Ovaj članak je bio objavljen prije skoro tri godine i usprkos tome što sam dao točne podatke na općinskim stranicama se ništa nije promjenilo. Tamo još uvijek stoje mnogi netočni podaci. Više o tome u tekstu ispod.

Na stranicama Općine Saborsko može naći niz netočnosti, pa tako pod rubrikom  Domovinski rat, piše: Da bi stekli pravu sliku o stanju, uzrocima i ulozi Saborskog u Domovinskom ratu moraju se znati neke činjenice. Činjenica je ono što se može neupitno i nepobitno ustanoviti, što na službenim stranicama općine Saborsko nije slučaj.

Crvenim slovima su označene veće i manje netočnosti u citiranim rečenicama, a podebljanim crnim ispravci.

Na popisu poginulih još i danas nakon tolikih godina ima netočnih podataka.

Pod 6. piše da je Petar Matovina, rođ. 25.06.1968. poginuo, 02.11.1991. ( Petar je rođen 1964.),

Pod 13. piše da je Nikola Sertić, rođ. 00.00.0000. poginuo, 12.10.1991. (Nikola je rođen 15. 10. 1940.),

Na popisu poginulih nedostaje Čorak Nikola (20.11. 1914. - poginuo 17. 10. 1991.)

 

Slijedeća netočnost je; Prije Drugog svjetskog rata Saborsko i okolna sela brojala su preko 4000 ljudi, mahom Hrvata, a 1991. godine broj je bio oko 1500 duša. Točno je ukoliko se mislilo na cijelu Općinu, no to nije sasvim jasno iz ove rečenice. Saborsko je po službenom popisu 1991. brojilo 852 stanovnika, a pred Drugi svijetski rat po crkvenim podacima iz 1939. godine broji 3.352 vjernika + 50 onih koji su živjeli izvan župe. (dr. Mile Bogović), (1941. nije bilo službenog popisa stanovništva). Zadnji službeni popis prije Drugog svjetskog rata je bio 1931. a tada je Saborsko imalo 2012 stanovnika, a 1948. nakon rata 2165.

Saborsko je hrvatsko mjesto udaljeno 10 km od Plitvičkih jezeraSaborsko je od Plitvičkih jezera udaljeno 20 km, nepotrebno je pisati "hrvatsko mjesto", pa sva sela, mjesta i gradovi u Hrvatskoj su hrvatska.

O općini Saborsko

Općina Saborsko smještena je u središnjem dijelu Hrvatske i dio je ogulinsko-plaščanske kotline (kotline...?) koja pripada dinarskom planinskom sustavu. Po svojim prirodno-geografskim obilježjima pripada prostoru gorske Hrvatske. Općina Saborsko ima površinu od 132 km2. Područje općine nalazi se na sjevernoj strani Nacionalnog parka Plitvička jezera pa je tako  četvrtina prostora unutar granica NP Plitvička jezera. Točno je 6,73%  ili 1/15 - jedna petnaestina - (karta ispod).

Geoprometni položaj karakterizira cestovni pravac – državna cesta D-42 (Vrbovsko-Ogulin-Plaški-Rakovica) (Selište Drežničko, a ne Rakovica) koji spaja državne ceste D3 i D1. Općina graniči s općinom Plaški na sjeveru, općinom Rakovica na istoku, općinom Vrhovine (Ličko–senjska županija) na jugu, gradom Otočcem i općinom Brinje (Ličko –senjska županija) na zapadu. (fali općina Plitvička jezera, a višak je općina Brinje)


Općina Saborsko (sjedište Općine) udaljena je od Ogulina 45 km, od Slunja 40 km, od Zagreba 1,5 h vožnje autom, od Zadra 2 h , od Rijeke 2 h i od Senja 1,5 h. ("Točno" ako dobro potegnete i da ste sami na cesti, što je nemoguće). Po Googlu udaljenosti od Saborskog do ovih gradova su: Zagreb 144 km, Rijeka 146 km, Zadar 170 km, Senj 90 km, Ogulin 47, Slunj 42 km.

