MATOVINA

Prezimena na –as i augmentativna prezimena na –ina karakteristična su za dinarski kulturni areal,gdje je bilo rasprostranjeno vlaško stanovništvo. Prezimena na –as upućuju na neslavensko porijeklo (“svi -asi su Vlasi”), dok se augmentativna prezimena na –ina tumače teškim stočarskim životom u planini. Takva prezimena jedinstvena su pojava u slavenskim prezimenima. (ŠIMUNOVIĆ 2006:129-130, 301) Prezimena navedenog tipa u popisu jesu: Maras, Paskas, Pekas, Vitas, odnosno Arežina, Javorina, Komadina, Ljuština, Matovina, Olbina, Polovina, Rukavina, Stranjina.

Američki potomci Matovina, Michael Matovina je Stric Sue O'Reilly.

Michael je prvo dijete od Mate i Marije Matovina rođeno u SAD-u. v. Barbara Grächen koja je rođena 10.5.1910. Michael i Barbara su imali 7 djece: Mary Ann, Michael Thomas, Barbara, Kathleen, Marilyn i Ann Marie. Michael i Barbara su se rastali. Michael je nakon rastave s Barbarom oženio Anu Matovina, kćer Martina Matovine i imali su dvoje djece (KBr 8, tada SAD-u.): Kevina i Lindu. Svi od 9 djece Michaela su živi, osim dvoje najstarijih.

Michael je bio lokalni političar. Jedan od Michaelovih unuka, Timothy Matovina  je profesor teologije na Sveučilištu Notre Dame i autor mnogih knjiga i članaka.

 

Na slici je Sue O'Reilly prilikom posjete Saborskom 2007. godine. Sue O'Reilly i  Frank Castro, američki potomci Saborčana odradili su ogroman posao u istraživanju svojih korijena. Njihovo istraživanje je rasvijetlilo veliki dio Saborčanske povijesti.  Treba napomenuti da se u ovoj tablici nisu obuhvaćene sve obitelji Matovina iz Saborskog. U ovoj tablici se nalazi 690 imena:  http://www.saborsko.net/doc/Saborsko_Matovina.xls

Obiteljsko stablo MATOVINA  na http://trees.ancestry.com/

 

Po zapisu iz 1825. god. u Saborskom su postojale samo dvije obitelji Matovina. Šest Matovina muškaraca (braće): Marko (1795), Ivica (1800), Nikola (1800), Tomo (1800), Stipe (1808), Josip (1811) i njihove obitelji živjeli su u Saborskom na kbr.8.

Tomo (1798), Ante (1800) i Marko (1800) živjeli su sa svojim obiteljima u Saborskom na kbr.9.
Svi Matovine potiču od ovih devet muškaraca.
Nije jasno koji su od ovih devet muškaraca braća. 1834. godine, uz dopuštenje vojnog zapovjednika, Marko (1795) i Ivica (1800), su sa svojim obiteljima, preselili iz Saborskog 8, i izgradili Saborsko 48.
 
Najraniji zapisi Matovina; rođenje, brak, smrt su iz 1825.god.
 
Ovdje je popis od 35 Matovina koji su poznati da su živili u Saborskom 1825. godine.

Pave (1765)
Jure (1760)
Marko (1767), njegova supruga Marija i njihov sin, Josip (1811).
Tomo (1768), njegova supruga, Kata i njihova kći, Bara (1808).
Martin (1775) i njegova supruga, Jele.

Marko (1795), njegova supruga, Magdalena, i njihova djeca, Kata (1819), Ante (1820), Josarda (1822), i Ana (1824).
Tomo (1798), njegova supruga, Jaga Bičanić, i njihove kćeri, Marga (1819) i Jelena (1824).
Ivica (1800), njegova supruga Marija i njihova djeca, Marga (1821) i Jure (1824).
Nikola (1800), njegova supruga, Bara Sertić, a njihova djeca, Jandre (1821) i Jelena (1825).
Ante (1800) i njegova supruga, Margaretha Vuković.
Marko (1800) i njegova supruga, Ana Vuković.
Tomo (1800) i njegova supruga, Kata Sertić.
Stjepan (1808)
 

Marko Matovina (1795. - 1878.) i Magdalena Gđa. Matovina (1795. - 1853.) imali su osmero djece, najmađi je bio Joso - Josarda (1822. - 1895.)

