Slovački preporoditelj Jan Kollar utemeljitelj je ilirskog pokreta koji je trebao dokazati da su Iliri/Slaveni autohton narod na ovom prostoru. Prema Kolláru svi su Slaveni jedan narod s četiri narječja: ruskim, češkim, poljskim i ilirskim. Ta velika seoba naroda kojom su germanski krugovi nastojali slavenske narode staviti u kontekst kolonizatora ovih prostora u povijesti nikad nije dokazana. Isto tako izjave nekih bizantskih careva su kontradiktorne jer je nashvatljivo da je jedan tako moćan narod, koji je skoro uništio Rimsko carsto, mogao biti pregažen od nekih slavenskih plemena. Treba samo spomenuti da je Rim u toku Ilirskog rata poslao 2/3 svojih legija na ovaj prostor. To se nije dogodilo niti u jedom ratu koji su vodili Rimljani. Nakon toga Iliri su dobili građansko pravo u sklopu rimskog carstva, a istaknuti rimski carevi ilirskoga podrijekla bili su Aurelijan, Prob, Dioklecijan i Konstantin.

Krajem devedestih godina u svijetu se počela razvijati znanost zvana genetika. Godine 1997. izraelski profesor Karl Skorecki koristi ova nova saznanja pokušavajući odrediti porijeklo Židova i tako se rađa nova grana znanosti antropološke genetike otkrivanjem potomaka židovske porodice Kohanim i to po muškoj liniji. Radilo se o Aronu, Mojsijevom bratu, te pokazuju vjerovatnost postojanja dvije haplogrupe koje su najzastupljeniji kod Židovske populacije, J linija Cohanim i J2 Cohen. Svatko od nas nosi kombinacije gena koje nasljeđujemo od našeg oca i majke jedino se informacije u kromosomu Y prenosi bez bilo kakve izmjena s oca na sina, iz generacije u generaciju. Znači bez izmjene, osim u slučaju mutacije. Ta mutacija se naziva marker i ona kao porodično stablo vodi do svih predaka. Svaka osoba u svome kromosomu ima zapisane sve mutacije od nastanka čovjeka.


Prije 50.000 godina, negdje u Etiopiji, rodio se naš predak s markerom M168. 5.000 godina poslije, negdje u Saudijskoj Arabiji radio se njegov potomak s markerom M89 koju nazivamo Haplogrupa F. Prije 20.000 godina negdje na Dinarskom masivu rađa se Saudijski potomak koji ima mutaciju M170. To je nova grana koju nazivamo haplogrupa I. Prije 15.000 godina nastaje haplogrupa I1b koja je definirana markerom P37.2. To je takozvani Ilirski gen i od njega se razvijaju druge mutacije I haplogrupa. To je populacija koja se nastanila na području dinarskog planinskog lanca Dalmacije, Hercegovine i Crne Gore radi preživljavanja u vrijeme zadnjeg ledenog doba. Nakon otapanja leda naši preci polako naseljavaju sjevernu i istočnu Europu.

Najdominantnije haplogrupe na području bivše Jugoslavije su I1b, R1a, R1b i E3b1. Ilirski gen Haplogrupa I1b (po novom I2a), kao najzastupljenija haplogrupa u svim zemljama bivše Jugoslavije, otkriva sasvim novu istinu o narodima Balkana. Haplogrupa R1a, R1b i E3b1 predstavlja slavensku grupu koja se doselila s Crnog Mora. Ako gledamo samo Dalmaciju, otoke i Hercegovinu zastupljenost ilirskog gena je nevjerovatnih 70%. Takve koncentracije nema nigdje u Europi. Slavenska grupa R1a najzastupljenija u Hrvatskoj sa 22 %, zatim u Srbiji sa 16 %, a najmanje u Bosni gdje je njen postotak oko 14%. Ako gledamo na prosječni postotak Ilirskog gena I1b onda on iznosi preko 40% u Hrvatskoj, preko 50% u Bosni, a oko 29% u Srbiji. Još treba spomenuti da su se naši preci širenjem na istok izmiješali sa Slavenima pa je postotak Ilirskog gena među Slavenima oko Crnog mora malo viši od 20%.


Prema tome ta panslavistička povijesna teorije o invaziji Slavena iz 19. stoljeća na balkansku pustoš, koja je bila podupirana iz germanskih krugova, ima više veze s političko-kulturnim ideologiziranjem nego li sa znanošću. Treba naglasiti da je 1814. godine ilirski pokret zabranjen od strane bečkog Dvora. Po antropološkoj genetici neka slavenska plemena došla su na ovaj prostor prilikom najezde Avara ili su po nekim bizantskim svjedočenjima bila nastanjena od samih Bizantinaca. Bilo je pogrešno i tumačenje o ilirskom podrijeklu Albanaca. Po genetici oni su se doselili iz sjeverne Afrike. Balkanski narodi koji nose ilirski gen su najvise slični Švedanima što podrazumjeva migracije naših predaka nakon ledenog dob prema sjeveru Europe.

Na Balkanu postoji narod koji u zadnjih 15.000 godina nigdje niti odlazio niti je dolazio u to područje. Naši preci su vjerovatno bili jedni od prvih koji su nastanili Europu i od njih porijeklo vuče skoro 1/5 svih europskih naroda. Postoji nekoliko privatnih kompanija koje mogu odrediti vašu genetsku pripadnost. Ova genetska ispitivanja se i dalje provode. Kada puno više ljudi bude genetski obrađeno, ali i neka nova arheološka nalazišta iz kojih se može izvući DNA uzorak, znastvenici će najvjerojatnije moći puno jasnije odrediti smjer seoba ljudi kroz povijest.

Tekst:

www.rijekadanas.com

Komentari  

#1 Ivan 2021-04-01 18:23
Plave oči zauzimaju svega 8% svjetske populacije te je stoga bilo lakše istražiti njihovo podrijetlo.

Nakon što su proveli niz eksperimenata, znanstvenici su zaključili da svi vlasnici plavih očiju potječu od jednog zajedničkog pretka koji je živio na obali Crnog mora prije oko 10 tisuća godina (razdoblje neolitika, ili kako se to naziva, kameno doba).

John Hawks s Wisconsin-Madison fakulteta kaže da je pravo pitanje “Kako i zašto idemo iz situacije gdje nema nikog s plavim očima prije 10 000 godina prema današnjem vremenu s 20 do 40 posto plavookih Europljana? Ovaj gen čini nešto dobro ljudima. On čini da imaju više djece.”
#2 Ivan 2021-04-01 19:32
Znanstvenici su zaključili kako se plavooka obitelj proširila s područja sjeverno od Crnog mora nakon posljednjeg ledenog doba. 'Ti ljudi su bili dio proto-indo europljanskih arijaca koji su zatim raširili agrikulturu u zapadnu Europu a kasnije i jahali na konjima do Irana i Indije', objašnjava profesor Hans Eiberg iz Zavoda za staničnu i molekularnu medicinu pri Kopenhagenškom sveučilištu.

You have no rights to post comments