Općina Saborsko pripada Ogulinskoj regiji koja ima sjedište u gradu Ogulinu, a obuhvaća Grad Ogulin te općine Tounj, Josipdol, Plaški i Saborsko. Graniči s općinama Plaški, Rakovica, Vrhovine, Plitvice, Brinje i Otočac. (Ne graniči s općinom Brinje)
Na području općine Saborsko nalaze se četiri naselja: Saborsko, Lička Jesenica, Begovac i Blata. Naselje Saborsko jedino je naselje koje ima urbani karakter. (Naselje Saborsko je tipično ruralnog karaktera tj. selo).

Uz šumarstvo, koje je nekada bilo vodeća privredna grana, razvija se stočarstvo (... da s pet krava i pedesetak ovaca...!?), poljoprivreda te proizvodnja zdrave ekološke hrane (poljoprivreda samo za vlastite potrebe osim jednog ili dva OPG-a koji proizvode za prodaju). Turizam i ugostiteljstvo posebno se uspješno razvijaju i postaju važnom djelatnošću ovog područja zahvaljujući blizini NP Plitvička jezera te brojim prirodnim ljepotama. (Ugostiteljstvo = jedan kafić)

 

 

 

 

 

Nepotpun popis poginulih, ubijenih i nestalih u Domovinskom ratu, koji kao takav stoji na službenim stranicama općine Saborsko:

1. Ivica Matovina, rođ. 20.02.1969. poginuo, 06.09.1991.
2. Stipe Matovina, rođ. 21.09.1968. poginuo, 06.09.1991.
3. Marko Krizmanić, rođ. 06.08.1959. poginuo, 02.11.1991.
4. Milan Čorak, rođ. 03.04.1961. poginuo, 02.11.1991.
5. Joso Matovina, rođ. 01.01.1963. poginuo, 02.11.1991.
6. Petar Matovina, rođ. 25.06.1968. poginuo, 02.11.1991.
7. Ante Kovačić, rođ. 15.12,1960. poginuo, 02.11.1991.
8. Ante Dumenčić, rođ. 13.10.1962. poginuo, 12.11.1991.
9. Darko Dumenčić, rođ. 09.03.1970. poginuo, 12.11.1991.
10. Ivica Dumenčić, rođ. 13.08.1972. poginuo, 12.11.1991.
11. Mate Špehar, rođ. 29.05.1960. poginuo, 12.11.1991.
12. Slavko Sertić, rođ. 15.02.1942. poginuo, 12.11.1991.
13. Nikola Sertić, rođ. 00.00.0000. poginuo, 12.10.1991.
14. Petar Bićanić, rođ. 13.10.1935. ubijen, 12.11.1991.
15. Milan Bićanić, rođ. 03.07.1927. ubijen, 12.11.1991.
16. Nikola Bićanić, rođ. 17.02.1928. ubijen, 12.11.1991.
17. Ana Bićanić, rođ. 06.05.1924. ubijena, 12.11.1991.
18. Marko Grdić, rođ. 10.12.1906. ubijen, 12.11.1991.
19. Mande Kovačić, rođ. 13.05.1911. ubijena, 12.11.1991.
20. Marija Krizmanić, rođ. 20.07.1921. ubijena, 12.11.1991.
21. Ivan Luketić, rođ. 16.06.1950. ubijen, 12.11.1991.
22. Milan Matovina, rođ.11.08.1940. ubijen, 12.11.1991.
23. Slavica Matovina, rođ. 09.04.1950. ubijena, 12.11.1991.
24. Marija Matovina, rođ. 11.09.1909. ubijena, 12.11.1991.
25. Lucija Matovina, rođ. 11.05. 1906. ubijena, 12.11.1991.
26. Mate Matovina, rođ. 15.04.1895. ubijen, 12.11.1991.
27. Marta Matovina, rođ. 26.09.1918. ubijena, 12.11.1991.
28. Ivka Sertić, rođ. 21.12.1912. ubijena, 12.11.1991.
29. Luka Sertić, rođ. 23.08.1919. ubijen, 12.11.1991.
30. Kata Sertić, rođ. 07.10.1910. ubijena, 12.11.1991.
31. Jure Štrk, rođ. 03.02.1932. ubijen, 12.11.1991.
32. Petar Vuković, rođ. 11.07.1932. ubijen, 12.11.1991.
33. Jelena Vuković, rođ. 14.08.1930. ubijena, 12.11.1991.
34. Jure Vuković, rođ. 17.12.1929. ubijen, 12.11.1991.
35. Marija Vuković, rođ. 19.08.1930. ubijena, 12.11.1991.
36. Jure Vuković, rođ. 30.06.1930. ubijen, 12.11.1991.
37. Ivan Vuković, rođ. 01.09.1931. ubijen, 12.11.1991,
38. Jelena Vuković, rođ. 24.10.1921. ubijena, 12.11.1991.
39. Kate Matovina, rođ. 05.03.1920. ubijena, 12.11.1991.
40. Kata Matovina, rođ. 04.11.1922. ubijena, 12.11.1991.
41. Joso Štrk, rođ. 19.01.1934. poginuo, 12.11.1991.
42. Ivan Matovina, rođ. 28.08.1930. ubijen, 12.11.1991.
43. Marija Krizmanić, rođ. 29.06.1902. ubijena, 12.11.1991.
44. Kate Grdić, rođ. 20.07.1930. ubijena, 12.11.1991.
45. Polde Conjar, rođ. 05.01.1895. ubijen, 12.11.1991.
46. Kate Dumenčić, rođ. 02.08.1930. ubijena, 12.11.1991.
47. Nikola Dumenčić, rođ. 24.04.1930. ubijen, 12.11.1991.
48. Josip Kovačić, rođ. 05.06.1913. ubijen, 12.11.1991.
49. Joso Matovina, rođ. 21.05.1968. poginuo, 05.09.1995.
50. Mate Galović, rođ. 29.7.1963. poginuo, 13.09.1993.

