Novi odašiljač nije donio nikakvo poboljšanje za Biljevinu i Kuselj, čak što više u Biljevini je stanje lošije, sad imamo samo jednu ili nijednu crticu signala na mobitelima umjesto prijašnje 2-3. Slabiji je signal i na ruteru za bežični internet umjesto prijašnjih 5 lampica sada svijetle 3-4.

Nova lokacija odašiljača je u podnožju brda Vršak (iza Sertića) što je 600 metara sjevernije od dosadašnje lokacije kod Doma. Zanimljiva je činjenica da je nadmorska visina stare lokacije kod Doma 643 m, a visina nove lokacije odašiljača je 650 m. Samo 7 m više, doduše novi odašiljač je nešto viši...!?

Na pravcu odašiljača "Vršak" - Biljevina se ispriječio dio brda Razvala, a narasla je i šuma s lijeve strane ceste prema Biljevini koja također ometa kvalitetan prijem signala. Stanje će vjerojatno biti još gore kad šuma prolista i zimi kad se na grane uhvati snijeg. Što nam sad preostaje ..., možda srušiti brdo ili srušiti šumu...!? Profitiralo je samo Saborsko, od table do table, od prve do zadnje kuće je pun signal, a sve izvan toga je  li-la. ('ni v rit ni mimo').

 

Nova lokacija odašiljača podno Vrška (slika gore). Da je postavljen na vrh brda Vršak na 700 metara nadmorske visine + visina odašiljača 30-tak m, siguran sam da bi prijem u Biljevini 700 m/nmv bio puno bolji. Sada je vrh odašiljača na cca 680 m/nmv, što je niže od Biljevine, ni to nebi smetalo da postoji optička vidljivost. Ali..., ova parcela je u vlasništvu Općine Saborsko zato je odašiljač ciljano postavljen tu, nedaj Bože da bi netko drugi primao naknadu od operatera.

Crvena točka br. 1 je stara lokacija odašiljača, crvena točka br. 2 je nova lokacija odašiljača, Razvala je brdo koje ometa prijem signala u Biljevini. Na ovoj slici se lijepo vidi da između stare lokacije (br. 1) kod Doma i Biljevine nema nikakvih pridodnih prepreka i zato je signal bio bolji. Ovo premještnje su potaknuli pojedinci iz Općine jer se gospoda boje zračenja, a načelnik je ponudio općinsku parcelu kao novu lokaciju.

Put signala: odašiljač Vršak (visina vrha odašiljača 680 m) - brdo Razvala (visina 737 m) - zaselak Biljevina (visina 700 m)

Komentari  

#1 Ivan 2024-03-28 11:17
Eto, što reći i kome se žaliti ...!?
Bilo je bezbroj boljih lokacija, ali je naša Općina je zinula na tu prokletu naknadu pa je zato odašiljač stavljen tamo, na općinsku parcelu.
Ništa se kod nas ne može napraviti kako treba!

Odmah je na početku sve krivo krenulo postavljanjem odašiljača na željezničku stanicu Jesenica umjesto na Borik u središte Općin. Da je tako napravljeno danas nitko nebi imao problema, bilo bi pokriveno sve od Blata do Kuselja
#2 Ivan 2024-03-30 10:28
Saznao sam da je Telekom razgovarao i s jednim privatnim vlasnikom na drugoj, puno boljoj lokaciji, ali nažalost nisu se uspjeli dogovoriti.

You have no rights to post comments