Ispis
Hitovi: 694

ZDRAVI I VESELI BILI U NOVOJ 2021. GODINI! Jutros u Saborskom puše jugo, ovo malo snijega se brzo topi. Mjesto s kojeg sam snimio ovu fotografiju (sjeverna padina Alana - put Kapele - Krizmanići) nalazi se na 710 m/nmv, a najniža točka u Saborskom, Polje i Tuk nalaze se na 590 m/nmv i dolje više nema snijega.