Ispis
Hitovi: 763

Na ovim fotografijama iz 2011. godine najbolje možemo vidjeti gdje smo danas; u čemu smo napredovali, što smo bolje uredili, što smo još više uneredili,a što zapustili.Cijelo Saborsko možete preći virtualno putem Google aplikacije Street view

 

Matićevo brdo

Biljevina

 

 

Biljevina

Kuselj

Kuselj

Potoci

Granica Parka prije 2014.

 

 

 

Lokva - ovo mjesto je prošlo najgore u proteklih 11 godina, svačega je ovdje sklepano i natrpano

Lugovi - Panjići

Malokočeva draga - Biljevina

Kuselj

Panjići

Mjesto današnje pilane na Kuselju

 

Polje puno kukuruza, danas ga više nitko ne sije

 

 

Biljevina - ravna njiva