Na fotografiji je D. Biljevina. Ovdje su Josarda i njegovih 5 sinova u 19. stoljeću sagradili 5 kuća, koje se u novom izdanju nalaze ovdje i danas, osim Tomićeve.

Marko Matovina (1795. - 1878.) i Magdalena Matovina (1795. - 1853.) imali su osmero djece, najmađi je bio Joso - Josarda (1822. - 1895.). 

Tadija Tomšić (1805. - 1855.) i Lucija Špehar (1809. - 1885.) imali su kćer Baru (1825. - 1899.). 

Joso - Josarda Matovina (1822. - 1895.) i Bara Tomšić (1825. - 1899.) imali su 12-ero djece:

Lucija (1843. - ....) udala se za Josipa Špehara kbr. 23, Mate 25.4.1846. oženio Klaru Mandu Hodak (Tomićev otac, umro od posljedice udarca kamenom u glavu u svađi s Conjarima), Manda (1848. - ) nema podataka, Marko - Markica (1851. - 1940.) oženio Martu Krizmanić kbr. 16, Ante (1854. - 1864.) umro kao djete, Jure (1856. - ) nema podataka, Ane (1858. - 1940.) udala se za Ivana - Ćaku Matovina kbr. 8, Nikola 1861. - 1940.) oženio Matiju Hodak kbr. 12, Ivan (1862. - 1922.) oženio Mandu Matovina kbr. 8, Ante - Antić (1865. -1940.) prva žena Kata Matovina kbr. 8, druga žena Jeka udovica Marka Vukovića kbr. 47, Marija (1867. - 1940.) udala se za Poldu Matovina kbr. 56 i Jaga (1868. - ) udala se za Nikolu Matovina kbr. 9.

Marko M. Matovina - Markica (sin Josardin) (1851. - 1940.) i Marta Krizmanić (1854. - 1929.) imali su 11-ero djece: Bara (1877. - ....), Mate (1874. - 1942.), Lucija (1881. - ....), Mare (184. - 1888.), Tonka (1886. - ....), Kata (1888. - ....), Petar (Markusinov i Pedinov djed) (1889. - 1944.), Jaga (1892. - 1895.), Ante (1894. - 1903.), Ivan - Sulja (1897. - ....) i Joso (1901. - 1901.)

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tomo Matovina (1800- ) i Kata Sertić  su imali 8 djece: Margareta (1826- ), Marko (1829- ), Josip (1835-1881) oženio Baru Sertić (1834-1916) , Pave 1828- ) oženio Jelenu Čorak kbr. nepoznat, Vid (1840-1840), Vid (1842-1921) oženio Mandu Sertić kbr. 11 od kojih je Milać, Jaga (1845-1845), Jandre (1852- ) oženio Baru Bićanić kbr. 37.

Josip Matovina i Bara Sertić su imali samo sina Ivana - Ćaku (1858-1940). Ćakin otac Josip i Milaćev otac Vid su rođena braća.

 

Ivan Matovina - Ćako (1858. - 1940.) i Ana Matovina  (kćer Josardina) (1858. - 1940.) imali su 13-ero djece: Barbara (1881. - 1930.) se udala za Poldu Vukovića kbr. 46, odselili u Ameriku , Marija (1883. - 1883.), Josip (1884. - 1936.) oženio Katu Sertić kbr. 59 (401) iz Sertić Poljane, Manda (1887. - ....) nema podataka, Marija (1888. - ....) udala se za Josipa Špehara kbr. 25, Lucija (1890. - ....) imala je vanbračno sina Pavu koji je oženio Milku Vuković Milankovu imali su kćer Danicu, Juraj - Jurić (1892. - 1942.) ubile ga ustaše u Prekoj Kosi, Ante (1894. - 1897.), Agata Jaga (1896. - 1897.), Mate (Matica) (1898. - 1981.) oženio Jelenu Matovina kbr. 75, Ante (Antica) (1900. - ...) oženio Mariju Hodak kbr. 60, Mile (1903. - 1903.), Tonka (Cuja) (1904. - 1987.) udala se za Petra Matovinu Velićova kbr. 48.