Tadija Tomšić (1805. - 1855.) + Lucija Špehar (1809. - 1885.) imali su kćer Baru (1825. - 1899.)

Joso Josarda Matovina (1822. - 1895.) i Bara Tomšić (1825. - 1899.) imali su 12-ero djece:

Lucija (1843. - ....) udala se za Josipa Špehara kbr. 23, (Mate) 25.4.1846 - ) oženio Klaru Mandu Hodak (Tomićev otac, umro od posljedice udarca kamenom u glavu u svađi s Conjarima), Manda (1848. - ) nema podataka, Marko - Markica (1851. - 1940.) oženio Martu Krizmanić kbr. 16, Ante (1854. - 1864.) umro kao djete, Jure (1856. - ) nema podataka, Ane (1858. - 1940.) udala se za Ivana - Ćaku Matovina kbr. 8, Nikola 1861. - 1940.) oženio Matiju Hodak kbr. 12, Ivan (1862. - 1922.) oženio Mandu Matovina kbr. 8, Ante - Antić (1865. -1940.) prva žena Kata Matovina kbr. 8, druga žena Jeka udovica Marka Vukovića kbr. 47 , Marija (1867. - 1940.) udala se za Poldu Matovina kbr. 56 i Jaga (1868. - ) udala se za Nikolu Matovina kbr. 9.

Marko M. Matovina - Markica (sin Josardin) (1851. - 1940.) i Marta Krizmanić (1854. - 1929.) imali su 11-ero djece: Bara (1877. - ....), Matthew (1874. - 1942.), Lucija (1881. - ....), Mare (184. - 1888.), Tonka (1886. - ....), Kata (1888. - ....), Petar (Markusinov i Pedinov djed) (1889. - 1944.), Jaga (1892. - 1895.), Ante (1894. - 1903.), Ivan - Sulja (1897. - ....) i Joso (1901. - 1901.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toma Matovina (1800- ) i Kata Sertić kbr. nepoznat su imali 8 djece: Margareta (1826- ), Marko (1829- ), Josip (1835-1881) oženio Baru Sertić (1834-1916) , Pave 1828- ) oženio Jelenu Čorak kbr. nepoznat, Vid (1840-1840), Vid (1842-1921) oženio Mandu Sertić kbr. 11 od kojih je Milać, Jaga (1845-1845), Jandre (1852- ) oženio Baru Bićanić kbr. 37.

Josip Matovina i Bara Sertić su imali samo sina Ivana - Ćaku (1858-1940) (Josip - Ćakin otac i Vid - Milaćev otac su rođena braća)

Ivan Matovina - Ćako (1858. - 1940.) i Ana Matovina  (kćer Josardina) (1858. - 1940.) imali su 13-ero djece: Barbara (1881. - 1930.) udala se za Poldu Vukovića kbr. 46, odselili u Ameriku , Marija (1883. - 1883.), Josip (1884. - 1936.) oženio Katu Sertić kbr. 59 (401) iz Sertić Poljane, Manda (1887. - ....) nema podataka, Marija (1888. - ....) udala se za Josipa Špehara kbr. 25, Lucija (1890. - ....) svekrva Milke Pašine - kćeri Milankove, Juraj - Jurić (1892. - 1942.) ubile ga ustaše u Prekoj Kosi, Ante (1894. - 1897.), Agata Jaga (1896. - 1897.), Matej - Matica (1898. - 1981.) oženio Jelenu Matovina kbr. 75, Ante -Antica (1900. - ...) oženio Mariju Hodak kbr. 60, Mile (1903. - 1903.), Tonka - Cuja (1904. - 1987.) udala se za Petra Matovinu Velićova kbr. 48.

