Umjetno iskopani tunel odvodi vodu iz jezera doslovno do zadnje kapi. Voda ostatka jezera (sjevernog djela) još ponire i u prirodni ponor "Malu pećinu" i u virove na sjevernoj strani. Video tunel Blata

 

Kopanje tunela oko 1930. godine (slika lijevo).  Tunel je iskopan ručno u dužini od 90 metara do prirodne okomite jame čiji je otvor na povišenom pa do prokapanja tunela nije služila svrsi odvodnjavanja. Nakon prokapanja tunela jezero se puno brže praznilo, pgotovo njegov najniži dio - plodno polje. Ranijim povlačenjem vode u proljeće polje se moglo obrađivati.

 

 

Virovi

Osim najvećeg izvora/ponora Velike pećine, tunela i Male pećine postoji još 10-tak manjih ponora na sjevernoj strani jezera.  

 

Poput paučune ali puno gušće i čvršće

 

 

 

Vir u jezeru

 

Dimenzije suhog polja (najnižeg djela jezera) su cca 1300 x1100 m. Suho jezero u cjelini je, od Velike pećine blizu zaseoka Begovac - Vrcelji do najsjevernije točke prema naselju Blata dugačno cca 1860 m. Mjere su po ARKODU

Uplašio sam srnu koja je pila vodu na jezeru 

Bjelilo o kojem smo već pisali izgleda poput pamuka - vlaknasto. Njime je prekriven dio jezera koji se isušio. 

Ovdje je "prijelomnica". Voda se iz jezera povlači najvećim djelom u Veliku pećinu sve dok nivo ne padne toliko da dio jezera prema Blatima (slika ispod) ostane odvojen od korita kojim voda dolazi/odlazi, jer je taj dio polja niži od ostalog terena. Taj dio jezera se zadrži najduže, a ponire u prirodni ponor Mala pećina, virove na sjevrnom rubu i kroz tunel.

Ovo je dio jezera prema Blatima ispod Ogrizovića

Ovo je dio jezera prema Velikoj pećini

You have no rights to post comments