Glavna je pritoka Mrežnice i zbog toga se u prošlosti zvala Zapadna Mrežnica. Vodu joj daju ponornice iz ogulinsko-modruške doline. Izvire iz prostrane tristotinjak metara duboke spilje ispod brda Krpel u mjestu Tounj. Ispitivanjima je utvrđeno da je vrelo Tounjčice povezano sa Zagorskom Mrežnicom, rijekom čije se vode akumuliraju u umjetnom jezeru Sabljaci kod Ogulina. Izgradnjom HE Gojak 1959. porječje rijeke Mrežnice smanjeno je za oko 40% i ljeti Tounjčica u gornjem toku često ima izrazito niski vodostaj.

 

Tok rijeke može se podijeliti u dva karakteristična djela. Prvi dio od izvora do sela Ožanića i drugi dio od Ožanića do ušća u Mrežnicu. Ukupna duljina toka rijeke je 12,5 km.

Tekst: Wikipedija

 

Tounjčica kod Orljaka

 Tounjčica na izvoru

 

 Duž cijele šetnice je postavljena solarna rasvjeta

 

 

 

 

Obvdje izvore Tounjčica

 

 

 

 

 

You have no rights to post comments