51. Marko Šebalj, rođ. 1970. poginuo 6.9.1991.

Crvenim slovima su ispisana imena osoba koje se vode nestalima (ukupno 9).

https://saborsko.hr/domovinski-rat/

 --------------------------------------------------------------------------------------

Pošto je popis poginulih i ubijenih u Domovinskom ratu na službenim stranicama općine Saborsko netočan i nepotpun donosim ovaj koji je sastavio profesor povijesti Ivan Vuković

Poginuli, ubijeni i nestali u studenom 1991:

1. Bićanić Ana (06.05.1924. - ubijena 12.11.1991.)
2. Bićanić Milan (3. 7. 1927. – ubijen 12. 11. 1991.)
3. Bićanić Nikola (17. 2. 1928. – ubijen 12. 11. 1991.)
4. Bićanić Petar (13. 10. 1935. – ubijen 12. 11. 1991.)
5. Conjar Polde (05.01.1895., zapaljen 12.11.1991.)
6. Dumenčić Ante (13. 10. 1962. – ubijen 12. 11. 1991.)
7. Dumenčić Darko (9. 3. 1970. – ubijen 12. 11. 1991.)
8. Dumenčić Ivica (13. 8. 1972. – ubijen 12. 11. 1991.)
9. Dumenčić Kate (02.08.1930. - ubijena 12.11.1991.)
10. Dumenčić Nikola (24.04.1930. - ubijen 12.11.1991.)
11. Grdić Kate (20. 07. 1930. - nestala 12./13. 11. 1991.)
12. Grdić Marko (10.12.1906., ubijen 12.11.1991.)
13. Kovačić Josip (05.06.1913. ubijen 12.11.1991.)
14. Kovačić Mande (13.05.1911., nestala 12.11.1991.)
15. Krizmanić, Marija (29.06.1902., nestala 12.11.1991.)
16. Krizmanić Marija (20.07.1921., ubijena 12.11.1991.)
17. Luketić Ivan (16. 6. 1950. – nestao 12. 11. 1991.)
18. Matovina Ivan (28. 8. 1930. – ubijen 12. 11. 1991.)
19. Matovina Kata (04.11.1922., ubijena 12.11.1991.)
20. Matovina Kate (05.03.1920., zapaljena 12.11.1991.)
21. Matovina Lucija (11.05. 1906., ubijena 12.11.1991.)
22. Matovina Marija (11.09.1909., živa zapaljena 12.11.1991.)
23. Matovina Marta (26.09.1918., ubijena 12.11.1991.)
24. Matovina Mate (15.04.1895., ubijen 12.11.1991.)
25. Matovina Milan (11.08.1940., ubijen 12.11.1991.)
26. Matovina Slavica (09.04.1959., živa zapaljena 12.11.1991.)
27. Sertić Ivka (21.12.1912., nestala 20.11.1991.)
28. Sertić Kata (07.10.1910., nestala 20.11.1991.)
29. Sertić Luka (23.08.1919., nestao 12./13.11.1991.)
30. Sertić Slavko (15. 2. 1942. – ubijen 12. 11. 1991.)
31. Špehar Mate (29. 5. 1960. – ubijen 12. 11. 1991.)
32. Štrk Joso (19. 1. 1934. – ubijen 12. 11. 1991.)
33. Štrk Jure (3. 2. 1931. – nestao 12. 11. 1991.)
34. Vuković Jelena (24.10.1921. - ubijena 12.11.1991.)
35. Vuković Jelena (14.08.1930. - ubijena 12.11.1991.)
36. Vuković Jure (17.12.1929. - ubijen 12.11.1991.)
37. Vuković Marija (19.08.1920 - nestala 12./13.11.1991.)
38. Vuković Ivan (1. 9. 1931. – ubijen 12. 11. 1991.)
39. Vuković Jure (30. 6. 1930. – ubijen 12. 11. 1991.)
40. Vuković Petar (11. 7. 1932. – ubijen 12. 11. 1991.)
 
