Prvotni motiv, značenje, način nastanka, vrijeme nastanka i način razvitka prezimena Matovina danas nije potpuno jasan. Mogući prvotni motiv prezimena je osobno ime ili nadimak. Prezime Matovina (porijeklom Bunjevci ili »katolički Vlasi«) je motivirano osobnim (muškim) svetačkim imenom Matej (lat. Matthias, Matthew) ili Matija (lat. Matthaeus, Matthäus, Mattheus) koji su u govoru često izjednačeni ili vjerojatnije, nekom od njihovih brojnih ponarođenih izvedenica na području jugozapadnog Balkana nastalih kraćenjem (pokraćivanjem) i/ili derivacijom (sufiksacijom) svetačkog imena (Matoš, Matuša, Matijaš, Matiaš, Matissa, Matul, Matko, Matijac, Matij, Matti, Matas, Mate, Mato, Matia, Matan, Matovina). Nije isključena mogućnost da je prezime Matovina u doba formiranja bilo motivirano osobnim narodnim imenom muške osobe Matovina bez promjene izvornog oblika (Mattouina), a koje proizlazi iz osobnog svetačkog imena Matej/Matija ili neke od njegovih brojnih ponarođenih izvedenica.

Moguće je da je prezime Matovina nastalo kraćenjem srodnog prezimena Matovinović zabilježenog na istom području u Lici kao i prezime Matovina, a motiv je determiniranje u odnosu na druge obitelji s istim prezimenom u selu (Saborsko?).

Smatram vrlo vjerojatnim da je prvotni motiv prezimena Matovina nadimak, a prezime je nastalo raslojavanjem (grananjem) jednog roda (lat. gēns) s istim prezimenom u maloj društvenoj zajednici na istom geografskom području (npr. Saborsko). Jedna ili više obitelji međusobno povezanih krvnim srodstvom i istim prezimenom čiji je zajednički muški predak imao osobno svetačko ime Matej/Matija ili vjerojatnije, neku od njegovih ponarođenih izvedenica: Matijaš, Matiaš, Matissa, Matul, Matko, Matijac, Matij, Matti, Matas, Mate, Mato, Matan ili Matovina dobila je nadimak po njemu (moguće još za njegova života) da bi se determinirala u odnosu na druge obitelji s istim prezimenom u selu. S vremenom je obiteljski nadimak pridodat prezimenu potisnuo prvotno prezime i sam postao obiteljsko ime (prezime). Prezime je augmentativ (uvećanica) osobnog imena Matej/Matija (vjerojatnije neke od njegovih ponarođenih izvedenica), a temeljno je značenje „veliki Matej/Matija” s pozitivnim, meliorativnim značenjem: „dobar, pošten, plemenit, darežljiv, pravedan, moralan, visok, jak,…Matej/Matija” ali može imati i negativno, pejorativno značenje (značenje poruge, pogrde, prijezira, podcjenjivanja): „loš, nepošten, škrt, nepravedan, nemoralan, nizak, slab,…Matej/Matija”. Najstariji spomen imena Matovina nalazi se u popisu Like i Krbave iz 1712. godine, a prezimena Matovina nalazi se u popisu plaćenih vojnika Ogulinske graničarske regimente br. 3 iz 1763. godine. U mjesečnoj evidenciji vojnika Ogulinske graničarske pukovnije br. 3 za svibanj 1787. godine upisana su tri nositelja prezimena Matovina iz Saborskog kbr. 10 i 11. Prezime je karakteristično za sjevernu Liku, naselje Saborsko koje je unatoč jakih povijesnih migracija i smjena stanovnika regionalni (područni) centar prezimena na teritoriju današnje Hrvatske u protekle 233 godine. Prezime Matovina rasprostranjeno je na području današnje Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine.

Na temelju malobrojnih izvora informacija moguća polazna domovina Matovina na području današnje Hrvatske je selo Cesarica u sjevernom velebitskom Podgorju u drugoj polovici XVII. stoljeća, a krajem XVII. stoljeća nova područja prezimena Matovina postaju zapadna i srednja Lika. Najkasnije u prvoj polovici XVIII. stoljeća, sada već bunjevačko prezime Matovina proširilo se na sjeverni dio Like (Saborsko), a od sredine XIX. stoljeća prezime je zauzelo nova područja u Slavoniji i Vojvodini.

Prema popisu stanovništva iz 1948. godine na teritoriju Republike Hrvatske zabilježene su 582 osobe s prezimenom Matovina. Najveći broj Matovina nalazio se Lici u naseljima Saborsko i Poljanak, te u Slavonskoj Podravini u naseljima Levinovac, Sladojevački Lug, Rodin Potok i Kapan. Prezime Matovina zabilježeno je i u naseljima Suhopolje, Terezino Polje i Pepelana. Prema podacima prikupljenim u popisu stanovništva, na teritoriju Republike Hrvatske je 2011. godine zabilježeno 638 osoba s prezimenom Matovina.

(Autor Damir Milaković)

Vezani članak: Istraživanje Damira Milakovića: Prezime Matovina

 

Radoslav m. Gruić

 

Uspomene na Gornju krajinu - Ivan Murgić

Još mogu dva mjesta naznačiti, u kojih su potomci Bunjevaca i danas, a to je Saborsko u Kapeli, nedaleko od Plitvica i Vagana blizu Drežnika. Tu imade 
 
-   Matovinovića 
-   Hodaka, 
-   Kneževića, 
-   Glavinića i još nekih drugih.

Komentari  

#1 Ivan 2021-01-01 08:06
Veliko hvala Damiru Milakoviću na njehovom istraživanju.

You have no rights to post comments