Ispis
Hitovi: 1797
Molimo čitatelje mrežnih stranica Saborsko.net da usporede, od dvije mogućnosti, koja bi bila korisnija Saborskom. Prva koja je objavljena na portalu pod naslovom MOGUĆNOSTI RAZVITKA OPĆINE SABORSKO (objavljeno 1. veljače 2019. godine), ili ova druga koja je u tijeku. Tekst i fotografija za prvu mogućnost preuzeti su iz spomenutog članka a druga fotografija naslikana je osobno.
 
Link:  MOGUĆNOSTI RAZVITKA OPĆINE SABORSKO
 
.
 
„Sadržaj korisnosti u Saborskom upotpunio bi bazen. Podesna lokacija, iz više razloga, bila bi na česticama 1560. i 1561., na mjestu nekadašnje lokve (sl. 20).. Zapravo to ni nije bila tipična lokva nego jezerce jer je postojalo izvorsko pritjecanje vode. Za napajanje bazena vodom može se koristiti postojeći vodovod, a može se kaptirati i prirodno pritjecanje. U svakom slučaju vodu bi trebalo dogrijavati u sunčevim panelima. Uz uspostavljeno dogrijavanje sezona kupanja trajala bi četiri mjeseca“.
 
  
 
.
PRIJE OVE DVIJE BILA JE IZVORNA MOGUĆNOST, A TO JE:  LOKVA KAO POJILIŠTE.