Marko Matovina (1795. - 1878.) i Magdalena Gđa. Matovina (1795. - 1853.) imali su osmero djece, najmađi je bio Joso - Josarda (1822. - 1895.)

Tadija Tomšić (1805. - 1855.) + Lucija Špehar (1809. - 1885.) imali su kćer Baru (1825. - 1899.)

Joso Josarda Matovina (1822. - 1895.) i Bara Tomšić (1825. - 1899.) imali su 12-ero djece:

 

Lucija (1843. - ....) udala se za Josipa Špehara kbr. 23, (Mate) 25.4.1846 - ) oženio Klaru Mandu Hodak (Tomićev otac, umro od posljedice udarca kamenom u glavu u svađi s Conjarima), Manda (1848. - ) nema podataka, Marko - Markica (1851. - 1940.) oženio Martu Krizmanić kbr. 16, Ante (1854. - 1864.) umro kao djete, Jure (1856. - ) nema podataka, Ane (1858. - 1940.) udala se za Ivana - Ćaku Matovina kbr. 8, Nikola 1861. - 1940.) oženio Matiju Hodak kbr. 12, Ivan (1862. - 1922.) oženio Mandu Matovina kbr. 8, Ante - Antić (1865. -1940.) prva žena Kata Matovina kbr. 8, druga žena Jeka udovica Marka Vukovića kbr. 47 , Marija (1867. - 1940.) udala se za Poldu Matovina kbr. 56 i Jaga (1868. - ) udala se za Nikolu Matovina kbr. 9.

 

Marko M. Matovina - Markica (sin Josardin) (1851. - 1940.) i Marta Krizmanić (1854. - 1929.) imali su 11-ero djece: Bara (1877. - ....), Matthew (1874. - 1942.), Lucija (1881. - ....), Mare (184. - 1888.), Tonka (1886. - ....), Kata (1888. - ....), Petar (Markusinov i Pedinov djed) (1889. - 1944.), Jaga (1892. - 1895.), Ante (1894. - 1903.), Ivan - Sulja (1897. - ....) i Joso (1901. - 1901.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toma Matovina (1800- ) i Kata Sertić kbr. nepoznat su imali 8 djece: Margareta (1826- ), Marko (1829- ), Josip (1835-1881) oženio Baru Sertić (1834-1916) , Pave 1828- ) oženio Jelenu Čorak kbr. nepoznat, Vid (1840-1840), Vid (1842-1921) oženio Mandu Sertić kbr. 11 od kojih je Milać, Jaga (1845-1845), Jandre (1852- ) oženio Baru Bićanić kbr. 37.

Josip Matovina i Bara Sertić su imali samo sina Ivana - Ćaku (1858-1940) (Josip - Ćakin otac i Vid - Milaćev otac su rođena braća)

Ivan Matovina - Ćako (1858. - 1940.) i Ana Matovina  (kćer Josardina) (1858. - 1940.) imali su 13-ero djece: Barbara (1881. - 1930.) udala se za Poldu Vukovića kbr. 46, odselili u Ameriku , Marija (1883. - 1883.), Josip (1884. - 1936.) oženio Katu Sertić kbr. 59 (401) iz Sertić Poljane, Manda (1887. - ....) nema podataka, Marija (1888. - ....) udala se za Josipa Špehara kbr. 25, Lucija (1890. - ....) svekrva Milke Pašine - kćeri Milankove, Juraj - Jurić (1892. - 1942.) ubile ga ustaše u Prekoj Kosi, Ante (1894. - 1897.), Agata Jaga (1896. - 1897.), Matej - Matica (1898. - 1981.) oženio Jelenu Matovina kbr. 75, Ante -Antica (1900. - ...) oženio Mariju Hodak kbr. 60, Mile (1903. - 1903.), Tonka - Cuja (1904. - 1987.) udala se za Petra Matovinu Velićova kbr. 48.

