Ivan - Ive, Iva, Ivica, Iveško, Ivelja, Ico, Ica, Ivanko, Iso, Iko... Josip - Joso, Joko, Josa, Joćo, Joćan, Jockan, Josica, Josina, Josarda, Jojan, Joja, Jole, Jojo... Ante - Anta, Antić, Antica, Antiša, Antesija, Antela, Anćina... Mate - Mata, Mateša, Matica, Matan, Matić... Jure - Jura, Jurica, Jurić, Juriša, Juraga, Jursa... Petar - Pera, Pere, Perica, Periša, Pećo, Pejo, Pedo, Pedina, Perić, Pecan, Peco, Perajica, Perija... Luka - Lukica, Lukina, Lukić... Franjo - Franja, Vranjo, Vranja, Vranjica... Zvonko - Zvona, Zvone... Andrija - Jandra, Jandre... Milan - Mile, Mila, Milja, Miliša, Mića, Mićo... Mihovil - Miha, Miho, Mijo... Leopold - Polda, Polde, Poldić... Dane - Dana, Danić... Pave - Pava, Pajkan, Pavlić... Toma - Tomić, Toman, Tome... Vid - Vida, Vide... Marko - Markan, Markica, Markač, Markić, Markusina, Markina... Martin - Maća, Maćan, Mane, Maneša, Martinčić... Nikola - Nika, Niko, Nikica, Nine, Niža, Nidžola, Nikša... Slavko - Slava, Slave... Dragutin - Dragan, Drago, Draga... Stjepan - Stipan, Stipe, Stipa, Stipela, Stipaja ... 

Maštovitost je bila nužnost, jer je u Saborskom nekada bio veliki broj osoba s istim imenima i prezimenima, pa da bi se znalo tko je tko, nastajale su inačice krsnog imena, a nastajale su na različite načine; korištenjem umanjenica i uvećanica (po imenu se moglo zaključiti jeli osoba velikog ili malog rasta), imena od milja, imena po naravi (blag, ljutit, drzak...) itd..

Gabrijel - Gabre, Grga, Gašpar, Ilija, Jakov, Izidor, Tadija, Šimun, Roko, Bartol, Filip, Adam, Karlo, Fabijan, Mijat, Vicko, pored ovih gore i ovo su imena Saborčana koja nalazimo u dokumentima iz 19. stoljeća.

Tko bi to rekao danas?

You have no rights to post comments