Ispis
Hitovi: 6513
.
U sjeverozapadnom području parka u blizini prašume Čorkova uvala nalazi se zanimljiv geomorfološki lokalitet Karlovci kojeg možete vidjeti ako prolazite djelom planinarske staze kroz Čorkovu uvalu.
Radi se o blokovima stijena (monoliti, stupovi) koji stoje vertikalno i različitih su oblika i dimenzija te izgledaju kao da su tamo doneseni. Takve krške forme nastaju kao posljedica selektivnog otapanja u čvršćim stijenama (dolomiti) otpornijim na kemijsko trošenje od okolnih stijena (vapnenci), odnosno kemijski otporne stijene dolomiti ostaju stršati dok su vapnenci istrošeni. Područje Karlovaca izgrađeno je od sedimentnih karbonatnih stijena, vapnenih dolomita i čistih dolomita, taloženih tijekom razdoblja gornje jure, prije otprilike 160 milijuna godina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: saborsko.net