Tonka Matovina - Cuja (unuka Josardina) 1904. i Petar Matovina 1910. (sin Pavin - Velićev 1858., unuk Gašparov 1828., praunuk Ivičin 1800.) imali su sina Pavu (1934. - 1988.), u braku Pave i Marice rođ. Dumenčić, rođena su četri sina: Ivan 1963. (vaš urednik), Petar 1964., Mate 1968. i Milan 1972.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nikola Matovina, Ivan Matovina, Patricia Biskupić Campbell (USA) i Sue O'Reilly (USA), dijele isti šukundjed, Ivica (1800).

Ivan Matovina, 1963. Saborsko, Hrvatska: tata, Pave (1934); djed, Petar (1910); pradjed, Pave (Velić) (1858); šukundjed, Gašpar (1828); prašukundjed, Ivica (1800)

Patricia Biskupić Campbell (USA): mama, Marija Malkoč (1908); baka, Mande Matovina (1883); pradjed, Pave (Velić) Matovina(1858); šukundjed, Gašpar (1828); prašukundjed, Ivica (1800)

Nikola Matovina iz Lisine: tata, Joso (1940); djed, Nikola (1912), pradjed, Marko-Maček (1886-1973); šukundjed, Nikola (1856); prašukundjed, Jure (1824); pra-prašukundjed, Ivica (1800)
Sue (USA): mama, Madeline Matovina (1918); baka, Marija Sertić (1881); prabaka, Bara Matovina (1834); šukundjed, Ivica (1800)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ivan Matovina - Ivica (sin Josardin) (1862. - 1922.) i Manda Matovina (1866. - ....) imali su 10-ero djece: Marija (1889. - ....), Jaga (1891. - 1895.), Bara (1893. - 1893.), Marko (1895. - 1903.), Josip - Jovo (1898. - ....), Bara (1900. - ....), Ana (1902. - ....), Jeka 1904. - ....), Kata (1906. - ....), Marija (1908. - 1908.)

Josardina kuća je bila na mjestu današnje ujkanove kuće u Donjoj Biljevini (pored Jovine) - Josarda se u Biljevinu doselio iz Senja (djela Saborskog). Rodna kuća mu je bila u blizini današnje Sabljakove.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ante - Antić Matovina (sin Josardin) (1865. - 1940.) i Kata Matovina (1870. - 1908.) imali su: 11-ero djece: Ana (1891. ....), Marko (1892. - 1893.), Josip (1894. - 1895.), Jelena (1895. - ....), Bara (1897. - 1898.), Pave (1899. - ....), Mate (1901. - 1901.), Ivan (1902. - 1902.), Bara (1903. - 1903.), Nikola (1905. - ...) i Marija (1908. - 1908.)

Ante - Antić Matovina (1865. - 1940.) i njegova druga žena Jeka Vuković (1872. - 1938.) imali su četvero zajedničke djece: Jaga (1909. - 1913.), Matija (1910. - 1913.), Marko (1911. - 1913.), Mile - Silvestar (1912. - 1997.)

Jeka Vuković (1872. - 1938.) je u prvom braku s Markom Vukovićem (1870. - 1908.) imala troje djece: Stipu (1895. - ...), Maricu (1898.  1920.) i Jagu (1900. - 1902.)

Mile - Silvestar Matovina (sin Antićev) (1912. - 1997.) i Ana Matovina (1913. - 1994.) imali su semero djece: Marica (1936. - 1999.), Jeko rođ. 1939, Katica - Nada rođ. 1940., Marko rođ. 1943., Ante rođ. 1947., Jagoda rođ. 1949., Ankica rođ. 1952.

Fotografija obitelji Mile - Silvestra Matovine

Slika je snimljena 1986. godine ispred Kaptolske lugarnice „Gorščica“ na Medvednici koja je bila na raspolaganju lugaru Juri Čorak suprugu Marice rođ. Matovina.

