Crkva sv.Ivana Nepomuka, Saborsko

TEHNIČKI PODACI

"Prilikom izdrade projekta za novu crkvu smatralo se da nema opravdanja za "rekonstrukcijom" i tim načinom građenja, već je vremenu priličniji suvremeniji način građenja, kao i arhitektonsko oblikovanje. Primjenjeni materijali; drvo, opeka, kameno opločenje i drugo, priliče načinu građenja u zadanom okružju. Crkva je građena kao jednobrodna, sa nizom potrebnih prostora, povezanih u funkcionalnu cjelinu; ulaz s vjetrobranim predprostorom, liturgijska površina sa prezbiterijem. Iznad ulaznog dijela, formirana je površina kora, pristupačna vertikalnom komunikacijom. Drugi dio tlocrta čine; pomoćni ulaz s vjetrobranom, sakristija, prostor sa stubištem i jednim sanitarnim čvorom. Stubište je veza sa višenamjenskim prostorom iznad sakristije. Svi ovi prostori tzv. "drugog plana" funkcionalno su povezani sa prezbiterijem, odnosno liturgijskim djelom. Ispred ulaza je ravna površina-plato, kao okupljalište, a popločenjem nogostupa oko objekta omogućuje se ophod. Izradom horizontalne konstrukcije i pokrovom isti je zaštićen od padalina".

"Gabaritne mjere novogradnje su 10,60x25,90 m, a visina volumena koji naznačava zvonik je 18,0 m Tu vertikalu slijedi metalni križ, koji ujedno čini objekat uočljivim i iz veće udaljenosti. Strmi šatorasti tip krovišta koji se nadograđuje na obodno ziđe visine cca 4.0m, objedinjuje namjenu, krovnih ploha odnosno pročelja, a unutrašnjosti volumena daje potrebnu visinu. Strmine krovnih ploha omogućuju ujedno racionalnije iskorištenje tlocrta. Simbolika zvonika je u čvrstom "zidanom" volumenu koji počinje i uzdiže se iznad ulaza, da bi na vrhu dovršio prostorom tj. otvorima za zvona. U unutrašnjosti tornja smješteno je spiralno stubište za potrebe komunikacije do tavana i zvona. Nastavak zvonika u unutarnjem djelu tavan, koso se proteže kao "hrbat" i objedinjuje u horizontalni završetak, krovne plohe".

D. Tuhtan ing. arh.

Od kolovoza 2019. župnik Plaškog i Saborskog je don Goran Antunović

Od kolovoza 2016. župnik Plaškog i Saborskog je fra Draženko Tomić

Od kolovoza 2014. župnik Saborskog i Plaškog je fra Šimun Romić

fra o. Slavko Antunović

Župu Saborsko i Plaški od 2003.  do 2014. vodio je fra Slavko Antunović, hercegovački Franjevac (prvu godinu uz pomoć fra Roberta Jolića, a drugu godinu uz pomoć fra Slavena Mijatovića), u kojoj su za vrijeme njegovog službovanja i nastale sve ove fotografije na kojima su ovjekovječeni i svi događaji koji su u velikoj mjeri obogatili vjerski život naše župe. Kako sam već na jednom mjestu napisao fra Slavko svoju službu obavlja, revno i predano i zahvaljujući njemu napravili smo; križni put žrtvama domovinskog i svih ratova u povijesti, obnovili smo staru crkvicu, organizirali pjevanje u crkvi jedno vrijeme dok smo imali svirača i pjevače, organizirali župni karitas koji dva puta godišnje prikuplja i dijeli pomoć za najpotrebnije, uredili župni dvor izvana i iznutra, redovito održavamo sjednice crkvenog pastoralnog vijeća na koijma dogovaramo sve aktivnosti vezane za crkvu, ujedno su članovi pastoralnog vijeća i najveća pomoć fra Slavku u njegovom radu u župi Saborsko. (I.M.)

Tri hercegovačka franjevca mostarske provincije Uznesenja Marijina djeluju u župama Plaški, Saborsko i Tounj, te u Gospiću.

