Karta Saborskog sa zemljišnim parcelama iz 1870. Gornja Biljevina; na karti se vide Čakina i Čovina kuća, u lijevom donjem ćošku ispod natpisa Bilevine se danas nalazi moja kuća.

Donja Biljevina 1870., ne vide se kuće već samo čestice s kućnim brojem. U D. Biljevinu će doseliti Josarda sa svojim sinovima na kbr. 69.

 Donja Biljevina danas

Donja Biljevina 1968.

 

Gornja Biljevina 1870.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBITELJSKO STABLO MATOVINA

 

Marko Matovina (1795. - 1878.) i Magdalena Gđa. Matovina (1795. - 1853.) imali su osmero djece, najmađi je bio Joso - Josarda (1822. - 1895.) Tadija Tomšić (1805. - 1855.) i Lucija Špehar (1809. - 1885.) imali su kćer Baru (1825. - 1899.). Joso Josarda Matovina (1822. - 1895.) iBara Tomšić (1825. - 1899.) imali su 12-ero djece:

Lucija (1843. - ....) udala se za Josipa Špehara kbr. 23, Mate 25.4.1846. oženio Klaru Mandu Hodak (Tomićev otac, umro od posljedice udarca kamenom u glavu u svađi s Conjarima), Manda (1848. - ) nema podataka, Marko - Markica (1851. - 1940.) oženio Martu Krizmanić kbr. 16, Ante(1854. - 1864.) umro kao djete, Jure (1856. - ) nema podataka, Ane (1858. - 1940.) udala se za Ivana - Ćaku Matovina kbr. 8, Nikola 1861. - 1940.) oženio Matiju Hodak kbr. 12, Ivan (1862. - 1922.) oženio Mandu Matovina kbr. 8, Ante - Antić (1865. -1940.) prva žena Kata Matovina kbr. 8, druga žena Jeka udovica Marka Vukovića kbr. 47, Marija (1867. - 1940.) udala se za Poldu Matovina kbr. 56 i Jaga (1868. - ) udala se za Nikolu Matovina kbr. 9.

Marko M. Matovina - Markica (sin Josardin) (1851. - 1940.) i Marta Krizmanić (1854. - 1929.) imali su 11-ero djece: Bara (1877. - ....), Mate (1874. - 1942.), Lucija (1881. - ....), Mare (184. - 1888.), Tonka (1886. - ....), Kata (1888. - ....), Petar (Markusinov i Pedinov djed) (1889. - 1944.), Jaga (1892. - 1895.), Ante (1894. - 1903.), Ivan - Sulja (1897. - ....) i Joso (1901. - 1901.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Tomo Matovina (1800- ) i Kata Sertić  su imali 8 djece: Margareta (1826- ), Marko (1829- ), Josip (1835-1881) oženio Baru Sertić (1834-1916) , Pave 1828- ) oženio Jelenu Čorak kbr. nepoznat, Vid (1840-1840), Vid (1842-1921) oženio Mandu Sertić kbr. 11 od kojih je Milać, Jaga (1845-1845), Jandre (1852- ) oženio Baru Bićanić kbr. 37.

Josip Matovina i Bara Sertić su imali samo sina Ivana - Ćaku (1858-1940) (Josip, Ćakin otac i Vid, Milaćev otac su rođena braća)

Ivan Matovina - Ćako (1858. - 1940.) i Ana Matovina  (kćer Josardina) (1858. - 1940.) imali su 13-ero djece: Barbara (1881. - 1930.) udala se za Poldu Vukovića kbr. 46, odselili u Ameriku , Marija (1883. - 1883.), Josip (1884. - 1936.) oženio Katu Sertić kbr. 59 (401) iz Sertić Poljane, Manda(1887. - ....) nema podataka, Marija (1888. - ....) udala se za Josipa Špehara kbr. 25, Lucija (1890. - ....) svekrva Milke Pašine - kćeri Milankove,Juraj - Jurić (1892. - 1942.) ubile ga ustaše u Prekoj Kosi, Ante (1894. - 1897.), Agata Jaga (1896. - 1897.), Matej - Matica (1898. - 1981.) oženio Jelenu Matovina kbr. 75, Ante -Antica (1900. - ...) oženio Mariju Hodak kbr. 60, Mile (1903. - 1903.), Tonka - Cuja (1904. - 1987.) udala se za Petra Matovinu Velićova kbr. 48.

