8.3. Most
Velika je vjerojatnost da je izgradnja mosta započela oko 1873. te da je pušten u promet 1876. godine.
Tri su činjenice koje navode na takav zaključak.
Prva je što most nije ucrtan na topografskoj karti Habsburške Monarhije koja se oslanja na premjer 1806.–1869. godine, a jest na jednakoj takvoj karti iz razdoblja 1869.–1887. godine. Drugi podatak je dobiven od Spase Malbaša 2005. godine. Spase je rođen 1915., a njegov otac Nikola 1873. godine. Spase se sjeća da je njegov otac često ponavljao kako je imao tri godine kada je most napravljen te da su ga pravili Dalmatinci koji su postavljali i zid oko crkve. Po toj priči most je, dakle, podignut 1876. godine.
Treći podatak dobiven je od Tatjane Horvatić, stručnjakinje za zaštitu arhitekture. G. Horvatić smatra da je most, sudeći prema stilskim karakteristikama, sagrađen u trećoj četvrtini 19. stoljeća. Da je lokacija za novi most birana prema sadašnjim kriterijima tada most sigurno ne bi bio na postojećoj lokaciji. Glavni prigovor bi bio da prometnica prilazi mostu pod pravim kutem što znatno usporava protok prometa.
Kada je most građen postojao je jedino zaprežni promet na koji cestovni zavoji nisu značajnije utjecali.
Današnji izgled mosta nije izvoran, odnosno on je u svojoj povijesti obnavljan, a podatak kada je to bilo nije sačuvan.
Most je, kao graditeljsku znamenitost, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske uvrstilo 2013. godine u registar pojedinačnih nepokretnih kulturnih dobara (sl. 60).
 
Sl. 60. Most na rijeci Jesenici proglašen je nepokretnim kulturnim dobrom
 
 
Izvor: osobno
 
Unatoč priznatoj vrijednosti, održivost mosta je loša. Tome najviše pridonose ralice, koje zajedno sa snijegom obrušavaju kamenu ogradu.
Jesenički most sagrađen je kao svođeni most od tvrdoga sivoga vapnenca. Pod svodovima ima dva otvora, od kojih je svaki širok 11 metara i 40 centimetara. Svodove razdvaja upornjak, širok dva metra. Od razine rijeke, kakva se vidi na fotografiji, do sredine svoda ima još četiri metra i 50 centimetara te od širine svoda do vrha naslona dva metra. Ta dva metra čine trup mosta i naslon. Samo naslon, izgrađen od klesanoga kamena s utorom, visok je 45 centimetara i širok 40 centimetara. Dužina naslona (mosta) je 40 metara, a širina kolnika između naslona je pet metara i 20 centimetara. Oba upornjaka i srednji stup izvedeni su na litici pa je statika mosta dobra.
Kod naglih ili dugotrajnih kiša Jesenica znatno nabuja. Iznad visokog vodostaja ima još 50 centimetara do sredine svoda. Tada most uspori otjecanje pa se voda izlije iz korita i poplavi obalu sve do kućerice pokojnoga Pere Grbe.

Komentari  

#1 Ivica 2017-12-08 20:32
Spase se dobro sjećao :-)
vrijedni Dalmatinci
#2 Ivan 2017-12-09 13:43
A,ko će drugi nego Dalmatinci...?
#3 Kapela 2017-12-14 01:13
Pokraj toga mosta bija je mlin u kojega sam isa vise puta ma ne samo ja nego puno Saborcana, a drzao ga je Janko Dudukovic, mislim da se tako preziva ,,

You have no rights to post comments