 

Prvi svećenik u Plaškom i Saborskom nakon Domovinskog rata bio je Pater Antun-Tonči Goričanec banjalučki trapist. Župa Plaški je tada bila specifična jer su nju u velikoj većini činili izgnani Hrvati iz Bosne, najveći broj njih je bio iz okolice Banja luke. U to vrijeme u Saborskom, do izgradnje nove crkve, svete mise su se održavale u Kvartiru - župnom stanu.

Pater Tonči Antun Goričanec rodom iz Selnice kod Goričana - Međimurje, umro je na blagdan svetih Petra i Pavla 2006. godine. Najveći dio svećeničke službe proveo u samostanu i svetištu Marija Zvijezda u Banja Luci. Za vrijeme nedavnog rata bio je prognan iz Banja Luke te je nekoliko godina bio  upravitelj župa Plaški i Saborsko, a umirovljeničke dane provodio je u Međimurju, najviše u Goričanu kod prijatelja i rođaka velečasnog Antuna Hoblaja, župnika u Goričanu. Pater Goričanec bio je pobožna osoba, dobar svećenik i majstor sira Trapista i Banjalučkog piva koje su redovnici trapisti sami i jedini u bivšoj državi proizvodili na originalan način.  

 

 

Vlč. Zdenko Skender rođen je 1932. u Kuželju (Gorski kotar), završio učiteljsku školu, školovao se kod Isusovaca 7 godina, završava teologiju u Zadru i prima svećenički red 28.06.1964. u Rijeci. Pet je godina župnik u Donjem Pazarištu, a 1970. dolazi u Lađevac i ostaje do okupacije župe 1991. Ljudi su ga voljeli u Lađevcu. Napisao je monografiju ove župe. Spašava glavu 1991. pred agresorima preko Bosne. Godinu je dana s prognanicima u Zagrebu i Karlovcu. Godine 1992. postaje župnik u Zagorju Ogulinskom, a 2000. biskup ga premješta u Plaški. Nakon tri godine dolazi u Modruš gdje je dočekao umirovljenje prošle 2008. godine. Za vrijeme njegovog vođenja župa Plaški i Saborsko počela je obnova nove crkve sv. Ivana Nepomuka.

Kamen temeljac za izgradnju nove crkve blagoslovljen je 16. svibnja 2001. Nova crkva je izgrađena na mjestu prijašnje crkve koju su 12. studenog 1991. porušili pobunjeni srbi. Novoizgrađenu crkvu posvetio je 16. svibnja 2003. gospićko-senjski biskup mons. dr. Mile Bogović

Današnja  crkva ima potpuno drugačiji izgled od one prijeratne, a na njenom zvoniku dominira metalni križ visok 15 m koji simbolizira patnje i nesalomljivost naroda ove župe.

 

U danima nakon oslobođenja Saborskog o župi se brinuo svećenik iz Josipdola vlč. Zlatko Sušić

 Prijašnja crkva Sv. Ivana Nepomuka, blagoslovljena je 1864. 

Saborski (Saborsko,op.pr.), časnička straža, gorsko katoličko selo sa 49 kuća i 602 stanovnika, od kojih 572 pripadaju katoličkoj vjeri, a preostali grkonesjedinjenoj.

Izvor:  Fras «Topografija» - Agram/Zagreb, 1835., str.207.

Stara crkva je bila poput bijele golubice - kao takva jedinstvena u ovim krajevima

Stara crkva snimljena 1961. nakon obnove (slika gore)

Crkva je bila je izgrađena uz cestu kao jednobrodna građevina usmjerena u pravcu sjeveroistok-jugozapad. Zvonik sa stožastim završetkom bio je prostorno odvojen od lađe crkve i kroz njega se ulazilo u crkvu. Nasuprot crkve je župni dvor, također oštećen i spaljen.

Gabaritne veličine porušene crkve bile su cca 11,50x25,0 m. Crkva je bila građena klasično, kamenim ziđem.