Tonka Matovina - Cuja (unuka Josardina) 1904. i Petar Matovina 1910. (sin Velićev 1858., unuk Gašparov 1828., praunuk Ivičin 1800.) imali su sina Pavu (1934. - 1988.), u braku link:Pave i Marice rođ. Dumenčić, rođena su četri sina: Ivan 1963. (vaš urednik), Petar 1964., Mate 1968. i Milan 1972.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nikola Matovina iz Lisine, Ivan Matovina iz Biljevine, Patricia Biskupić Campbell (USA) i Sue O'Reilly (USA), dijele isti šukundjed, Ivica (1800).

Ivan Matovina, 1963. Saborsko, Hrvatska: tata, Pave (1934); djed, Petar (1910); pradjed, Pave (Velić) (1858); šukundjed, Gašpar (1828); prašukundjed, Ivica (1800)

Patricia Biskupić Campbell (USA): mama, Marija Malkoč (1908); baka, Mande Matovina (1883); pradjed, Pave (Velić) Matovina(1858); šukundjed, Gašpar (1828); prašukundjed, Ivica (1800)

Nikola Matovina iz Lisine: tata, Joso (1940); djed, Nikola (1912), pradjed, Marko-Maček (1886-1973); šukundjed, Nikola (1856); prašukundjed, Jure (1824); pra-prašukundjed, Ivica (1800)
Sue (USA): mama, Madeline Matovina (1918); baka, Marija Sertić (1881); prabaka, Bara Matovina (1834); šukundjed, Ivica (1800)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ivan Matovina - Ivica (sin Josardin) (1862. - 1922.) i Manda Matovina (1866. - ....) imali su 10-ero djece: Marija (1889. - ....), Jaga (1891. - 1895.), Bara (1893. - 1893.), Marko (1895. - 1903.), Josip - Jovo (1898. - ....), Bara (1900. - ....), Ana (1902. - ....), Jeka 1904. - ....), Kata (1906. - ....), Marija (1908. - 1908.) 

Josip - Jovo i Kata Sertić su imali: Ivana, Stipu (1921-1945.), Marka (1923-....) emigrirao 1951. u Kanadu i Mandu (1925- još živa), s drugom ženom Anom Conjar Josip je imao još kćeri Katu i Mariju.

Ana Conjar je sestra Pole Conjara Mićinog.

Marko je oženio Zoru Svalina u Kanadi

Mande i Dane Matovina su imali: Jagodu, Tomu, Josu, Mariju, Anku, Đurđu i Stipu

Marija i Ante Matovina -Ujkan su imali; Ružicu, Anu, Matu, Josu i Maricu

Kate i Toma Špehar su imali: Josu, Antu, Dragicu i Zoru

Josardina kuća je bila na mjestu današnje Ujkanove (Jovine) kuće u Donjoj Biljevini - Josarda se u Biljevinu doselio iz Senja (djela Saborskog). Rodna kuća mu je bila u blizini današnje Sabljakove.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ante - Antić Matovina (sin Josardin) (1865. - 1940.) i Kata Matovina (1870. - 1908.) imali su: 11-ero djece: Ana (1891. ....), Marko (1892. - 1893.), Josip (1894. - 1895.), Jelena (1895. - ....), Bara (1897. - 1898.), Pave (1899. - ....), Mate (1901. - 1901.), Ivan (1902. - 1902.), Bara (1903. - 1903.), Nikola (1905. - ...) i Marija (1908. - 1908.)

Ante - Antić Matovina (1865. - 1940.) i njegova druga žena Jeka Vuković (1872. - 1938.) imali su četvero zajedničke djece: Jaga (1909. - 1913.), Matija (1910. - 1913.), Marko (1911. - 1913.), Mile - Silvestar (1912. - 1997.)

Jeka Vuković (1872. - 1938.) je u prvom braku s Markom Vukovićem (1870. - 1908.) imala troje djece: Stipu (1895. - ...), Maricu (1898.  1920.) i Jagu (1900. - 1902.)

Mile - Silvestar Matovina (sin Antićev) (1912. - 1997.) i Ana Matovina (1913. - 1994.) imali su semero djece: Marica (1936. - 1999.), Jeko rođ. 1939, Katica - Nada rođ. 1940., Marko rođ. 1943., Ante rođ. 1947., Jagoda rođ. 1949., Ankica rođ. 1952.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martin Matovina (1775.- ) iz nepoznate obitelj i supruga Jele (1779. - 1885.) iz nepoznate obitelji. Martin je umro prije supruge Jele.