Tonka Matovina - Cuja (unuka Josardina) 1904. i Petar Matovina 1910. (sin Pavin - Velićev 1858., unuk Gašparov 1828., praunuk Ivičin 1800.) imali su sina Pavu (1934. - 1988.), u braku Pave i Marice rođ. Dumenčić, rođena su četri sina: Ivan 1963. (vaš urednik), Petar 1964., Mate 1968. i Milan 1972.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nikola Matovina, Ivan Matovina, Patricia Biskupić Campbell (USA) i Sue O'Reilly (USA), dijele isti šukundjed, Ivica (1800).

Ivan Matovina, 1963. Saborsko, Hrvatska: tata, Pave (1934); djed, Petar (1910); pradjed, Pave (Velić) (1858); šukundjed, Gašpar (1828); prašukundjed, Ivica (1800)

Patricia Biskupić Campbell (USA): mama, Marija Malkoč (1908); baka, Mande Matovina (1883); pradjed, Pave (Velić) Matovina(1858); šukundjed, Gašpar (1828); prašukundjed, Ivica (1800)

Nikola Matovina iz Lisine: tata, Joso (1940); djed, Nikola (1912), pradjed, Marko-Maček (1886-1973); šukundjed, Nikola (1856); prašukundjed, Jure (1824); pra-prašukundjed, Ivica (1800)
Sue (USA): mama, Madeline Matovina (1918); baka, Marija Sertić (1881); prabaka, Bara Matovina (1834); šukundjed, Ivica (1800)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ivan Matovina - Ivica (sin Josardin) (1862. - 1922.) i Manda Matovina (1866. - ....) imali su 10-ero djece: Marija (1889. - ....), Jaga (1891. - 1895.), Bara (1893. - 1893.), Marko (1895. - 1903.), Josip - Jovo (1898. - ....), Bara (1900. - ....), Ana (1902. - ....), Jeka 1904. - ....), Kata (1906. - ....), Marija (1908. - 1908.)

Josardina kuća je bila na mjestu današnje ujkanove kuće u Donjoj Biljevini (pored Jovine) - Josarda se u Biljevinu doselio iz Senja (djela Saborskog). Rodna kuća mu je bila u blizini današnje Sabljakove.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ante - Antić Matovina (sin Josardin) (1865. - 1940.) i Kata Matovina (1870. - 1908.) imali su: 11-ero djece: Ana (1891. ....), Marko (1892. - 1893.), Josip (1894. - 1895.), Jelena (1895. - ....), Bara (1897. - 1898.), Pave (1899. - ....), Mate (1901. - 1901.), Ivan (1902. - 1902.), Bara (1903. - 1903.), Nikola (1905. - ...) i Marija (1908. - 1908.)

Ante - Antić Matovina (1865. - 1940.) i njegova druga žena Jeka Vuković (1872. - 1938.) imali su četvero zajedničke djece: Jaga (1909. - 1913.), Matija (1910. - 1913.), Marko (1911. - 1913.), Mile - Silvestar (1912. - 1997.)

Jeka Vuković (1872. - 1938.) je u prvom braku s Markom Vukovićem (1870. - 1908.) imala troje djece: Stipu (1895. - ...), Maricu (1898.  1920.) i Jagu (1900. - 1902.)

Mile - Silvestar Matovina (sin Antićev) (1912. - 1997.) i Ana Matovina (1913. - 1994.) imali su semero djece: Marica (1936. - 1999.), Jeko rođ. 1939, Katica - Nada rođ. 1940., Marko rođ. 1943., Ante rođ. 1947., Jagoda rođ. 1949., Ankica rođ. 1952.

Fotografija obitelji Mile - Silvestra Matovine

Slika je snimljena 1986. godine ispred Kaptolske lugarnice „Gorščica“ na Medvednici koja je bila na raspolaganju lugaru Juri Čorak suprugu Marice rođ. Matovina.

