Od aktivnosti u Saborskom najintezivnije su na gradilištu autokampa gdje su u tijeku zemljani radovi i nasipanje pristupnih putova. Vrijeme je sparno, pomalo se navlače oblaci, a predvečer se očekuje jača kiša.

 

 

 

 

  

You have no rights to post comments