Nikola (1804.- 1889.) sin Martinov oženio je Baru Sertić iz nepoznate obitelji. Na kbr. 8 (Senj) su živjela tri Matovine: Tomo 1800., Nikola 1804. i Stipe 1808., (najvjerojatnije braća)

Nikolin sin Martin (1828.-1887.) oženio je Katu Orešković (1833.-1901.) iz Drežnika. Martin je imao sina Nikolu (1857.- ) koji je oženio Katu Matovina (kćer Ante Matovina i Magdalene Sertić).

Nikola je imao sinove Martina (1884.- ) i Antu (1887.- ). Martin je oženio Mariju Sertić s kojom je imao sinove Poldu (1910.-1945.) i Stipu - Čavu (1913.-1945.).

Ante je oženio Mandu Sertić s kojom je imao sina Petra i kćer Rožu. Petar je oženio Jelenu Strgar iz Rakovice i imali  tri sina, Jakova, Nikolu i Ivicu. Kada je Petar poginuo na Dunavu na ledolomcu, Jelena je vanbračno imala sina Slavka. Roža se udala za Matu Matovina Milaćeva sina.

Pode sin Martinov je oženio Mariju Matovina s kojom je imao: Antu, Mariju i Stipu. Stipe - Čavo je oženio Martu Matovina kćer Milaćovu s kojom je imao Martina i Josu. Martin je oženio Ružu Sertić s kojom je imao Stipu i Mariju. Stipe je umro kao djete.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fotografija obitelji Mile - Silvestra Matovine

Slika je snimljena 1986. godine ispred Kaptolske lugarnice „Gorščica“ na Medvednici koja je bila na raspolaganju lugaru Juri Čorak suprugu Marice rođ. Matovina.

Na slici su: Prvi s lijeva čuči Mile Matovina (sin Antićev)
U donjem redu s lijeva: Jure Čorak, Miran Čorak sin Miše Čorka, Mihaela Matovina kći Marka Matovine, Ivana Grljak kći Ruže Grljak rođ. Čorak
U srednjem redu s lijeva: Marica Čorak rođ. Matovina, Anja Grljak kći Ruže Grljak rođ. Čorak, Ruža Grljak rođ. Čorak, Jelena Miloloža rođ. Čorak drži kćer Niku, Vikica Matovina supruga Marka Matovine, Ana Matovina

U gornjem redu s lijeva: Ivan Grljak suprug Ruže rođ.Čorak, Timoty sin Jagode rođ. Matovina, Branko Miloloža suprug Jelene rođ. Čorak, Vesna Čorak Mišina supruga, Mišo Čorak, Marko Matovina, Jagoda rođ.Matovina (živi u Kanadi), Dragan Jagodin suprug

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomo Matovina (1800. - ....) i Kata Sertić (1800. - ....) imali su osmero djece: Marga (1826. - ....), Marko (1829. - 1883.), Josip (1835. - 1881.), Pave (1838. - 1908.), Vid (1840. - 1841.), Vid (1842. - 1921.), Jaga (1845. - 1848.), Jandre (1852. - 1940.)

Vid Matovina (1842. - 1921.) i Manda Sertić (1842. - 1906.) imali su šestero djece: Marija (1864. - ....), Pave (1878. - 1878.), Marta (1880. - 1880.), Mile - Milać (1881. - 1960.), Jure (1884. - 1889.), Matija (1886. - ....)

Mile - Milać Matovina (1881. - 1960.) i Lucija Matovina (kćer Markičina, unuka Josardina) (1881. - ....) imali su 11-ero djece: Mande (1902. - 1985.), Marko (1905. - 1978.), Marija (1907. - 1986.), Kata (1910. - ....), Mate (1913. - 1945.), Marta (1918. - 1991.) Bare (1920. - 1943.), Pere (1924. - 1974.), Ive (1925. - 1943.), Luka (1925. - 1925.) i Vid (1919. 2003.)