Na slici su: Prvi s lijeva čuči Mile Matovina (sin Antićev)
U donjem redu s lijeva: Jure Čorak, Miran Čorak sin Miše Čorka, Mihaela Matovina kći Marka Matovine, Ivana Grljak kći Ruže Grljak rođ. Čorak
U srednjem redu s lijeva: Marica Čorak rođ. Matovina, Anja Grljak kći Ruže Grljak rođ. Čorak, Ruža Grljak rođ. Čorak, Jelena Miloloža rođ. Čorak drži kćer Niku, Vikica Matovina supruga Marka Matovine, Ana Matovina

U gornjem redu s lijeva: Ivan Grljak suprug Ruže rođ.Čorak, Timoty sin Jagode rođ. Matovina, Branko Miloloža suprug Jelene rođ. Čorak, Vesna Čorak Mišina supruga, Mišo Čorak, Marko Matovina, Jagoda rođ.Matovina (živi u Kanadi), Dragan Jagodin suprug

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomo Matovina (1800. - ....) i Kata Sertić (1800. - ....) imali su osmero djece: Marga (1826. - ....), Marko (1829. - 1883.), Josip (1835. - 1881.), Pave (1838. - 1908.), Vid (1840. - 1841.), Vid (1842. - 1921.), Jaga (1845. - 1848.), Jandre (1852. - 1940.)

Vid Matovina (1842. - 1921.) i Manda Sertić (1842. - 1906.) imali su šestero djece: Marija (1864. - ....), Pave (1878. - 1878.), Marta (1880. - 1880.), Mile - Milać (1881. - 1960.), Jure (1884. - 1889.), Matija (1886. - ....)

Mile - Milać Matovina (1881. - 1960.) i Lucija Matovina (kćer Markičina, unuka Josardina) (1881. - ....) imali su 11-ero djece: Mande (1902. - 1985.), Marko (1905. - 1978.), Marija (1907. - 1986.), Kata (1910. - ....), Mate (1913. - 1945.), Marta (1918. - 1991.) Bare (1920. - 1943.), Pere (1924. - 1974.), Ive (1925. - 1943.), Luka (1925. - 1925.) i Vid (1919. 2003.)

ŽENIDBA UDAJA Milaćovi sinovi i kćeri:

Mande Matovina (1902. - 1985.) udala se za Tomu Kovačića (1881. - ....), Marko (1905. - 1978.) oženio ..., Marija Matovina (1907. - 1986.) udala se za Marka Hodaka - Markića (1905. - ....), Kata Matovina (1910. - ....) udala se za Vale Hodaka (1908. - ....), Mate Matovina (1913.  1945. oženio Rožu Matovina (1914. - 20..), Marta Matovina (1918. - 1991.) udala se za Stipu Matovina Čavina (1913. - 1945.), Pere Matovina (1924. - 1974.) oženio Katu  Matovina (1921. - 2003.), Vide Matovina (1929. - 2003.) oženio Baru Vuković (1929. - ....)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ivica Matovina (1800. - ....) + Marija Gđa. Matovina (1803. - 1878.) kbr. 48, imali su 11-ero djece: Marga (1821. - ....) udala se za Grgura Vukovića kbr. 46, Jure (1824. - 1891.) oženio Luciju Špehar kbr. nepoznat, Gašpar (1826  - 1904) oženio Jelenu Vuković kbr. nepoznat, Marko Nikola (1828. - 1833.) umro s 5 godina, Marko (1830. - ....) nema podataka, Bara (1831. - 1833.) umrla kao mala, Bara (1834. - 1897.) udala se za Josipa Sertića kbr. 21, Tomo (1836. - 1910.) oženio Anu Vuković kbr. 55, Josip (1838. - 1838.) umro kao beba, Josip (1840. - ....) oženio Martu Čorak kbr. nepoznat, Marija (1843. - ....) nema podataka.

Gašpar Matovina (1826. - 1904.) i Jelena Vuković (1830. 1904.) kbr. 48, imali su šestero djece: Magdalena (1853. - ....) nema podataka, Tonka (1856. - ....) udala se za Ivana Krizmanića kbr. 6, Pave - Velić (1858. - 1920.) kbr. 48, oženio Baru Sertić kbr. 19, druga žena je bila Ana Maglić iz Korita, Kata (1861. - 1896.) udala se za Ivana Krizmanića kbr. 73, Ante (1865. - ...) oženio Margaretu Sertić kbr. 59, Mare (1872. - 1905.) udala se za Mijata Sertića kbr. 19.

