Marko Jele Kate Strk 25 35 Petar Mande
17 May 1890 5 Anton Tomsic (W) 50 (Hellena Hodak3) Tadija (Thaddaus)/Lucia Spehar Marija (Maria) Krizmanic (W) 56 (Lukas) 6 Vid (Vitus) Sertic Janja (Agnes)
5 Oct 1890 21 Toma Sertic (W) 41 Bar Ana Corak 22 18 Nvhovine (Linac) Juraj Marija
26 Oct 1890 4 Toma (Thomas) Hodak (W) 44 Joso (Josephus) Bare (Barbara Vukovic) Marija Bicanic (W) 35 52 Luka Stefanac #28 Jele (Helena) Vukovic
1 Nov 1890 22 Marko Sertic 20 Ante Jele Jelena Vukovic 21 26 Mate Mande
24 Nov 1890 24 Anton Spehar 21 Ivan Mare Bare Dumencic 20 30 Joso Jale
24 Nov 1890 65 Petar Hodak 25 Stipan Jele Marija Hodak 22 4 Toma Mande
7 Jan 1891 44 Stipan Sertc (W) 30 Anton (Antonius) Mande (Magdalena Vukovic) Kate Kovacic 22 14 Marko Jeka
11 Jan 1891 30 Mate Dumencic 24 Joso Jele Ana Dumencic 20 42 Flija Bare
11 Jan 1891 4 Ivan Hodak 25 Petar Lucija Spehar Matija Bicanic 18 36 Ivan Kate
11 Jan 1891 7 Jure Conjar 25 Ivan Marija Jelena Grdic 22 17 Tadija Marica
11 Jan 1891 69 Toma Matovina 23 Mate Klara (Mande) (W) Hodak Marija Sertic 30 19 Pave Jela
12 Jan 1891 25 Petar Spehar 24 Joso Marija (W) Grdic Paulina (Roza) Krizmanic 23 73 Anta Jeka
2 Feb 1891 14 Jure Kovacic 20 Ivan Lucija Lucija Hodak 25 115 Dreznik Marko Janja
19 Apr 1891 10 Mate Malkoc 19 Martin Ana Ana Spehar 20 23 Petar Bare
17 May 1891 29 Ivan Vukovic 23 Joso Ana Jele Vukovic 23 38 Joso Marta
21 May 1891 17 Joso Grdic 23 Adami Bare Marija Vukovic 26 39 Mijat Jeka
12 Aug 1891 11 Mate Sertic 22 Simo?? Lucija Jele (Hellena) Grdic (W) 29 17 Joso (Josephus) Kovacic#14/Marija (Maria Sertic)
16 Aug 1891 36 Toma Bicanic 25 Gaspar Kate Bare Hodak 23 12 Anton Ana
30 Aug 1891 44 Mile Sertic 23 Marko Marija Jelena Sertic 23 20 Mate Marija
4 Oct 1891 8 Toma Matovina 22 Marti Kate Jelena Hodak 23 65 Mate Mare
16 Oct 1891 25 Anton Spehar 25 Nikola Jelena Mare Vukovic 22 55 Mate Jele
10 Jan 1892 55 Petar Vukovic 26 Jure Lucija Roza Vukovic 22 46 Mate Ana
17 Jan 1892 19 Mijat Sertic 28 Pave Jele Mare Matovina 20 48 Gaspar Jele
17 Jan 1892 42 Ivan Dumencic (W) 48 Marko (Marcus)/Ana (Margaretha) Agnes Grdic Jelena Brajkovic (W) 46 39 Vrhovine Jesenica Mijat Corak Ana
18 Jan 1892 38 Petar Vukovic 25 Ivan Jelena Kate Zagrovic 19 40 Franja Ana Bicanic (W) 
7 Feb 1892 46 Jandre (Andreas) Vukovic (W) 34 Mate (Mathia) Anna Krizmanic Kate Hodak 21 12 Jure Marta
8 Feb 1892 26 Ivan Vukovic 24 Luka