Na vrhu (najvišem djelu) Plitvica Sela, na relativno malom prostoru, 100 m iznad potoka Plitvica gradi se 6 novih objekata za iznajmljivanje. Prema Prostornom planu NP Plitvička jezera iz 2014. godine, ovo je stanje dozvoljeno. 

 
 
5.1. Uvjeti za zahvate u prostoru unutar građevinskih područja naselja
 
5.2.6. Plitvica Selo (kategorija A2)
 

"(9) Dozvoljava se korištenje zgrada u trgovačke i ugostiteljsko-turističke svrhe: manji ugostiteljski lokali, iznajmljivanje soba i apartmana u sklopu obiteljskih kuća ili seoskih domaćinstava. Trgovačke i uslužne sadržaje moguće je smještati u prizemlje zgrade (maksimalna tlocrtna površina 120 m²)." 

"d.) U građevinskom području naselja Plitvica Selo, koje se nalazi u slivnom području jezera, na najosjetljivijim lokacijama (potok Plitvica, Veliki slap) navedene aktivnosti se ne dozvoljavaju i to u radijusu od 100 m od mosta uz Veliki slap odnosno 50 m od ruba korita potoka Plitvica."

Za 7 km od slapa udaljenu Čorkovu Uvalu piše ovo:

"U dijelu naselja Saborsko - Čorkova Uvala ne dozvoljava se nova izgradnja već samo održavanje zgrada te rekonstrukcija i održavanje zgrada u vlasništvu Parka (zgrada lugarnice) u skladu s odredbama ovog Plana."

Dakle u naselju Čorkova Uvala gdje je prije 40 godina bilo 30-tak kuća i živjelo 170 stanovnika, novi PP zabranjuje bilo kakvu gradnju, nekadašnje naselje se ne nalazi niti na kartama "Građevinska područja naselja". Čorkova Uvala je izbrisana kao naselje, kao da nikada nije ni postojalo...!?

 

Komentari  

#1 Ivica 2017-07-23 08:46
Hm pa ako su te lokacije naznačene kao najosjetljivije (uz veliki slap)zar je uistinu 100 metara "PRISTOJNA"udaljenost.
Pametnom dosta,kada sve dobro detaljno pažljivo iščitaš fino "PO MJERI"napisano.Možete im sada staviti soli pod rep.Žalosno i tužno ali ova udaljenost od 100 METARA mi ne ide u glavu :-* 100 metara i mi pričamo da smo sve stavili stavili u zakonske okvire.Da jesmo al toliko jadno nisko...tako se čuva Bogom dana priroda.Devastacija je mala riječ...i sad ide ona priča o separatorima i svim mogućim tehničkim riješenjima a koja su također zakonski amenovana.Ipak sam mišljenja da životinje na tom području znaju u prirodi napravit bolji balans.U ovom slučaju čovjek je pokazao svoje pravo lice!Papir trpi svašta ali priroda ne i gospodo moja draga jako ste pogriješili.SRAMITE SE!!!
#2 Ivan 2017-07-23 09:10
Plan je napravljen (prilagođen) tako da se niti jedan objekat ne nalazi niti gradi bliže od 100 m velikom slapu, niti ijedan bliže od 50 m potoku Plitvica, osim stare mlinice koja je spomenik kulture.
Plan je katastrofalan, ovim brojkama fali najmanje jedna nula "0"
#3 Ivan 2017-07-23 10:17
I nije to sve...!
Ima bisera napretek!

Naselje Kuselj je od Velikog slapa udaljeno 13 000 m (13 km), nalazi se u općini Saborsko, ali je u granicama NP Plitvička jezera, zbog čega stanovnici Kuselja imaju problema s legalizacijom svojih obiteljskih kuća koje je država obnovila nakon Domovinskog rata.

Kuselj nije od jučer, Kuselj je naseljen nakon progona turaka iz Like 1700-tih, danas nam neki drugi Turci kroje zakone.

Od "Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada" dobivaju negativna riješenja, u obrazloženju stoji da ih ne mogu legalizirati jer se nalaze na području koje je pod zaštitom UNESCO-a.
#4 Ivan 2017-08-02 17:46
"Hrvatska već vidje dosta raznih čuda, al’ ne nađe štrika za toliko Juda"
Matoš

You have no rights to post comments