Saborsko 1869. godine  dok  još nije bilo raseljeno po zaseocima; Skrada, Vuković Kapela, Lučica, Ravni Lug, Biljevina, Kuselj i Matovinska Lisina, broji 1334 stanovnika. U sastavu Saborskog u to vrijeme su naseljena naselja Čorkova Uvala i Sertić Poljana. Na zemljišnim katrama iz 1871. u nabrojenim zaseocima vidimo samo parcele s brojevima i pokoji stan (ne kuću) što znači da stanovnici obrađuju tu zemlju ali tu još ne žive. 

Krajem 19. i početkom 20. stoljeća se najviše povećava broj stanovnika Saborskog i tada se Saborsko proširuje na gore navedene zaseoke.
Godina- broj stanovnika:
1890.-    1879
1900.-    1944
1910.-    2010
1921.-    1741
1931.-    2012
1939.-    3402

Saborsko 1869. Na karti se vidi nova crkva izgrađena 1864. i stara crkva izgrađena 1726.

U Biljevini se ne vidi ni jedna kuća iako u to vrijeme Matovine obrađuju zemlju i imaju svoje stanove u Biljevini

Čorkova Uvala je 1869. je naseljena

Saborsko (gornje selo)

Saborsko (Saborski) donje selo

Ravni Lug 1869. još nije naseljen ali Vukovići ovdje imaju zemlju koju obrađuju.

Sertić Poljana je 1869. je naseljena vjerojatno iz Saborskog.

Skrada 1869. nije naseljena, tada služi za ispašu i košnju sjena, kasnije se naseljava stanovništvom iz Saborskog, Sertići. Štefanci, Kovačići, Grdići...

U Vukovićima kod Poljanka, koji tada još ne postoji, vidimo dvije kuće ili stana. Vukovići su se iz Saborskog proširili na Kapele, Ravni Lug i Vukoviće kod Poljanka.

Potoci, današnji Kuselj 1869. još nema kuća

Saborsko 1871. zaseoci

Bijeli potoci (Belipotoki)

1871. u G. Biljevini se vide ucrtane kuće, ali nemaju kbr.

Kapele, Šalmanka i Lučica polja izvan naselja Saborsko se obrađuju jer u Saborskom nema dovoljno zemlje od koje bi živjelo sve stanovništvo.

Ravni Lug obrađuju Vukovići isto kao i Kapele

Na ovoj karti vidimo dva objekta, što možemo protumačiti kao početak naseljavanja Ravnog Luga.

Skrada

Na velikom vrelu vidimo dvije vodenice ili pilane

Komentari  

#1 Kapela 2020-11-07 04:52
Nije pomenuto Medvidjar, Lisina , Ploce . i tamo je zivilo dosta mjestana koji su pripadali Saborskom..Nebi trebali zaboravit ta mjesta di smo imalo dosta stanovnika Saborskog Cudno da nas se prikazuje umanjeno.. a itako smo umanjeni i previse i rastjerani po svijetu..
#2 Ivan 2020-11-07 05:00
To sve spada pod Skradu, a to sam napisao.

You have no rights to post comments