Stoje: Nikola Špehar (Tackanov) Joso Matovina (Nikole Antićeva), Ana Matovina (Nižina), Joso Vuković (Milankov), Jaga Conjar (Juregina), Ivan Malkoč (Iva Jose Jagina), Mare Grdić (Ive Vidova), Jure Kompar, Danica Matovina (Jose Stilina), Jure Sertić (Miće Milina), Marija Matovina (Đukina), Kata Sertić (Špirina), Nikola Vuković (iz Tuka), Jeka Sertić (Pere Mašina), curica do nje-njena sestra Dragica, Nikola Bićanić (Mile Jurčeva), Bara Bićanić (Lukine Jovina).

Sjede: Jeka Špehar (Jose Pavina), curica do nje-njena sestra Kate, Dane Bićanić (Jurin), Roža Grdić, Ana Grdić (Ive Vidova), Mile Bićanić (Ica Pavin), Anka Grdić (Tome Lukinova), Mate Matovina (Jose Stilina) . Fotografiju mi je ustupila i imena kazala Anka Matovina rođ. Grdić, supruga pok. Mate Jose Stilina, koja se također nalazi na ovoj fotografiji.

Stoje: Nikola Špehar (Tackanov) Joso Matovina (Nikole Antićeva), Ana Matovina (Nižina), Joso Vuković (Milankov), Jaga Conjar (Juregina), Ivan Malkoč (Iva Jose Jagina), Mare Grdić (Ive Vidova), Jure Kompar, Danica Matovina (Jose Stilina), Jure Sertić (Miće Milina), Marija Matovina (Đukina), Kata Sertić (Špirina), Nikola Vuković (iz Tuka), Jeka Sertić (Pere Mašina), curica ispred nje-njena sestra Dragica, Nikola Bićanić (Mile Jurčeva), Bara Bićanić (Lukine Jovina).

Sjede: Jeka Špehar (Jose Pavina), curica do nje-njena sestra Kate, Dane Bićanić (Jurin), Roža Grdić, Ana Grdić (Ive Vidova), Mile Bićanić (Ica Pavin), Anka Grdić (Tome Lukinova), Mate Matovina (Jose Stilina).

Komentari  

#1 MarijaSertic 2017-01-05 18:31
Ovo mi je naja draza Silika poste du mi roditelji Iz mladenickih dana

You have no rights to post comments