Nakon početničkih grešaka prošlog ljeta kada su išli cestama i tako postajali lak plijen policije, migranti su počeli primjenjivati novu taktiku, a to je putovanje šumskim predjelima,  zaobilaženje naselja i glavnih prometnica, te izbjegavanje sureta s domicilnim stanovništvom danju. Noću znaju kucati na vrata i prozore kuća, tražeći "svašta nešto", kako kada... Nije to ugodno nikome...!

Tragovi  

Šumska cesta Rakovica - Saborsko 

Mjesto odmora udaljeno nekoliko stotina metara od Donje Biljevine 

Na vrećici natpis Knjižara CYBER, Bugojno

Sa šumske ceste Rakovica - Saborsko migranti su prije izlaska u Biljevinu skrenuli desno starim zaraslim putem kao prečacem koji izlazi na Vrh luga. Ja se kao domaći jedva tu snađem...???

Ovdje između Saborskog i Biljevine (tzv. Vrh luga) je 1 km nenaseljenig djela gdje mogu preći glavnu cestu i prebaciti se na drugu stranu i tako nastaviti prema Želj. stanici Lička Jesenica...

Komentari  

#1 Ivan 2019-04-03 18:41
Kako objasniti svu ovu lakoću prelaska granica sve od Makedonije pa do Slovenije, kroz ztv. Region, kojeg nam netko nameće, a koji se ponaša kao Jugoslavija - nema granica...?

You have no rights to post comments