Slikovni rezultat za grb općine saborskoNa službenim stranicama Općine Saborsko je vrlo malo informacija koje bi mogle zanimati stanovništvo. Mogu se naći samo one najosnovnije; ustroj, proračun, statut, saziv sjednica vijeća i sl. Evo već smo u veljači, a još nemamo objave o  Sponzorstvima i donacijama za 2017. godinu. Nije ovajvljen niti Završni račun za 2017. godinu, koji se na službenoj stranici nalazi na izborniku pod stavkom Važni dokumenti.  Zapisnik sa sjednice vijeća na službenim stranicama Općine Saborsko zadnji put je objavljen prije godinu dana, točnije 7. veljače 2017. godine itd, itd... 

Općina je po zakonu dužna pravovremeno informirati svoje stanovništvo o svim važnijim pitanjima iz svog djelokruga, a ne to svesti samo na obavijesti tipa kada će biti registracija traktora i cijepljenje pasa u Selu ... 

Općina ima osobu zaduženu za informiranje, no to je samo na papiru jer se ništa ne može objaviti bez načelnika.

 

Kada se i objavi zapisnk sa sjednice Vijeća on onda izgleda ovako:

 

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA KARLOVAČKA
    OPĆINA SABORSKO
    OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA : 021-05/17-01/1
URBROJ:2133/15-01-17-2
Saborsko, 07.veljače 2017.
 
 
                                                IZVOD  I Z   Z A P I S N I KA
 
sa 20.redovne  sjednice Općinskog vijeća općine Saborsko održane dana 07. veljače 2017.g.
 
AD.2.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Saborsko
U trenutku glasovanja na sjednici je prisutno 6 vijećnika.
Vijećnici uz kratku raspravu sa 6 glasova ZA donijeli Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Saborsko.
 
AD.3. Odluka  o određivanju operativnihsnaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na područjuOpćine Saborsko
 
U trenutku glasovanja na sjednici je prisutno 6 vijećnika.
Vijećnici su bez rasprave sa 6 glasova ZA donijeli Odluku o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Saborsko.
 
AD.4. Odluka  o  I izmjenama Socijalnog programa Općine Saborsko za 2017.g.
 
U trenutku glasovanja na sjednici je prisutno 6 vijećnika.
Vijećnici uz kratku raspravu sa 6 glasova ZA donijeli Odluku o  I izmjenama Socijalnog programa Općine Saborsko za 2017.g.
 
AD.6. Odluka  o sufinanciranjuobnove zemljišnih knjiga napodručju Općine Saborskoza katastarsku općinu Saborsko
U trenutku glasovanja na sjednici je prisutno 6 vijećnika.
Vijećnici uz kratku raspravu sa 6 glasova ZA donijeli Odluku o sufinanciranjuobnove zemljišnih knjiga napodručju Općine Saborskoza katastarsku općinu Saborsko.
 
Zapisnik vodio/la:                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća
 
-------------------                                                                        --------------------------------

... fale neke točke, nema detalja s rasprave, ne navode se imena vijećnika osim broja prisutnih, u ovom slučaju 6, a imamo ih 9...? Ne znamo koji vijećnici dolaze na sjednice, a koji ne, itd, itd ...

 

A, kako izgleda jedan pravi zapisnik pogledajte na primjeru općine Josipdol - OVDJE

Komentari  

#1 Matan 2018-02-07 06:04
Ne žele objaviti kome su sve davali naše novce, to ti je to...

You have no rights to post comments