Čorkova Uvala je od ljetos pod ključem tj. zaključana. Kad se vozite od Kuselja prema Čorkovoj Uvali na prijevoju zvanom "Previja" dočeka vas rampa na cesti za Čorkovu Uvalu i pored nje znak zabrane prolaska, a ispod znaka dodatak "osim za lokalno stanovništvo"...? Nije jasno kako će lokalno stanovništvo prolaziti kroz spuštenu rampu?

Rampa je Posatavljena ljetos kad su cestu preko Čorkove Uvale počeli koristiti građevinari koji grade u Plitvica Selu, nakon što su im branitelji stali na put i zabranili prelazak teškim kamionima preko drvenoga mostića u Plitvica Selu kod Velikog slapa. 

Postojalo je bolje riješenje od ovoga, a to je da se rampa postavi iza Čorkove Uvale, imala bi isti efekat što se tiče prolaska kamiona za Plitvica Selo, a vlasnicima posjeda tj. lokalnom stanovništvu bi i dalje ostao slobodan pristup.

 

Na skretanju za Čorkovu Uvalu u Kuselju uvijek je stajao znak (stoji i danas) koji je upozoravao na zabranu prolaska, ali nikada kao do ove godine nije postojala fizička prepreka.

You have no rights to post comments