KRIŽ – 18.st?
materijal, tehnika: željezo, boja za metal, taljenje, kovanje
visina: 166cm (patibulum)
širina: 104cm (antena)
promjer rozete: 26cm (vanjski krug na sjecištu); 13cm (rozeta na sjecištu)
Opis: Osnovu križa čine dvije kvadratne crno obojene cijevi koje su na krajevima s tri strane zaštićene pravokutnim pločicama sa zavarenim trolisnim ukrasima. Na sjecištu križa zavarena je broncirana rozeta s ukrasnom zakovicom te metalnim krugom koji obujmicama drže volutne ukrase koji dotiču krakove križa. U donjem dijelu križa je naknadno izveden drveni usadnik ojačan željeznim trakama.
Prilikom primjene umjetničke obrade metala zamjetna je upotreba elemenata ranijih stilskih odlika pa nije moguće sa sigurnošću odrediti da li je pronađeni križ bio iskovan u 18.st za današnju kapelu na groblju, ili pak za novu župnu crkvu izgrađenu 1864. godine uz glavnu cestu, budući da nije na predmetu pronađen žig majstora ljevača. Reambulacijom terena konzervatora nadležnog KO Karlovac nakon Domovinskog rata u 10.mj 1995. godine, na približnoj poziciji svetišta porušene župne crkve sv. Ivana Nepomuka pronađen je gore opisani križ u šuti minirane crkve. Usporedbom s fotografijom pročelja iz 1961. godine (Ministarstvo kulture RH sign. M-R-18 S-1 foto: N.Vranić) zamjetno je postojanje križa stilskih odlika na poziciji svetišta pa možemo pretpostaviti da je prilikom prijenosa zvona iz današnje kapele u novoizgrađenu župnu crkvu prenijet i križ na gore opisano mjesto u svetištu kakbi se i memorijom naglasilo starije postojanje župne crkve.
 
Kako pak Vizitacije navode, zvono i križ iz današnje kapele prenijeto je 1864. god. u novoizgrađenu župnu crkvu sv. Ivana Nepomuka što potvrđuju arhivski podaci, jer je današnja kapela BDM bila je u „trošnom stanju“ a posveta novoizgrađene župne crkve iz 1864. uz glavnu cestu prenijela je i titulara sv. Ivana Nepomuka. Iz zapisnika kanonskih vizitacija od 22. 11. 1979. godine zapisano je sljedeće: „Ima jedno malo zvono (da dopunim) ali je već davno prenijeto u glavnu crkvu“ (arhiv Riječko Senjske nadbiskupije). Kanonski zapisnik od 8. svibnja 1988. godine ne spominje postojanje zvona ali donosi sljedeće podatke: „Kapela na groblju je stara. Ljudi u Saborskom ju nazivlju grčkom crkvom. Nisu poznati podaci o gradnji te kapelice…..“  Popravljena je 1974. godine. Ove godine sprema se temeljito obnoviti. Nije registrirana kod konzervatorskog zavoda“. Popisna posebna komisija prilikom popisivanja ratne štete na nepokretnim spomenicima kulture od 9.5. 1996. godine utvrdila je za kapelu BD Marije V kategoriju oštećenja s opisom: „Izravnim pogocima granata tijekom listopada 1991. godine u potpunosti uništena krovna i stropna konstrukcija te pokrov. U potpunosti je uništena preslica…“  
Tijekom pripremnih građevinskih radova za sanaciju i rekonstrukciju crkve, na zidnim plohama lađe uočeni su zazidani prozorski otvori iz prethodnih faza od kojih su danas prezentirani prozori iz 16. stoljeća.  Čišćenjem nekontroliranog raslinja i smeća u prostoru pravokutnog svetišta i sakristije koje je bilo u cijelosti napušteno već 1925. godine i odvojeno zazidanim otvorom trijumfalnog luka, uočeni su ostaci kutnih snopastih pilastara s kapitelnim zonama i pozicija menze u svetištu, a u sakristiji su bili vidljivi ostaci svodne konstrukcije u „peti svodnog polja“ i naznačena visina i  pozicija prozorskog otvora. Prostor svetišta i lađe temeljem nalaza na građevini ali i arhivskih podataka, rekonstruiran je iz razdoblja baroka (1727.god.) kada je i crkva produljena za prostor svetišta.
Obzirom na stilske karakteristike crkve i pripadajućeg zvona, kao i prikazanu geografsku poziciju crkve sv. Ivana Nepomuka s naznačenom komunikacijom iz 1769. godine, može se sa sigurnošću ustvrditi da je današnja grobna kapela Rođenja Blažene Djevice Marije bila župna crkva sv. Ivana Nepomuka, te je danas sanirana i rekonstruirana u izvornim ranobaroknim odlikama s očuvanom ranijom strukturom u prostoru lađe.
Tekst: Marinka Mužar, prof.

Komentari  

#1 Ivan 10-04-2018 18:49
Nepoznato je zašto su stari Saborčani staru crkvu iz15. st., na čijim je temeljima 1726. izgrađena crkvica koja je obnovljena u iuzvornom obliku i danas je spomenik kulture, zašto su je zvali grčka?
Sličan primjer imamo u Jesenici ali s grobljem gdje tamošnje stanovništvo staro groblje, ono preko puta novog s lijeve strane puta, zove grčko groblje...?

Dodaj komentar

Security code
Osvježi