Članice ŽAS-a (Ženske akcije Saborsko) tkaju tepihe, rade na dva tkalačka stana ili po domaći na dvoje krosana. Na slici su Jaga Krizmanić i Helena Vuković.

 

Otkani tepih

Jaga Krizmanić i Helena Vuković

Jaga Krizmanić rođ. Matovina

Ana Špehar i Jaga Krizmanić

Finalni proizvod - domaći, ručno tkani tepih.

You have no rights to post comments