Utjecaj otvorenih požara na kvalitetu tla i voda

Požari otvorenoga prostora predstavljaju prirodnu katastrofu za cijeli prostor Republike Hrvatske, a osobito za Mediteranski dio RH. Dosadašnja iskustva pokazala su da je većina požara otvorenoga prostora inicirana paljenjem vatre na napuštenom poljoprivrednom zemljištu (Obad, 1990; Defilippis, 1997; Nodilo, 2003; Mamut, 2011; Matas, 2015). U posljednjih četrdesetak godina zabilježen je izraziti porast otvorenih požara. U razdoblju od 2006. do 2015. godine u prosjeku je u RH bilo godišnje 2541 otvoreni požar, a tijekom 2017. godine do kraja listopada zabilježen je najveći broj otvorenih požara – 4248.

Jedna od najvećih posljedica otvorenih požara je povećanje erozijskih procesa što uzrokuje smanjenje kvalitete tla, onečišćenje voda, povećanje emisije stakleničkih plinova te smanjenje bioraznolikosti.

Utjecaj požara na okoliš bi se u okviru ovoga projekta istraživao na nekoliko lokacija u Zadarskoj i Šibensko kninskoj županiji, ovisno o veličini i lokaciji požara. Požar bi morao biti u blizini otvorena vodotoka (rijeka Krka) ili jezera (Vransko jezero). Cilj istraživanja je kvantificirati posljedice po okoliš istraživanih požara; koliko požari uzrokuju degradaciju tla i onečišćenje voda, koliko povećavaju emisiju stakleničkih plinova, te kako utječu na obnovu vegetacije. Istraživanje bi uključivalo prikaz promjena meteoroloških pojava na prostoru Zadra i Šibenika tijekom zadnjih pedeset godina, te bi se temeljem podataka iz Statističkih ljetopisa i drugih raspoloživih baza, navele postotne promjene u načinu korištenja poljoprivrednih i šumskih površina. Bit će navedene postotne promjene u odnosu urbane i ruralne populacije. Izradila bi se karta erodibilnosti tla za istraživano područje. Opisale bi se posljedice požara na okoliš – utjecaj na izgled krajolika, tlo, vode, bioraznolikost i emisiju stakleničkih plinova. Mjerilo bi se površinsko otjecanje uzrokovano različitim intenzitetom kiše. http://www.agr.unizg.hr/

 

  

  

 

You have no rights to post comments