ŽENIDBA UDAJA Milaćovi sinovi i kćeri:

Mande Matovina (1902. - 1985.) udala se za Tomu Kovačića (1881. - ....), Marko (1905. - 1978.) ..., Marija Matovina (1907. - 1986.) udala se za Marka Hodaka - Markića (1905. - ....), Kata Matovina (1910. - ....) udala se za Valu Hodaka (1908. - ....), Mate Matovina(1913.-1945.) oženio Rožu Matovina (1914. - 20..) imali su dva sina Milu i Antu - UjkanaMarta Matovina (1918. - 1991.) udala se za Stipu Matovina Čavu (1913. - 1945.), Pere Matovina (1924. - 1974.) oženio Katu Matovina (1921. - 2003.), Vide Matovina (1929. - 2003.) oženio Baru Vuković (1929.) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ivica Matovina (1800. - ....) + Marija Gđa. Matovina (1803. - 1878.) kbr. 48, imali su 11-ero djece: Marga (1821. - ....) udala se za Grgura Vukovića kbr. 46, Jure (1824. - 1891.) oženio Luciju Špehar kbr. nepoznat, Gašpar (1826  - 1904) oženio Jelenu Vuković kbr. nepoznat, Marko Nikola (1828. - 1833.) umro s 5 godina, Marko (1830. - ....) nema podataka, Bara (1831. - 1833.) umrla kao mala, Bara (1834. - 1897.) udala se za Josipa Sertića kbr. 21, Tomo (1836. - 1910.) oženio Anu Vuković kbr. 55, Josip (1838. - 1838.) umro kao beba, Josip (1840. - ....) oženio Martu Čorak kbr. nepoznat, Marija (1843. - ....) nema podataka.

Gašpar Matovina (1826. - 1904.) i Jelena Vuković (1830. 1904.) kbr. 48, imali su šestero djece: Magdalena (1853. - ....) nema podataka, Tonka(1856. - ....) udala se za Ivana Krizmanića kbr. 6, Pave - Velić (1858. - 1920.) kbr. 48, oženio Baru Sertić kbr. 19, druga žena je bila Ana Magdić iz Korita, Kata (1861. - 1896.) udala se za Ivana Krizmanića kbr. 73, Ante (1865. - ...) oženio Margaretu Sertić kbr. 59, Mare (1872. - 1905.) udala se za Mijata Sertića kbr. 19.

Pave - Velić Matovina (1858 - 1920) - i Bara Sertić su imali dvoje žive djece; Mandu (1883 - 1970) koja se udala za Matu Malkoča kbr. 33, vjenčali su se i živili  u Americi i Matu  (1886- ) kratko vrijeme radio u Americi 1905. nije imao potomaka. (6 djece je u ovom braku umrlo kao bebe)

Pave - Velić s  Anom Magdić drugom ženom, udovicom Stjepana Magdića iz Korita koja je sa sobom dopeljala kćer iz prvog braka Mariju Magdić mamu Tome Matanova, imali su  još dvoje djece; Jagu (1909- ) koja se udala za Matu Vukovića kbr. 26 (145) u Ravni Lug i Petra (1910-1935) kbr. 48, koji je oženio Tonku Matovina kbr. 8 (107), Josardinu unuku.

Petar i Tonka su imali sina Pavu (1934-1988), Pave i Marica rođ. Dumenčić (1937- još je živa) imaju 4 sina,  Ivana (1963- ), Petra (1964- ), Matu (1968- ) i Milana (1972- )

Ivan i Danica rođ. Sertić imaju dvoje djece; Silviju 1990. i Maria 1991.

Daničin otac je Joso Sertić, baka Manda Matovina, pradjed Marko - Apa (1877-1967), šukundjed Mathe (1849-1901), Daničin pra-šukundjed Jure (1824-1891) je Gašparov brat, a Gašpar (1826-1904) je Ivanov šukundjed4-5 koljeno.

Petar 1964. je neoženjen, Mate 1968. i Kristina rođ. Lovnički imaju dvoje djece; Mateu i KristijanaMilan i Dijana-Josepha rođ. Lovnički imaju troje djece; Ivana 1996., Paulinu 1999. i Adrianu 2004.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomo K. Matovina 1800. + Kata Sertić 1800. sin Josip (1835. - 1881.)

Josip Matovina (1835. - 1881.) i Bara Sertić (1834. - 1916.) imali su jedno djete: Ivan - zv. Ćako (1858. 1940.)

Ivan Matovina - Ćako (1858. - 1940.) i Ana Matovina  (Josardina kćer) (1858. - 1940.) imali su 13-ero djece: Barbara (1881. - 1930.), Marija (1883. - 1883.), Josip (1884. - 1936.), Manda (1887. - ....), Marija (1888. - ....), Lucija (1890. - ....), Juraj - Jurić (1892. - 1942.), Ante (1894. - 1897.), Agata (1896. - 1897.), Matej - Matica (1898. - ....), Ante -Antica (1900. - ...), Mile (1903. - ....), Tonka - Cuja (1904. - 1987.)

