Najniža dnevna temperatura -10°C u 06:05 sati. Najviša dnevna temperatura 0.1°C u 12:56 sati. Povremeno pada snijeg. Danas je zapravo prvi dan proljeća, službeno je počelo u 10:27, ali stvarno stanje više odgovara početku zime. (Fotografije su od 8. Prosinca 2020. no slično je stanje i na današnji dan).

 

Biljevina

Potoci

You have no rights to post comments