Slikovni rezultat za širokopojasni internetVelike brzine širokopojasnog pristupa internetu preduvjet su da manje razvijene sredine ostvare jednaku razinu kvalitete života kao i one veće i urbane. 2016. Vlada RH usvojila je Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP). Program se odnosi na ona područja RH na kojima nema NGA mreže i operatori ne planiraju njihovu izgradnju u sljedeće tri godine. Za Nositelja okvirnog programa (NOP) proglašen je HAKOM; Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU ima ulogu Posredničkog tijela razine 1, dok je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) proglašena Posredničkim tijelom razine 2.

Na području Karlovačke županije ovim projektom će biti obuhvaćeni Gradovi Ogulin i Slunj i Općine Cetingrad, Josipdol, Plaški, Rakovica, Saborsko i Tounj.

(...)

Pristupne mreže izgrađene u okviru ONP-a moraju  zadovoljiti zahtjev u pogledu ostvarenja značajnog iskoraka s obzirom na minimalne brzine, što znači da minimalna brzina prema korisniku (download) mora biti 40 Mbit/s, a minimalna brzina od korisnika (upload) 5 Mbit/s.
Što se tiče financiranja gradnje pristupnih mreža, Hrvatskoj je za razdoblje 2016.-2020. na raspolaganju 123,1 milijun eura bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU planira osigurati dodatna sredstva kroz nacionalnu komponentu, a očekuju se i značajna privatna ulaganja operatora. U okviru ONP-a predviđena su tri moguća modela financiranja: privatni DBO (design, build, operate – dizajniraj, izgradi, upravljaj), javni DBO i model javno-privatnog partnerstva.
HAKOM je proveo edukacije i radionice u svim županijama RH za zainteresiranu javnost i jedinice lokalne i regionalne samouprave te neprekidno usmjerava i informira nositelje projekata, surađuje s ministarstvima i Europskom komisijom. Nositelji pojedinačnih projekata iz ONP-a su tijela javne vlasti na lokalnim i/ili regionalnim razinama, odnosno općine, gradovi i županije.
U cilju što boljeg informiranja javnosti o mogućnostima i prednostima širokopojasnog pristupa sljedeće generacije kao i promicanja izgradnje širokopojasne infrastrukture uz pomoć državnih potpora, HAKOM je izradio videozapis koji je dostupan na poveznici  https://www.hakom.hr/default.aspx?id=8021.
 

Komentari  

#1 Ivan 06-01-2018 20:07
Ovo je dobra vijest za nas...

Dodaj komentar

Security code
Osvježi