Ispis
Hitovi: 1084

Danas je na groblju u Saborskom pokopana Katica Matovina (1967.-2022.). Na vječni počinak su je ispratilI članovi obitelji, rodbina i prijatelji.