Ispis
Hitovi: 6190

Vukovići su jedno od najbrojnijih i najraširenijih hrvatskih prezimena. Mnoge su rodovske skupine Vukovića nesrodne i različitog postanka. Naši lički Vukovići, koji su najbrojniji u Brinjskom kraju, kao i ogulinsko-modruški, potomci su staroga hrvatskog roda koji je živio na područjima sjeverne Like. Jedan ogranak ovoga roda koji nije izbjegao pred Turcima je prešao na islam.

Nakon oslobođenja Like, sa turcima su se ovi Vukovići povukli u širi bihaćki kraj, pa tako i danas tamo imamo veliki rod Vukovića muslimana. Nakon oslobođenja Like od Turaka početkom 18. st. ogulinski su se Vukovići naselili u Saborsko. Prvi Vukovića su se naselili saborčanski zaselak Tuk, povećanjem broja obitelji Vukovići su se proširili na Brdine, Kapele, Lučicu, Ravni Lug,  u zaselak Vukovići kod Poljanka te u Selište Drežničko. Vukovići su, uz Matovine, Sertiće i Špehare, najbrojnijih saborčanskih rodova.

U ovoj excel tablici je upisano 758 Vukovića u razdoblju od 100 godina, tj. od početka 19. do početka 20. stoljeća. http://www.saborsko.net/doc/Saborsko_Vukovic.xls

 

Podatke prikupila Sue OReilly, s engleskog prevela Silvija Matovina, Tehnička podrška Mario Matovina.

KREATORI OBITELJSKIH STABALA ZA SABORSKO

Polde Vuković (slika lijevo) je pradjed Franka Castra iz Youngstowna, Ohio. Frank je ko-kreator obiteljskog stabla Saborsko zajedno s Francisom Sokol (Hodak) i Sue O'Reilly (Grdić i Matovina). Polde je oženio Bara Matovina, KBR. 8 (tada KBR. 107), kćer Ivana (Ćake) Matovina i Ane Matovina. Bara je bila najstarija sestra Ivanove (Saborsko.net) bake Tonke i prva rođaka Sue O'Reillynog  djeda Mate i Markovog (Markusinovog) djeda Petra. Polde i njegov brat Jure su otputovali u SAD-u 1903. godine. Polde se vratio u Saborskom i oženio se,  kćer Jaga je rođena 1908. Drugo je dijete umrlo. Polde je 1913. emigrirao u SAD-u zajedno s ženom Barom i kćerkom. Polde i Bara su imali 7 djece. Njihovo posljednje djete, kćer Marija je umrla 2006. godine.

Zločin u Vukovićima 1991.

Osobna sjećanja-Ivan Vuković r.1920.

Vukovići u Hrvatskoj gotovo su u potpunosti Hrvati, većim dijelom iz okolice Slunja, a prema nekim izvorima iz okolice Brinja. Rijetko su i Srbi, te Crnogorci. U prošlom stoljeću relativno najviše hrvatskih stanovnika s ovim prezimenom rođeno je u gradovima Zagrebu i Splitu. U Saborsku u okolici Slunja svaki peti stanovnik prezivao se Vuković.