Vidici na Saborsko s okolnih uzvišenja se sve više zatvaraju. Šuma se vraća "na svoje" i bit će kao što je bilo nekada prije ponovnog naseljavanja ovog prostora (prije 300 godina), s iznimkom uskog pojasa uz cestu i prostora oko kuća, oko nekih kuća je i to pod velikim upitnikom.

Za 20-tak godina s ovoga se mjesta više neće vidjeti Saborsko, neće se vidjeti ništa uokolo jer će ovdje biti šuma (lug) kao i davno prije, zato naši preci ovaj dio ispred nazvaše Lug (Lugovi).

 

You have no rights to post comments