Na slici su: Prvi s lijeva čuči Mile Matovina (sin Antićev)
U donjem redu s lijeva: Jure Čorak, Miran Čorak sin Miše Čorka, Mihaela Matovina kći Marka Matovine, Ivana Grljak kći Ruže Grljak rođ. Čorak
U srednjem redu s lijeva: Marica Čorak rođ. Matovina, Anja Grljak kći Ruže Grljak rođ. Čorak, Ruža Grljak rođ. Čorak, Jelena Miloloža rođ. Čorak drži kćer Niku, Vikica Matovina supruga Marka Matovine, Ana Matovina

U gornjem redu s lijeva: Ivan Grljak suprug Ruže rođ.Čorak, Timoty sin Jagode rođ. Matovina, Branko Miloloža suprug Jelene rođ. Čorak, Vesna Čorak Mišina supruga, Mišo Čorak, Marko Matovina, Jagoda rođ.Matovina (živi u Kanadi), Dragan Jagodin suprug

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomo Matovina (1800. - ....) i Kata Sertić (1800. - ....) imali su osmero djece: Marga (1826. - ....), Marko (1829. - 1883.), Josip (1835. - 1881.), Pave (1838. - 1908.), Vid (1840. - 1841.), Vid (1842. - 1921.), Jaga (1845. - 1848.), Jandre (1852. - 1940.)

Vid Matovina (1842. - 1921.) i Manda Sertić (1842. - 1906.) imali su šestero djece: Marija (1864. - ....), Pave (1878. - 1878.), Marta (1880. - 1880.), Mile - Milać (1881. - 1960.), Jure (1884. - 1889.), Matija (1886. - ....)

Mile - Milać Matovina (1881. - 1960.) i Lucija Matovina (kćer Markičina, unuka Josardina) (1881. - ....) imali su 11-ero djece: Mande (1902. - 1985.), Marko (1905. - 1978.), Marija (1907. - 1986.), Kata (1910. - ....), Mate (1913. - 1945.), Marta (1918. - 1991.) Bare (1920. - 1943.), Pere (1924. - 1974.), Ive (1925. - 1943.), Luka (1925. - 1925.) i Vid (1919. 2003.)

ŽENIDBA UDAJA Milaćovi sinovi i kćeri:

Mande Matovina (1902. - 1985.) udala se za Tomu Kovačića (1881. - ....), Marko (1905. - 1978.) oženio ..., Marija Matovina (1907. - 1986.) udala se za Marka Hodaka - Markića (1905. - ....), Kata Matovina (1910. - ....) udala se za Vale Hodaka (1908. - ....), Mate Matovina (1913.  1945. oženio Rožu Matovina (1914. - 20..), Marta Matovina (1918. - 1991.) udala se za Stipu Matovina Čavina (1913. - 1945.), Pere Matovina (1924. - 1974.) oženio Katu  Matovina (1921. - 2003.), Vide Matovina (1929. - 2003.) oženio Baru Vuković (1929. - ....)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ivica Matovina (1800. - ....) + Marija Gđa. Matovina (1803. - 1878.) kbr. 48, imali su 11-ero djece: Marga (1821. - ....) udala se za Grgura Vukovića kbr. 46, Jure (1824. - 1891.) oženio Luciju Špehar kbr. nepoznat, Gašpar (1826  - 1904) oženio Jelenu Vuković kbr. nepoznat, Marko Nikola (1828. - 1833.) umro s 5 godina, Marko (1830. - ....) nema podataka, Bara (1831. - 1833.) umrla kao mala, Bara (1834. - 1897.) udala se za Josipa Sertića kbr. 21, Tomo (1836. - 1910.) oženio Anu Vuković kbr. 55, Josip (1838. - 1838.) umro kao beba, Josip (1840. - ....) oženio Martu Čorak kbr. nepoznat, Marija (1843. - ....) nema podataka.

