Antun Padovanski rodio se 1195. godine u Lisabonu, glavnom gradu Portugala. Krsno mu je ime bilo Fernando Martins de Bulhões ili Fernando Martim de Bulhões e Taveira Azevedo (ovisno o izvorima). Ostavivši svijet i stupivši u red sv. Franje, dobio je ime Antun, a jer je umro u talijanskom gradu Padovi i tu počivaju njegovi ostaci, dobio je naslov Padovanski. U rodnom Portugalu je štovan kao Santo António de Lisboa (sv. Antonio Lisabonski). Wikipedija

 

Crkva sv. Ivana Nepomuka ima novi oltar. Nabavu novog oltara organizirao je don Goran Antunović svećenik u Plaškom i Saborskom.

You have no rights to post comments