 

Tonka Matovina - Cuja Josardina unuka 1904. i Petar Matovina 1910. Velićev sin 1858., Gašparov unuk1828., Ivičin praunik 1800. imali su sina Pavu (1934. - 1988.), u braku link:Pave i Marice rođ. Dumenčić, rođena su četri sina: Ivan 1963. (vaš urednik), Petar 1964., Mate 1968. i Milan 1972.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nikola Matovina iz Lisine, Ivan Matovina iz Biljevine, Patricia Biškupić Campbell (USA) i Sue O'Reilly (USA), dijele istog šukundjeda Ivicu (1800).

Ivan Matovina, 1963. Saborsko, Hrvatska: tata, Pave (1934); djed, Petar (1910); pradjed, Pave (Velić) (1858); šukundjed, Gašpar (1828); prašukundjed, Ivica (1800)

Patricia Biskupić Campbell (USA): mama, Marija Malkoč (1908); baka, Mande Matovina (1883); pradjed, Pave (Velić) Matovina(1858); šukundjed, Gašpar (1828); prašukundjed, Ivica (1800)

Nikola Matovina iz Lisine: tata, Joso (1940); djed, Nikola (1912), pradjed, Marko-Maček (1886-1973); šukundjed, Nikola (1856); prašukundjed, Jure (1824); pra-prašukundjed, Ivica (1800)
Sue (USA): mama, Madeline Matovina (1918); baka, Marija Sertić (1881); prabaka, Bara Matovina (1834); šukundjed, Ivica (1800)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ivan Matovina - Ivica (sin Josardin) (1862. - 1922.) i Manda Matovina (1866. - ....) imali su 10-ero djece: Marija (1889. - ....), Jaga (1891. - 1895.), Bara (1893. - 1893.), Marko (1895. - 1903.), Josip - Jovo (1898. - ....), Bara (1900. - ....), Ana (1902. - ....), Jeka 1904. - ....), Kata (1906. - ....), Marija (1908. - 1908.) 

Josip - Jovo i Kata Sertić su imali: Ivana, Stipu (1921-1945.), Marka (1923-....) koji je emigrirao 1951. u Kanadu i Mandu (1925- 2019.), s drugom ženom Anom Conjar Josip je imao još kćeri Katu i Mariju.

Ana Conjar je sestra Pole Conjara Mićinog.

Marko je oženio Zoru Svalina u Kanadi

Mande i Dane Matovina su imali: Jagodu, Tomu, Josu, Mariju, Anku, Đurđu i Stipu

Marija i Ante Matovina -Ujkan su imali; Ružicu, Anu, Matu, Josu i Maricu

Kate i Toma Špehar su imali: Josu, Antu, Dragicu i Zoru

Josardina kuća je bila na mjestu današnje Ujkanove (Jovine) kuće u Donjoj Biljevini - Josarda se u Biljevinu doselio iz Senja (djela Saborskog). Rodna kuća mu je bila u blizini današnje Sabljakove.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ante - Antić Matovina (sin Josardin) (1865. - 1940.) i Kata Matovina (1870. - 1908.) imali su: 11-ero djece: Ana (1891. ....), Marko (1892. - 1893.), Josip (1894. - 1895.), Jelena (1895. - ....), Bara (1897. - 1898.), Pave (1899. - ....), Mate (1901. - 1901.), Ivan (1902. - 1902.), Bara (1903. - 1903.), Nikola (1905. - ...) i Marija (1908. - 1908.)

Ante - Antić Matovina (1865. - 1940.) i njegova druga žena Jeka Vuković (1872. - 1938.) imali su četvero zajedničke djece: Jaga (1909. - 1913.), Matija (1910. - 1913.), Marko (1911. - 1913.), Mile - Silvestar (1912. - 1997.)