Korijeni župe su iz 10. st. kada je naseljavaju Hrvati. Do 1154. nalazi se u sastavu modruške županije unutar krčke biskupije. Prema prvom pisanom dokumentu ovaj kraj 1449. postaje feudalni posjed Stjepana Frankopana Ozaljskog

U "Urbaru modruškom" iz 1486. spominje se Saborsko uz prikaz još 32 naselja modruške županije.  Iz Urbara se doznaje da je na mjestu današnje novoizgrađene škole nekada bio frankopanski dvorac.

 U 15/16. st. župa je stradavala od Turaka. 1991. godine su ubijena i pohinula 52 župljana, a drugi su protjerani, a župna crkva i cijelo mjesto sravnjeni su sa zemljom.

 

Nova crkva

Kamen temeljac za izgradnju nove crkve blagoslovljen je 16. svibnja 2001. Nova crkva je izgrađena na mjestu prijašnje crkve koju su 12. studenog 1991. porušili pobunjeni srbi. Novoizgrađenu crkvu posvetio je 16. svibnja 2003. gospićko-senjski biskup mons. dr. Mile Bogović

 

Zimski smetovi (slika gore)

 

 Biskup Mile Bogović u posjetu župi Saborsko, u vrijeme Korizme 2010.

 

Fra Robert Jolić na dan sv. Ivana Nepomuka 2010. predvodio je sv. misu, načelnica mu predaje poklon. Fra Robert Jolić je u župama Saborsko i Plaški zajedno s fra Slavkom službovao od 2003-2004.

Fra Robert je rođen u Kongori kod Tomislavgrada 14. travnja 1967.  Nakon završene osnovne škole u rodnom mjestu pohađa franjevačku gimnaziju u Visokom. U Franjevački red stupio je 1986. godine na Humcu.  Studij filozofije i teologije fra Robert je pohađao u Sarajevu, Zagrebu i Grazu, gdje je diplomirao i postigao magisterij iz teologije. Za svećenika je zaređen 1994. u Tomislavgradu. Nakon ređenja djelovao je kao župni pomoćnik u župama Sv. Mihovila u Tomislavgradu (1994.-1995.) i Bezgrješnog Začeća u Posušju (1995.-1997.).  U SAD dolazi 4. rujna 1997.  Po dolasku u Ameriku boravi u Chicagu, u župama Srca Isusova i Sv. Jeronima (1997.-1998.), a onda je 1998.  imenovan pomoćnim župnikom u župi Sv. Ćirila i Metoda u New Yorku.  U rujnu 2001. fra Robert se vratio u Domovinu  i radio kao župni pomoćnik u župama Saborski  i Plaški. Danas je dr. fra Robert Jolić glavni urednik katoličkog časopisa Naša ognjšta i župnik u Čitluku.

  Fra Slavku Antunoviću je od 2004 - 2005. u službi pomagao fra Slaven Mijatović

Fra Slaven je rođen 29. ožujka 1965. godine u Ljubuškom.  Osnovnu je školu završio u rodnom mjestu, a klasičnu gimnaziju u Visokom.  Franjevac je postao na Humcu godine 1983. Filozofsko-teološke znanosti studirao je u Sarajevu, Makarskoj i Bologni (Italija), gdje je i diplomirao 1991. Za svećenika je zaređen u Fuldi u Njemačkoj 23. lipnja 1991. U SAD je stigao 16. rujna 1994. Najprije odlazi u Washington D.C. na studij engleskog jezika. Sljedeće, 1995., godine imenovan je župnim pomoćnikom u Norvalu, da bi nakon dvije godine (1997.) postao župnikom župe Sv. Lucije (bivšeg Sv. Jeronima) u Troyu.  Od 2000. – 2002. bio je župnikom župe Sv. Ćirila i Metoda u New Yorku.  Od svibnja 2002. – lipnja 2003. boravio je u samostanu sv. Ante u Chicagu. Trenutno obavlja službu svećenika u Tounju.                 

