... i šume NP Plitvička jezera su ugrožene.

I na nekim mjestima u Parku su vidljive posljedice napada potkornjaka.

Smrekov  potkornjak je kukac koji  inače mirno živi na trulim  i bole­snim stablima,  ali kad mu  se stvore uvjeti,  za tili se čas namnoži i više ne bira je  li drvo zdravo  ili  bolesno. Napada  i buši  sve smreke  redom,  i to u krugovima -  stoga  se vide cijele  skupine  suhih  stabala.  Kad  se  skupina  osuši,  ekipa  potkornjaka  ide dalje  i po nekoliko kilometara,  pa   ponovno   napada.

Na ovoj fotografiji vidimo smreke koje je napao potkornjak, posljedica je sušenje...

 

Šumski predio Titra iznad Kuselja, područje NP iza kojeg se samo koji km zračne udaljenosti nalazi čuvena prašuma Čorkova uvala

You have no rights to post comments