Jeka Vuković (1872. - 1938.) je u prvom braku s Markom Vukovićem (1870. - 1908.) imala troje djece: Stipu (1895. - ...), Maricu (1898.  1920.) i Jagu (1900. - 1902.)

Mile - Silvestar Matovina (sin Antićev) (1912. - 1997.) i Ana Matovina (1913. - 1994.) imali su semero djece: Marica (1936. - 1999.), Jeko rođ. 1939, Katica - Nada rođ. 1940., Marko rođ. 1943., Ante rođ. 1947., Jagoda rođ. 1949., Ankica rođ. 1952.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"ČAVINA FAMILIJA" 

Martin Matovina (1775.- ) iz nepoznate obitelj i supruga Jele (1779. - 1885.) iz nepoznate obitelji imali su sina Nikolu (1804.- 1889.) koi je oženio Baru Sertić iz nepoznate obitelji.

Nikola i Bara su imali sina Martina (1828.-1887.) koji je oženio Katu Orešković (1833.-1901.) iz Drežnika.

Martin i Kata su imali sina Nikolu (1857.- ) koji je oženio Katu Matovina (kćer Ante Matovina i Magdalene Sertić).

Nikola Kata su imali sinove Martina (1884.- ) i Antu (1887.- ). 

Martin je oženio Mariju Sertić s kojom je imao sinove Poldu (1910.-1945.) i Stipu (1913.-1945.).

Pode sin Martinov je oženio Mariju Matovina s kojom je imao: Antu, Mariju i Stipu. 

Stipe je oženio Martu Matovina kćer Milaćovu s kojom je imao Martina i Josu.  

Ante je oženio Mandu Sertić s kojom je imao sina Petra i kćer Rožu. 

Petar je oženio Jelenu Strgar iz Rakovice imali  su tri sina, Jakova, Nikolu i Ivicu. Kada je Petar poginuo na Dunavu u ledolomcu, Jelena je vanbračno imala sina Slavka. 

Roža se udala za Matu Matovina Milaćeva sina, imali su sinove Antu i Milu.

Pode sin Martinov je oženio Mariju Matovina s kojom je imao: Antu, Mariju i Stipu

Stipe je oženio Martu Matovina kćer Milaćovu s kojom je imao Martina i Josu.

 

Fotografija obitelji Mile - Silvestra Matovine

Slika je snimljena 1986. godine ispred Kaptolske lugarnice „Gorščica“ na Medvednici koja je bila na raspolaganju lugaru Juri Čorak suprugu Marice rođ. Matovina.

Na slici su: Prvi s lijeva čuči Mile Matovina (sin Antićev)
U donjem redu s lijeva: Jure Čorak, Miran Čorak sin Miše Čorka, Mihaela Matovina kći Marka Matovine, Ivana Grljak kći Ruže Grljak rođ. Čorak
U srednjem redu s lijeva: Marica Čorak rođ. Matovina, Anja Grljak kći Ruže Grljak rođ. Čorak, Ruža Grljak rođ. Čorak, Jelena Miloloža rođ. Čorak drži kćer Niku, Vikica Matovina supruga Marka Matovine, Ana Matovina

U gornjem redu s lijeva: Ivan Grljak suprug Ruže rođ.Čorak, Timoty sin Jagode rođ. Matovina, Branko Miloloža suprug Jelene rođ. Čorak, Vesna Čorak Mišina supruga, Mišo Čorak, Marko Matovina, Jagoda rođ.Matovina (živi u Kanadi), Dragan Jagodin suprug

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomo Matovina (1800. - ....) i Kata Sertić (1800. - ....) imali su osmero djece: Marga (1826. - ....), Marko (1829. - 1883.), Josip (1835. - 1881.), Pave (1838. - 1908.), Vid (1840. - 1841.), Vid (1842. - 1921.), Jaga (1845. - 1848.), Jandre (1852. - 1940.)

