Nakon brojnih crtanja i brisanja granica NP Plitvička jezera proteklih godina na Kuselju, sad opet imamo nešto novo. Na slici gore sam crvenom crtom iscrtao  "najnoviju granicu...?" Parka na Kuselju (Potocima) prema karti izvođača geodetske izmjere Cadcom d.o.o. Zagreb.

Katastarska općina Saborsko (dio koji se nalazi unutar granica NP Plitvička jezera), piše na karti izvođača geodetske izmjere Cadcom d.o.o. Zagreb.

Kako će sve to na kraju ispasti tek ćemo vidjeti kada se donesu Izmjene i dopune PP NP Plitvička jezera iz 2014. koje su pokrenute 2018. godine...? Karta je podjeljena na grupe parcela koje su označene brojevima.

 

 

 

Komentari  

#1 Ivan 2022-05-07 13:37
Kako će nakon ove izmjere izgledati granica Parka na kartama novog PP NP Plitvička jezera, sam Bog zna.
#2 Ivan 2022-05-12 03:28
Nakon jučerašnjeg javnog skupa povodom katastarske izmjere na Kuselju doznao sam da ova crvena crta nije konačna granica, te da će se granica Parka odrediti posebno, navodno po Zakonu o proširenju Parka iz 1997. godine u kojem je opisno i kotama određena granica. Tako bi i trebalo, samo ima jedan problem tko će taj zakon pravilno protumačiti.

Najbolje bi bilo da se poklopi s ovom crvenom crtom da se već jednom završi ta priča.

You have no rights to post comments