Gašpar Matovina (1826. - 1904.) i Jelena Vuković (1830. 1904.) kbr. 48, imali su šestero djece: Magdalena (1853. - ....) nema podataka, Tonka (1856. - ....) udala se za Ivana Krizmanića kbr. 6, Pave - Velić (1858. - 1920.) kbr. 48, oženio Baru Sertić kbr. 19, druga žena je bila Ana Maglić iz Korita, Kata (1861. - 1896.) udala se za Ivana Krizmanića kbr. 73, Ante (1865. - ...) oženio Margaretu Sertić kbr. 59, Mare (1872. - 1905.) udala se za Mijata Sertića kbr. 19.

Pave - Velić Matovina (1858 - 1920) - i Bara Sertić su imali dvoje žive djece; Mandu (1883 - 1970) koja se udala za Matu Malkoča kbr. 33, vjenčaki se i živili  u Americi i Matu  (1886- ) kratko vrijeme radio u Americi 1905. nije imao potomaka. (6 djece je u ovom braku umrlo kao bebe)

Pave - Velić s  Anom Maglić drugom ženom,udovicom Stjepana Maglića iz Korita koja je sa sobom je k Pavi - Veliću dopeljala kćer Mariju mamu Tome Matanova, imali su  još dvoje djece; Jagu (1909- ) koja se udala za Matu Vukovića kbr. 26 (145) u Ravni Lug i Petra (1910-1935) kbr. 48, koji je oženio Tonku Matovina kbr. 8 (107), Josardinu unuku.

Petar i Tonka su imali sina Pavu (1934-1988), Pave i Marica rođ. Dumenčić (1937- još je živa) imaju 4 sina,  Ivana (1963- ), Petra (1964- ), Matu (1968- ) i Milana (1972- )

Ivan i Danica rođ. Sertić imaju dvoje djece; Silviju 1990. i Maria 1991.

Ivan i Danica (muž i žena) imaju istog pretka Ivicu (1800- )

Daničin otac je Joso Sertić, baka Manda Matovina, pradjed Marko - Apa (1877-1967), šukundjed Mathe (1849-1901), Daničin pra-šukundjed Jure (1824-1891) je Gašparov brat, a Gašpar (1826-1904) je Ivanov šukundjed, 4-5 koljeno.

Petar 1964. je neoženjen, Mate 1968. i Kristina rođ. Lovnički imaju dvoje djece; Mateu i Kristijana, Milan i Dijana-Josepha rođ. Lovnički imaju troje djece; Ivana 1996., Pulinu 1999. i Adrianu 2005.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomo K. Matovina 1800. + Kata Sertić 1800. sin Josip (1835. - 1881.)

Josip Matovina (1835. - 1881.) i Bara Sertić (1834. - 1916.) imali su jedno djete: Ivan - zv. Ćako (1858. 1940.)

Ivan Matovina - Ćako (1858. - 1940.) i Ana Matovina  (Josardina kćer) (1858. - 1940.) imali su 13-ero djece: Barbara (1881. - 1930.), Marija (1883. - 1883.), Josip (1884. - 1936.), Manda (1887. - ....), Marija (1888. - ....), Lucija (1890. - ....), Juraj - Jurić (1892. - 1942.), Ante (1894. - 1897.), Agata (1896. - 1897.), Matej - Matica (1898. - ....), Ante -Antica (1900. - ...), Mile (1903. - ....), Tonka - Cuja (1904. - 1987.)

Milaćov otac Vid,  Ćakin otac Josip i Jandre su rođena braća - Kuće su im bile u Gornjoj Biljevini (na Vrščiću)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jandre  Matovina (1852. - 1940.) i Bara Bićanić (1852. - 1908.) imali su 9-ero djece: Stipe (1874. - ....), Dane (1875. - 1935.), Mare (1878. - 1879.), Ivan (1879. - 1880.), Matt (1881. - 1950.), Jaga (1883. - ....), Joso (1886. - 1886.), Ive (1888. - 1905.), Tomo (1897. - 1903.)