Milaćov otac Vid,  Ivanov (ćakin) otac Josip i Jandre su rođena braća - Kuće su im bile u Gornjoj Biljevini (na Vrščiću)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Jandre  Matovina (1852. - 1940.) i Bara Bićanić (1852. - 1908.) imali su 9-ero djece: Stipe(1874. - ....), Dane (1875. - 1935.), Mare (1878. - 1879.), Ivan (1879. - 1880.), Matt (1881. - 1950.), Jaga (1883. - ....), Joso (1886. - 1886.), Ive (1888. - 1905.), Tomo (1897. - 1903.)

Stipe Matovina 1874. - ....) i Marija Vuković (1876. - 1926.) imali su 9-ero djece: Lucija (1899. - 1899.), Bara (1901. - 1976.), Jeko (1905. - 1989.), Lucija 1906. - 1991.), Ivan (1907. - 1974.), Mare (1909. - 1991.), Ana (1913. - 1994.), Kate (1915. - 1991.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

  

Petar Matovina (Pera Markičin) (1889. - 1944.) i Marija Špehar (1892. - ....) imali su osmero djece: Mate (1914. -1944.), Marta (1917. - ....), Marko (1919. - 1943.), Roža (1923. - ....), Jeko (1925. - ....), Ante (1931. - ....), Ivan (1933. - 2011.), Jagoda (1935. - 1944.)

Mate Matovina (1914. - 1944.) i KateMatovina 1915. - 1991.) imali su četvero djece: Pere - Pedina (1941. - 2004.), Julka 1942., Mare 1942. i Marko - Markusina 1943.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Nikola sin Josardin (1861. - 1940.) i Matija Hodak (1863. - 1930.) imali su osmero djece: Joso (1886. - 1886.), Marija (1890. - 1890.), Mile (1891. - 1891.), Vid (1893. - 1893.), Marija (1895. - 1895.), Bara (1896. - 1896.), Ante (1887. - 1935.) i Joso (1900. - 1904.)

Ante Matovina (1887. - 1935.) i Ana Matovina (1887. - ....) imali su sina Josu - Jockana(1909. - ....)

Joso Matovina - Jockan (1909. - ....) i Roža Tomšić (1909. - ...) imali su osmero djece: Ante, Ana, Petar, Mile, Ivan, Joso, Marica i Marta....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Mate Matovina (25.4.1846 - ) kbr. 69, najstariji Josardin sin - oženio Klaru Mandu Hodak (1846- ) kbr. 3. imali su troje djece; Josipa (1866- ), Tomu-Tomića (1868- ) i Janju (1870-1936).

Mate je umro od posljedica udarca kamenom u glavu prilikom svađe s Conjarima, djecu su odgojila njegova braća i otac Josarda.

Toma-Tomić i Marija Sertić (prvi brak) su imali šestoro djece; Mandu(1891-1891), Pavu (1893-1894), Matu - Matana (1895-1991), Magdalenu (1897-1899), Mariju (1899- ) i Pavu (1902-1902). Iz podataka je vidljivo da je samo Matan doživio odraslu dob, sva njegova braća i sestre su umrli kao mala djeca.

Toma-Tomić i Ana Hodak (drugi brak) su imali šestero djece; Jelenu-Jeku (1918- ), Josipa (1920- ), Ivana (?), Milku (1922- ), Baru, (1922-192 ) i Maru (1930- ). Sinovi Ivan i Josip su nestali u 2. svj. ratu kao hrvatski vojnici.

Mate-Matan Tomićev sin oženio je Maru Magdić kćer Stjepana i Ane Magdić iz Korita, s njom je imao troje djece; Tomu (1930- ), Jelu i Mariju.

Jeka se udala za Petra Krizmanića kbr. 61 Kuselj, sinovi Zvonko i Slavko ...

Mare se udala za Matu Vukovića - Lačinog iz Borika, 1971. odselili su u Australiju, imaju četvero djece; Jelku, Anku, dva sina. U Tomićevoj kući u Biljevini je rođena kćer Jelka. Nakon Tomićeve smrti svi su odselili u Štrkove u Borik.