Vid Matovina (1842. - 1921.) i Manda Sertić (1842. - 1906.) imali su šestero djece: Marija (1864. - ....), Pave (1878. - 1878.), Marta (1880. - 1880.), Mile - Milać (1881. - 1960.), Jure (1884. - 1889.), Matija (1886. - ....)

Mile - Milać Matovina (1881. - 1960.) i Lucija Matovina (kćer Markičina, unuka Josardina) (1881. - ....) imali su 11-ero djece: Mande (1902. - 1985.), Marko (1905. - 1978.), Marija (1907. - 1986.), Kata (1910. - ....), Mate (1913. - 1945.), Marta (1918. - 1991.) Bare (1920. - 1943.), Pere (1924. - 1974.), Ive (1925. - 1943.), Luka (1925. - 1925.) i Vid (1919. 2003.)

ŽENIDBA UDAJA Milaćovi sinovi i kćeri:

Mande Matovina (1902. - 1985.) udala se za Tomu Kovačića (1881. - ....), Marko (1905. - 1978.) ..., Marija Matovina (1907. - 1986.) udala se za Marka Hodaka - Markića (1905. - ....), Kata Matovina (1910. - ....) udala se za Valu Hodaka (1908. - ....), Mate Matovina (1913.-1945.) oženio Rožu Matovina (1914. - 20..) imali su dva sina Milu i Antu - UjkanaMarta Matovina (1918. - 1991.) udala se za Stipu Matovina Čavu (1913. - 1945.), Pere Matovina (1924. - 1974.) oženio Katu Matovina (1921. - 2003.), Vide Matovina (1929. - 2003.) oženio Baru Vuković (1929.) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ivica Matovina (1800. - ....) + Marija Matovina (1803. - 1878.) kbr. 48, imali su 11-ero djece: Marga (1821. - ....) udala se za Grgura Vukovića kbr. 46, Jure (1824. - 1891.) oženio Luciju Špehar kbr. nepoznat, Gašpar (1826  - 1904) oženio Jelenu Vuković kbr. nepoznat, Marko Nikola (1828. - 1833.) umro s 5 godina, Marko (1830. - ....) nema podataka, Bara (1831. - 1833.) umrla kao mala, Bara (1834. - 1897.) udala se za Josipa Sertića kbr. 21, Tomo (1836. - 1910.) oženio Anu Vuković kbr. 55, Josip (1838. - 1838.) umro kao beba, Josip (1840. - ....) oženio Martu Čorak kbr. nepoznat, Marija (1843. - ....) nema podataka.

Gašpar Matovina (1826. - 1904.) i Jelena Vuković (1830. 1904.) kbr. 48, imali su šestero djece: Magdalena (1853. - ....) nema podataka, Tonka (1856. - ....) udala se za Ivana Krizmanića kbr. 6, Pave - Velić (1858. - 1920.) kbr. 48, oženio Baru Sertić kbr. 19, druga žena je bila Ana Magdić iz Korita, Kata (1861. - 1896.) udala se za Ivana Krizmanića kbr. 73, Ante (1865. - ...) oženio Margaretu Sertić kbr. 59, Mare (1872. - 1905.) udala se za Mijata Sertića kbr. 19.

Pave - Velić Matovina (1858 - 1920) - i Bara Sertić su imali dvoje žive djece; Mandu (1883 - 1970) koja se udala za Matu Malkoča kbr. 33, vjenčali su se i živili  u Americi i Matu  (1886- ) kratko vrijeme radio u Americi 1905. nije imao potomaka. (6 djece je u ovom braku umrlo kao bebe)

Pave - Velić s  Anom Magdić drugom ženom, udovicom Stjepana Magdića iz Korita koja je sa sobom dopeljala kćer iz prvog braka Mariju Magdić mamu Tome Matanova, imali su  još dvoje djece; Jagu (1909- ) koja se udala za Matu Vukovića kbr. 26 (145) u Ravni Lug i Petra (1910-1935) kbr. 48, koji je oženio Tonku Matovina kbr. 8 (107), Josardinu unuku.