Stipe Matovina 1874. - ....) i Marija Vuković (1876. - 1926.) imali su 9-ero djece: Lucija (1899. - 1899.), Bara (1901. - 1976.), Jeko (1905. - 1989.), Lucija 1906. - 1991.), Ivan (1907. - 1974.), Mare (1909. - 1991.), Ana (1913. - 1994.), Kate (1915. - 1991.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petar Matovina (Pera Markičin) (1889. - 1944.) i Marija Špehar (1892. - ....) imali su osmero djece: Mate (1914. -1944.), Marta (1917. - ....), Marko (1919. - 1943.), Roža (1923. - ....), Jeko (1925. - ....), Ante (1931. - ....), Ivan (1933. - 2011.), Jagoda (1935. - 1944.)

Mate Matovina (1914. - 1944.) i Kate Matovina 1915. - 1991.) imali su četvero djece: Pere - Pedina (1941. - 2004.), Julka 1942., Mare 1942. i Marko - Markusina 1943.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nikola sin Josardin (1861. - 1940.) i Matija Hodak (1863. - 1930.) imali su osmero djece: Joso (1886. - 1886.), Marija (1890. - 1890.), Mile (1891. - 1891.), Vid (1893. - 1893.), Marija (1895. - 1895.), Bara (1896. - 1896.), Ante (1887. - 1935.) i Joso (1900. - 1904.)

Ante Matovina (1887. - 1935.) i Ana Matovina (1887. - ....) imali su sina Josu - Jockana (1909. - ....)

Joso Matovina - Jockan (1909. - ....) i Roža Tomšić (1909. - ...) imali su osmero djece: Ante, Ana, Petar, Mile, Ivan, Joso, Marica i Marta....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomićeva obitelj (na slici lijevo Mare Tomićena, njena kćer Jelena i Jelenin sin i unuci, Sidney, Australija)

Mate Matovina (25.4.1846 - ) kbr. 69, najstariji Josardin sin - oženio Klaru Mandu Hodak (1846- ) kbr. 3. imali su troje djece; Josipa (1866- ), Tomu-Tomića (1868- ) i Janju (1870-1936).

Mate je umro od posljedica udarca kamenom u glavu prilikom svađe s Conjarima, djecu su odgojila njegova braća i otac Josarda.

Toma-Tomić i Marija Sertić (prvi brak) su imali šestoro djece; Mandu (1891-1891), Pavu (1893-1894), Matu - Matana (1895-1991), Magdalenu (1897-1899), Mariju (1899- ) i Pavu (1902-1902). Iz podataka je vidljivo da je samo Matan doživio odraslu dob, sva njegova braća i sestre su umrli kao mala djeca.

Toma-Tomić i Ana Hodak (drugi brak) su imali šestero djece; Jelenu-Jeku (1918- ), Josipa (1920- ), Ivana (?), Milku (1922- ), Baru, (1922-192 ) i Maru (1930- ). Sinovi Ivan i Josip su nestali u 2. svj. ratu kao hrvatski vojnici.

Mate-Matan Tomićev sin oženio je Maru Maglić kćer Stjepana i Ane Maglić iz Korita, s njom je imao troje djece; Tomu (1930- ), Jelu i Mariju.

Jeka se udala za Petra Krizmanića kbr. 61 Kuselj, sinovi Zvonko i Slavko ...

Mare se udala za Matu Vukovića - Lačinog iz Borika, 1971. odselili su u Australiju, imaju četvero djece; Jelku, Anku, dva sina. U Tomićevoj kući u Biljevini je rođena kćer Jelka. Nakon Tomićeve smrti svi su odselili u Štrkove u Borik.

 

1871. godine Matovina kuće u Saborskom su bile kbr. 8, 9, 48, 56, 57 i 69.