Sve ove podatke prikupila je Sue O'Reilly čiji su preci Matovine. Sue je svojevremeno studirala na univezitetu u Zagrebu, sada živi Chesterfield Virginia, rođena je 16. ožujka 1948. u Hammond Indiana. Podatke crpi iz povijesnih arhiva u Zagrebu, Karlovcu, SAD-u i drugdje.

OVAJ POPIS PODLIJEŽE PROMJENAMA UKOLIKO SU NEKI PODACI NETOČNO NAVEDENI.

Excel tablica: http://www.saborsko.net/doc/Saborsko_Matovina.xls

Prezimena na –as i augmentativna prezimena na –ina karakteristična su za dinarski kulturni areal,gdje je bilo rasprostranjeno vlaško stanovništvo. Prezimena na –as upućuju na neslavensko porijeklo (“svi -asi su Vlasi”), dok se augmentativna prezimena na –ina tumače teškim stočarskim životom u planini. Takva prezimena jedinstvena su pojava u slavenskim prezimenima. (ŠIMUNOVIĆ 2006:129-130, 301) Prezimena navedenog tipa u popisu jesu: Maras, Paskas, Pekas, Vitas, odnosno Arežina, Javorina, Komadina, Ljuština, Matovina, Olbina, Polovina, Rukavina, Stranjina.

 

Petar Šimunović kaže"Iako se prezime Matovina često spominje u Saborskom i danas najčešće u Zagrebu, predpostavljam da je to dalmatinsko – primorsko prezime."

Jure Matovina - Đuran (1901-1954), Marko Matovina - Apa (1877-1967). Na fotografijama su djedovi Mate Matovina iz Matovinske Lisine: Đuran po majčinoj strani i Apa po očevoj.

Otac Jure (19.02.1931-31.07.2014), djed Marko - Apa (1877-1967), pradjed Mathe (1849-1901), šukundjed Jure (1824-1891 ) i pra-šukundjed Ivica (1800- )

Majka Marija (1933-2015), djed Jure - Đuran (1901-1954), pradjed Polde (1867-1919), šukundjed Martin (1828-1887) i prašukundjed Nikola (1804-1889).

 

 

 

 Matini djedovi Jure - Đuran i Marko - Apa, te  baka Kata rođ. Bićanić (1905-1982) Đuranova žena (slika dolje). Marko - Apa je odlazio tri puta u Ameriku i tri puta se ženio. Prva žena mu je bila Marija Vuković s kojom je imao kćer Jelenu, druga žena je bila Marija Krizmanić s kojom je imao četvero djece sinove Matu i Antu te kćeri Baru i Mandu, treća žena je bila Bara Sertić s kojom je imao sina Juru, Matinog oca.

Jure je imao starijeg brata Matu (1907- 1945) koji je ubijen po završetku Drugog svj. rata u Plaškom. Imao je i brata Antu (1924-1987) obadvojica su iz drugog Markovog braka s Marijom Krizmanić, koja je umrla nakon poroda najmlađeg djeteta sina Ante. Antu su odgojile baka Marga (31.08.1852 - 26.08.1933) i sestre Bare i Mande Sertić (1914- ). Jurina majka je Bare Sertić (1890-1968) treća žena djeda Marka. ("did Marko" - piše Mate iz Lisine, dok se kod nas u Saborskom izgubilo taj ikavski oblik, pa mi kažemo "ded ili dede".)

MATOVINE VJENČANI U RAZDOBLJU 1903 - 1939.

 

Podatke prikupila Sue OReilly, s engleskog prevela Silvija Matovina, sitne korekcije podataka prema svojim saznanjima napravio Ivan, tehnička podrška Mario.

TABLICA: http://www.saborsko.net/doc/Matovina_vjencanja1903_1939.xls

Izvorni dokument

http://www.saborsko.net/doc/Matovina_Marriages_1903_1939.xls

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKLJUČAK

Prema podacima koje imamo da se zaključiti s velikom sigurnošću da je prezime MATOVINA  nastalo u Saborskom.

Komentari  

#11 Ivan 2018-11-28 17:40
Imaš doli desno ikonu DGU podloge, klikni tamo otvorit će ti se prozor potom klikni u kvadratić ispred "digitalna orto-foto karta 1968" i pokazat će ti se kvačica što znači da si uključio prikaz stanja iz 1968. Klizačem s desne strane možeš postepeno minjat stanje od prikaza 1968 - pa do današnjeg.
#12 mate 2018-11-28 18:16
Ivane,uspio sam,hvala ti na pomoći.
Lp
Mate

You have no rights to post comments