Petar i Tonka su imali sina Pavu (1934-1988), Pave i Marica rođ. Dumenčić (1937- 2022.) imaju 4 sina,  Ivana (1963- ), Petra (1964- ), Matu (1968- ) i Milana (1972- )

Ivan i Danica rođ. Sertić imaju dvoje djece; Silviju 1990. i Maria 1991.

Daničina baka je Manda Matovina iz Lisine, pradjed Marko - Apa (1877-1967), šukundjed Mate (1849-1901), Daničin pra-šukundjed Jure (1824-1891) je Gašparov brat, a Gašpar (1826-1904) je Ivanov šukundjed.

Petar 1964. je neoženjen, Mate 1968. i Kristina rođ. Lovnički imaju dvoje djece; Mateu i Kristijana, Milan i Dijana-Josepha rođ. Lovnički imaju troje djece; Ivana 1996., Paulinu 1999. i Adrianu 2004.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomo K. Matovina 1800. + Kata Sertić 1800. sin Josip (1835. - 1881.)

Josip Matovina (1835. - 1881.) i Bara Sertić (1834. - 1916.) imali su jedno djete: Ivan - zv. Ćako (1858. 1940.)

Ivan Matovina - Ćako (1858. - 1940.) i Ana Matovina  (Josardina kćer) (1858. - 1940.) imali su 13-ero djece: Barbara (1881. - 1930.), Marija (1883. - 1883.), Josip (1884. - 1936.), Manda (1887. - ....), Marija (1888. - ....), Lucija (1890. - ....), Juraj - Jurić (1892. - 1942.), Ante (1894. - 1897.), Agata (1896. - 1897.), Matej - Matica (1898. - ....), Ante -Antica (1900. - ...), Mile (1903. - ....), Tonka - Cuja (1904. - 1987.)

Milaćov otac Vid, Josip i Jandre su rođena braća - Milaćeva i Ćakina kuća su bile u Gornjoj Biljevini (na Vrščiću), a Jandrina na Kuselju.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jandre  Matovina (1852. - 1940.) i Bara Bićanić (1852. - 1908.) imali su 9-ero djece: Stipe (1874. - ....), Dane (1875. - 1935.), Mare (1878. - 1879.), Ivan (1879. - 1880.), Matt (1881. - 1950.), Jaga (1883. - ....), Joso (1886. - 1886.), Ive (1888. - 1905.), Tomo (1897. - 1903.)

Stipe Matovina 1874. - ....) i Marija Vuković (1876. - 1926.) imali su 9-ero djece: Lucija (1899. - 1899.), Bara (1901. - 1976.), Jeko (1905. - 1989.), Lucija 1906. - 1991.), Ivan (1907. - 1974.), Mare (1909. - 1991.), Ana (1913. - 1994.), Kate (1915. - 1991.)

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Petar Matovina (Pera Markičin) (1889. - 1944.) i Marija Špehar (1892. - ....) imali su osmero djece: Mate (1914. -1944.), Marta (1917. - ....), Marko (1919. - 1943.), Roža (1923. - ....), Jeko (1925. - ....), Ante (1931. - ....), Ivan (1933. - 2011.), Jagoda (1935. - 1944.)

Mate Matovina (1914. - 1944.) i Kate Matovina 1915. - 1991.) imali su četvero djece: Pere - Pedina (1941. - 2004.), Julka 1942., Mare 1942. i Marko - Markusina 1943. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nikola sin Josardin (1861. - 1940.) i Matija Hodak (1863. - 1930.) imali su osmero djece: Joso (1886. - 1886.), Marija (1890. - 1890.), Mile (1891. - 1891.), Vid (1893. - 1893.), Marija (1895. - 1895.), Bara (1896. - 1896.), Ante (1887. - 1935.) i Joso (1900. - 1904.)

