Ispis
Hitovi: 2769

Slapovi "Sastavci"

Prtina

Jezera: Kaluđerovac i Novakovića brod, te slapovi Sastavci

Jezera: Milanovac i Kozjak

 

Milanovački slapovi i smrznuto jezero Kozjak

Kanjon rijeke Korane - pogled iz Poljanka prema Selištu i Drežniku

Kanjon rijeke Korane - pogled iz Poljanka prema Plitvicama

Cesta Sertić Poljana - Kuselj s klesanim kamenim odbojnicima

Cesta S. Poljana - Kuselj

Ulaz u Kuselj