Članovi Žunog pastoralnog Vijeća izabrani 2012.

Izabrani: Ivan Matovina, Dražena Galović, Đurđica Špehar, Marija Matovina, Mile Tomšić i Željko Dumenčić. Imenovani: Marko Bićanić i Joso Sabljak. Po službi u župi: Mate Štefanac - mežnjar i fra Slavko Antunović - župnik.

Na slikama ispod Silvija Matovina

 

Silvija Matovina (slike gore)

Čitači u župi Saborsko: Julijana Sabljak i Silvija Matovina

Danijelaa Vuković i Vlatka Vuković

Josipa Sabljak i Silvija Matovina

Ivana Conjar i Danica Matovina

Marina Štrk i Sandra Sertić

 

P J E V A Č K I   Z B O R   Ž U P E   S A B O R S K O (slike ispod)

Mali pjevački zbor župe Saborsko trajao je 4 godine (2006-2010.) dok je Mario Matovina (klavijature) pohađao srednju školu u Ogulinu. Mario je u tom razdoblju svirao na preko 250 misa. Njegovim odlaskom na fakultet u Zagreb zbor se raspao, a pjevanje je nastavila manja grupa vjernika koji redovito dolaze nedjeljom u crkvu

Križni put 2006. - prva godina

IV. postaja Križnoga puta kod kapelice Rođenja BDM

Križni put 2007.

Sv. Ivan Nepomuk 2008. sv. misu predvodio fra Petar Runje

Križni put 2008.

Križni put 2009.

Djeca u narodnim nošnjama na Polnoćku 2009.

Sv. Ivan Nepomuk 2009. sv. misu predvodio mons. Tomislav Rogić

Pobjednici na izborima 2009. Ivan Matovina predsjednik općinskog vijeća, Zvonko Conjar zamjenik ,načelnica Općine Đurđica Špehar (HSS)

Djeca u narodnim nošnjama s načelnicom Općine kod spomen obilježja masovne grobnice

Sv. Ivan Nepomuk 2010. sv. misu predvodio dr. fra Robert Jolić 

Korizma 2010.

Biskup dr. Mile Bogović u našoj župi 2010. prilikom korizmenog obilaska ogulinskog dekanata

Čitanje muke Gospodina našega Isusa Krista na Veliki petak; Ivan Matovina, Ivica Klečina i fra Slavko

Cvijetna nedjelja 2010.

Velika Subota 2010.

Prva Pričest 2010.

Udbina 2010.

Svi sveti 2010.

Polnoćka 2010.

Cvijetna nedjelja 2011.

Velika subota 2011.

Sv. Ivan Nepomuk 2011. misu predvodi vlč. Zlatko Sušić

Krizma 2011.

Biskup Bogović s mještanima i gostima

Dan pada Saborskog 2011.

Sv, Ivan Nepomuk 2012.

Misu predvodi fra Ljubo Kurtović

Na misi su pjevali bogoslovi hercegovačke franjevačke provincije iz Dubrave, Zagreba

Pop Ante Luketić

Polnoćka 2012. , čita Adiana Matovina

Božić 2012.

Sv. Ivan Nepomuk 2013. sv. misu predvodio mons. Mile Pecić

Prva pričest 2013.

Patron župe Saborsko, sveti Ivan Nepomuk, svetac je mostova i mučenik ispovjedne tajne,  zaštitnik  Češke, grada Praga, ispovjednika, graditelja mostova, kraljica i siromašnih. Spomendan mu je 16. svibnja. Najčešće se prikazuje kao svećenik u reverendi, roketi, s biretom na glavi i prstom na ustima.

KRAJ ...

Autor fotografija: Ivan Matovina

Komentari  

#1 Kapela 2016-12-23 21:42
Bravo Urednice Ive. Ovo je dobro da nas podsjeti na prosle godine i svecanosti crkvenog slavlja, Kako znamo da mnogi nisu vise medju zivima Bozija volja.

You have no rights to post comments