Ovo na fotografiji je "ničija zemlja"! Ovaj komadić zemlje se ne nalazi niti u Prostornom planu Općine Saborsko, niti u Prostornom planu NP Plitvička jezera, a obuhvaćen je granicama Parka po Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. U vrhu fotografije žuto obojane (građevinske) parcele su imanja Julke Kovačić, Nikole Kovačića i Mile Kovačića. U dnu fotografije žuto obojana parcela je Tradicijski obrt proizvodnje šindre s prezentacijom proizvodnje. Hrvatske šume su proljetos vršile sječu u šumskom pedjelu "Bršljanovica" na slici desno od ceste. Gornja fotografija je skinuta s Informacijski sustav prostornog uređenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Detalje pogledajte na kartama ispod.

Crna crta na karti je granica Parka na Kuselj koja je određena Odlukom Hrvatskog Sabora 1997. godine i koja je bila označena drvenim stupićima koje je netko prošle godine na ovom djelu isčupao. U starom Prostornom planu Općine Saborsko od 2007. je također bila ova granica. Karta je uzeta s https://ispu.mgipu.hr/

Sve do jeseni 2016. ovdje su bili granični stupići, a onda ih je netko maknuo...? 

Proljeće 2018. Hrvatske šume vrše sječu iza, nekada stupićima, označene granice Parka...?

Prostornim planom Općine Saborsko građevinsko područje naselja Saborsko definirano je do početka Kuselja, odnosno do kuće Julke Kovačić, isprekidana zelena crta dolje desno označava granicu s Parkom. Ove dvije granice se ne dodiruju, a trebale bi. Između granice (isprekidana zelena crta) iz PPU Općine Saborsko (slika gore) i granice (isprekidana crna crta) iz PPNP Plitvička jezera je razmak cca 500 metara.

U Prostornom planu NP Plitvička jezera građevinsko područje je definirano do pilane odnosno do "Tradicijskog obrta za proizvodnju šindre na tradicionalni način" crna isprekidana crta gore lijevo označava granicu. Ako je granica Parka iz Prostornog plana točna, ovdje onda nešto nedostaje. Nedostaje 500m prostora u pravcu Biljevine, nedostaju zemlja i kuće Kovačića...?

 

You have no rights to post comments