Sve ove podatke prikupila je Sue O'Reilly čiji su preci Matovine. Sue je svojevremeno studirala na univezitetu u Zagrebu, sada živi Chesterfield Virginia, rođena je 16. ožujka 1948. u Hammond Indiana. Podatke crpi iz povijesnih arhiva u Zagrebu, Karlovcu, SAD-u i drugdje.

Excel tablica: http://www.saborsko.net/doc/Saborsko_Matovina.xls

Komentari   

#21 Helen Ivanovic 18-02-2017 16:37
Tomo jeli to nas Marko nosi ime Josarda??
#22 Ivan 18-02-2017 16:54
Citat Helen Ivanovic:
Tomo jeli to nas Marko nosi ime Josarda??

Bija je najprije Markusina, pa se prekrstija u Josarda.
#23 Tomo 19-02-2017 01:51
Citat Helen Ivanovic:
Tomo jeli to nas Marko nosi ime Josarda??

,,, Da , tako je, dao ti je odgovor nas urednik Ive.
#24 Tomo 19-02-2017 01:53
Citat Ivan:
Citat Helen Ivanovic:
Tomo jeli to nas Marko nosi ime Josarda??

Bija je najprije Markusina, pa se prekrstija u Josarda.

Haaa Da istina,, Vuk dlaku mjenja ali cud nikada, tako i nas josarda, uvjek je isti , Ma mjenja on imena a ostaje uvjek samo Markusina i gotovo.
#25 Helen Ivanovic 19-02-2017 02:12
Ah prekrstija se, sumljala sam da je to on jer se odma javija kad sam stavila komentar. Znas ti Tomo dobricina je nas Marko jeli se zvao Markusina ili Josarda nije vazno. Mozda Marko htjeo da bude incognito?
#26 Josarda 19-02-2017 05:04
Vidis Jelka uzeja zam ime od nasega slavnoga Josarde koji je prvi naselja Biljevobu sa svoji pet sinova i jednom cerkom Tako da je ive pravi uzeja bi ime od Velica Necu ti kazati koji su josardovi sinovi pitaj mama hahaha da vidis dali zna
#27 Ivan 19-02-2017 05:58
Citat Josarda:
Vidis Jelka uzeja zam ime od nasega slavnoga Josarde koji je prvi naselja Biljevobu sa svoji pet sinova i jednom cerkom Tako da je ive pravi uzeja bi ime od Velica Necu ti kazati koji su josardovi sinovi pitaj mama hahaha da vidis dali zna

Imam dilemu koje ime uzeti Velić ili Ćako, po Ćaki sam dobija ime...?
#28 Helen Ivanovic 19-02-2017 11:26
Eh moj Marko moja mama je nekada imala super sjecanje i pamcenje, danas nazalost slabo. Ona je bila djete kad su Josardini sinovi pomrli i sve stoje znala je bilo sjecanja od prica djeda Tomica.
#29 Ivan 19-02-2017 13:20
Josarda je imao više djece 12-ero, neki su umrli još u djetinjstvu, od sinova koji su imali obitelji spominju se: Mate, Ivica, Marko, Nikola i Ante.
Ova petorica su napravili kuće u Donjoj Biljevini, i dan danas su na istim temeljima, nove kuće i pripadaju potomcima Josardinih sinova, osim Tomićeve kuće, koje više nema..
#30 Tomo 21-02-2017 22:44
Citat Helen Ivanovic:
Ah prekrstija se, sumljala sam da je to on jer se odma javija kad sam stavila komentar. Znas ti Tomo dobricina je nas Marko jeli se zvao Markusina ili Josarda nije vazno. Mozda Marko htjeo da bude incognito?

Helen,,,, Dabome da je dobar Ma nebi ga minja ni zasto neka njega nami ovakovog kakav je , Mi se cujemo svaki dan i pomalo ispricamo, na Skype,, Osa mi je malo daleko iz Sydney,a pa se nemozemo cesto vidit.a ipak sam ga obisa jedan put.

You have no rights to post comments