Tekst ispod su tehnički podaci nove crkve sv. Ivana Nepomuka, gdje se na samom početku navodi kako "... za rekonstrukcijom stare crkve nema opravdanja, već je vremenu priličniji suvremeni način građenja". Danas, nakon samo 15-tak godina smo u problemu, vanjske grede su trule i lome se svake zime pod teretom snijega. Vrijeme je pokazalo da je "suvremeni način građenja" bio veliki promašaj.

Tehnički podaci

"Prilikom izdrade projekta za novu crkvu smatralo se da nema opravdanja za "rekonstrukcijom" i tim načinom građenja, već je vremenu priličniji suvremeniji način građenja, kao i arhitektonsko oblikovanje. Primjenjeni materijali; drvo, opeka, kameno opločenje i drugo, priliče načinu građenja u zadanom okružju. Crkva je građena kao jednobrodna, sa nizom potrebnih prostora, povezanih u funkcionalnu cjelinu; ulaz s vjetrobranim predprostorom, liturgijska površina sa prezbiterijem. Iznad ulaznog dijela, formirana je površina kora, pristupačna vertikalnom komunikacijom. Drugi dio tlocrta čine; pomoćni ulaz s vjetrobranom, sakristija, prostor sa stubištem i jednim sanitarnim čvorom. Stubište je veza sa višenamjenskim prostorom iznad sakristije. Svi ovi prostori tzv. "drugog plana" funkcionalno su povezani sa prezbiterijem, odnosno liturgijskim djelom. Ispred ulaza je ravna površina-plato, kao okupljalište, a popločenjem nogostupa oko objekta omogućuje se ophod. Izradom horizontalne konstrukcije i pokrovom isti je zaštićen od padalina".

 

"Gabaritne mjere novogradnje su 10,60 x 25,90 m, a visina volumena koji naznačava zvonik je 18,0 m Tu vertikalu slijedi metalni križ, koji ujedno čini objekat uočljivim i iz veće udaljenosti. Strmi šatorasti tip krovišta koji se nadograđuje na obodno ziđe visine cca 4.0m, objedinjuje namjenu, krovnih ploha odnosno pročelja, a unutrašnjosti volumena daje potrebnu visinu. Strmine krovnih ploha omogućuju ujedno racionalnije iskorištenje tlocrta. Simbolika zvonika je u čvrstom "zidanom" volumenu koji počinje i uzdiže se iznad ulaza, da bi na vrhu dovršio prostorom tj. otvorima za zvona. U unutrašnjosti tornja smješteno je spiralno stubište za potrebe komunikacije do tavana i zvona. Nastavak zvonika u unutarnjem djelu tavan, koso se proteže kao "hrbat" i objedinjuje u horizontalni završetak, krovne plohe".

D. Tuhtan ing. arh. 

Izgled crkve sv. Ivana Nepomuka 1961. godine nakon temeljite obnove

Izgled crkve sv. Ivana Nepomuka 80-tih sve do rata 1991.

 

Stanje danas

You have no rights to post comments