Pave - Velić Matovina (1858 - 1920) - i Bara Sertić su imali dvoje žive djece; Mandu (1883 - 1970) koja se udala za Matu Malkoča kbr. 33, vjenčaki se i živili  u Americi i Matu  (1886- ) kratko vrijeme radio u Americi 1905. nije imao potomaka. (6 djece je u ovom braku umrlo kao bebe)

Pave - Velić s  Anom Maglić drugom ženom,udovicom Stjepana Maglića iz Korita koja je sa sobom je k Pavi - Veliću dopeljala kćer Mariju mamu Tome Matanova, imali su  još dvoje djece; Jagu (1909- ) koja se udala za Matu Vukovića kbr. 26 (145) u Ravni Lug i Petra (1910-1935) kbr. 48, koji je oženio Tonku Matovina kbr. 8 (107), Josardinu unuku.

Petar i Tonka su imali sina Pavu (1934-1988), Pave i Marica rođ. Dumenčić (1937- još je živa) imaju 4 sina,  Ivana (1963- ), Petra (1964- ), Matu (1968- ) i Milana (1972- )

Ivan i Danica rođ. Sertić imaju dvoje djece; Silviju 1990. i Maria 1991.

Ivan i Danica (muž i žena) imaju istog pretka Ivicu (1800- )

Daničin otac je Joso Sertić, baka Manda Matovina, pradjed Marko - Apa (1877-1967), šukundjed Mathe (1849-1901), Daničin pra-šukundjed Jure (1824-1891) je Gašparov brat, a Gašpar (1826-1904) je Ivanov šukundjed, 4-5 koljeno.

Petar 1964. je neoženjen, Mate 1968. i Kristina rođ. Lovnički imaju dvoje djece; Mateu i Kristijana, Milan i Dijana-Josepha rođ. Lovnički imaju troje djece; Ivana 1996., Pulinu 1999. i Adrianu 2005.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomo K. Matovina 1800. + Kata Sertić 1800. sin Josip (1835. - 1881.)

Josip Matovina (1835. - 1881.) i Bara Sertić (1834. - 1916.) imali su jedno djete: Ivan - zv. Ćako (1858. 1940.)

Ivan Matovina - Ćako (1858. - 1940.) i Ana Matovina  (Josardina kćer) (1858. - 1940.) imali su 13-ero djece: Barbara (1881. - 1930.), Marija (1883. - 1883.), Josip (1884. - 1936.), Manda (1887. - ....), Marija (1888. - ....), Lucija (1890. - ....), Juraj - Jurić (1892. - 1942.), Ante (1894. - 1897.), Agata (1896. - 1897.), Matej - Matica (1898. - ....), Ante -Antica (1900. - ...), Mile (1903. - ....), Tonka - Cuja (1904. - 1987.)

Milaćov otac Vid,  Ćakin otac Josip i Jandre su rođena braća - Kuće su im bile u Gornjoj Biljevini (na Vrščiću)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jandre  Matovina (1852. - 1940.) i Bara Bićanić (1852. - 1908.) imali su 9-ero djece: Stipe (1874. - ....), Dane (1875. - 1935.), Mare (1878. - 1879.), Ivan (1879. - 1880.), Matt (1881. - 1950.), Jaga (1883. - ....), Joso (1886. - 1886.), Ive (1888. - 1905.), Tomo (1897. - 1903.)

Stipe Matovina 1874. - ....) i Marija Vuković (1876. - 1926.) imali su 9-ero djece: Lucija (1899. - 1899.), Bara (1901. - 1976.), Jeko (1905. - 1989.), Lucija 1906. - 1991.), Ivan (1907. - 1974.), Mare (1909. - 1991.), Ana (1913. - 1994.), Kate (1915. - 1991.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petar Matovina (Pera Markičin) (1889. - 1944.) i Marija Špehar (1892. - ....) imali su osmero djece: Mate (1914. -1944.), Marta (1917. - ....), Marko (1919. - 1943.), Roža (1923. - ....), Jeko (1925. - ....), Ante (1931. - ....), Ivan (1933. - 2011.), Jagoda (1935. - 1944.)

