Najniža dnevna temperatura 8°C u 05:46 sati (srnjak), najviša dnevna temperatura 24.5°C u 17:06 sati (rode)

 

Srnjak u Biljevini

Jutarnja paša - konji na imanju Milana Jovetića u Plavča Dragi

 

Mlade rode uvježbavaju krila

Pogled na Saborsko s Paleža

Saborsko danas popodne

 

Staro groblje

Općinski "trg"    

Komentari   

#1 Ivan 20-06-2017 11:56
Kmion s trupcima parkiran na pločniku koji je koštao 272.288,24 kn.

You have no rights to post comments