Ostali poginuli iz Saborskog:
 
41. Čorak (Tomo) Milan (8. 4. 1961. – 2. 11. 1991.)
42. Čorak Nikola (20.11. 1914. - poginuo 17. 10. 1991. 
43. Galović (Petar) Mate (29. 7. 1963. – 13. 9. 1993.)
44. Kovačić (Mate) Ante (15. 2. 1960. – 2. 11. 1991.)
45. Krizmanić (Ivan) Marko (6. 8. 1959. – 2. 11. 1991.)
46. Matovina (Stipe) Ivica (20. 2. 1969. – 6. 9. 1991.)
47. Matovina (Ante) Joso (1. 1. 1963. – 2. 11. 1991.)
48. Matovina (Ante) Joso (21. 5. 1968. – 5. 9. 1995.)
49. Matovina (Ante) Petar (25. 6. 1964. – 2. 11. 1991.)
50. Matovina (Dane) Stipe (21. 9. 1968. – 6. 9. 1991.)
51. Sertić (Jure) Nikola (15. 10. 1940. – 12. 10. 1991.)
52. Šebalj (Mihovil) Marko (22. 7. 1970. – 6. 9. 1991.)
.

Pošto je ovo službena stranica općine Saborsko što podrazumijeva da su i podaci službeni, pa mnogi portali, posebno prigodom sjećanja na žrtve Domovinskog rata, prenose ove podatke i tako šire krive informacije.

 

Komentari  

#1 Ivan 2020-12-11 20:55
Meni je nevjerojatna činjenica da općinske vlasti ne znaju s kojim Općinama graniči općina Saborsko, isto kao da vlasti RH nebi znale s kojim zemljama graniči Hrvatska.
Pa tako na službenim stranicama piše da graničimo s općinom Brinje, što nije točno, a na jednom su mjestu izostavili općinu Plitvička jezera.
#2 Ivan 2020-12-12 05:30
Da sam zlonamjeran nebih upozoravao na nepravilnosti, ali ne tiče se to samo njih tiče se i mene i ja sam stanovnik općine Saborsko i stalo mi je da znam što se planira raditi u našem selu, a ne da to saznam kad je već sve gotovo.

Nije Saborsko privatno vlasništvo općinskih čelnika, odnosno nije to njihovo dvorište. U normalnim zemljama ne možete niti u svojim dvorištima raditi kako hoćete, nego morate poštivati propisane norme.

Javnost treba pravovremeno biti upoznata sa svim što se planira raditi, ako treba provesti i javnu raspravu, pa onda donijeti odluku.To bi bilo u duhu demokracije, a ne ovako, ovo više sliči jednoumlju iz komunističkih vremena, od kojeg se očito nismo puno odmakli, jer su mnogi još uvijek mentalno u Jugi.

Neki su me savjetovali da ovakve probleme riješavam s njima osobno, a ne javno. Kao prvo nisam u tim strukturama. Probao sam ja i osobno dok sam bio u Općini, kasnije sam slao mejlove na koje mi nisu odgovarali.
Preostala mi je jedino da djelujem kao neka vrsta oporbe iz vana pošto je u našoj općini nema, što se u nekim slučajevima pokazalo učinkovitim.

You have no rights to post comments