Tounjčica izvire u Tounju iz špilje podno pruge i kamenoloma. Prekrasna je to rijeka, većinu vode je izgubila izgradnjom akumulacijskog jezera Sabljaci u kojeg se skuplja voda Zagorske Mrežnice za potrebe hidroelektrane Gojak. Zagorska Mrežnica je prije izgradnje brane tekla kroz Oštarije i ponirala u Skradniku, a izvirala s druge strane brda Krpel u Tounju kao Tounjčica. Jedino kad je jezero Sabljaci prepuno pa voda teče preko brane i dalje starim koritom kroz Oštarije onda Tounjčica dođe na svoje kao ovih dana, a to se dogodi tek 10-tak puta u godini.

 

 

 

 

 

 

 

Kako vrelo izgleda kad nema vode možete vidjeti OVDJE

You have no rights to post comments