Na ovim dvijema fotografijama vidimo Saborsko snimljeno s Paleža i ispod Sivnika s pogledom na Alan. Prvo što upada u oči je ogromna razlika u krajoliku. Na staroj fotografiji ima puno više čistine u prostoru oko sela, a na novoj se vidi kako sve polako ali sigurno zarasta u razne biljne vrste: lijeske, boravice, trn, bukvu, bor, smreku i dr.

Stara (prijeratna) fotografija Saborskog uzeta s fb profila Ankice Garankić - Grdić, snimljena s Paleža Panorama Saborskog snimljena danas s istog mjesta kao i ova fotografija gore, samo 35 godina kasnije  

You have no rights to post comments