Ante Matovina (1887. - 1935.) i Ana Matovina (1887. - ....) imali su sina Josu - Jockana (1909. - ....)

Joso Matovina - Jockan (1909. - ....) i Roža Tomšić (1909. - ...) imali su osmero djece: Ante, Ana, Petar, Mile, Ivan, Joso, Marica i Marta....

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomićeva obitelj (na slici lijevo Mare Tomićena, njena kćer Jelena i Jelenin sin i unuci, Sidney, Australija)

Mate Matovina (25.4.1846 - ) kbr. 69, najstariji Josardin sin - oženio Klaru Mandu Hodak (1846- ) kbr. 3. imali su troje djece; Josipa (1866- ), Tomu-Tomića (1868- ) i Janju (1870-1936).

Mate je umro od posljedica udarca kamenom u glavu prilikom svađe s Conjarima, djecu su odgojila njegova braća i otac Josarda.

Toma-Tomić i Marija Sertić (prvi brak) su imali šestoro djece; Mandu (1891-1891), Pavu (1893-1894), Matu - Matana (1895-1991), Magdalenu (1897-1899), Mariju (1899- ) i Pavu (1902-1902). Iz podataka je vidljivo da je samo Matan doživio odraslu dob, sva njegova braća i sestre su umrli kao mala djeca.

Toma-Tomić i Ana Hodak (drugi brak) su imali šestero djece; Jelenu-Jeku (1918- ), Josipa (1920- ), Ivana (?), Milku (1922- ), Baru, (1922-192 ) i Maru (1930- ). Sinovi Ivan i Josip su nestali u 2. svj. ratu kao hrvatski vojnici.

Mate-Matan Tomićev sin oženio je Maru Magdić kćer Stjepana i Ane Magdić iz Korita, s njom je imao troje djece; Tomu (1930- ), Jelu i Mariju.

Jeka se udala za Petra Krizmanića kbr. 61 Kuselj, sinovi Zvonko i Slavko ...

Mare se udala za Matu Vukovića - Lačinog iz Borika, 1971. odselili su u Australiju, imaju četvero djece; Jelku, Anku, dva sina. U Tomićevoj kući u Biljevini je rođena kćer Jelka. Nakon Tomićeve smrti svi su odselili u Štrkove u Borik.

 

1871. godine Matovina kuće u Saborskom su bile kbr. 8, 9, 48, 56, 57 i 69.

Sve ove podatke prikupila je Sue O'Reilly čiji su preci Matovine. Sue je svojevremeno studirala na univezitetu u Zagrebu, sada živi Chesterfield Virginia, rođena je 16. ožujka 1948. u Hammond Indiana. Podatke crpi iz povijesnih arhiva u Zagrebu, Karlovcu, SAD-u i drugdje.

OVAJ POPIS PODLIJEŽE PROMJENAMA UKOLIKO SU NEKI PODACI NETOČNO NAVEDENI.

Excel tablica: http://www.saborsko.net/doc/Saborsko_Matovina.xls

Komentari  

#11 Ivan 2017-02-17 18:24
Citat Helen Ivanovic:
Znam ja da je moj Toma imao Matu samo nazalost nisam znala da je nas Mate umro, laka mu Hrvatska zemlja bila. Moja mama i Toma su godisnjaci, tako i ja i pok. Mate. Ja znam da je djed Tomic imao dva brata, od njih malo znam. Koliko se sjecam od mamini prica djed Tomic jos kao momak je isao u Ameriku u posjetu bratu i rodbini. Dali je taj djedov brat tamo imao svoju obitelj to neznam. Za drugog sumljam da je umro u Saborskom i neznam da je bio zenjen. Moguce je da moj Toman zna vise od prica pok. Ujaka Matana, pozdrav svima..Jelka

