Može biti slika sljedećeg: priroda i nebo
*
Mnogo Hrvata ne zna kako su dalmatinski Neum, poluotok Klek i Veliki i Mali Školj postali bosanskohercegovačko more. Općina Neum danas ima 5000 stanovnika, od čega 98% čine hercegovački Hrvati. (foto: Hrvatski katolički radio)
Može biti slika sljedećeg: karta, nebo i tekst
*
Lukava i pragmatična Dubrovačka Republika poklonila je Turcima Neum na sjeveru i Sutorinu na jugu (danas u Crnoj Gori), kako ne bi imala granicu s trgovačkim rivalom Mletačkom Republikom. Tim potezom, ako bi Mlečani htjeli kopnom napasti Dubrovačku Republiku, morali su prvo napasti Osmansko Carstvo. Odgovaralo Dubrovčanima i njihovoj slobodi koju su diplomatski genijalno čuvali i podređenim, ali lukavim odnosom s Turcima, odgovaralo i Turcima jer su imali izlaz na more.
Korisno za stare Dubrovčane, dugoročno štetno za njihove današnje potomke. Granica mletačke Dalmacije i osmanske Bosne mahom se poklapa s današnjom hrvatskom granicom Dalmacije i BIH. No, tvrdnja o Pelješkom mostu kao neprekinutom višestoljetnom hrvatskom snu je floskula. Granica kod Neuma nastala je sporazumima iz 1699. i 1718., a ukinuta je nakon Napoleonovog ukidanja Dubrovačke Republike. Francuzi su 1811. preko Neuma izgradili "Napoleonovu cestu" kojom su povezali Dubrovnik i Dalmaciju. Granica je vraćena padom Napoleona i austrijskom vlašću u Dalmaciji. No, granica kod Neuma nije postojala od austrougarske okupacije BIH 1878. pa sve do raspada Jugoslavije 1991., nakon čega se javlja ideja o gradnji Pelješkog mosta.
Neum je bio u Banovini Hrvatskoj od 1939. do 1941., a zatim u kvislinškoj NDH do 1945., kada komunističke vlasti zanemaruju povijesne, geografske i nacionalne granice Banovine Hrvatske i obnavljaju granice propale austrougarske pokrajine BIH iz 1878. To odsijecanje hrvatskog povijesnog, geografskog i nacionalnog teritorija na 2 dijela kod Neuma, dugoročno je štetno za Hrvatsku, a kasnije se pokazalo i štetno za EU.
U Domovinskom ratu, Dubrovnik i Neum bili su velikosrpski ciljevi, Neum izložen i muslimanskim, danas bošnjačkim pretenzijama, Konavle privremeno okupirane u srpsko-crnogorskoj agresiji, Dubrovnik teško stradao, ali je obranjen.
Dubrovnik, Konavle i Pelješac konačno su spojeni s ostatkom Hrvatske!

Komentari  

#1 Ivan 2022-07-26 19:54
Prekrasno i veličanstveno!

You have no rights to post comments