Vlada je donijela odluku o izradi Izmjena i dopuna PP NP Plitvička jezera. 
Hoće li ovom prilikom konačno biti definirana granica na Kuselju...???
Tri su granice na Kuselju. Prva i prava granica je ona koju je donio Sabor RH 1997. godine, na terenu je obilježena drvenim stupićima. Druga  granica je na kartama Prostornog plana Parka, a prolazi posred kuće Julke Kovačić (karta lijevo), i treća granica je kod pilane. 
U cijeloj ovoj zbrci u najnezavidnijem položaju su vlasnici parcela i kuća koje su cijelo ovo vrijeme na "ničijoj zemlji".
 
Oznaka granice Parka na stupu trafo stanice u krugu Obrta za proizvodnu šindre na tradicionalni način.
 
 
Hrvatske šume su proljetos vršile sječu šume po granici koja ide do pilane.
 
Parcele i kuće na Kuselju (slika gore) se po Prostornom planu NP Plitvikčka jezera nalaze unutar Parka, a Hrvatske šume su na čestici 4682/1. vršile sječu...???
 
Karta koja se poklapa s oznakama u šumi, tj. s granicom koja ide do pilane. 
 
 

Komentari  

#1 Ivan 08-06-2018 20:52
Iako se 1/5 Općine Saborsko (Kuselj i Čorkova Uvala) nalazi unutar granica NP Plitvička jezera, na službenim stranicama
Općine NITI SLOVA o Izmjenama i dopunama prostornog plana NP Plitvička jezera.
NIŠTA...!!!

You have no rights to post comments