Ispis
Hitovi: 5047

Stoje: Ivan Špehar (Zec). Josip Grdić (Ćilim), Petar Sertić (Pera Mašin), Vuković Mate (Mateša). Sjede: Nikola Špehar, Slavko Katušin - učitelj u Saborskom, Joso Vukelić - svećenik u Saborskom, Marko Grdić (Markica Josin), Pave Vuković  (Maljićev). Fotografiju su mi ustupili Slavko i Jaga Špehar, kćer Pere Mašina.