Šteta što djed Matan nije preživio rat on je bija živa enciklopedija, Kad ga nešto pitam iz prošlosti stric Toma mi kaže, eh moj Ive da je moj stari Matan živ on bi ti sve znao reć. No zna puno i stric Toma, od njega sam puno doznao...
#12 Ivan 2017-02-18 16:27
Citat Tomo:
Vidis ti Ive kad su u pitanju Matovine eto nam Josarde na komentare ,,Dobro je da sam ga malo probudija, ako nezaspe ponovo i dugo , Vidi ti kako je ta loza Matovinska velika,, Da Oduvjek su Matovine Bili prostimani i vrijedni, uz malu iznimku, a tako se kaze za sviju , Eto nam jos jedne Matovinke australke na portal Bravo Helen,,,,

Neznam di je bija do sada? Helen ga izgleda probudila...
#13 Helen Ivanovic 2017-02-19 02:12
Ah prekrstija se, sumljala sam da je to on jer se odma javija kad sam stavila komentar. Znas ti Tomo dobricina je nas Marko jeli se zvao Markusina ili Josarda nije vazno. Mozda Marko htjeo da bude incognito?
#14 Josarda 2017-02-19 05:04
Vidis Jelka uzeja zam ime od nasega slavnoga Josarde koji je prvi naselja Biljevobu sa svoji pet sinova i jednom cerkom Tako da je ive pravi uzeja bi ime od Velica Necu ti kazati koji su josardovi sinovi pitaj mama hahaha da vidis dali zna
#15 Ivan 2017-02-19 05:58
Citat Josarda:
Vidis Jelka uzeja zam ime od nasega slavnoga Josarde koji je prvi naselja Biljevobu sa svoji pet sinova i jednom cerkom Tako da je ive pravi uzeja bi ime od Velica Necu ti kazati koji su josardovi sinovi pitaj mama hahaha da vidis dali zna

Imam dilemu koje ime uzeti Velić ili Ćako, po Ćaki sam dobija ime...?
#16 Ivan 2017-02-19 13:20
Josarda je imao više djece 12-ero, neki su umrli još u djetinjstvu, od sinova koji su imali obitelji spominju se: Mate, Ivica, Marko, Nikola i Ante.
Ova petorica su napravili kuće u Donjoj Biljevini, i dan danas su na istim temeljima, nove kuće i pripadaju potomcima Josardinih sinova, osim Tomićeve kuće, koje više nema..
#17 cuna 2017-11-25 20:43
Evo vi i vase Matovine neka vam bude sve najbolje Cudno nismo Matovine ni porjeklo ali smo vezani sa Matovinama i ponosni sto su nam u rudu Imali smo ujnu pravu Matanovu svaka cast bila za 10 i vise neka bog bude uz nju jer je vredila da bude uz boga vise nego puno nas Moram reci da je ipak ponekad bila i malo dosadna ali smo je volili potpuno i ona nas jednako puno pozdrava nasim Matovinama i neka ih bog cuva
#18 Ahodak7 2018-01-03 14:41
Ja sam kcer od Ante Nikole Anticeva sa Kuselja. (Ancina brkin). Uocila sam postove Helen ivanovic iz sydneya kcer Mare Tomiceve koja je moja krsna kuma. Nakon njihove selidbe smo se dopisivale a potom izgubile kontakt. Jelka je isla samnom u skolu. Moj e-mail je ili face book pa ukoliko Helen(Jelka)ili Anka primjete post da obnovimo kontakt. Zivim na Rabu od 1979. Imam kcer i unuka. O matovinskoj lozi sam puno slusala od tate i djeda brke te spoznala da smo rodbinski jako rasireni i ima nas posvuda. Pozdrav svim Matovinama.
#19 Helen Ivanovic 2018-01-07 13:36
Ivane ti opet kriv!! Pozdrav i hvala ti.

You have no rights to post comments