Mate Matovina (1914. - 1944.) i Kate Matovina 1915. - 1991.) imali su četvero djece: Pere - Pedina (1941. - 2004.), Julka 1942., Mare 1942. i Marko - Markusina 1943.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nikola sin Josardin (1861. - 1940.) i Matija Hodak (1863. - 1930.) imali su osmero djece: Joso (1886. - 1886.), Marija (1890. - 1890.), Mile (1891. - 1891.), Vid (1893. - 1893.), Marija (1895. - 1895.), Bara (1896. - 1896.), Ante (1887. - 1935.) i Joso (1900. - 1904.)

Ante Matovina (1887. - 1935.) i Ana Matovina (1887. - ....) imali su sina Josu - Jockana (1909. - ....)

Joso Matovina - Jockan (1909. - ....) i Roža Tomšić (1909. - ...) imali su osmero djece: Ante, Ana, Petar, Mile, Ivan, Joso, Marica i Marta....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomićeva obitelj (na slici lijevo Mare Tomićena, njena kćer Jelena i Jelenin sin i unuci, Sidney, Australija)

Mate Matovina (25.4.1846 - ) kbr. 69, najstariji Josardin sin - oženio Klaru Mandu Hodak (1846- ) kbr. 3. imali su troje djece; Josipa (1866- ), Tomu-Tomića (1868- ) i Janju (1870-1936).

Mate je umro od posljedica udarca kamenom u glavu prilikom svađe s Conjarima, djecu su odgojila njegova braća i otac Josarda.

Toma-Tomić i Marija sertić (prvi brak) su imali šestoro djece; Mandu (1891-1891), Pavu (1893-1894), Matu - Matana (1895-1991), Magdalenu (1897-1899), Mariju (1899- ) i Pavu (1902-1902). Iz podataka je vidljivo da je samo Matan doživio odraslu dob, sva njegova braća i sestre su umrli kao mala djeca.

Toma-Tomić i Ana Hodak (drugi brak) su imali četvero djece; Jelenu-Jeku (1918- ), Josipa (1920- ), Milku (1922- ) i Maru (1930- )

Mate-Matan Tomićev sin oženio je Maru Maglić kćer Stjepana i Ane Maglić iz Korita, s njom je imao troje djece; Tomu (1930- ), Jelu i Mariju.

Jeka se udala za Petra Krizmanića kbr. 61 Kuselj, sinovi Zvonko i Slavko ...

Mare se udala za Matu Vukovića - Lačinog iz Borika, 1971. odselili su u Australiju, imaju četvero djece; Jelku, Anku, i dva sina, svih četvoro je rođeno u Tomićevoj kući u Biljevini Saborsko.

1871. godine Matovina kuće u Saborskom su bile kbr. 8, 9, 48, 56, 57 i 69.

Sve ove podatke prikupila je Sue O'Reilly čiji su preci Matovine. Sue je svojevremeno studirala na univezitetu u Zagrebu, sada živi Chesterfield Virginia, rođena je 16. ožujka 1948. u Hammond Indiana. Podatke crpi iz povijesnih arhiva u Zagrebu, Karlovcu, SAD-u i drugdje.

Komentari  

#1 Mate 2017-01-05 15:22
Ivane zahvaljujem na postavci ovih podataka za Matovine,
moram malo rastumačiti pa ću se još javljati.
Lijep pozdrav. Mate
#2 Ivan 2017-01-05 15:48
Hvala ti Mate na javljanju. U tablici fali dosta podataka (mnogi dokumenti su kroz povijest nestali), neki su nepotpuni, a moguće je da su neki i netočni, pa ako nešto nađeš slobodno javi da to ispravimo.
#3 Mate 2017-01-05 19:31
Ivane,nešto se ipak sjećam što mi je pričao pokojni ćaća i mater pa ću to pokušati staviti na papir.
Lp, Mate
#4 Ivan 2017-01-06 21:19
Nešto što vrlo vrijedno u ovim tablicama je to da su pored nekih imena naših iseljenika upisana zanimanja, odnosno koje su poslove obavljali; kao npr. radio je u talionici čelika, radio je u rudniku, na željeznici, služio je u američkoj vojsci za vrijeme Drugoga svijetskog rata... itd...

You have no rights to post comments